Державна дослідна станція птахівництва НААН

Наукові публікації з птахівництва

   

  Інновації у птахівництві: матеріали ІI міжнародної науково-практичної онлайн конференції

   

   

  УДК: 636.5(06)

  Інновації у птахівництві: матеріали ІІ наук.-практ. он-лайн конф. 7 жовтня 2022 р., Бірки. 66 с.

  Збірник містить наукові доповіді ІІ науково-практичної онлайн конференції «Інновації у птахівництві», присвяченої Всесвітньому Дню яйця (7 жовтня 2022 року) з актуальних питань розведення та генетики, годівлі, технологій вирощування та утримання сільськогосподарської птиці, репродукції, лікування та профілактики хвороб, інноваційного менеджменту.

  Постери конференції по птахівництву

УДК: 598.261.7:355.681:591.1

Гунчак Алла

д.с.-г.н., завідувач лабораторії

a_gunchak@ukr.net

Сірко Ярослав

к.с-г.н., старший науковий співробітник

yasir@ukr.net

Стефанишин Ольга

к.б.н., старший науковий співробітник

oliastef@ukr.net

Інститут біології тварин НААН м. Львів, Україна

Keywords: годівля птиці, нормування протеїну, кури-несучки, раціони корму

Нормування протеїну в годівлі птиці має важливе практичне значення, оскільки такі високопротеїнові продукти, як яйця та м’ясо можуть утворюватися лише за достатньої його кількості в раціоні. Дефіцит протеїну в раціоні негативно позначається на продуктивності птиці та збереженості поголів’я. За надлишку протеїну в раціонах відбувається його виведення з послідом птиці у довкілля у вигляді сечової кислоти, яка швидко розкладається з виділенням амонійного азоту, здатного до емісії. Тому важливим є зниження конверсії корму шляхом максимізації частки перетравного протеїну в раціонах птиці та зменшення фракції протеїну, яка засвоюванню не піддається (з метою зниження викидів N у довкілля) [1, 2].
Нами представлено фрагмент комплексних досліджень впливу кількісного і якісного складу протеїну корму в раціоні на обмінні процеси у курей-несучок, який стосується показників якості яєць. Для проведення досліду молодняк курей кросу «Ломан Браун» було сформовано у три групи (по 20 особин) - контрольну (К) і дві дослідні (Д1 і Д2). Раціони були збалансованими за поживними і біологічно активними речовинами, але різнилися за кількістю та якістю протеїну (рівень сирого протеїну становив 17 % у комбікормі для
курей К та Д1 груп і 15 % - для Д2 групи). При цьому, для дослідних груп птиці соєвий шрот, що містився у комбікормі контрольної групи, замінювали білковим концентратом «Проглот», виготовленим із застосуванням нанотехнологічних методів обробки насіння соняшнику. У результаті відбувається так звана щадна денатурація без порушення первинної структури білка і руйнування амінокислот.
У процесі проведення досліду спостерігали за фізіологічним станом та несучістю курей. За результатами визначення морфометричних показників якості яєць встановлено, що маса яєць, знесених курми дослідних груп була вищою більш ніж на 2 % (р<0,05), у порівнянні з масою яєць одержаних від птиці К групи. На тлі стабільної маси шкаралупи яєць курей усіх груп, її товщина і міцність зростали за умови введення до раціонів птиці «білкового концентрату». Зокрема, міцність яєчної шкаралупи - збільшувалась на понад 20 % (р<0,01), а товщина - майже на 10 % (р<0,01) порівняно до показників К групи. При цьому, нами не виявлено вапняних наростів на шкаралупі чи ознак її шорсткості, тощо.
Варто звернути увагу на деяку специфічність акумуляції Кальцію в жовтку яєць, виявлену нами в процесі проведення досліджень. Встановлено, що у жовтках яєць курей Д1 групи концентрація Са перевищувала показники К групи лише на 1,4 %, а Д2 - на 1,8 % і «прямо» не залежала від якості та кількості протеїну в кормі. Очевидно такий перерозподіл обумовлений тим, що через відсутність плаценти (як у ссавців), ембріони птиці повинні отримувати всі необхідні поживні та біологічно активні речовини саме з жовтка. Адже, не зважаючи на те, що 99 % неорганічної частини шкарлупи яйця становить кальцію карбонат, його використання можливе лише на пізніх стадіях розвитку ембріона, а в перші 10-12 діб інкубації це неможливо [3].
Аналіз результатів визначення розчинних протеїнів у жовтках яєць показав, що їх вміст був вищим у курей дослідних груп. Варто відзначити істотне його зростання на 7,6 % (р<0,01) у жовтках яєць птиці Д2 групи порівняно з аналогами контролю, хоч у жовтках яєць, знесених курочками Д1 групи він також збільшувався (на 5,2 %; р<0,01).
З’ясовано, що введення до раціонів курей кормового концентрату «Проглот», навіть за зменшення рівня протеїну (Д2 група), сприяло збільшенню вмісту загальних ліпідів у жовтках приблизно на 6 % (р<0,01). При цьому ліпіди жовтків яєць несучок Д1 групи характеризувалися вірогідним підвищенням відносного вмісту НЕЖК (на 2,3 %; р<0,05), а Д2 - фосфоліпідів (на 8,5 %; р<0,01), у порівнянні з контролем. Одночасно, спостерігалось зниження відносного вмісту ефірів холестеролу в жовтках яєць обох дослідних груп.
Відомо, що в жовтку, у вигляді насичених та ненасичених жирних кислот з трьохатомним спиртом гліцеролом, міститься основна частина енергії, необхідної для майбутнього розвитку пташиного ембріону. Нами не встановлено вірогідних відхилень рівня триацилгліцеролів у жовтках яєць птиці дослідних груп, порівняно з контролем.
Отже, максимальне збільшення в раціонах курей-несучок частки перетравного протеїну та зменшення фракції протеїну, яка засвоєнню не піддається, позитивно впливає на інтенсивність обмінних процесів в організмі курей-несучок у процесі синтезу компонентів яєць. При цьому забезпечується покращення якості отриманої продукції.

Література

1. Моклячук Л.І., Пінчук В.О., Марткоплішвілі М.М. Втрати азоту у сільському господарстві України. Агроекологічний журнал. 2013. 3. с 19-24. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog 2013 3 5/
2. Орцігр В., Скальскі М., Гавел М., Даниляк А., Марцинкевич
В.Запровадження європейських екологічних стандартів до галузі
тваринництва України. Прага-Київ, 2017. - 38 с. URL:
http://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/Policy-paper- ukrainian 007s.pdf.
3. Givisiez P., Moreira F.A., Santos M.R., Oliveira H.B., Ferket P.R. Chicken embryo development: metabolic and morphological basis for in ovo feeding technology. Poult Sci. 2020. V. 99, No 12. P. 6774-6782. 10.1016/j.psj.2020.09.074.

Постер доповіді
Показники якості яєць курей за зміни кількісного та якісного складу протеїну в раціоні

META теги для Google Sholar


Hosting Ukraine