Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України • Розробка способів профілактики хвороб птахів, створення вітчизняних вакцин і діагностикумів, використання високоточних методів молекулярної діагностики.

 

Акредитований Харківським державним центром стандартизації, метрології та сертифікації

Напрями досліджень:

 • Дослідження в області профілактики хвороб птиці
 • Розробка живих та інактивованих моно- і полівалентних вакцин проти вірусних інфекцій птиці.
 • Розробка тест-систем для серологічної діагностики вірусних хвороб птиці.
 • Вивчення механізму антагоністичної дії пробіотиків на ентеробактерії та вплив пробіотиків на біохімічні показники загальної резистентності.
Тел.: (05747) 78-073

сертифікатРезультати наукових досліджень:

 • Розроблена Тест-система для виявлення антитіл до вірусного ентериту в сироватках крові гусей імуноферментним методом. Тест-система являє собою повний комплект хімічних та імунологічних реагентів, які дозволяють визначати наявність антитіл до вірусу ентериту у сироватці крові гусей при циркуляції польового вірусу ентериту або напруженість імунітету в стаді вакцинованих гусей.
 • Розроблена Тест-система для виявлення антитіл до реовірусної інфекції в сироватках крові курей імуноферментним методом. Тест-система являє собою повний комплект хімічних та імунологічних реагентів, які дозволяють визначати наявність антитіл до реовірусу у сироватці крові курей при циркуляції польового реовірусу або напруженість імунітету в стаді вакцинованих курей.
 • Розроблена Жива вірус-вакцина проти вірусного гепатиту каченят із штаму "К-IП" рідка. Вакцина викликає імунітет проти вірусного гепатиту каченят. У добових каченят імунітет виникає на 3-4 добу після щеплення і зберігається до появи вікової стійкості (до 30 добового віку). У дорослих качок протективний титр гуморальних антитіл з’являється через 21 добу після щеплення і зберігається протягом 6 місяців продуктивного періоду, що дозволяє одержувати стійких до вірусного гепатиту каченят.
 • Розроблена Вірусвакцина суха культуральна проти вірусного ентериту гусей із штаму BBS-99. Вакцина індукує створення імунітету проти вірусного ентериту гусей. У добових гусенят, одержаних від не вакцинованого батьківського стада, імунітет формується на 10-14 добу після щеплення і зберігається до появи вікової стійкості (до 25 добового віку). У дорослих гусей протективний титр гуморальних антитіл з’являється через 21 добу після щеплення і зберігається протягом 3.5-4 місяців продуктивного періоду, що дозволяє одержувати стійких до вірусного ентериту гусенят.
 • Розроблена Емульсинвакцина асоційована інактивована проти ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей та синдрому зниження несучості-76. Вакцина забезпечує імунітет до ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей та синдрому зниження несучості-76 у курей тривалістю 12-14 місяців.
 • Розроблена Емульсинвакцина асоційована інактивована проти ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей, синдрому зниження несучості-76 та реовірусної інфекції. Вакцина забезпечує імунітет до ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей, синдрому зниження несучості-76 та реовірусної інфекції у курей тривалістю 12-14 місяців.
 • Розроблена Емульсинвакцина інактивована проти реовірусної інфекції (АРВІ) курей зі шт. «Br-06». Вакцина забезпечуєімунітет до реовірусної інфекції тривалістю 12 місяців.
 • Розроблена Інактивована вакцина проти вірусного ентериту гусей. Вакцина забезпечує імунітет до вірусного ентериту гусей. У дорослих гусей протективний титр гуморальних антитіл з’являється через 21 добу після щеплення і зберігається протягом 6 місяців продуктивного періоду, що дозволяє отримувати стійких до вірусного ентериту гусенят.
 • Розроблена «Вірусвакцина бівалентна культуральна проти хвороби Марека» - Бі-Марек-ІП. Вакцина стимулює активну імунізацію птиці протихвороби Марека у період чутливості птиці. Імунітет формується на 10-14 добу після щеплення.
 • Розроблено Набір компонентів для діагностики нейсеріозу (гонореї) водоплавної птиці та індиків в реакції непрямої гемаглютинації (РНГА). Еритроцитарний антиген позитивно реагує з позитивною контрольною гіперімунною сироваткою, негативно з нормальною сироваткою. Титр специфічних антитіл у сироватках крові хворої на нейсеріоз водоплавної птиці та індиків сягає 1:40 - 1: 2560.
 • Розроблено Дуплексну ПЛР по визначенню геномів збудників ентеритів гусей (парвовірусу та поліомавірусу) в клінічному матеріалі. Рекомендується для застосування у ветеринарній медицині з метою проведення точної диференційної діагностики вірусних ентеритів гусей. Застосування методу дозволяє за 8-10 год. встановити наявність збудників у клінічному матеріалі.
 • Розроблений Набір компонентів для діагностики метапневмовірусної інфекції птиці у реакції непрямої гемаглютинації. Діагностикум може бути використаний для контролю поширення метапневмовірусної інфекції та визначення напруженості імунітету у птиці, щепленої проти даного захворювання.
 • Розроблена ІФА–тест-система для визначення антитіл до метапневмовірусу птиці. Діагностикум є чутливим та специфічним, може бути використаний для контролю поширення метапневмовірусної інфекції та напруженості імунітету у курей, щеплених проти даного захворювання. У порівнянні з існуючими імпортними діагностикумами вітчизняний дешевше у 3 рази.

Генетичний контроль та молекулярна діагностика

 • З використанням різних класів сигнальних генів, які детермінують спадковий поліморфізм білків яєць, забарвлення оперення, моногенні морфологічні ознаки, генетичні аномалії розвитку проведено тривалий генетичний моніторинг за станом популяційних генофондів, оцінено їх динаміка в часі і просторі, визначені допустимі зміни алелофонду щодо стану генетичного оптимуму , Визначено адаптивну норма в популяціях птиці, як група найбільш пристосованих особин (близько 50% поголів'я) з "середніми" за масою фенотипами та оптимальним рівнем гетерозиготності.
 • Генетичний моніторинг мікроеволюційних процесів з різними класами генетичних маркерів виявив суттєве зниження гетерозиготності спеціалізованих ліній птиці при спрямованому відборі та значне підвищення гетерозиготності у гібридів, отриманих при схрещуванні поєднаних ліній. У контрольних і генофондних популяціях, які вільно схрещуються, рівень гетерозиготності і частот маркерних алелів протягом ряду поколінь залишаються незмінними. Як правило, ці панміктіческой популяції знаходяться в стані генетичної рівноваги по Харді-Вайнберг і адаптивна норма в них чітко співпадає з модальним класом (М0).
 • Розроблено спосіб прогнозу гетерозису в яєчному птахівництві (А.с. 655370 СРСР), який дозволяє проводити вибір вихідних форм кросу без попередніх схрещувань ліній, а його використання в селекції прискорює процес створення нового кросу на 1,5 роки, що дає великий економічний ефект.
  Точність прогнозу гетерозису при використанні імуногенетичної методу за результатами виробничих випробувань склала від 75% до 92% залежно від ступеня консолідації ліній.
 • Встановлені асоціативні зв'язки еритроцитарних антигенів CPBB21, CPBB21111, CPВB291, CPCС26, CPEЕ48, з яйценоскостью і масою яєць у процесі створення нової вітчизняної породи яєчних курей.
 • Проведений широкомасштабний моніторинг поширення генетичних аномалій в лініях і популяціях основних видів сільськогосподарської птиці. Встановлено спектр та частоти появи аномальних ембріонів серед відходів інкубації у різних видів і порід сільськогосподарської птиці. Розроблено та впроваджено в селекційну практику генеалогічний прийом елімінації летальних генів в популяціях птахів, використання якого дозволило зменшити за 3 генерації генетичний вантаж у двох промислових лініях яєчних курей з 8-13% до 2-3%.
 • Досліджено питання спеціальної генетики різних видів птиці з метою використання сигнальних генів для маркування статі добового молодняку. З використанням розроблених методичних прийомів створено 10 колорсексних і федерсексних комбінацій курей, гусей, качок і перепелів, які забезпечують точність розподілу молодняку ​​за статтю на рівні 97-100% при швидкості сортування 2-7 тисяч голів на годину. Вартість такого визначення статі в 5-10 разів нижче в порівнянні з традиційним японським методом (вентсексингом).
 • Обґрунтовано методичні підходи та розроблено генетична програма ресинтеза диморфних за забарвленням оперення гусей великої білої популяції вітчизняного походження.
 • Розроблено форму та створено генетичний паспорт, який комплементарно відображає генетичну структуру популяції, лінії чи породи за різними класами генетичних маркерів. Інформація, яка в ньому знаходиться дає змогу враховувати особливості мікроеволюційних процесів в популяціях, генетичні дистанції між ними для прискореного вдосконалення продуктивних і адаптивних ознак птиці різних напрямків продуктивності.
 • Відповідаючи на потреби присадибного та фермерського птахівництва виведена популяція бірківських м'ясо-яєчних курей, до складу якої входить вісім субпопуляцій з різним забарвленням оперення. Нова популяція птахів створена методом складного міжпородного схрещування, цілеспрямованого відбору та гомогенного підбору під контролем п'яти класів генетичних маркерів (поліморфні білки, групи крові, моногенні морфологічні ознаки, забарвлення оперення і генетичні аномалії Цей птах має комбінований тип продуктивності з добре вираженими м'ясними якостями :. Несучість за рік 200-220 шт. яєць, при їх середній масі 63- 65 г, жива маса 12-місячних півників 4,0- 4,3 кг, курей -3,1- 3,3 кг.

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України