Державна дослідна станція птахівництва НААН

Наукові публікації з птахівництва

   

  Інновації у птахівництві: матеріали ІI міжнародної науково-практичної онлайн конференції

   

   

  УДК: 636.5(06)

  Інновації у птахівництві: матеріали ІІ наук.-практ. он-лайн конф. 7 жовтня 2022 р., Бірки. 66 с.

  Збірник містить наукові доповіді ІІ науково-практичної онлайн конференції «Інновації у птахівництві», присвяченої Всесвітньому Дню яйця (7 жовтня 2022 року) з актуальних питань розведення та генетики, годівлі, технологій вирощування та утримання сільськогосподарської птиці, репродукції, лікування та профілактики хвороб, інноваційного менеджменту.

  Постери конференції по птахівництву

Бойко Віктор1

аспірант

starboyvik21@gmail.com

Наливайко Людмила

д.в.н., професор, старший науковий співробітник

vet-doctor@ukr. net

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

м. Сєвєродонецьк, Україна

Поширення сапрофітної, умовно -патогенної та патогенної мікрофлори серед поголів'я птиці - це одна з причин виникнення бактеріальних хвороб шлунково-кишкового тракту, а саме сальмонельозу, колібактеріозу та ін.). Патогенні серовари кишкової палички та сальмонел можуть зберігати свою життєдіяльність у навколишньому середовищі до півроку, а у яйцях - весь період несучості курей [1, 2].

У зв’язку з тим, що останнім часом для лікувально -профілактичних заходів шлунково-кишкових захворювань широко і безконтрольно використовуються медикаментозні препарати, а саме антибіотики, які впливають не тільки на патогенну мікрофлору, що потрапляє у кишечник, а й корисну, що бере участь у перетравленні їжі, з’являється велика кількість резистентних штамів збудників, з якими неможливо іноді вести боротьбу [3].

Тому в птахівництві залишається найважливішою умовою випуску безпечної та якісної продукції обов’язкове виконання встановлених

санітарних правил на підприємствах, задачею яких є попередження або ліквідація процесів накопичення, розмноження і поширення збудників захворювань шляхом їх знищення або видалення на предметах і об'єктах, що забезпечує переривання шляхів передачі заразного початку.

Останнім часом наряду з дезінфікуючими препаратами особливої актуальності набуває використання цитратів - неорганічних складових (металів), які широко застосовуються як у ветеринарній, так і гуманній медицині [4-6].

Мета роботи полягала у вивченні бактерицидних властивостей новітніх високоефективних антисептичних засобів у лабораторних умовах з метою подальшого їх впровадження у птахівничу галузь.

При проведенні досліджень використовували бактеріологічні та мікроскопічні методи дослідження.

Для визначення бактерицидних властивостей дезінфекційних препаратів були використані тест-культури мікроорганізмів: Bacillusalvei(штам 5), Escherichiacoli(штам K 99), SalmonellaDublin(штам 41), Staphylococcusaureus(штам 209).Культури інкубували за температури 37,5 ± 0,5 °С на МПБ і МПА. Використовували стандарт каламутності 500 мнл бактеріальних клітин (ДНКІБШМ).

Бактерицидну дію дезінфікуючого засобу СДВ на мікроорганізми (Escherichiacoli, Salmonella, Staphylococcus)вивчали: цільного препарату (100%) та у концентраціях 50 %, 10 %, 5 %, 1 %, 0,5 % при розведенні 1:2, 1:5, 1:10, 1:50, 1:100 відповідно. Для досліджень готували 4 ряди розведень по 5 мл деззасобу. У кожне розведення вносили по 0,5 см3500 млн суміші досліджуваних культур за оптичного стандарту каламутності (ДНКІБШМ, м. Київ), витримували у термостаті за температури 37,5 оС після чого через 1, 2, 4 години робили висіви на МПА, розлитий у чашках Петрі. Результат дії препарату враховували через 24 години.

З метою вивчення впливу деззасобів для знезаражування інкубаційних курячих яєць було використано срібло (Ag), комплекс срібла з вісмутом (Ag+Bi) та1%, 10% і 50 % розчини препарату СДВ (сануючо-дезінфікуючий ветпрапарат). Бактерицидну дію наночастинокAg і комбінації Ag+Biвивчали як матричного розчину (концентрацією 2 мг/мл -Ag, 1,55 мг/мл - Ві), так і у розведенні 1: 2 з експозицією 1, 3, 6, 24 та 48 годин.

Згідно отриманих результатів під час досліджень, бактерицидна дія матричного розчину наночастокAg (2 мг/мл) і Ag+Bi (2+1,55 мг/мл) відбулась тільки через 24 години за температури 37,5 (+0,5)° С.При розведенні матричних розчинів Agта Ag+Bi 1:2 встановлено їх бактерицидну дію через 48 годин.

З метою визначення бактеріальної контамінації шкаралупи інкубаційних яєць до дезінфекції, були зроблені змиви на МПБ (контрольна група). Під час досліджень висіяні патогенні культури кишкової палички (О2, О111), протей і золотистий стафілокок.

Препарат СДВ використовували у вигляді аерозолю, срібло і комплекс Ag+Biнаносили на шкаралупу яєць ватним тампоном (обтирали), витримували 1 та 3 години. Контролем було яйце, що не оброблялось препаратами. Згідно отриманих результатів встановлено, що препарат СДВу концентрації 1 % діяв протимікробно через 3 години, тоді як його концентрації 10 % та 50 % спрацювали бактерицидно вже через 1 годину.

Що стосується срібла і комплексу Ag+Bi, матричний (100 %) розчин не проявляв бактерицидної дії на шкаралупі яєць протягом 1 та 3 годин (ріст культур кишкової палички, протею та стафілококу на МПБ та МПА спостерігали як у дослідних, так і контрольних пробірках .Але протягом 10 днів спостереження наступало просвітління МПБ і патогенну мікрофлору не було ізольовано на МПА (Кітта-Тароцці).

Отже, отримані результати свідчать про можливе використання препарату СДВ для санації і дезінфекції яєць під час інкубації у виробництві.

Література

1. Addie, D.D., Boucraut-Baralon, C., Egberink, H., Frymus, T., Gruffydd- Jones, T., Hartmann, K., etal. (2015). Disinfectant choices in veterinary practices, shelters and households: ABCD guidelines on safe and effective disinfection for feline environments. Journal of Feline Medicine and Surgery, 17(7), 594-605. http://doi.org/10.1177/1098612X15588450.

2. Fotina, G.A. (2014). Viznachennyatoksichnostipreparatu “Bidez” dlyadezinfektsiiptakhAnichikhobiektA [Determinationofthetoxicityofthedrug “Bides” forthedisinfectionofpoultryobjects]. NaukoviyvisnikLvAskogonatsAnalnogounAersitetuveterinarnoimeditsinitabiotekhnologiyіт. Gzhitskogo - Scientific Bulletin of S. Gzhytskyi Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 16, 2(1), 340-347. Ukrainian

3. HarkavenkoTO, KovalenkoVL, HorbatiukOI, PinchukNH, KozytskaTH, HarkavenkoVM, OrdynskaDO. Methodical recommendations for the purpose of bactericidal activity and control

Постер доповіді
Вивчення дії сучасних деззасобів для дезінфекції інкубаційних яєць у лабораторних умовах

META теги для Google Sholar


Hosting Ukraine