Державна дослідна станція птахівництва НААН

Наукові публікації з птахівництва

   

  Інновації у птахівництві: матеріали ІI міжнародної науково-практичної онлайн конференції

   

   

  УДК: 636.5(06)

  Інновації у птахівництві: матеріали ІІ наук.-практ. он-лайн конф. 7 жовтня 2022 р., Бірки. 66 с.

  Збірник містить наукові доповіді ІІ науково-практичної онлайн конференції «Інновації у птахівництві», присвяченої Всесвітньому Дню яйця (7 жовтня 2022 року) з актуальних питань розведення та генетики, годівлі, технологій вирощування та утримання сільськогосподарської птиці, репродукції, лікування та профілактики хвороб, інноваційного менеджменту.

  Постери конференції по птахівництву

Полякова Людмила,

Чорна Ганна

молодші наукові співробітники

luda.polyakova@ukr.net

Державна дослідна станція птахівництва НААН,

с. Бірки Харківської області, Україна

У сучасному промисловому птахівництві в останні роки широко застосовують біогенні рослинні добавки, в тому числі і фітопрепарати.
Пошук і вивчення компонентів природного походження на основі лікарської рослинної сировини є перспективним напрямом у птахівництві. Однією з поширених в Україні й країнах світу рослин, що культивуються, є соняшник однорічний (Helianthus annuus L.) [1].
Соняшник однорічний - добре вивчена рослина з точки зору генетики, селекції та біології. Хімічний склад соняшника представлений пектинами, карбоновими кислотами, фенольними сполуками, вітамінами [2, 3, 4]. Але мало відомостей про використання соняшникового листя в годівлі птиці та його вплив на вітамінне забезпечення. Отже це є актуальним завданням.
Роботу виконано на експериментальній фермі «Збереження державного генофонду сільськогосподарської птиці» ДДСП НААН на яєчних курях новостворюваної породи Бірківська барвиста вітчизняної селекції. Для експерименту було сформовано три групи птиці: контрольна і дві дослідні. Кури всіх груп одержували повнораціонний комбікорм відповідно до виду і віку птиці з додаванням сухого подрібненого листя соняшника: 0% у контролі, 3% у 1-й дослідній групі і 7% у 2-й дослідній групі. З метою визначення вітамінного забезпечення в ході досліду (з 201 до 310-денного віку птиці) один раз на місяць від кожної групи відбирали по 10 яєць. Дослідження проводили за методом Сурая П.Ф., Іонова І.А.: вміст каротиноїдів в жовтку визначали експрес-методом, концентрацію вітаміну А в яйцях - за реакцією з трифторидом бору, концентрацію вітаміну Е - методом тонкошарової хроматографії.
Дані щодо вмісту вітамінів у яйцях курей-несучок за різних рівнів листя соняшника в їх раціоні та в різні періоди експерименту наведено в таблиці. З наведених даних видно, що впродовж досліду спостерігається збільшення вмісту каротиноїдів в жовтку яєць. Так, через 2 місяці згодовування добавки соняшникового листя у курей дослідних груп вміст каротиноїдів в жовтку яйця збільшився в 1,3-1,6 раз, а в кінці експерименту - майже у 2 рази відносно даних, зафіксованих на початку досліду. При цьому в контрольній групі підвищення концентрації каротиноїдів у яйцях було не настільки суттєвим - на 6,3% та 37,6%, відповідно. Тобто в дослідних групах відмічено вищий вміст каротиноїдів у жовтках яєць на 21,1-49,5% через 60 днів експерименту та на 37,6-42,9% наприкінці.

Таблиця. Вміст вітамінів в яйцях піддослідної птиці, мкг/г

 

Групи

Періоди досліду

Контрольна (0%)

1-а дослідна (3%)

2-а дослідна (7%)

Каротиноїди

Початок

20,5

20,5

20,5

Через 60 днів

21,8

26,4

32,6

Через 110 днів

28,2

38,8

40,3

Вітамін А

Початок

7,0

7,0

7,0

Через 60 днів

6,9

7,1

7,0

Через 110 днів

7,1

7,0

7,2

Вітамін Е

Початок

113,0

113,0

113,0

Через 60 днів

115,0

136,0

140,0

Через 110 днів

120,0

195,0

196,0

Слід відмітити, що збільшення вмісту каротиноїдів було більш помітним у курей 2-ї групи, які отримували 7% листя соняшника. Так, з підвищенням рівня соняшникового листя в комбікормі з 3 до 7% концентрація каротиноїдів в яйцях зростала на 3,9-23,5%. Це може бути пов'язано з підвищеним вмістом каротину та ксантофілу в раціоні в міру збільшення рівня соняшникового листя.
За результатами експерименту можна констатувати також збільшення вмісту вітаміну Е в жовтках яєць досліджуваних груп. При цьому в контролі підвищення його концентрації було незначним - на 1,8% та 6,2% в залежності від періоду дослідження. В дослідних групах вміст вітаміну Е в яйцях курей зріс на 20,4-23,9% після 60 днів споживання комбікорму з додаванням соняшникового листя та на 72,6-73,5% після 110 днів споживання такого корму. Суттєвих різниць між двома дослідними групами курей, яким згодовували різну кількість досліджуваної добавки, не відмічено. Загалом, більший вміст як вітаміну Е, так і каротиноїдів в жовтках яєць дослідних груп курей під впливом добавки з листя соняшника пояснюються споживанням ними комплексу біологічно активних речовин, у тому числі каротиноїдів та вітамінів з антиоксидантною дією, які входять до складу цього інгредієнту. Водночас рівень вітаміну А в жовтку яєць курей у всіх групах не зазнав змін і знаходився в нормативних межах.
Отже, використання листя соняшника в годівлі курей-несучок позитивно впливає на вітамінну забезпеченість яєць і з успіхом може бути використане в годівлі птиці.

Література

1. Підсумки Агро Експедиції Соняшник 2017. URL: https:// superagronom.com/blo g/176-pidsumki-agroekspeditsivi-sonvashnik-2017- skladno-prote-vigidno (дата звернення: 23.09.2022).
2. De Leonardis A., Macciola V., Di Domenico N., A first pilot study to produce a food antioxidant from sunflower seed shells (Helianthus annuus). Eur J Lipid Sci Technol. 2005. V. 107. P. 220-227.
3. Pedrosa M.M., Muzquiz M., Garci.a-Vallejo C., Burbano C., Cuadrado C., Ayet G., Robredo L.M., Determination of caffeic and chlorogenic acids and their derivatives in different sunflower seeds. J Sci Food Agric. 2000. V. 80. P. 459-464.
4. Мелик-Гусейнов В.В., Герасименко С.В. Идентификация фенольних соединений в подземных органах подсолнечника однолетнего (Asteraceae). ВестникМГОУ. 2013. № 3. С. 34-36.

Постер доповіді
Вітамінне забезпечення яєць курей за включенням різних рівнів листя соняшника

 

META теги для Google Sholar


Hosting Ukraine