Державна дослідна станція птахівництва НААН

Наукові публікації з птахівництва   

  Інновації у птахівництві: матеріали ІI міжнародної науково-практичної онлайн конференції

   

   

  УДК: 636.5(06)

  Інновації у птахівництві: матеріали ІІ наук.-практ. он-лайн конф. 7 жовтня 2022 р., Бірки. 66 с.

  Збірник містить наукові доповіді ІІ науково-практичної онлайн конференції «Інновації у птахівництві», присвяченої Всесвітньому Дню яйця (7 жовтня 2022 року) з актуальних питань розведення та генетики, годівлі, технологій вирощування та утримання сільськогосподарської птиці, репродукції, лікування та профілактики хвороб, інноваційного менеджменту.

  Постери конференції по птахівництву

УДК: 636.5.033:636.018

Драчук Інна

innesd@ukr.net

аспірант1, Інститут тваринництва НААН, м. Харків, Україна

1Керівник: Катеринич О.О., доктор с.-г. наук, директор Державної дослідної станції птахівництва НААН

Keywords: вирощування бройлерів, порівняння птиці, вирощуванні на м'ясо, геркулес

Птахівництво протягом останніх десятиліть має стабільну динаміку росту та нарощування валового виробництва продукції, яка безпосередньо використовується в харчуванні людини. Незважаючи на це, за останні роки в Україні дещо зменшилися темпи нарощування виробництва харчових яєць та м’яса курчат-бройлерів, як основного виду м’яса птиці. Разом з цим населенням в умовах мікро-, малих та середніх за кількістю поголів’я птиці господарствах стабільно за роками виробляється біля 30 % м’яса різних видів птиці [1]. Саме цей сектор української економіки забезпечує асортимент м’яса птиці різних видів. Так, в господарствах населення індиків знаходиться майже у 2 рази більше, ніж в спеціалізованих господарствах, гусей – майже у 16 разів більше,  качок – у 24 рази більше. Разом з цим є перспективні напрями щодо отримання нової продукції, насамперед при утримані  курей. Одним з таких є вирощування на м’ясо ростерів, або курчат-бройлерів з повільною швидкістю росту. За літературними даними ростер (Roaster) – курчата 8-16 віку, які мають живу вагу 2,16-3,4 кг [2]. Останнім часом, завдяки кращому за смаком та якістю м’яса у порівнянні з курчатами-бройлерами, у світі зростає попит на таку продукцію. Разом з цим виробництво ростерів не є прямим конкурентом курчат-бройлерів, оскільки

передбачає додаткові витрати, пов’язані з більшим терміном відгодівлі.  На думку українських вчених [3], при виробництві ростерів можуть бути використані півники заводської лінії Г2 породи Плімутрок білий курей м’ясо-яєчного напряму продуктивності вітчизняної селекції. Така птиця добре себе зарекомендувала як при чистопородному розведенні, так і при отриманні гібридів «Грай» з метою відгодівлі зайвих півників на м’ясо [4].

Метою нашої роботи було визначення економічної доцільності впровадження технології виробництва м’яса ростерів за використання птиці вітчизняної селекції. Дослідження проведено у відділі селекції, технології та інноваційного менеджменту Державної дослідної станції птахівництва НААН та на експериментальній фермі ДДСП НААН. В дослідженнях використовували 2 групи птиці. Дослідна група (Д) – півники заводської лінії Г2 породи Плімутрок білий м’ясо-яєчного напряму продуктивності (геркулес білий) та контрольна група (К) – курчата-бройлери кросу Росс-308. Годівлю здійснювали повнораціонним комбікормом (ОЕ – 290 ккал/100 г, СП – 20 %). Термін відгодівлі курчат-бройлерів становив 6 тижнів.

Проведено порівняння технологічних параметрів вирощування на м’ясо птиці вітчизняної селекції. Так, щільність посадки півників геркулес протягом 6 тижнів вирощування відповідала даним вирощування курчат-бройлерів – 18,0 гол./м2 підлоги пташника. Температура у приміщенні (табл. 1) становила від 28-26 оС (1 тиждень) до 18 оС (6 тиждень). Тривалість світлового дня (табл. 2) – від 23 годин (1-4 день) до 9 годин (6 тиждень).

Жива маса птиці при забої (6 тижнів) становила 1,85 кг у контрольних курчат-бройлерів та 1,42 кг у дослідних ростерів. З урахуванням витрат комбікорму та його вартості собівартість 1 кг м’яса в живій вазі становила 32,83 грн. (К) та 34,83 грн. (Д).

 Таблиця 1. Параметри температури, повітрообміну та відносної вологості повітря у пташнику при вирощуванні ростерів (на підлозі)

Вік птиці, тижнів

Температура, о С

Відносна вологість, %

Повітрообмін, м3 повітря /годину на 1 кг живої маси, не менше

у приміщенні

під брудером*

1

28-26

35-33

60-70

5,5

2-3

26-24

32-28

4

24-22

28-26

5-9

18-16

-

10-13

16

-

 Таблиця 2. Світловий режим при вирощуванні ростерів (на підлозі)

Вік птиці, тижнів

Тривалість світлового дня, год.

Освітленість, лк

Час вмикання світла

Час вимикання світла

1-4 днів

23

50-30

0-00

23-00

5-7 днів

16

40-30

4-00

20-00

2

14

30-20

5-00

19-00

3

12

20-10

6-00

18-00

4

10

7-5

7-00

17-00

5-13

9

7-5

8-00

17-00

 Середня реалізаційна ціна 1 кг м’яса в живій вазі відповідно до ринкових показників становила 48,0 та 60,0 грн., відповідно. Загальна рентабельність виробництва м’яса, за нашими розрахунками, склала 46,2 % при відгодівлі курчат-бройлерів (К) та 72,3-77,1 % при відгодівлі ростерів (Д).

Література

1. Сайт Держстату України [Електроний ресурс]. Режим доступу: ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sg/ph/ph_u/ph2020_u.html.

 2. Ensminger M. E. Poultry Science (Animal Agriculture Series). Published by Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois USA, 1992 . –  468 р.

3. Катеринич О.А., Панькова С.Н., Терещенко А.В., Рудая С.В.,
Гавилей Е.В, Рябинина Е.В., Музыка Н.Н., Ионов И.А. Выращивание, содержание и кормление яичных и мясо-яичных кур. Научно-практические рекомендации. Борки. 2017. – 64 с.

4. Панькова С. Н., Катеринич О.А., Зхарченко О.П. Новый гибрид двойного назначения украинской селекции для приусадебного и органического производства. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : мат. XX Межд. науч.-практ. конференции. – Горки : БГСХА, 2017. С.115-119.

Постер доповіді
Технологія виробництва м'яса ростерів за використання птиці вітчизняної селекції

META теги для Google Sholar