Державна дослідна станція птахівництва НААН

Наукові публікації з птахівництва   

  Інновації у птахівництві: матеріали ІI міжнародної науково-практичної онлайн конференції

   

   

  УДК: 636.5(06)

  Інновації у птахівництві: матеріали ІІ наук.-практ. он-лайн конф. 7 жовтня 2022 р., Бірки. 66 с.

  Збірник містить наукові доповіді ІІ науково-практичної онлайн конференції «Інновації у птахівництві», присвяченої Всесвітньому Дню яйця (7 жовтня 2022 року) з актуальних питань розведення та генетики, годівлі, технологій вирощування та утримання сільськогосподарської птиці, репродукції, лікування та профілактики хвороб, інноваційного менеджменту.

  Постери конференції по птахівництву

УДК: 636.592:303.2:523.985-125: 51:004

Іщенко Юрій

молодший науковий співробітник

avian@meta.ua;

Рябініна Олена

к.с.-г.н., старший науковий співробітник

ryabinina_e@ukr.net

Державна дослідна станція птахівництва НААН

с. Бірки Харківської області, Україна

Keywords: крива росту птиці, зоотехнічний контроль, жива маса птиці, квадратичний сплайн, емпірична функція

Для обліку даних зоотехнічного контролю живої маси птиці створено комп’ютерну програму, яка накопичує дані за період вирощування птиці, обраховує статистичні показники живої маси за вибіркою, розраховує квадратичний сплайн [1-5] для побудови кривої  росту птиці та поліноміальні коефіцієнти для  емпіричної функції росту [4].

Переваги програми – можливість апроксимації та екстраполяції живої маси на заданий день життя птиці; крива росту проходить через всі точки [1-5] середньої живої маси на день зважування птиці; є можливість перенесення дня контрольного зважування на зручний термін.

Результати роботи програми на кінець періоду вирощування птиці: таблиця живої маси птиці по тижням життя (таблиця), емпірична формула кривої росту живої маси (рисунок).

Комп'ютерна програма успішно випробувана на Експериментальній фермі «Збереження державного генофонду птиці» ДДСП НААН при контрольному зважуванні індиків кросу Харківський, рекомендована для використання у виробництві www.programs.avianua.com .

 Таблиця. Жива маса індиків кросу Харківський та приріст по тижням життя

Вік птиці

Жива маса, г

Приріст за тиждень, г

Тиждень

Доба

Самці

Самки

Самці

Самки

вивід

вивід

68

68

  ‑

1

7

121

121

51

51

2

14

268

268

150

150

3

21

489

484

221

217

4

28

739

736

250

252

5

35

1 017

1 016

278

280

6

42

1 329

1 326

312

310

7

49

1 674

1 677

345

350

8

56

2 059

2 070

385

394

9

63

2 513

2 488

454

418

10

70

3 028

2 930

514

442

11

77

3 582

3 404

554

474

12

84

4 156

3 917

574

513

13

91

4 729

4 476

573

559

14

98

5 281

5 088

552

612

15

105

5 831

5 737

550

650

16

112

6 555

6 321

724

583

17

119

7 618

6 740

1 063

419

18

126

8 974

7 015

1 356

275

19

133

10 525

7 193

1 552

178

20

140

12 175

7 323

1 649

130

21

147

13 840

7 444

1 666

122

22

154

15 506

7 566

1 666

122

23

161

17 171

7 687

1 666

122

 Література

 1. Вержбицкий В.М. Основы численных методов: Учебник для вузов/В.М. Вержбицкий.-2-е изд., перераб.- М.: Высш. шк., 2002. – 840с.
 2. Волков Е.А. Численные методы: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2004. – 256 с.
 3. Costantini P., Kvasov B.I., Manni C. On discrete hyperbolic tension splines // Adv. Comput. 1999. Vol. 11. P. 331–354.
 4. Kvasov B.I. Methods of Shape-Preserving Spline Approximation. Singapore: World Scientific Publ. Co. Pte. Ltd., 2000.
 5. Kounchev O. Multivariate Polysplines: Applications to Numerical and Wavelet Analysis. San Diego: Academic Press, 2001.

Постер доповіді
Комп'ютерна програма для обробки даних зоотехнічного контролю живої маси птиці

META теги для Google Sholar