Державна дослідна станція птахівництва НААН

Наукові публікації з птахівництва

   

  Інновації у птахівництві: матеріали ІI міжнародної науково-практичної онлайн конференції

   

   

  УДК: 636.5(06)

  Інновації у птахівництві: матеріали ІІ наук.-практ. он-лайн конф. 7 жовтня 2022 р., Бірки. 66 с.

  Збірник містить наукові доповіді ІІ науково-практичної онлайн конференції «Інновації у птахівництві», присвяченої Всесвітньому Дню яйця (7 жовтня 2022 року) з актуальних питань розведення та генетики, годівлі, технологій вирощування та утримання сільськогосподарської птиці, репродукції, лікування та профілактики хвороб, інноваційного менеджменту.

  Постери конференції по птахівництву

Сірко Ярослав

к.с-г.н., старший науковий співробітник
yasir@ukr.net

Гунчак Алла

д.с.-г.н., завідувач лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці

a_gunchak@ukr. net

Кирилів Богдан

д.с.-г.н., старший науковий співробітник
kby@ukr.net

Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Годівля курей є запорукою їх високої продуктивності. Білкові корми займають одне з важливих місць у раціоні. Вони містять багато протеїну і поділяються на дві групи: корми тваринного і рослинного походження. До кормів рослинного походження ми відносимо макухи, шроти, зернові, дріжджі тощо [1].
З метою дослідження інтенсивності обмінних процесів в організмі курей-несучок на показники ліпідного обміну за зміни кількісного і якісного складу протеїну корму, дослід проведено в умовах віварію Інституту біології тварин НААН. Молодняк курей породи «Ломан Браун» сформовано у три групи (по 20 особин) - контрольну і дві дослідні. Утримання і годівля відповідали технологічним вимогам вирощування курей в клітках. Вся птиця одержувала повнораціонний комбікорм, збалансований за поживними і біологічно активними речовинами. При цьому раціони різнилися за кількістю та якістю протеїну. Зокрема, курям контрольної та першої дослідної груп згодовували комбікорм із рівнем сирого протеїну 17 %, а другої дослідної - 15 %. Водночас, для дослідних груп птиці соєвий шрот, що містився у комбікормі контрольної групи, замінено соняшниковим концентратом «Проглот» (новий інноваційний продукт, розроблений фахівцями Дніпровського заводу «Потоки»). Головна особливість цього продукту високий вміст протеїну 45% та низький вміст жиру. При частковій або повній заміні соєвих продуктів в складі раціонів на протеїновий соняшниковий концентрат «Проглот» спостерігається зменшення витрат на кормові компоненти, що знижує собівартість відгодівлі. Упродовж досліду спостерігали за фізіологічним станом курей, поїданням корму, несучістю [24].
У кінці досліду, який тривав три місяці, провели забій птиці та відібрали для аналізу проби крові, тканин печінки, підшлункової залози і хімусу сліпої кишки, а також яйця - для проведення запланованих досліджень.
З метою визначення інтенсивності перетравлення поживних речовин корму птицею за умови зміни якісного складу протеїну раціону на облік було поставлено з кожної групи по три курки - аналоги за кросом, віком, масою і продуктивністю. В основний період обмінного досліду провели точний облік спожитого корму, води, виділеного посліду, знесених яєць і маси тіла, а також відібрали зразки для аналізів і визначення балансу основних поживних речовин, згідно методики. Так перетравність поживних речовин у курей дослідних груп мала певні особливості, зокрема перетравність протеїну і жиру була вищою, у порівнянні з птицею контрольної групи. Помітно кращою була перетравність у курей другої дослідної групи (протеїну - на 2,16%, жиру - на 1,7%).
Нами встановлено, що додавання до корму курей дослідних груп вищевказаного компоненту корму у тканинах печінки викликало деяке зростання відносної кількості фосфоліпідів на 3,3 і 4,5 %, триацилгліцеролів на 5,2 % (Р<0,05-0,01), за одночасного зниження рівня моно - і
диацилгліцеролів в 1,2 разу (Р<0,01), у порівнянні з птицею контрольної
групи (див. табл.). У птиці дослідних груп встановлено зменшення вмісту вільного холестеролу на 2,5 % і 2,8 %, відповідно. При цьому не змінювався відносний рівень етерифікованого холестеролу.
Вміст загальних ліпідів та співвідношення їх окремих класів у тканинах печінки курей-несучок, % (M±m, n=5)

Досліджувані показники

Г рупи курей

Контроль

Д1

Д2

Загальні ліпіди, г/кг

5,33±0,32

4,97±0,14

5,16±0,13

Класи ліпідів, %:

 

 

 

Фосфоліпіди

33,54±0,79

34,66±0,57*

35,03±0,63**

Моно і диацилгліцероли

12,17±0,23

11,59±0,14*

10,91±0,07*

Вільний холестерол

9,72±0,29

9,27±0,08

8,45±0,06*

НЕЖК

15,96±0,14

16,55±0,11

16,03±0,10

Т риацилгліцероли

16,70±0,18

17,58±0,13*

16,22±0,12

Ефіри холестеролу

11,41±0,09

10,33±0,07

12,19±0,08

У результаті проведених нами досліджень, встановлено, що несучість курей другої дослідної групи була найвищою. Зокрема, несучість за період досліду на середню несучку цієї групи становила 94,62% і переважала показники контролю на 6,84%.
Таким чином, найбільш ефективним було застосування соняшникового концентрату «Проглот» у другій дослідній групі, де спостерігали підвищення продуктивності птиці і покращення якості отриманої продукції. Варто зауважити, що витрати корму на 1 кг яйцемаси у курей дослідних груп були менші (Р<0,05), у порівнянні з контрольною групою, оскільки кількість яєчної маси на 1 голову за добу у курей цих груп була вища.

Література

1. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин / за наук. ред. І. І. Ібатулліна і О. М. Жукорського. К. : Аграрна наука, 2016. 336 с.
2. Оцінка біологічної цінності білків у кормах для тварин / С. О. Шаповалов, М. М. Долгая, Є. В. Руденко, С. С. Варчук. К. : Аграр. наука, 2016. 92 с.
3. Ефективна годівля сільськогосподарської птиці: навчальний
посібник / Братишко Н.І. та ін.; за ред. І.А. Іонова. К. : Аграрна наука, 2013. 208 с.
4. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин / за наук. ред. Г.В. Проваторова, В.І. Ладики, Л.В. Бондарчука та ін. С.: Довідник, 2019. 489 с.

Постер доповіді
Показники ліпідного обміну в тканинах курей- несучок при застосуванні соняшникового концентрату «проглот» в їх раціоні

META теги для Google Sholar


Hosting Ukraine