Державна дослідна станція птахівництва НААН

Наукові публікації з птахівництва

   

  Інновації у птахівництві: матеріали ІI міжнародної науково-практичної онлайн конференції

   

   

  УДК: 636.5(06)

  Інновації у птахівництві: матеріали ІІ наук.-практ. он-лайн конф. 7 жовтня 2022 р., Бірки. 66 с.

  Збірник містить наукові доповіді ІІ науково-практичної онлайн конференції «Інновації у птахівництві», присвяченої Всесвітньому Дню яйця (7 жовтня 2022 року) з актуальних питань розведення та генетики, годівлі, технологій вирощування та утримання сільськогосподарської птиці, репродукції, лікування та профілактики хвороб, інноваційного менеджменту.

  Постери конференції по птахівництву

УДК: 578:001.891.5

Циновий Олексій

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Державна дослідна станція птахівництва НААН

с. Бірки, Харківської області, Україна

Keywords: очищення вірусів, ентерит гусей, імуноферментний аналіз

Розроблено новий метод очищення і концентрування вірусу ентериту гусей. Він базується на поетапному ультрацентрифугуванні вірусвміщуючого матеріалу через відповідний градієнт сахарози та хлористого цезію з обробкою його ультразвуком та детергентами. З цією метою було використано три варіанта подальшого продовження очищення вірусу та проведено їх порівняльний аналіз.

Вірус очищали без детергентів, а також з використанням детергентів – саркозила та нонідета Р-40. Найкращі результати були отримані при використанні м’якого неіонного детергенту нонідет Р-40, який був використаний у подальшій  роботі.

Вірус було ідентифіковано за допомогою електрофоретичних досліджень в поліакриламідному гелі [1], а також електронної мікроскопії [2]. Під час очищення та концентрування вірусу інфекційний титр вірусу складав 9,2-9,5 lg ТЦД50/см3 (титр цитопатичної дії вірусу, тобто величина, обернена розведенню вірусної суспензії, при якому клітинний моношар в 50 % лунок виявився ураженим цитопатичною дією), що на 2 lg ТЦД 50/см3 вище, ніж у початковому матеріалі.

Вміст білка в досліджуваних пробах коливався від 200 до 500 мг / мл. Таким чином, аналізуючи отримані результати з очищення та концентрування вірусу ентериту гусей, можна зробити висновок, що отриманий таким методом антиген придатний для розробки тест-системи імуноферментного аналізу (ІФА). Отримано гіперімунні і негативні сироватки для ІФА-діагностикумів, відпрацьовані оптимальні співвідношення компонентів для конструювання тест-системи ІФА, виведена формула перерахунку титрів антитіл в сироватках крові гусей при тестуванні їх в одному розведенні. Визначено позитивно-негативний поріг для даного діагностикуму (які з досліджуваних сироваток мають позитивний, сумнівний або негативний титр антитіл до збудника вірусного ентериту гусей).

Перспективи подальших досліджень полягають у використанні діагностикуму на основі імуноферментного аналізу для моніторингу парвовірусної інфекції гусей  в птахогосподарствах України та визначення епізоотичної ситуації щодо цього захворювання.

А також у використанні розробленого нами методу для концентрування  великого спектру вірусів – оскільки він є новою інноваційною розробкою, що базується на визначенні питомої ваги вірусу та показників, які диференціюють віруси між собою, з врахуванням їх питомої густини, а як відомо у кожного  вірусу вона практично стала величина і коливається в дуже невеликих межах, а також розмірів, коефіцієнту седиментації та багатьох інших специфічних показників.

Представлений метод очищення вірусу може використовуватися як у ветеринарній, так і в гуманній медицині.

В нових умовах розповсюдження особливо небезпечних вірусів дана розробка, при наявності відповідного обладнання, може бути в подальшому використана для очищення та концентрування цих вірусів, вивчення їх біологічних властивостей, культивування та використання їх при розробці нових вакцин, що в свою чергу гарантує здоров’я як у ветеринарній, так і в гуманній сфері медицини.

Література

1. Gorg A., Postel W., Weser J. Horizontal SDS electrophoresis in ultrathin pore-gradient gels for the analisis of urinary proteins. ScinceTools. 1985. V. 32, № 1. Р. 5-9.

2. Королев М.Б. Электронно-микроскопические методы выявления вирусов. Итоги науки и техники, серия Вирусология. 1980. Т. 9, С. 114-157.

Постер доповіді
Універсальний метод очищення та концентрування вірусів на прикладі розробки ІФА-діагностикуму до вірусного ентериту гусей

META теги для Google Sholar


Hosting Ukraine