НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№0108U001564. Вивчити біохімічні та фізіологічні особливості процесів синтезу і біотрансформації мікотоксинів ферментами мікроорганізмів і рослин та механізми їх токсичної дії на тваринний організм

Науковий керівник:

Доктор ветеринарних наук Котик Анатолій Миколайович


Короткий опис ЗНР

Високопродуктивний штам гриба Fusarium sporotrichiella, який у лабораторних умовах синтезує мікотоксин зеараленон у пре-паративних кількостях.

Штам депонований та зберігається за № 281 в депозитарії Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів Мінагрополітики України.

Використовується як речовина-свідок у процесі санітарно-гігієнічного контролю якості продовольчого і фуражного зерна та продуктів його переробки, а також для науково-дослідних цілей.

Розробку рекомендовано для використання в наукових дослі-дженнях для вивчення дії зеараленону на тваринний організм. Штам гриба може використовуватися як самостійна розробка для виготовлення зеараленону для лабораторних досліджень.

Препарат зеараленону, виготовлений з використанням даної розробки, може застосовуватися під час токсикологічних аналізів зерна та кормів для сільськогосподарських тварин та птиці у якості стандарту для побудови калібрувальних кривих.


Лабораторія годівлі птиці та мікотоксикології

Отримати консультацію

Оновлено: 3.5.2015

Попередня розробка >>>