Державна дослідна станція птахівництва НААН

Наукові публікації з птахівництва

   

  Інновації у птахівництві: матеріали ІI міжнародної науково-практичної онлайн конференції

   

   

  УДК: 636.5(06)

  Інновації у птахівництві: матеріали ІІ наук.-практ. он-лайн конф. 7 жовтня 2022 р., Бірки. 66 с.

  Збірник містить наукові доповіді ІІ науково-практичної онлайн конференції «Інновації у птахівництві», присвяченої Всесвітньому Дню яйця (7 жовтня 2022 року) з актуальних питань розведення та генетики, годівлі, технологій вирощування та утримання сільськогосподарської птиці, репродукції, лікування та профілактики хвороб, інноваційного менеджменту.

  Постери конференції по птахівництву

УДК: 636.5:636.082.2:591

Котик Анатолій

д.в.н., старший науковий співробітник

amkotyk@ukr.net,

Державна дослідна станція птахівництва НААН с. Бірки Харківської області, Україна

Величина і рівномірність розвитку гребня є важливою характеристикою півня-плідника; розміри гребеня пов’язані з масою тестикулів [1]. Основний зв'язок тестикулів з гребенем здійснюється через тестостерон; тестикули, виробляючи тестостерон, регулюють розвиток гребня; з іншого боку, гребінь не має впливу на характеристики тестикулів; про відношення маси гребеня до маси тестикулів у самців птиці раніше не повідомлялось. Відомо, що у курей висока спадковість морфологічних характеристик гребенів і тестикулів. Метою роботи було вивчення взаємозв’язку мас тестикулів і гребенів у півнів-леггорн.

Робота виконана на курях сріблястий леггорн популяції Бірківська барвиста. Рівень і режим годівлі, а також світловий режим при вирощуванні півнів застосовували відповідно до «Рекомендацій по розведенню яєчних курей Бірківська барвиста» [2]. На основі повідомлень [3, 4], згідно з якими у півнів 15-20-тижневого віку середня відносна маса тестикулів має бути в межах 30-40 мг/100 г маси тіла, 80 чотирьохмісячних півнів розділили за відносною масою тестикулів (до і понад 40 мг/100 г) на М-півнів і В-півнів, відповідно. У півнів обох груп визначили живу масу, маси гребенів,

тестикулів, відношення маси гребеня до маси тестикулів (Г/Т) та корелятивні зв’язки живої маси, мас тестикулів, гребенів і Г/Т.

Результати спостережень показали, що В-півні і М-півні істотно розрізнялися між собою за морфологічними особливостями (табл. 1). У В- півнів в порівнянні з М-півнями були більші жива маса (на 7,6 %), маса і відносна маса тестикулів (в 4,4 і 4,2 рази), а також маса і відносна маса гребенів (в 1,5 і 1,4 рази). Півні виявились неоднорідними також за Г/Т, які були в межах від 1,6 до 49; у М-півнів вони були в 2 рази більшими, ніж у В-півнів.

Таблиця 1. Морфометричні показники 4-місячних півнів

Показники

Вся група

В-півні

М-півні

n

80

36

44

Жива маса, г

1665±20

1732±25*

1610±31

Маса гребенів, г

10±0,52

12,2±0,9*

8,29±0,54

Відносна маса гребенів, мг/100 г

602±32

712±54*

512±33

Маса тестикулів, г

1,1±0,16

1,93±0,31*

0,44±0,02

Відносна маса тестикулів, мг/100 г

66,1±9,7

113±19*

27±1

Г/Т

15,1±1,0

9,6±1*

19,5±1,2

Вірогідно при Р< 0.05

Істотною морфологічною характеристикою півнів є показники корелятивних зв’язків мас тіла, гребенів, тестикулів і Г/Т. В -півні і М-півні чітко розрізняються за рівнем корелятивних зв’язків між масами тіла, гребеня і тестикулів: у В-півнів всі три корелятивні зв’язки незначні, в той час як у М-півнів такі зв’язки статистично значимі (табл. 2). Тісні зв'язки між масами тіла, гребенів і тестикулів у М-півнів контрастують з незначними такими зв’язками у В-півнів, що вказує на неоднаковість рівнів їх чутливості до стресових факторів та на ймовірну перевагу В-півнів в адаптивності. Адже первинна реакція системи внутріплеядних взаємозв'язків на зовнішні впливи проявляється в пропорційній зміні рівня більшості зв'язків, тобто при

погіршенні умов - в підвищенні зв'язків, посиленні кореляцій між ознаками, що входять в «ядро плеяди» і «сусідніми» до них [5].

Таблиця 2. Коефіцієнти кореляції морфометричних показників півнів

Морфометричні показники півнів

   В-півні (n=36)

М-півні

(n=44)

Жива маса / маса гребеня

-0,139

0,378*

Жива маса / маса тестикулів

-0,171

0,48**

Жива маса / Г/Т

0,08

0,068

Маса тестикулів / маса гребеня

0,20

0,42**

Маса тестикулів / Г/Т

-0,80**

-0,22

Маса гребеня / Г/Т

0,43*

0,76**

Вірогідно при: *P< 0.05; **P<0.01

У В- і М-півнів кореляція мас гребенів і Г/Т позитивна, статистично значима. Кореляція мас тестикулів і Г/Т в обох групах негативна, однак у В - півнів - статистично значима ступенева, а у М-півнів - слабовиражена лінійна (рис. 1).

Рис.1. Кореляція мас тестикулів (г, по вертикалі) і відношення Г/Т (по горизонталі) у В-півнів (сірі квадрати) і М-півнів (чорні ромби).

Гіпотетично, Г/Т може бути одним з критеріїв при відборі півнів- плідників леггорн в 4-місячному віці, оскільки найбільша маса тестикулів виявлена у півнів з показниками Г/Т, що не перевершують 10; показники в межах 10-50 властиві тим особинам, у яких дрібні тестикули - менші 1 г.

Таким чином, півні-леггорн в 4-місячному віці неоднорідні щодо маси тестикулів, гребеня, їх відношення (Г/Т). За відносною масою тестикулів (до і понад 40 мг/100 г) виявлено, відповідно, підгрупи М-півнів і В-півнів, які розрізняються за масами тіла, гребеня, тестикулів, Г/Т, а також за рівнем корелятивних зв’язків між ними. Сильні корелятивні зв'язки між масами тіла, гребенів і тестикулів у М-півнів контрастують з незначними такими зв’язками у В-півнів, що вказує на високу ймовірність неоднакових рівнів їх чутливості до стресових факторів та перевагу В-півнів в адаптивності.

Література

 1. McGaryS., EstevezI., BakstM.R.. 2003. Potential relationships between physical traits and male broiler breeder fertility. Poult Sci. 2003. V. 82. P. 328337.

 2. Популяція яєчних курей Бірківська барвиста (рекомендації по розведенню), 2005. 36 с.

 3. John Powley. Testes Development and Fertility. (www.aviagen.com).

 4. Шахнова Л., Егорова А., Елизаров Е. Рост органов размножения у птицы родительского стада бройлеров. Птицеводство.2011. №4. С. 25-26.

 5. Ростова Н.С. Корреляции: структура и изменчивость. Труды С.Петербургского общества естествоиспытателей. Санкт-Петербург, 2002. Сер.1., т. 94. 307с.

 Постер доповіді
Взаємозв'язок мас тестикулів і гребенів у півнів - леггорн

META теги для Google Sholar


Hosting Ukraine