№ п.п.

Назва розробки

Спеціалізація

2020 рік

1

Вітчизняний генофонд курей та індиків Збереження генофонду птиці

2

База даних поширення імуносупресивних вірусів водоплавної птиці Профілактика хвороб птиці

3

Концепція щодо впливу кормових чинників на репродуктивні показники півнів з гіпо- і гіпергонадизмом Фізіологія та годівля птиці

4

Удосконалені способи використання екологічно чистих біологічно активних речовин в інкубації яєць Інкубація яєць птиці

5

Удосконалені способи компостування підстилкового посліду свійських птахів Технологія птахівництва

2018 рік

6

Комп'ютерна програма для ведення племінного обліку при селекційній роботі з сільськогосподарською птицею Селекція птиці

7

Удосконалена лінія 14 породи Полтавська глиняста Селекція птиці

8

Удосконалена лінія А породи Бірківська барвиста Селекція птиці

9

Заводська лінія Г2 м’ясо-яєчних курей породи Плімутрок білий (Геркулес білий) Селекція птиці

10

Удосконалена популяція курей м’ясо-яєчного напряму продуктивності (Геркулес кольоровий) Селекція птиці

11

Поліпшені вихідні лінії індиків кросу Харківський Селекція птиці

12

Спосіб температурного стимулювання птиці в період ембріогенезу Інкубація яєць птиці

13

Удосконалені методи зберігання, інкубації та дезінфекції яєць водоплавної птиці Інкубація яєць птиці

14

Модельні інвестиційні проекти створення малих ферм з виробництва продукції птахівництва Економіка

15

Удосконаленні технології виробництва яєць та м'яса курей в невеликих та середніх птахівницьких підприємствах на основі принципів системи HACCP Технологія птахівництва

16

Система диференційної діагностики та профілактики інфекційних хвороб птиці Профілактика хвороб птиці

17

Ультразвуковий метод відбору півнів-плідників за морфо-фізіологічними показниками Генетика птиці

18

Система профілактики мікотоксикозів птиці Профілактика токсикозів

19

Серологічні методи визначення антитіл до поліомавірусу та реовірусу Профілактика хвороб птиці

2016 рік

20

Настанова щодо впливу технологічного прийому диференційованого відбору за живою масою індичок кросу «Харківський» на ріст і розвиток птиці та їх господарсько-корисні ознаки Технологія птахівництва

2015 рік

21

Науково-практичні рекомендації щодо створення служби логістики на підприємствах з виробництва племінної продукції птахівництва Економіка

22

Інноваційно-інвестиційний проект щодо виробництва племінної продукції птахівництва Економіка

23

Комп’ютерна програма для оцінки конкурентоспроможності і комерційної вартості розробок з питань птахівництва Маркетинг інновацій

24

Експериментальна система світлодіодного освітлення для пташників присадибних і фермерських господарств Технологія птахівництва

25

Експериментальне обладнання для вирощування молодняку птиці в присадибних і фермерських господарствах клітковим або альтернативним способами і технологія вирощування молодняку індиків із застосуванням цього обладнання Технологія птахівництва

26

Вітчизняний генофонд курей та індиків Збереження генофонду птиці

27

Нове гібридне поєднання курей м’ясо-яєчного напряму продуктивності з високою інтенсивністю росту півників при відгодівлі на м'ясо Селекція птиці

28

Біоавтографічний скрінінг-метод визначення в зерні антибіотиків/токсинів Мікотоксикологія

29

ІФА – тест-система для визначення антитіл до метапневмовірусу (МПВ) птиці Профілактика хвороб птиці

30

Набір компонентів для діагностики метапневмовірусної інфекції (МПВІ, TRT) птиці у реакції непрямої гемаглютинації (РНГА) Профілактика хвороб птиці

31

База данних щодо розподілу вірусу хвороби Марека в лімфопроліферативних органах чутливої та резистентної до хвороби птиці Профілактика хвороб птиці

32

Інструкція про заходи з профілактики та боротьби з геморагічним нефрит-ентеритом гусей Профілактика хвороб птиці

33

База данних щодо розповсюдження геморагічного нефрит-ентериту гусей з визначенням питомої ваги геморагічного нефрит-ентериту гусей серед інфекційних ентеритів гусей в гусівничих господарствах України Профілактика хвороб птиці

34

Концепція ефективного (безпечного) використання генетично модифікованих компонентів в складі комбікормів для молодняку та курей-несучок Фізіологія та годівля птиці

35

Інструкція по застосуванню параметрів повітрообміну в процесі інкубації для корегування температури на поверхні яєць Інкубація яєць птиці

36

Дослідна група курей породи бірківська барвиста з гаплотипом I, C за локусом пролактину Збереження генофонду птиці

37

Метод попередження насиджування у індичок кормовою добавкою водорозчинними солями нікелю Репродукція птиці

38

Метод кріоконсервування яєчників добових індичат з урахуванням умов вітрифікації Біотехнологія

2014 рік

39

Настанова з використання SSR-маркерів для генотипування птиці Генетика птиці

2013 рік

40

Режим інкубування яєць м'ясояєчних курей Інкубація яєць птиці

41

Генетичний паспорт популяції яєчно-м’ясних курей вітчизняної селекції (полтавська глиняста) за поліморфізмом генів родини трансформуючих ростових факторів β (TGFβ1, TGFβ2 та TGFβ3) Збереження генофонду птиці

42

Методологія та інструментарій системи аналізу створюваних інновацій для покращення ефективності НДР Маркетинг інновацій

43

Комп'ютерна програма для проведення детального SWOT-аналізу завершених наукових розробок Маркетинг інновацій

2010 рік

44

Метод визначення аурофузарину в зерні і комбікормі Мікотоксикологія

45

Колекція мікроорганізмів з мікотоксинтрансформуючими властивостями Мікотоксикологія

46

Засоби профілактики мікотоксикозів птиці Профілактика токсикозів

47

Пробіотичний препарат БПС-44 для профілактики Т-2 і НТ-2 токсикозів курей Профілактика токсикозів

48

Емульсинвакцина інактивована асоційована проти ньюкаслської хвороби (НХ), інфекційного бронхіту курей (ІБК), синдрому зниження несучості (СЗН-76) та реовірусної інфекції курей (АРВІ) Профілактика хвороб птиці

49

Методичні рекомендації щодо оцінки конкурентоспроможності інноваційної продукції з птахівництва Маркетинг інновацій

50

Інактивована вакцина проти вірусного ентериту гусей Профілактика хвороб птиці

51

Система управління базою даних завершених наукових розробок Маркетинг інновацій

52

Бівалентна вакцина проти хвороби Марека (ІП-24+ФС-126) Профілактика хвороб птиці

53

Тест-система для виявлення антитіл до вірусного ентериту в сироватках крові гусей імуноферментним методом Профілактика хвороб птиці

54

Спосіб підвищення відтворних якостей індичок Репродукція птиці

55

Режим інкубування яєць, що зазнали тривалого зберігання Інкубація яєць птиці

56

Метод збереження генотипів рідкісних і зникаючих популяцій сільськогосподарської птиці з використанням химер зародкової лінії клітин Біотехнологія

57

Селекційно-генетичні методи створення птиці із генами-маркерами статі та їх накопичення в популяціях Генетика птиці

58

Селекційно-генетичний прийом консолідації батьківської лінії породи род-айленд червоний Генетика птиці

59

Гомозиготна за геном повільного оперення лінія білого Леггорну Генетика птиці

60

BLUP-модель самця птиці Селекція птиці

61

Комплексна BLUP-модель птиці Селекція птиці

62

Нові критерії оцінки поведінки птиці Селекція птиці

63

Нові селекційні прийоми поліпшення м’ясних якостей індиків Селекція птиці

64

Інформаційно-аналітична база генетичних ресурсів всіх видів сільськогосподарської птиці в Україні Збереження генофонду птиці

65

Методика відтворення зниклих різновидів Українських курей Генетика птиці

66

Селекційно-генетична програма виведення спеціалізованих ліній та гібридів м Генетика птиці

67

Генетична програма синтезу диморфної групи гусей Генетика птиці

68

Колекціонарій та кріобанк Збереження генофонду птиці

69

Оригінал-макет довідника-каталогу рідкісних, декоративних та генофондних порід птиці Генетика птиці

70

Технологія використання тритикале в годівлі птиці Фізіологія та годівля птиці

71

Енерго- і ресурсозберігаюча технологія виробництва продукції птахівництва Технологія птахівництва

72

Ресурсозберігаюча технологія утримання м'ясо-яєчних півнів штучному осіменінні Технологія птахівництва

73

Ресурсозберігаючі параметри програми освітлення при утриманні м’ясо-яєчних курей Технологія птахівництва

74

Способи і технологічні прийоми вирощування та утримання племінних курей Технологія птахівництва

75

Технологія відгодівлі гусей Технологія птахівництва

2009 рік

76

Спосіб попередження насиджування у індичок кормовою добавкою водорозчинними солями цинку Репродукція птиці

77

Ресурсозберігаюча технологія вирощування ремонтних курочок м’ясо-яєчного типу Технологія птахівництва

78

Ресурсозберігаючий режим годівлі ремонтних півників Технологія птахівництва

79

Технологічний режим зменшення мікробного обсіменіння повітря у пташнику при утриманні курей-несучок в кліткових батареях Технологія птахівництва

80

Спосіб зменшення вмісту шкідливих газів в повітрі пташника при утриманні курей-несучок в кліткових батареях Технологія птахівництва

81

Вихідні вимоги до кліткової батареї для утримання племінних індичок Технологія птахівництва

82

Вихідні вимоги до кормороздавача для дозованої годівлі птиці Технологія птахівництва

2008 рік

83

Методичні рекомендації «Оцінка ефективності використання пробіотичних препаратів при вирощуванні курчат-бройлерів» Профілактика хвороб птиці

84

Норми годівлі для курей м'ясо-яєчного напрямку продуктивності Фізіологія та годівля птиці

85

Технологія спрямованого вирощування і відгодівлі гусей Технологія птахівництва

86

Технологія спрямованого вирощування і відгодівлі мускусних качок Технологія птахівництва

87

Ресурсозберігаюча технологія виробництва курячих яєць в присадибних і фермерських господарствах Технологія птахівництва

88

Ресурсозберігаюча технологія виробництва м’яса бройлерів в присадибних та фермерських господарствах Технологія птахівництва

89

Ресурсозберігаюча технологія виробництва м’яса індиків в присадибних і фермерських господарствах Технологія птахівництва

90

Батарея кліткова для групового утримання водоплавної птиці Технологія птахівництва

91

Вихідні вимоги до кліткових батарей для утримання півнів-плідників при штучному осіменінні Технологія птахівництва

2007 рік

92

Спосіб зменшення негативної дії Т-2 токсину на організм курей Мікотоксикологія

93

Метод тонкошарової хроматографії для визначення ефективності сорбентів для мікотоксинів Мікотоксикологія

94

Спосіб визначення Т-2 токсину, НТ-2 токсину та зеараленону в зерні Мікотоксикологія

2006 рік

95

Метод визначення Т-2 і НТ-2 токсинів у зерні та комбікормах Мікотоксикологія

96

Спосіб визначення мікотоксинів із групи 12,13-епокси-трихотеценів Мікотоксикологія

97

Спосіб оцінки якості зерна злакових та бобових культур Мікотоксикологія

98

Штам гриба Fusarium sporotrichiella для одержання зеараленону Мікотоксикологія

99

Спосіб вирощування і утримання птиці в закритих приміщеннях Технологія птахівництва

100

Спосіб дезінфекції пташників ультрафіолетовим випромінюванням в присутності птиці при вирощуванні бройлерів Технологія птахівництва

101

Режим дезінфекції пташників аерозольним способом в присутності птиці при вирощуванні бройлерів Технологія птахівництва

102

Регулятор напруги трьохфазного змінного струму Технологія птахівництва

103

Машина для примусової відгодівлі птиці Технологія птахівництва


Hosting Ukraine