Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниОстаннім часом в Україні істотно зріс інтерес до індиківництва. Це пояснюється як цінними господарсько-корисними властивостями індиків як виду птиці, так і чисто бізнесовими причинами. До числа основних питань, які цікавлять потенційних індиководів відносяться такі, як характеристика сучасних порід і кросів індиків, та де їх можна придбати.

Батьківщиною індиків є Північна і Центральна Америка. Дикі індики (рис. 1) і до цього часу поширені в багатьох місцях континенту і, трапляється, самці диких індиків приєднуються до стад домашніх і спарюються з ними. Потомство від таких схрещувань відрізняється високою життєздатністю і витривалістю. Улюбленими місцями проживання диких індиків є лісисті місцевості, де вони можуть знаходити собі поживу і ховатися від хижаків. Ніч дикі індики проводять на деревах, проте гніздяться та виводять потомство на землі. Вага дорослих самців становить 5-8 кг, самок 3-5 кг. Індики були одомашнені корінним населенням Америки ще до приходу білих колонізаторів. В Європу індики були завезені іспанцями, і завдяки своїм цінним якостям швидко поширилися на всіх континентах, населених людиною. За п'ять сторіч, що минули, в результаті стихійної та спрямованої селекції створено чимало порід індиків, які значно переважать своїх диких предків за живою масою, відтворними та м'ясними якостями, скороспілістю, конверсією корму. Серед них слід згадати основні дві, від яких власне і пішли майже всі сучасні промислові кроси індиків - це бронзова широкогруда і біла широкогруда породи.
Бронзову широкогруду породу (рис. 2) виведено в США на базі генофонду бронзових індиків, яких в свою чергу одержано методом схрещування домашніх індичок з дикими і чорними англійськими, шляхом тривалого добору за швидкістю росту, оплатою корму і м'ясними якостями.
Жива маса дорослих самців складає 16-20 кг, самок – 9-11 кг. Рекордна жива маса самців бронзової широкогрудої породи - 35 кг у віці один рік. Оптимальним віком забою на м'ясо вважається: для самців 23-24 тижні, самок - 22-23 тижні, коли самці досягають маси 13-14 кг, самки - 7-7,5 кг за витрат кормів 3-4 кг на 1 кг приросту. Індики характеризуються гарними м'ясними якостями. Забійний вихід складає 81-85%. Основні недоліки породи – відносна пізньостиглість, невисокі відтворні якості (55-60 яєць на початкову несучку). Однак у сучасних відселекціонованих материнських лініях несучість індичок досягає 90 шт. яєць. Зараз селекційні компанії зберігають бронзових широкогрудих індичок як генетичний матеріал для створення нових ліній і кросів для промислового розведення, особливо кросів і популяцій, призначених для вільно-вигульного та органічного утримання.
Біла широкогруда порода індиків виведена в США шляхом схрещування білих голландських індичок із бронзовими широкогрудими. Оперення біле, на грудях у самців є пучок чорного пір'я (рис. 3). У породі виділяють три форми: легку, середню і важку. Жива маса самців легких форм - 8-9 кг, самок 4,4-5,5 кг, середніх - відповідно 15-17 і 6-7 кг, важких - 20-25 і 10-11 кг, маса яєць 75-90 г. Порода поширена в багатьох країнах світу, у тому числі й Україні.

На основі білої широкогрудої породи створено більшість сучасних високопродуктивних кросів, що використовуються для промислового виробництва м'яса індичок. В Україну білі широкогруді індички завозилися починаючи з 1961 р.
Проте сучасне промислове виробництво м'яса індиків, як відомо, базується на використанні не чистопородної птиці, а високопродуктивних кросів індиків, гібридні форми яких характеризуються ефектом гетерозису.
Кросами у птахівництві прийнято називати сукупність поєднуваних ліній птиці та їх гібридів, одержуваних за певними схемами схрещування, що відрізняються якостями або ознаками і дають гетерозисне за однією або кількома ознаками потомство. Саме слово cross у перекладі з англійської мови означає схрещування.
Під гетерозисом розуміють перевагу нащадків за тією чи іншою ознакою (швидкістю росту, м'ясними якостями, конверсією корму тощо) над показниками кращої з батьківських форм.
Більшість сучасних високопродуктивних кросів індиків створено на основі білої широкогрудої породи. Також ці кроси прийнято розділяти на кроси легкого (маса дорослих самок 5-8 кг, самців до 18 кг), середнього (відповідно 8-10 та до 25 кг), середньо-важкого (9-11 та до 30) та важкого типів (10-13 та до 40 кг). В 60-х і 70-х роках минулого століття, коли індики реалізовувалися в основному у вигляді цілих напівпатраних або патраних тушок, більш поширеними були кроси легкого та середнього типів. При застосуванні таких кросів отримують порівняно невелику тушку, розраховану на задоволення потреб середньостатистичної сім'ї. Проте в подальшому, з розвитком птахопереробної промисловості, індики почали реалізовуватися переважно у вигляді розділених на частини тушок, напівфабрикатів та готових виробів, тому кроси легкого типу зараз менш поширені, натомість більш широко стали застосовуватися кроси середньо-важкого та важкого типу. За необхідності ж отримання при вирощуванні індиків важких кросів тушок невеликої маси, птицю забивають у більш ранньому віці.
Перевагами кросів легкого типу є кращі відтворні якості індиків, а отже – нижча вартість добових індиченят, дещо менші вимоги до вирощування, утримання та годівлі. Перевагами більш важких кросів є швидший ріст, менші витрати кормів на 1 кг приросту живої маси, можливість отримання крупних тушок, придатних для переробки, збільшення на 1-3% виходу м'яса при забої.
Крім розділення за масою, виділяють ще кроси індиків, призначені для інтенсивних промислових технологій виробництва м'яса індиків, і кроси, призначені для екстенсивних та напівінтенсивних технологій. Кроси першого типу, як правило з білим оперенням, характеризуються швидким ростом, високою конверсією корму, проте вони вибагливі до умов утримання та годівлі. У країнах розвиненого індиківництва біля 90% всього м'яса індиків виробляється за інтенсивними технологіями з використанням високопродуктивних кросів. В той же час значним попитом користується і м'ясо індиків, вирощених за екстенсивних технологій (вільно-вигульних, органічних тощо). Такі технології передбачають відгодівлю індиків екологічно чистими кормами, широке застосування зелених і соковитих кормів, випас індиків на пасовищах. При цьому, як правило, застосовують спеціальні кроси або популяції індиків з бронзовим або іншим кольоровим оперенням, менш інтенсивним ростом і з більшими питомими витратами кормів, проте з гарними смаковими якостями м'яса. За цими технологіями вирощують індиків до свят (дня подяки, різдва тощо).

Кроси індиків вітчизняної селекції. Єдиним вітчизняним кросом індиків є крос «Харківський». Створений в Інституті птахівництва НААН України (зараз Державна дослідна станція птахівництва НААН) на основі генофонду білих московських індичок та білих широкогрудих індичок фірми «River Rest» (Великобританія) і «Хідон» (Нідерланди) шляхом тривалої селекції за швидкістю росту, м'ясними формами і відтворними якостями. Вихідні лінії кросу: лінія 5 – батьківська та лінія 6 - материнська. Індики кросу добре пристосовані до умов як інтенсивного (у т.ч. кліткового утримання), так і напівінтенсивного й екстенсивного утримання з використанням вигулів і пасовищ. Мають біле оперення і білу шкіру. Вихідні лінії відрізняються міцною конституцією і підвищеною стресостійкістю. Основні характеристики кросу «Харківський» наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Характеристика кросу «Харківський» (Білі широкогруді індики)

Показники

Самки

Самці

Маса дорослої птиці, кг

8-9

17-20

Несучість індичок батьківського стада за 26 тижнів, шт. яєць

70-90

-

Жива маса гібридних індиченят за інтенсивної відгодівлі (кг) у віці, тижнів:

12

16

20

24

 

 

4,8

6,7

8,1

-

 

 

6,3

9,7

12,8

15,4

Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси гібридних індиченят (кг) у віці, тижнів (самці/самки):

12

16

20

24

 

 

2,1

2,6

3,1

-

 

 

2,05

2,5

2,8

3,1

За інтенсивної технології вирощування на м'ясо, самок рекомендується забивати у віці не більше 20 тижнів, оскільки в подальшому у них істотно знижується приріст живої маси і збільшуються витрати кормів. Самців доцільно вирощувати до 24-тижневого віку.
Генофондне стадо індиків кросу «Харківський» зараз зберігається в Державній дослідній станції птахівництва НААН. Там же в невеликій кількості в період з лютого по липень можна придбати інкубаційні яйця та добовий молодняк кросу. Для більш повного задоволення попиту на індиків кросу «Харківський» необхідно створити хоча б один племрепродуктор I порядку та 2-3 племрепродуктори II порядку в різних регіонах України, що на даний час можна вважати маловірогідним. Тому більшість вітчизняних індичководів можуть розраховувати тільки на використання імпортних кросів індиків.
Зараз світове промислове виробництво м'яса індиків більш ніж на 90% забезпечується за рахунок використання кросів 3-х селекційних компаній: «British United Turkeys Ltd» (Великобританія), «Nicholas Turkeys Ltd» (США) та "Hybrid Turkeys Ltd" (Канада). Перші дві компанії входять в групу «Aviagen Group» (Великобританія-США), яка відома також завдяки таким брендам, як кроси бройлерів «Ross», «Arbor Aсres», «Indian River». «Hybrid Turkeys Ltd» входить до складу групи «Hendrix Genetics Company», яка в Україні більш відома завдяки кросам яєчних курей «Isa», «Shaver», «Hisex» та деяким іншим.

Кроси індиків компанії «British United Turkeys Ltd»

«British United Turkeys Ltd» пропонує нині інтенсивні кроси індиків B.U.T.-8, B.U.T.-10, Big-6, Big-7 та Big- 9. І вихідні лінії і гібридні форми індичок цих кросів мають біле оперення. Відрізняються між собою живою масою батьківських форм і гібридного молодняку, відтворними якостями батьківських форм. При забої птиці за повного патрання забійний вихід досягає 76% у самок і 78% у самців, вихід грудних м'язів, відповідно, 27,9 та 28,8% від маси тушки. Основні характеристики кросів наведено в таблиці 2.

Таблиця 2. Характеристика кросів індиків фірми «British United
Turkeys Ltd»

Найменування показників

Крос індиків

B.U.T.-8.

B.U.T.-10.

Big-6

Big-7

Big-9

Тип кросу

Середньо-важкі

Важкі

Призначення

Для реалізації у вигляді цілих тушок та розділеному на частини

Для реалізації у розділеному вигляді та для переробки

Маса дорослої птиці батьківського стада (вік 29 тижнів), кг:

самці

самки

 

 

 

28,7

10,5

 

 

 

 

10,51

 

 

 

31,37

12,73

 

 

 

 

12,73

 

 

 

 

12,0

Несучість самок батьківського стада за 26 тижнів продуктивного періоду, шт. яєць

 

 

132

 

 

132

 

 

118

 

 

111,5

 

 

118,2

Маса гібридного молодняку при вирощуванні на м’ясо (кг) у віці, тижнів (самки/самці):

12

 

 

 

 

6,03/8,31

 

 

 

 

6,45/8,55

 

 

 

 

7,32/9,88

 

 

 

 

7,19/9,75

 

 

 

 

6,99/9,43

16

8,49/12,59

9,34/13,23

10,74/15,3

10,54/15,1

10,25/14,66

18

 

10,5/15,52

12,22/17,9

11,99/17,66

11,66/17,08

20

10,05/16,65

*/17,77

13,49/20,39

13,23/20,12

12,87/19,45

24

*/20,49

 

*/25,15

*/24,90

/24,00

Витрати кормів кг на 1 кг приросту живої маси при вирощуванні до віку, тижнів (самки/ самці):

12

 

 

 

 

2,12/2,09

 

 

 

 

2,07/1,88

 

 

 

 

2,09/1,92

 

 

 

 

2,07/1,87

 

 

 

 

2,09/1,92

16

2,52/2,18

2,45/2,14

2,45/2,17

2,41/2,11

2,45/2,17

18

-

2,65/2,47

2,65/2,32

2,61/2,29

2,64/2,32

20*

3,02/2,51

-

2,85/2,49

2,81/2,46

2,86/2,49

24

-/2,92

-

-/2,91

-/2,89

-/2,92

Примітка. Гібридних самок старше 20-тижневого віку не вирощують.

Із кросів закордонного походження саме кроси компанії «British United Turkeys Ltd» найбільш часто завозяться в Україну, що пояснюється перш за все географічною близькістю основних репродукторних ферм компанії до України. Батьківське стадо кросу B.U.T.-8. є в племрепродукторі I-го порядку ПФ «Агроімпекс» (Харківська область). Реалізація інкубаційних яєць та добових індиченят цією фірмою також здійснюється в період з лютого по липень.
Деякі інкубаторно-птахівницькі станції (ІПС) та приватні фірми та особи завозять в Україну інкубаційні яйця та добовий молодняк названих кросів для наступної реалізації населенню з Польщі, Угорщини, Німеччини тощо. Ціни добового молодняку коливаються в межах 26-34 грн./гол.

Кроси індиків фірми "Nicholas Turkeys Ltd"

Найбільша індиківницька селекційна компанія США "Nicholas Turkeys Ltd" пропонує споживачам кроси індиків Nicholas 300 та Nicholas 700. В кросах використовуються самки ліній 300 та 700 і самці ліній 85 та 88, схрещуванням яких отримують гібриди 85х300, 88х300, 85х700 і 88х700 для вирощування на м'ясо. Потенціал яєчної продуктивності індичок батьківського стада лінії 300 становить 130,4 яєць, лінії 700 — 111,5 яєць за період продуктивності 26 тижнів, вивід молодняку відповідно 84,8 та 82,7%, вихід комерційних індиченят 110,6 та 92,2 гол. на несучку. Основні характеристики кросів "Nicholas» наведено в таблиці 3.

Таблиця 3. Характеристика кросів індиків фірми "Nicholas Turkeys Ltd"

Найменування показників

Крос індиків

Nicholas 300х85

Nicholas 300х88

Nicholas 700х85

Nicholas 700х88

Тип кросу

Середньо-важкого типу

Важкого типу

Призначення

Для реалізації у вигляді цілих тушок та у розділеному на частини

Для реалізації у розділеному вигляді та для переробки

Маса дорослої птиці батьківського стада (вік 29 тижнів), кг:

самці

самки

 

 

 

22,51

10,19

 

 

 

22,51

10,19

 

 

 

22,51

11,91

 

 

 

22,51

11,91

Маса гібридного молодняку при вирощуванні на м’ясо (кг) у віці, тижнів (самки/самці):

12

 

 

 

6,52/8,59

 

 

 

6,67/8,81

 

 

 

6,64/9,64

 

 

 

6,79/9,86

16

9,17/13,00

9,39/13,24

9,46/14,89

9,68/15,23

18

10,15/14,97

10,39/15,37

10,64/17,45

10,88/17,85

20

/16,7

/17,15

11,63/19,84

11,90/20,29

22

/18,15

/18,65

12,36/21,95

12,64/22,45

Витрати кормів кг на 1 кг приросту живої маси при вирощуванні до віку, тижнів (самки/ самці):

12

 

 

 

 

2,09/1,95

 

 

 

 

2,09/1,95

 

 

 

 

1,96/1,83

 

 

 

 

1,96/1,83

16

2,43/2,38

2,43/2,38

2,39/2,16

2,39/2,16

18

2,59/2,60

2,59/2,60

2,49/2,35

2,49/2,35

20

/2,85

/2,85

2,69/2,54

2,69/2,54

22

/3,12

/3,12

2,90/2,75

2,90/2,75

Кроси індиків компанії "Hybrid Turkeys Ltd"
На кроси цієї компанії (за даними самої компанії) припадає біля 40% світового виробництва м'яса індиків (57% в Північній Америці, 37% в Європі та 38% в Південній Америці). Компанія реалізує на ринку кроси індичок легкого (Hybrid Grade Maker), середнього (Hybrid Сonventer) та важкого (Hybrid XL) типів. Основні характеристики цих кросів наведено в таблиці 4.

Таблиця 4. Характеристика кросів індиків компанії «Hybrid Turkeys Ltd»

Найменування показників

Крос індиків

Hybrid Grade Maker

Hybrid Сonventer

Hybrid XL

Тип кросу

Легкого типу

Середнього типу

Важкого типу

Призначення

Для реалізації у вигляді цілих тушок та розділеними на частини

Для реалізації розділеними на частини та для глибокої переробки

Маса дорослої птиці батьківського стада (вік 29 тижнів), кг:

самці

самки

 

 

21,6

10,22

 

 

21,6

11,3

 

 

21,6

12,5

Несучість самок батьківського стада за 26 тижнів продуктивного періоду, шт. яєць

126

109

100

Маса гібридного молодняку при вирощуванні на м’ясо (кг) у віці, тижнів (самки/самці):

12

 

 

 

6,89/9,21

 

 

 

7,47/9,93

 

 

 

7,81/10,39

16

9,46/13,86

10,32/15,12

10,88/15,87

18

10,39/15,97

11,38/17,58

12,00/18,48

20

/17,86

12,25/19,98

12,96/20,91

22

 

/21,98

/23,14

Витрати кормів кг на 1 кг приросту живої маси при вирощуванні до віку, тижнів (самки/ самці):

12

 

 

 

1,93/1,84

 

 

 

1,95/1,8

 

 

 

1,94/1,79

16

2,43/2,22

2,29/2,13

2,29/2,12

18

2,67/2,32

2,49/2,30

2,48/2,29

20

/2,64

2,7/2,48

2,68/2,46

22

 

/2,67

/2,67

Для вирощування за органічної та вільно-вигульної технологій екстенсивних та напівінтенсивних технологій «Hybrid Turkeys Ltd» пропонує крос індиків «Orlopp Bronze» бронзової широкогрудої породи. Маса індичок самок при відгодівлі протягом 13 тижнів досягає 6,5 кг, індика самця за відгодівлі протягом 16 тижнів – 12,5 кг.
У системі виробничої кооперації з усіма названими селекційними компаніями знаходиться компанія «Grelier» (Франція). Компанія утримує прабатьківські та батьківські стада та реалізує інкубаційні яйця і добовий молодняк згаданих вище кросів B.U.T.-10, Big-6, Big-9, Nicholas 700, Hybrid Grade Maker та Hybrid Сonventer. В Україні компанія «Grelier» створила спільне підприємство ТОВ «Грелье-Брошукова» (Рівненська область) з вирощування індиченят на м'ясо. ТОВ «Грелье-Брошукова» компанія постачає добових індиченят та технологіїю
Крім індичат для інтенсивного вирощування, компанія «Grelier» може постачати кілька різновидів бронзових індиків власної селекції, призначених для вільно-вигульного утримання. Серед них можна виділити кроси «Bronze 308» та «Bronze 708». Маса самок цих кросів у 20-тижневому віці досягає, відповідно, 5,78 та 9,65 кг за витрат кормів 3,44 і 2,93 кг на 1 кг приросту живої маси, самців у 24-тижневому віці 8,390 і 19,38 кг, за витрат кормів 3,65 і 2,91 кг/кг приросту живої маси.
У коопераційних зв'язках з фірмами «British United Turkeys Ltd» та «Hybrid Turkeys Ltd» знаходиться також компанія «Kartzfehn» (Німеччина»), яка має батьківські стада кросів індиків Big-6, Big-7 та Hybrid XL. Щороку вона реалізує в Європі близько 25 млн. добових індиченят та інкубаційних яєць. В Україні компанія «Kartzfehn» працює у співдружності з найбільшим вітчизняним виробником м'яса індиків ТОВ «Українська продовольча група» (Чернівецька область), також постачаючи добовий молодняк та технології (рис. 4). Нещодавно представництво компанії «Kartzfehn» відкрилося у м. Києві.
Крім названих вище селекційних компаній, як можливого постачальника інкубаційних яєць та добових індиченят, слід згадати ще французьку компанію «Grimaud Freres Selection», яка може постачати кроси бронзових та чорних індиків, а також пекінських та мускусних качок, мулардів, гусей, цесарок, м'ясних голубів.
Чи можна виділити серед наведених кросів інтенсивного типу різних селекційних компаній кращі або гірші? Як можна пересвідчитись з наведених в таблицях характеристик кросів, це зробити практично неможливо, оскільки кроси подібного типу усіх компаній мають практично однакові характеристики. Тому, на нашу думку, при виборі кросу слід перш за все користуватися такими критеріями, як тип продукції, яку збирається реалізовувати підприємство (цілі тушки, частини тушок, в переробленому вигляді), близькість постачальника інкубаційних яєць або індиченят та зручність їх транспортування до місця призначення, умови постачання та цінові показники.
Знову повертаючись до питання придбання інкубаційних яєць та добового молодняку індиченят для наступного вирощування на м'ясо, можна рекомендувати підприємствам з цього приводу звертатися безпосередньо в головні офіси вже названих селекційних компаній та племінних підприємств, що знаходяться з ними в кооперації. За обсягів виробництва м'яса більше 10 тис. т на рік доцільно мати власне батьківське стадо індиків, що дасть змогу зменшити собівартість добового молодняку на 20-30%.

Таблиця 5. Вітчизняні та закордонні підприємства і організації, які можуть постачати інкубаційні яйця та молодняк індиків

Підприємство, організація

Продукція

Контакти

Інститут птахівництва НААН

Добовий молодняк та індиченята кросу «Харківський»

63421, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Бірки, ІП УААН,

тел.:(5747) 78- 000, , 78-083,

факс: (5747)78-470;

E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

www.avian.org.ua

ПФ „Агроімпекс”

 

Інкубаційні яйця та добовий молодняк індиченят кросу B.U.T. - 8

63421, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Бірки,

тел./факс: (5747) 78-707,

78-468,

E-mail:Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Токмакська інкубаторна станція

Індиченята кросу Big-6.

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Степна, 10.

Тел.: 06178-2-20-78;

(098)66-777-02;

06178-2-01-25;

(099)79-24682

Пологівська інкубаторна станція (ПП Фомін О.С.)

Індиченята кросів B.U.T. – 8 та Big-6.

вул. К. Маркса 326, Пологи, Запорізька область, Україна, 70607.
Тел. 0504771942; факс. 0616550055.

ПП. Куценко

Інкубаційні яйця, добові та підрощені індиченята кросу B.U.T. – 8

вул. Зернова, Харків, Харківська область, 61124.

Тел.: 050-911-94-01;

063-619-65-83;

057-77-562-77.

Aviagen Group (British United Turkeys Ltd; Nicholas Turkeys Ltd)

Інкубаційні яйця та добові індиченята кросів B.U.T.-8, B.U.T.-10, Big-6, Big-7, Big- 9 та Nicholas 300 і Nicholas 700.

Cummings Research Park
5015 Bradford Drive
Huntsville, AL 35805 USA.

Тел.: +1 256 890 3800; +1 256 890 3800/
Факс. +1 256 890 3919.
E.mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

www. aviagen.com.

Hendrix Genetics Company (Hybrid Turkeys Ltd)»,

Інкубаційні яйця та добові індиченята кросів Hybrid Grade Maker, Hybrid Сonventer та Hybrid XL, Orlopp Bronze

Spoorstraat 69
5831CK Boxmeer
PO Box 114
5830AC Boxmeer
Netherlands

Тел.: +31 485 801911; +31 485 801911.
Факс.+31 485 801912.

E.mail:

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

www. hybridturkey.ca

www.hendrix-genetics.com

Kartzfehn

Індиченята кросів Big 6, Big 7 та Hybrid XL

Kartz-v.-Kameke-Allee 7.

D-26219 Bösel ·

Tel.: 04494 88-188; 04494 88-188.

Факсю 04494 88-189. www.kartzfehn.de

Kartzfehn Ukraina

Індиченята кросів Big 6, Big 7 та Hybrid XL

Вул. Боженка, 86-д, Київ, 03680, Україна
+ 380 44 459 66 61/62
+ 380 44 469 66 72/74

Grelier Company

Індиченята кросів B.U.T.-10, Big-6, Big-9, Nicholas 700, Hybrid Grade Maker та Hybrid Сonventer, Bronze 308, Bronze 708, Fermiers Noirs 191, Jaunes des Landes 291, FLX

GRELIER

BP N°1

49290 St Laurent de la plaine

Тел.: +33 (0)2 41 74 21 21; +33 (0)2 41 74 21 21

Факс. +33 (0)2 41 78 38 38.

email : Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Grimaud Freres Selection

Індики чорних та бронзових ліній

La Corbière - 49450 ROUSSAY - FRANCE

Тел.: +33 (0)2 41 70 36 90 – Факс. : +33 (0)2 41 70 31 67

www. grimaugfreres.com

 

Мельник В.О., к.с.-г.н., Державна дослідна станція птахівництва НААН

Зв'язок з автором

З цим матеріалом читають:

Онлайн калькулятор кормів для нормування годівлі індиків кросу Харківський, БЮТ-8, БІГ-6

Розраховує норму згодовування корму для індиків ремонтного стада на кожний день вирощування. Для розрахунків потрібно обрати птицю та увести у форму свої дані і клікнути по кнопці РАХУВАТИ.

При виборі режиму розрахунку "На сьогодні" спершу потрібно увести дату першої доби життя птиці. Тоді калькулятор на основі встановленої дати на комп'ютері вирахує вік птиці й з урахуванням поголів'я птиці вирахує потребу в кормах.

 

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України