Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України • Інкубація та ембріологія, біотехнологія, кріоконсервація і збереження генетичних ресурсів птиці.

Лабораторія була створена в 1959 році. За період свого розвитку кілька разів змінювала назву залежно від основного напрямку діяльності: лабораторія біології розмноження і штучного запліднення, лабораторія кріоконсервування генетичних ресурсів птиці, лабораторія клітинної інженерії, лабораторія репродукції і лабораторія біології репродукції птиці


Напрями досліджень:

 

 • Біотехнологічні методи створення, відтворення і збереження генофонду птиці.
 • Кріоконсервування сперми cільськогосподарської птиці.
 • Інкубація та ембріологія. Температурно-вологісні режими інкубації яєць сільськогосподарської птиці. Методи біологічного контролю в інкубації.

Консультації

Розробки

Послуги

 

 

 

 


Тел.: (05747) 78-000 ; E-mail: lаb-rеprоd@ukr.nеt


Оцінка інкубаційних якостей яєць сільськогосподарської птиці, вдосконалення режимів інкубації яєць та встановлення причин підвищеної смертності ембріонів при інкубації. Оцінка якості яєць шляхом визначення вітамінів (А, Е, В2, каротиноїдів), кислотного числа, холестерину, міцності шкаралупи. На основі передінкубаційного аналізу проводиться прогнозування виводу молодняка і пропонуються заходи щодо підвищення інкубаційних якостей яєць. За результатами розтину відходів інкубації і аналізу причин загибелі ембріонів надається експертний висновок щодо якості інкубаційних яєць і причинах підвищеного відходу яєць при інкубації. Пропонуються заходи стосовно підвищення інкубаційних показників яєць та поліпшення роботи інкубаторію, коригування температурно-вологісних режимів інкубації яєць.

Впровадження на підприємстві технології штучного осіменіння птиці, оцінка відтворних якостей птиці при природному спарюванні і штучному заплідненні, встановлення причин зниження рівню заплідненості яєць. Проводиться оцінка якості сперми, комплексна оцінка самців-плідників. Пропонуються заходи щодо корегування умов утримання птиці, техніки штучного осіменіння, застосування розріджувачів для сперми з метою підвищення відтворних якостей птиці.
Навчання та консультації фахівців птахогосподарств з питань відтворення птиці та інкубації яєць. Проведення курсів підвищення кваліфікації для фахівців птахогосподарств у галузі репродукції птиці та інкубації яєць. Розглядаються питання комплексного впливу технологічних, ветеринарних та факторів годівлі на відтворювані показники птиці.


 • Біотехнологічні методи створення, відтворення і збереження генофонду птиці

Розроблені способи отримання ін'єкційних химерних організмів по лінії статевих клітин, які підкріплені ефективною технологією часткової стерилізації ембріональних гонад до 56% і технікою концентрування суспензії гоноцитів, а також методи виділення з кровоносного русла ембріонів-донорів циркулюючих первинних статевих клітин і методи їх ін'єктування в ембріон-реципієнт.

 • Кріоконсервування сперми сільськогосподарської птиці

Розроблено комплекс технологічних прийомів низькотемпературного консервування сперми птиці для їх використання при проведенні робіт в селекції, генетиці, репродукції, а також для збереження і відновлення порід і популяції.
З використанням сперми, що зберігалася протягом 9 років у низькотемпературному банку генетичної інформації, відновлено три рідкісних породи курей - австралорп, українська вуханка, голошийна.
 • Інкубація та ембріологія сільськогосподарської птиці

Розроблені температурно-вологісні режими інкубації для яєць сільськогосподарського птиці залежно від її віку, маси яєць і пори року, що дає можливість збільшити вивід молодняку в середньому на 1, 5- 2,0%

Ведуться дослідження:

 • Розробка новітніх технологій інкубації.
 • Розробка методів підвищення виводимості яєць.
 • Розробка методів мікробної деконтамінації обладнання і яєць.
 • Вивчення патологоанатомічних і морфологічних аномалій.

Перелік наукових публікацій

 1. Артеменко О.Б. Вивчення динаміки змін жирнокислотного складу жовтка яєць в процесі ембріонального розвитку курей різних напрямів продуктивності / О.Б. Артеменко, М.Т. Тагіров, О.М. Байдевлятова, Н.В. Шоміна, О.В.Терещенко // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб.-Вип. 71. – Харків, 2014.- С. 7-17.
 2. Шоміна Н.В. Вивчення впливу розчину іонів срібла на мікробіологічні та інкубаційні показники яєць / Н.В. Шоміна, О.М. Байдевлятова // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. - Вип. 71. – Харків, 2014.- С. 191-196.
 3. Шоміна Н.В. Стартовий розігрів на початку інкубації як спосіб підвищення виводимості яєць після тривалого зберігання / Н.В. Шоміна // Сучасне птахівництво - 2010. - № 9 (94). - С. 29-31.
 4. Байдевлятова О.М. Удосконалений режим інкубації яєць нової популяції бірківських м’ясо-яєчних курей / Байдевлятова О.М., Огурцова Н.С., Шоміна Н.В. та ін.// Збірник наукових праць. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам’янець-Подільський, 2010. - Вип. 18. – С. 7-9.
 5. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы: методические рекомендации / Институт птицеводства УААН. – Харьков, 2009. - 132 с.

Наші рекомендації:

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України