Навігація

Спеціалізація розробок


Rambler's Top100 Hosting Ukraine


Система управління базою даних завершених наукових розробок

Категорія: Маркетинг інновацій
Переглядів - 2398


НТП, В рамках якої була створена ЗНР

№47-03230 (етап). Розробити методичні підходи та інструментарій кон’юнктурних досліджень щодо оцінки конкурентоспроможності інноваційної продукції, що створюється, з проблем розвитку птахівництва, просування та реалізації інновацій на наукоємних ринках

Науковий керівник:

Гриценко Дмитро Миколайович


Короткий опис ЗНР

База даних призначена для збереження і систематизації інформації про завершені наукові розробки Інституту птахівництва. Структура БД налічує 22 поля.

Система управління БД створена на основі web-серверних технологій з використанням мови програмування PHP та баз даних MySql. При розробці інтерфейсу БД використовувались технології HTML, CSS та javascript. БД може бути розміщена як на сервері в локальній мережі, так і на сервері в мережі Інтернет, як окремий сайт з розмежованими повноваженнями доступу користувачів.

Переваги:

  • Можливість доступу з будь-якої точки під’єднання комп’ютера до локальної мережі чи мережі Інтернет.
  • Можливість доступу з будь-якої точки під’єднання комп’ютера до локальної мережі чи мережі Інтернет.
  • Доступ до БД через WEB інтерфейс браузера Інтернет, що дозволяє використовувати різні операційні системи (Windows, Мас, Linux та ін.)
  • Можливість одночасної роботи декількох користувачів. Управління доступом до інформації в залежності від повноважень користувачів.
  • При розміщенні в мережі Інтернет відкрита інформація доступна через пошукові системи для потенційних споживачів інноваційної продукції.
  • Можливості до розширення полів і таблиць БД, доповнення інструментарію управління БД та відображенням інформацією та формуванням звітів.

Структура бази даних завершених наукових розробок


Рекомендації:

Розроблена база даних ЗНР може бути запропонована для використання в науково-дослідних установах НААН, а при доопрацюванні може складати основу загальної бази ЗНР установ НААН, доступної одночасно як для розробників так і для користувачів Інтернет, що можуть бути потенційними споживачами інноваційної продукції. Водночас, значно скорочується час на аналіз інформації і складання звітів, зменшується вірогідність неточностей та помилок. Значна економія часу на складання звітів дозволить співробітникам підрозділів інтелектуальної власності та маркетингу інновацій більше часу приділяти аналізу перспективних напрямків наукових досліджень, визначенню якості інноваційної продукції та розробці стратегій щодо її просування на науковоємні ринки.


Лабораторія наукових досліджень з питань інтелектуальної власності і маркетингу інновацій

Отримати консультацію

Оновлено: 30.11.-1