1. Визначення мети й принципів.
 2. Формування картини кінцевого результату.
 3. Мозковий штурм.
 4. Організація.
 5. Визначення наступних дій.

Генерація ідей для досягнення необхідного результату


Сортування ідей залежно від компонентів:

 • за метою й пріоритетністю;
 • за послідовністю дій.

Формулювання компонентів:

 • визначення необхідних ресурсів;
 • склад учасників;
 • місце проведення.

Схема досягнення результату:

 • визначення картини кінцевого результату;
 • генерація ідей на досягнення результату;
 • сортування ідей у структуру;
 • фізична дія, з якого потрібно починати виконання завдання;
 • визначення чергових дій.

Початок проведення робіт:

 • уточнення основної мети проекту;
 • ознайомлення з основною ідеєю всіх виконавців;
 • обговорення вимог і принципів, яких потрібно дотримуватися;
 • з'ясування картини успішного досягнення мети й нових результатів;
 • фіксація всіх можливих ідей, всі аспекти, що можуть вплинути на результат;
 • визначення критичних складові місії кожного виконавця, основні віхи й кроки виконання проекту;
 • визначення аспектів виконання проектів, до яких уже можна приступитися;
 • першочергові дії в рамках кожного аспекту й сфера відповідальності кожного виконавця.

Техніка природного планування

Стадія 1. Ціль

Ціль наділяє роботу життєвою силою й спрямованістю.

Питання:

 • Ніколи не шкідливо запитати: “Навіщо ?”
 • У чому зміст завдання ?
 • Чи досить ясна й конкретна мета ?

Стадія 2. Принципи

 • Принципи визначають параметри діяльності й критерії, яких потрібно дотримуватися у своїй роботі. Порушення принципів приводить до ослаблення уваги й стресу. Рішення проблем із принципами роботи є конструктивна бесіда, визначення негативних факторів влияющих на роботу.
 • Принципи мають чіткість і визначають надійний орієнтир у процесі керування діяльністю.
 • Ключове питання: Який порядок дій приведе до найвищої продуктивності роботи в напрямку досягнення кінцевої мети.

Стадія 3. Бачення результату – деталізація результатів

Що потрібно зробити?

 1. Глянути на проект так, начебто він уже виконаний.
 2. Формування картини успіху.
 3. Зафіксувати очікувані риси, аспекти, основні якості.

Стадія 4. Мозковий штурм

Всі ідеї, повинні бути перенесені на папір, або на інший носій.


Ключові принципи

Обговорення загальних аспектів, ідей, структур і зв'язків не заглиблюючись у дрібні деталі, обговорення яких може привести до суперечки й критики. Потрібно думати про кількість, а не про якість.


Упорядкування ідей

Визначити можливі структурні зв'язки й визначення природної схеми реалізації ідей. Організація ідей Визначення компонентів і складових, послідовність подій і основних пріоритетів.


Основні питання:

 1. Що повинне відбутися, щоб був досягнутий кінцевий результат?
 2. У якому порядку повинні відбутися ці події ?
 3. Який елемент найбільш важливий для здійснення проекту ? Для результативності роботи необхідне застосування інструментів здійснення структурування.

Стадія 5. Подальші дії

Виділення й перерозподіл ресурсів для виконання проекту. Визначення послідовності дій у рамках кожної складової проекту.

 


Підготовлено Іщенко Ю. Б.
за аудиокнигою Дэвіда Аллена
“Як привести справи до ладу“

З цим матеріалом читають:


Hosting Ukraine