Американський дослідник Купер виклав саме ринкові аспекти розробки нових ідей у вигляді 15 правил:

 • Унікальний (конкурентоздатний) товар, який забезпечує споживачу додаткові переваги;
 • потужна маркетингова спрямованість на ринок і клієнта;
 • глобальна концепція товару, який первісно орієнтований па міжнародний ринок;
 • інтенсивний первісний аналіз: ще до початку розроблення виділяються відповідні ресурси на всебічне техніко-економічне обґрунтування;
 • точне формулювання концепції: перелік конкретних завдань, вибір цільового ринку, набору властивостей і позиціювання товару;
 • структурований план освоєння: перехід від окресленого позиціювання до плапу операційного маркетингу щодо термінів, ціни, збуту і комунікацій;
 • міжфункціональна координація: НДДКР — виробництво — маркетинг;
 • підтримка керівництва: спеціальна структура сприяння інноваціям, ресурсам і правильне сприйняття процесу;
 • використання синергії: реалізація переваг, застосовуючи технологічний і комерційний синергізми;
 • привабливість ринків;
 • попередній відбір: успіх і невдачу можна передбачити;
 • контроль за перебігом розробки: вкрай важливо для успіху;
 • доступ до ресурсів: наявність необхідних кадрових, фінансових і технічних ресурсів;
 • чинник часу: швидкий вихід на ринок;
 • багатоступенева процедура: ефективна поетапна розробка.

Мудрість дня:

...Час - це самий цінний ресурс тому що він дає безліч можливостей, які потрібно розумно використати. Втрачений час не повернеш, тому він цінніший за гроші.....

Управління інноваціями:

У сучасних умовах різко підвищилася роль інноваційних стратегій, оскільки саме нововведення визначають всі інші напрямки розвитку фірми. Це викликає необхідність освоєння специфічних інструментів управління нововведеннями, заохочення новітніх зусиль, підтримки комунікацій, створення партнерства в сфері нововведень, а також в системі «наука - виробництво - збут - післяпродажне обслуговування».

На перший план виходить необхідність кардинальної зміни підходів до використання кадрів, що передбачає організаційну культуру, побудовану на мотивації, підтримку і вдосконалення творчої атмосфери, створення дієздатних команд, пошук і стимулювання творчих людей.

Управління процесом інновації є поєднанням різних функцій (маркетинг, планування, організація, контроль), кожна з яких спрямована на вирішення специфічних і різноманітних питань. Воно охоплює не тільки виробництво, але і НДДКР, збут, фінанси, комунікації, тобто всі сторони діяльності підприємства.

З цим матеріалом читають:


Hosting Ukraine