Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниHosting Ukraine

 1. Безрукава І.Ю., Стегній Б.Т., Ракова Г.А. Вакцина проти вірусного гепатиту каченят //Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т. 2, Ч. 1.-С. 12-14
 2. Білецька Г.В., Безрукава І.Ю., Грибкова Н.П. Ізоляція патогенного вірусу ентериту гусей //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.-Суми, 2000.-Вип. 5.-С. 22-24
 3. Білецька Г.В., Стегній Б.Т., Безрукава І.Ю. та ін. Виділення польового ізоляту вірусу хвороби Марека та вивчення його основних біологічних властивостей //Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т.2, Ч. 1.-С. 14-17
 4. Білецька Г.В., Стегній Б.Т., Безрукава І.Ю., Наливайко Л.І., Грибкова Н.П. Ізоляція патогенного вірусу ентериту гусей// Прогресивні технології ветеринарної медицини у промисловому птахівництві ХХ сторіччя: Зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. (4-8 квітня 2000 року).-К., 2000.-С. 16-17
 5. Богатир В.В., Сахацький М.І., Бондаренко Ю.В. Генетична структура рідкісних порід курей за поліморфними білковими системами //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 29-33
 6. Богатир В.П. Генотипові відмінності вітчизняних гібридних курей//Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 33-36
 7. Бойченко П.А., Сахацька Т.В. Перспективи та ефективність створення господарчих формувань у птахівництві України //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 152-155
 8. Бондаренко Ю.В. Основные этапы развития генетики сельскохозяйственных птиц //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 3-18
 9. Бондаренко Ю.В. Мини – это не экономия, а трезвый расчёт //Огородник.- 2000.-№ 9.-С. 35
 10. Бондаренко Ю.В. Птица для крестьянского подворья // Огородник.-2000.-№ 4.- С. 38-39
 11. Братішко Н.І., Котик А.М., Труфанова В.О. Живі мікроорганізми в годівлі курей //Птицеводство: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН. - Борки, 2000. - Вип. 49. - С. 82-86
 12. Братишко Н.І., Котик А.М., Труфанова В.О. Небезпека мікотоксикозів в птахівництві // Вісник державної агроекологічної академії України (спецвипуск).-2000.- Жовтень.-С. 129-130.
 13. Братишко Н.И., Роговер В., Куян Н., Ионов И. Липрот – высокоэффективная лизинопротеиновая добавка для птицы //Птицеводство.-2000.-№ 3.-С. 24-27
 14. Братишко Н.И., Ионов И.А., Микитюк Д.Н. и др. Липрот – высокопродуктивная лизинопротеиновая кормовая добавка для птицы //Птицеводство: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН. - Борки, 2000. - Вип. 49. - С. 75-82
 15. Бреславець В.О., Прудкий А.В. Система керування інкубацією //Аграрна наука – виробництву.- 2000.-№ 1.-С. 21
 16. Гадючко О.Т., Сахацький М.І. Нові прийоми підвищення відтворної здатності гусей //Науковий вісник Лівівської ДАВМ ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т.2, Ч. 3.-С. 13-16
 17. Горбаньов А.П., Мельник В.О., Івко І.І., Дуняков О.Г. Дозована годівля індичок батьківського стада при клітковому утриманні //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 147-151
 18. Гордієнко В.М. Вирощування індичат на м'ясо //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 102-106
 19. Гречихин С.Н., Катеринич О.А., Прокудина Н.А., Гадючко О.Т. Информационно-статистическая оценка эмбриональной смертности индеек на разных этапах эмбриогенеза //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 51-59
 20. Dvorska Y.E., Fotina T.I., Kotyk A.M., Trufanova V.A. Fusarium graminearum dimmeric naphtoquinone metabolite aurofusarin - the new factor of crop pollution // Proceedings of the Xth International Congress on animal hygiene, 2-6 July 2000, Maastricht, The Netherlands.- 2000.-V.1.- P.412-414.
 21. Івко І.І., Рєзніковський В.К., Чаплигін Є.М. Проект птахоферми для особистих і фермерських господарств// Аграрна наука – виробництву. - 2000. -№ 3. -С. 26
 22. Івко І.І., Рєзніковський В.К., Чаплигін Є.М. та ін. Використання сітчастих фільтрів для очищення рециркуляційного та припливного повітря у пташнику //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 123—127
 23. Ионов И.А., Полтавская Т.В., Сурай П.Ф. Влияние различной обеспеченности кур-несушек каротиноидами на активность антиоксидантных ферментов в тканях эмбрионов //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 60-68
 24. Ионов И.А., Куц Е.Н., Микитюк Д.М. и др. Распределение цинка в организме кур-несушек в зависимости от его содержания в рационе //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 68-75
 25. Ионов И.А., Марченко Л.П., Шаповалов С.А. и др. Активность ферментов поджелудочной железы у эмбрионов и молодняка с.-х. птицы // Вісник Білоцерківського ДАУ: Зб. наук. праць.-Біла Церква, 2000.-Вип. 14.-С. 53-60
 26. Іонов І.А., Шаповалов С.О., Труфанова В.О., Котик А.М. Шляхи зниження негативної дії Т-2 токсину в організмі курей // Вісник державної агроекологічної академії України (спецвипуск).-2000.- Жовтень.-С. 151.
 27. Каркач П.М. Альтернативні джерела освітлення у птахівництві //Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т. 2, Ч.1.-С. 73-76
 28. Каркач П.М. Использование энергосберегающих источников освещения в птицеводства // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: Материалы V Междунар. научно-практ. конф., посвящённой 70-летию зооинженерного факультета и памяти почётного профессора БСХА П.И. Шумского (г. Горки, 23-24 июня 2000г.)/ Белорусская СХА.- Горки, 2000.-С. 206-209
 29. Каркач П.М. Розвиток ремонтних індиків та їх подальша продуктивність в залежності від використаних джерел освітлення //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 138-142
 30. Каркач П.М., Пономарьова Ж.В. Технологічні прийоми підвищення продуктивних і відтворних якостей качок //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 142-146
 31. Котик А.М., Труфанова В.О. Профілактика мікотоксикозів птиці //Прогресивні технології ветеринарної медицини у промисловому птахівництві ХХ сторіччя: Зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., 4-8 квітня 2000 року.- К., 2000.-С. 56
 32. Наливайко Л. Серологічна діагностика нейсеріозу птахів із використанням РНГА // Ветеринарна медицина України.-2000.-№ 3.-С. 19
 33. Наливайко Л.І., Стегній Б.Т. Індикація вірусу синдрому зниження несучості-76 (СЗН-76) на різних біологічних системах культивування //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.-2000.-Вип. 5.-С. 90-92
 34. Наливайко Л.І., Стегній Б.Т., Білецька Г.В., Шомін О.А. Культивування вірусу СЗН-76, штаму В 8/78 на первинних культурах клітин //Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т. 2, Ч.1.-С. 139-141
 35. Наливайко Л.І., Стегній Б.Т., Шомін О.А., Білецька Г.В., Безрукава І.Ю. Індикація вірусу синдрому зниження несучості-76 (СЗН-76) на різних біологічних системах культивування //Прогресивні технології ветеринарної медицини у промисловому птахівництві ХХ сторіччя: Зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., 4-8 квітня 2000 року.-К., 2000.-С. 73-74
 36. Острякова О.Є., Рожковський О.В., Подстрєшний О.П., Богатир В.П. Селекція яєчних курей на оптимізацію комплексу показників якості яєць //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 37-42
 37. Подстрєшний О.П., Хвостик В.П. Динаміка генетичної структури птиці в ході селекції //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 19-28
 38. Подстрєшний О.П., Сахацький М.І., Паскевич Г.А. Господарчо-корисні ознаки та генетична структура кросів яєчних курей //Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т.2, Ч.3.-С. 120-124
 39. Притуленко О.В. Використання комбікормів з екструдованим ячменем в годівлі курчат //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 107-110
 40. Прокудіна Н.О., Гречихін С.М., Катеринич О.О. Міжвидовий паралелізм та відмінності патологій ембріонального розвитку сільськогосподарської птиці //Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т.2, Ч.1.- С. 153-156
 41. Пудов В.Я., Івко І.І. Ефективність ресурсозберігаючих світлових режимів при вирощуванні ремонтного молодняка яєчних курей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 127-131
 42. Сахацький І.М. Зміни імунологічних показників у курчат за наявності метаболіта грибів Fusariumgraminearum аурофузарина в кормах курей-несучок //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 118-122.
 43. Сахацький І. Т-2 токсикоз курей. Клініка, зміни відтворних якостей, гематологічні та імунологічні показники, вплив на потомство //Ветеринарна медицина України.- 2000.-№ 6.-С. 36-37.
 44. Сахацький І., Труфанова В.О. Зеараленон – токсикоз курей: зміни імунного стану, вплив на потомство //Прогресивні технології ветеринарної медицини у промисловому птахівництві ХХ сторіччя: Зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., 4-8 квітня 2000 року.-К., 2000.-С. 83-85
 45. Сахацький І.М., Труфанова В.О. Зеараленон – токсикоз курей: зміни імунного стану, вплив на потомство //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.-2000.-Вип. 5.-С. 104-107
 46. Сахацький М.І. Селекція у птахівництві //Вісник аграрної науки.- 2000.-№ 12.-С. 108-109
 47. Сахацкий Н.И. Репродукция птиц с использованием эмбриональных клеток // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: Материалы V Междунар. научно-практ. конф., посвящённой 70-летию зооинженерного факультета и памяти почётного профессора БСХА П.И. Шумского (г. Горки, 23-24 июня 2000 г.)/ Белорусская СХА.- Горки, 2000.-С. 141-145
 48. Сахацкий Н.И., Кутнюк П.И. Перспективы использования пресных водоёмов для совместного разведения рыбы и водоплавающих птиц // Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы: материалы междунар. научно-практ. конф., 18-21 сентября 2000 г.- К., 2000.- С. 153-156
 49. Сахацкий Н.И., Бондаренко Ю.В., Кутнюк П.И. Использование аутосексинга в промышленном птицеводстве // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: Материалы V Междунар. научно-практ. конф., посвящённой 70-летию зооинженерного факультета и памяти почётного профессора БСХА П.И. Шумского (г. Горки, 23-24 июня 2000 г.)/ Белорусская СХА.- Горки, 2000.-С. 145-150
 50. Соляник Л.Б. Вплив афлатоксину В1 на патоморфологічні зміни печінки і нирок ембріонів //Прогресивні технології ветеринарної медицини у промисловому птахівництві ХХ сторіччя: Зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., 4-8 квітня 2000 року.-К., 2000.-С. 91-93
 51. Стегній Б.Т., Безрукава І.Ю., Ракова Г.А. та ін. Розробка технології виготовлення сухої вірусвакцини проти вірусного гепатиту каченят із штаму “К-ІП” //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 155-158
 52. Стегній Б., Безрукава І., Шомін О. та ін. Імуноферментна діагностика хвороб птиці //Ветеринарна медицина України.-2000.-№ 12.-С. 16-17
 53. Cтепаненко І.А., Коваленко Г.Т., Панькова С.М., Подстрєшний О.П. Нові підходи до створення бази даних для системи обробки і аналізу селекційної інформації у птахівництві //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 42-51
 54. Труфанова В.А., Котик А.Н., Гелла И.М. Влияние зеранола на воспроизводительные качества кур //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 92-102
 55. Чаплигін Є.М., Івко І.І.Ресурсозберігаючі прийоми при вирощуванні молодняка птиці в особистих підсобних господарствах //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 132-137
 56. Чаплигін Є.М., Івко І.І., Резніковський В.К. Екологічні проблеми птахівництва // Екологія Харківщини: стан, проблеми, перспективи: Тез. доп. наук.-практ. конф. - Харків, 2000. - С. 159
 57. Шомін О.А., Неділько Т.В. Вивчення біологічних властивостей польових ізолятів вірусу синдрому зниження несучості-76 //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.-2000.-Вип. 5.-С. 139-141
 58. Шомін О.А., Стегній Б.Т., Наливайко Л.І., Неділько Т.В. Вивчення біологічних властивостей польових ізолятів вірусу синдрому зниження несучості-76 //Прогресивні технології ветеринарної медицини у промисловому птахівництві ХХ сторіччя: Зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., 4-8 квітня 2000 року.-К., 2000.-С. 123-125
  Супровід виробництва продукції птахівництва шляхом надання консультацій, зоотехнічного обслуговування, аналізу якості кормів та впровадження системи HACCP

Державна дослідна станція птахівництва НААН в рамках реалізації проекту «Центр обслуговування з птахівництва для мікро-, малих та середніх сільськогосподарських підприємств (ММСП)» продовжує підтримувати фермерів та виробників продукції у цей складний час, ділячись актуальною інформацією та залучаючи до обговорення проблемних питань галузі.

На конференції підвели підсумки та розкрили актуальні питання щодо стану галузі у країні в умовах воєнного стану, а також проаналізували проблеми та шляхи їх вирішення у новому році, докладно розповіли про послуги Центру обслуговування із птахівництва та надали інформацію про продукцію Державної дослідної станції птахівництва НААН, на базі якої утримується поголів’я вітчизняних порід курей та індиків.

Світло для птиці є важливим фактором який впливає на її розвиток і в кінцевому рахунку відображається на економічній ефективності господарства. Тому пташник важливо забезпечити безперебійним джерелом електроенергії для головних потреб.

Які ж шляхи вирішення цього питання є?

Розрахунки прибутку та економічної ефективності (відгодівля птиці на м'ясо, виробництво харчових яєць, інкубація яєць птиці). Тепер розрахунки по фермі можна робити безпосередньо на сайті ЦОП. Все просто ! Свої числові дані необхідно увести у форму на сайті та натиснути на кнопку рахувати. Результати розрахунків відразу будуть виведені на екран.

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України