Державна дослідна станція птахівництва НААН

Наукові публікації з птахівництва   

  Інновації у птахівництві: матеріали ІI міжнародної науково-практичної онлайн конференції

   

   

  УДК: 636.5(06)

  Інновації у птахівництві: матеріали ІІ наук.-практ. он-лайн конф. 7 жовтня 2022 р., Бірки. 66 с.

  Збірник містить наукові доповіді ІІ науково-практичної онлайн конференції «Інновації у птахівництві», присвяченої Всесвітньому Дню яйця (7 жовтня 2022 року) з актуальних питань розведення та генетики, годівлі, технологій вирощування та утримання сільськогосподарської птиці, репродукції, лікування та профілактики хвороб, інноваційного менеджменту.

  Постери конференції по птахівництву

УДК: 631.227.3:636.84

Рябініна Олена

к.с.-г.н., старший науковий співробітник

ryabinina_e@ukr.net;

Мельник Володимир

к.с.-г.н., старший науковий співробітник

lab20@ukr.net;

Державна дослідна станція птахівництва НААН,

с. Бірки Харківської області, Україна

Семенюта Наталія,

викладач-вищої категорії

pirogova57@ukr.net

ВСП “Хомутецький фаховий коледж ПДАУ

с. Хомутець Полтавської області, Україна

Keywords: примусова відгодівля птиці, фуагра , отримання великої жирної печінки

 Примусова відгодівля водоплавної птиці дає змогу підвищити конкурентоспроможність качківництва та гусівництва шляхом покращення якості одержуваної продукції і розширення її асортименту. У той же час ця технологія вимагає застосування спеціального устаткування, яке в Україні не виробляється й налагодження випуску якого є актуальною проблемою [1].

Виходячи з цього метою наших досліджень була розробка і тестування експериментального обладнання для примусової відгодівлі водоплавної птиці в умовах фермерських господарств.

Науково-дослідні роботи проводили в кілька етапів. Вже на першому етапі досліджень було встановлено, що необхідними елементами комплекту обладнання повинні бути:

 • система приготування кормової суміші;
 • обладнання для вирощування і утримання птиці (кліткові батареї, які були б універсальними і давали змогу як вирощувати молодняк гусей і качок, починаючи з добового віку, так і утримувати птицю в період примусової відгодівлі);
 • машини для примусової відгодівлі водоплавної птиці різної продуктивності в залежності від поголів'я, яке відгодовується.

Експериментальну систему приготування кормів і кормових сумішей змонтували з трьох пристроїв: дробарки молоткового типу, встановленого похило гвинтового транспортера і вертикального шнекового змішувача. За результатами тестування встановлено відповідність системи цільовим показникам при використанні в комплекті вирощування і примусової відгодівлі водоплавної птиці в умовах фермерських господарств, в тому числі і для отримання продукції, збагаченої біологічно активними речовинами.

Кліткову батарею розробили на основі промірів водоплавної птиці в різному віці з метою забезпечення можливості її вирощування і утримання з добового віку і до кінця відгодівлі на м'ясо або велику жирну печінку. Інноваційну складову технологічного рішення підтверджено патентом України на винахід № 84224.

Також для різних умов фермерських господарств було розроблено, виготовлено й проведено тестування 4-х модифікацій машин для примусового годування водоплавної птиці:

1-а – з робочим органом спірального типу;

2-а – з робочими органами двохшнекового типу;

3-я – «гідравлічного» типу, подача кормової суміші в якій забезпечувалася за допомогою спеціального насоса високого тиску;

4-а – «гідравлічного» типу, подача кормової суміші в якій забезпечувалася без застосування електричних або механічних приводів.

Встановлено, що машина першої конструкції давала змогу подавати в стравохід птиці кормову суміш вологістю 25-30%, другої конструкції –  вологістю 33-50%, третьої і четвертої – суміші типу каші вологістю не менше 60%.

Тестування машин на птиці також засвідчили, що більш високу продуктивність в процесі примусової годівлі мала перша машина «гідравлічного» типу. При використанні цієї машини час, безпосередньо витрачений на примусове годування одного птаха, становив 3-5 с, в той час як при використанні машини спірального типу він складав 37-54 с, а при використанні машини двохшнекового типу – 4-8 с. Можна також припустити, що зменшення часу примусового годування не тільки підвищує продуктивність праці оператора, але і сприяє зниженню стресів у птиці внаслідок зменшення тривалості перебування кормового патрубка в її стравоході і тривалості контакту «машина – птах – людина». Це також підтверджують дані науково-технічної літератури [2, 3].

Виходячи з продуктивності, машини спірального типу запропоновано використовувати при примусовій відгодівлі невеликого поголів'я водоплавної птиці (до 50 гол. одноразово); машини двохшнекового  і «гідравлічного» типів – при примусовій відгодівлі  50-200 гол.

При розробці машини четвертої конструкції мали на увазі, що всі відомі машини для примусової годівлі передбачають використання електричної або механічної енергії для приводу і їх не можна застосовувати в умовах не завжди надійного електрозабезпечення в фермерських господарствах або в польових умовах. Запропонований пристрій для примусової годівлі усуває ці недоліки і одночасно спрощує конструкцію відгодівельної машини. Конструктивні особливості розробленого пристрою викладені в описі патенту України на корисну модель № 72399. Результати експериментальних досліджень засвідчили працездатність даного пристрою і можливість його застосування при перебоях з електроенергією або в місцевостях, де відсутнє електропостачання.

Література

1. Рябініна О. В. Спрямоване вирощування і відгодівля гусей на велику жирну печінку. Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб.  2007.  Вип. 59.  С. 129–137.

2. Knudsen C., Bonnefont C., Fortun-Lamothe L., Ricaud K., Fernandez X. L’engraissement spontané du foie ches les palmipèdes: état des lieux et perspectives de recherché. INRAE Productions Animales. 2018. V. 31(2). P. 117–130. https://doi.org/10.20870/productions-animales.2018.31.2.2318

3. Skippon W. The animal health and welfare consequences of foie gras production. Can Vet J. 2013. V. 54(4). P. 403-404.

Постер доповіді
Тестування експериментального обладнання для примусової відгодівлі водоплавної птиці

META теги для Google Sholar