Державна дослідна станція птахівництва НААН

Наукові публікації з птахівництва   

  Інновації у птахівництві: матеріали ІI міжнародної науково-практичної онлайн конференції

   

   

  УДК: 636.5(06)

  Інновації у птахівництві: матеріали ІІ наук.-практ. он-лайн конф. 7 жовтня 2022 р., Бірки. 66 с.

  Збірник містить наукові доповіді ІІ науково-практичної онлайн конференції «Інновації у птахівництві», присвяченої Всесвітньому Дню яйця (7 жовтня 2022 року) з актуальних питань розведення та генетики, годівлі, технологій вирощування та утримання сільськогосподарської птиці, репродукції, лікування та профілактики хвороб, інноваційного менеджменту.

  Постери конференції по птахівництву

УДК: 636.5:355.681

Гавілей Олена

к.с.-г.н., завідувач відділу оцінки якості

та безпечності кормів і продукції птахівництва

elena.gaviley@gmail.com,

Державна дослідна станція птахівництва НААН,

с. Бірки Харківської області, Україна

Keywords: годівля птиці, безпечність кормів, фітобіотики, екстракт соняшника, альтернативний корм для птиці

В останні роки багато досліджень пов’язані з фітобіотиками, які є природною складовою ростостимулюючої добавки у вирощуванні птиці [1]. В якості перспективних джерел рослинної сировини для створення біологічно активних добавок, що містять в своєму складі комплекс фізіологічно функціональних інгредієнтів, доцільно використовувати нетрадиційну рослинну сировину. Неабиякий інтерес наразі викликають листя волоського горіха та соняшника [2]. 

Екстрактам соняшника властива антимікробна та антиоксидантна активність, вони є багатим джерелом вуглеводів, флавоноїдів [3], токсичних алкалоїдів, сапонінів глікозиду, фітостеролів, стероїдів та олій; в них виявлено  вітаміни В і С, щавлеву, кофеїнову, хлорогенову та дикафеолхінову кислоти [4].  

До фітогенних добавок відноситься і листя горіха. Воно містить алкалоїди, флавоноїди, вітаміни В і Е, дубильні речовини, близько 3000 мг% аскорбінової кислоти, 0,05% ефірної олії, понад 30 мг% каротину,

мікроелементи, кавову кислоту і барвник юглон.

В дослідженнях було вивчено поживні властивості листя соняшника (і окремо черешків) та волоського горіха (табл.1). Хімічний склад та поживність кожного зразка обраної сировини (вміст вологи, сирого протеїну, сирого жиру, сирої клітковини, кальцію, фосфору) досліджено за використання загальноприйнятих методик.

Таблиця 1. Хімічний склад фітобіотиків

Показники

Листя соняшнику

 

Черешки соняшникового листя

Листя горіха

Люцернове борошно*

b-Каротин, мкг/г

291,6

260,2

295,0

220,0

Сирий протеїн, %

16,2

5,07

12,5

14,2

Сирий жир, %

2,2

0,5

0,2

2,4

Клітковина, %

4,2

8,34

2,86

20,5

Зола, %

17,60

18,0

11,54

9,0

Вітамін Е, мкг/г

37,42

15,2

32,2

50,3

Кальцій, %

2,03

1,30

2,04

1,22

Фосфор, %

0,28

0,18

0,23

0,21

*- Дані попередніх досліджень

За результатами досліджень встановлено перевагу листя соняшника над черешками за всіма вивченими показниками. В досліджуваних зразках листя соняшника та горіха виявлено високий вміст b-каротину (291,6-295 мкг/г), що значно перевищує показники b-каротину в трав’яному борошні люцерни (220 мкг/г). Всі зразки мають високий вміст природного антиоксиданту вітаміну Е (32-37 %), за цим показником досліджена сировина поступається люцерновому борошну.

Листя соняшнику має високий вміст протеїну 16,2 %, що на рівні люцернового борошна (14,2 %). Показники макроелементів досліджуваних фітогенних добавок дещо вищі від люцернового борошна. У значній кількості в сировині з соняшника та горіха накопичувались кальцій і фосфор. Так, вміст кальцію в соняшниковому листі на 0,81 % вище, ніж в трав’яному борошні, в листі горіха – на 0,82 %, тобто в 1,7 раз. Вміст фосфору знаходиться на досить високому рівні (0,23-0,28 %).

Дослідження хімічного складу фітогенних добавок як альтернативи трав’яному борошну показало перевагу зразків листя соняшника та волоського горіха за вмістом b-каротину – 291,6-295 мкг/г проти 220 мкг/г в трав’яному борошні люцерни. Сировина з соняшника та горіха також містила в 1,7 раз більше кальцію, ніж борошно з люцерни.

Література

 1. Windisch W., Schedle K., Plitzner C., Kroismayr A. Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. J. Anim. Sei. 2008. V. 86(14). P. 140-148.
 2. Колесник М. Д. Фітопрепарати тваринництва. Ефективна тварина. 2007. № 1. С. 18.
 3. Рибак О.В. Дослідження сполук фенольного характеру у різних видах сировини соняшника однорічного. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук». 2012. С. 38.
 4. Karamac М., Kosinska A., Estrella I., Hernandez T., Duen M. Antioxidant activity of phenolic compounds identified in sunflower seeds. European Food Research and Technology. 2012. V. 235(2). P. 221-230. https://doi: 10.1007/s00217-012-1751-6

Постер доповіді
Хімічні властивості фітобіотиків

META теги для Google Sholar