Вплив препарату “Мікростимулін” на ефективність специфічних обробок бройлерів проти вірусних захворювань - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Мясояичние куры Геркулес и индейки кросса Харьковский 56

 

Продуктивность индеек кросса Харьковсковский 56

 

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

 

Авдос’єва І. К.,  Мельничук І.Л., Регенчук В.В., Басараб О.Б., Темненко С.М.

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

Резюме. При изучении влияния добавки микроэлементной кормовой “Микростимулин” при выращивании бройлеров установлено повышение среднесуточных привесов на 2,35%, среднего веса одной головы на 3%, сохранность поголовья на 1,7%, европейского коэффициента эффективности на 23,2 единиц (8,45%) и снижения конверсии корма на 4,3%. При применении микростимулина повысилась эффективность вакцинопроиілактики птицы против вирусных заболеваний птицы. Протективные средние титры антител против вирусов ИББ и НБ повысились в 1,3 раза.

Ключевые слова: бройлеры, вакцины, микроэлементы, антитела

Summary. The studying of influence of the microelement feed additive Microstimulin for broiler growth has improved an efficacy of poultry vaccinal prevention against virus illnesses. The average daily growth raised on 2.35%, average wealth of a head on 3%, a livestock safety on 1.7%, the European efficacy ratio raised on 23,2 units (8.45%), the forage conversion lowered on 4.3%. It were improved following manufacturing indexes: the protective average antibody titers to viruses of IBD, ND have increased in 1.3 times accordingly.Key words: broilers, microelement feed, vaccinal prevention, antibody.


Вступ. Профілактика захворювань тварин та птиці ґрунтується на розробці ефективних кормових добавок – джерел біологічно активних речовин. Серед речовин, що відіграють важливу роль у тваринництві та птахівництві, значне місце займають вітаміни та мікроелементи. Одним із джерел мікроелементів для тварин і птиці є кормові добавки. У тваринництві і птахівництві як мінеральні добавки застосовують переважно неорганічні солі мікроелементів, рівень засвоєння яких в організмі тварин та птиці є досить низький. Це пов’язано з тим, що неорганічні форми мінеральних речовин погано всмоктуються в кишечнику та засвоюються організмом, а також можуть викликати окисно-відновні реакції, що сприяють руйнуванню вітамінів. Ефективним рішенням проблеми та забезпечення більш повноцінної годівлі тварин можливо шляхом використання хелатних сполук.

Проте останнього часу представлена розробка нової мінеральної добавки з мікроелементам, виготовленими на основі сучасних нанотехнологій.

Останнім часом нанотехнологія та її здобутки поряд із іншими науками (біологія, гуманна медицина ) інтенсивно вивчаються у ветеринарній медицині [1, 2]. З метою збільшення продуктивності до раціонів бройлерам вводять детоксиканти мікотоксинів, різні стимулюючі добавки - мікроелементи, вітаміни, похідні пірамідину, імуномодулятори тощо. На основі досягнень сучасної нанотехнології вдалося синтезувати надчисті нанокарбоксилати харчових кислот біогенних металів (цинку, магнію, мангану, заліза, міді, кобальту, молібдену) і створити кормові добавки у вигляді порошку та розчину [3]. На відміну від уже запропонованих стимуляторів до складу нових добавок входять наночастки мікроелементів - міді, цинку, магнію, кобальту та заліза. Кормові суміші, виготовлені на основі сучасних нанотехнологій проявляють набагато вищу біологічну доступність мікроелементів в організмі тварин та птиці у порівнянні з мікроелементами, що виготовлені на основі сульфатів.

“Мікростимулін” - мікроелементна кормова добавка, призначена для корекції раціонів тварин за вмістом мікроелементів: магнію, цинку, заліза, марганцю, міді, кобальту, молібдену, хрому з метою підвищення продуктивності і резистентності організму великої рогатої худоби, свиней та птиці. Добавка являє собою суміш водних розчинів цитратів магнію, цинку, заліза, марганцю, міді, кобальту, молібдену, хрому, селену з можливістю зміни вмісту компонентів.

Мета роботи - вивчити вплив добавки мікроелементної кормової «Мікростимулін» на ефективність специфічної профілактики проти вірусних захворювань птиці та на економічні показники при вирощуванні бройлерів.

Матеріали і методи. Бройлери–КОББ-500; добавка мікроелементна кормова “Мікростимулін” виробництва ТзОВ “Наноматеріали і нанотехнологія”, (Україна); вакцини проти вірусних захворювань птиці фірми Форт Додж (США), проти інфекційного бронхіту (ІБК) - Пулвак ІБ Праймер, проти інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ) - Пулвак Бурсін плюс, проти ньюкаслськлї хвороби (НХ) - Пулвак НХ, зі штаму Ла Сота; тест-ситеми для визначення антитіл до ІБХ та ІБК методом ІФА фірми Біочек; набір для виявлення антитіл до вірусу ньюкаслської хвороби в реакції затримки гемаглютинації (Росія).

Вакцинацію бройлерів проводили за схемою: проти ІБХ та НХ в добовому віці, ІБХ у 12 діб, ІБК- у 14 діб, НХ- у 19 діб. Технологічні параметри вирощування бройлерів (температурний та світловий режим, щільність посадки) були витримані відповідно до норм ОНТП-2005. Годівля здійснювалася згідно з нормами, які рекомендовано для кросу КОББ-500.

Випробування добавки мікроелементної кормової “Мікростимулін” виробництва ТзОВ “Наноматеріали і нанотехнологія”, Україна проводили на бройлерах, які вирощувались у двух пташниках, а саме 1 група (дослід) - 28260 гол та 2 група (контроль) - 28220 гол. “Мікростимулін” застосовували за схемою: 1 групі (досліду) задавали препарат із водою у дозі 2-3 мл/л питної води за допомогою дозатора встановленого на лінії водопостачання : з 10 по 14 добу; з 21 по 25 добу ; 2 групі (контроль) препарат не задавали. Напруженість імунітету визначали при забої птиці до ІБК та ІБХ методом імуноферментного аналізу (ІФА), до НХ – у реакції затримки гемаглютинації (РЗГА).Одночасно враховували клінічний стан птиці, відсоток збереження, прирости та затрати корму.

Результати досліджень. Добавка мікроелементна кормова “Мікростимулін” призначена для корекції раціонів за вмістом мікроелементів та для підвищення продуктивності і резистентності організму тварин та птиці. Добавка являє собою суміш водних розчинів цитратів мікроелементів магнію, цинку, заліза, марганцю, міді, кобальту, молібдену, хрому, селену та йоду. “Мікростимулін” це прозора гомогенна рідина жовтувато-зеленого кольору з легкою опалесценцією, рН коливається у межах 4,0 – 6,0. Препарат зберігають за температури не нижче 40С та не вище 250С. Дані динаміки живої ваги при випробуванні добавки мікроелементної кормової “Мікростимулін” наведені у табл. 1.

Таблиця 1. Динаміка живої ваги бройлерів при випробуванні добавки мікроелементної кормової “Мікростимулін”

Назви груп

Вік /вага

 

7

14

21

28

35

контроль

180,0

380,8

750,0

1240,3

1750,0

дослід

187,0

410,4

770,8

1250,1

1800,0

порівняння

г

+29,6

+20,8

+10,0

+50,0

дослід/контроль

%

+7,2

+2,7

+0,8

+2,8

Середня жива вага при вирощуванні бройлерів протягом 35 діб у дослідній групі у порівнянні з контролем була вищею на 3%.

Дані виробничих показників при застосуванні добавки мікроелементної кормової “Мікростимулін” наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Дані виробничих показників при застосуванні добавки кормової “Мікростимулін”

 Показники

Од.

дослід

контроль

Порівняння

дослід/контроль

К-ть голів при посадці

гол

28260

28220

 

Щільність посадки

гол/м2

19,4

19,4

 

Приріст

кг

49500

47190,0

+ 2309,50

Середньодобовий приріст

г

51,4

50,0

+ 1,40

Збереженість поголів'я, %

%

97,3

95,6

+ 1,70

Витрати корму на кг приросту

кг

1,82

1,9

- 0,08

Витрати на ветпрепарати

грн

0,29

0,42

- 0,13

Жива вага з  м2підлоги

кг

34,1

32,4

+ 1,70

Європейський коефіцієнт ефективності

од

274,8

251,6

+ 23,20

Виробничі показники в дослідній групі бройлерів у порівнянні з контрольною за 35 діб складали: збільшення середньодобового приросту на 2,35% та середньої ваги однієї голови на 3%, підвищення збереження на 1,7% , зменшення конверсії корму на 4,3%. Європейський коефіцієнт ефективності у досліді був вищим на 23,2 одиниці (8,45%).

Результати впливу добавки мікроелементної кормової “Мікростимулін” на ефективність вакцинації бройлерів проти ІБХ, ІБК та НХ наведені у таблиці 3.

Таблиця 3. Вплив добавки мікроелементної кормової “Мікростимулін” на ефективність вакцинації бройлерів проти ІБХ, ІБК та НХ

Назва хвороби

Показники

контроль

дослід

ІБХ

Середній титр

5174

5758

%СV

58

58

ІВ

89

99

Протективні антитіла, %

75

87,5

 

ІБК

Середній титр

1484

1889

%СV

56

48

ІВ

27

39

 

НХ

Середній титр, лог

3,8

5,1

Напруженість імунітету,%

75

87,5

Середні титри специфічних антитіл до вірусу ІБХ як у контрольній, так і дослідній групах були на рівні протективних. Проте, при дослідженні сироваток крові при застосуванні добавки мікроелементної кормової “Мікростимулін” відсоток захисних антитіл у дослідній групі порівняно з контрольною групою був вище на 12,5 %.

Середні титри до вірусу ІБК в обох групах на рівні протективних, проте середній титр у дослідній групі був вище у 1,3 раза порівняно з контролем.

Середній титр проти НХ у дослідній групі був у 1,3 раза вищим у порівнянні з контролем. Груповий імунітет у досліді становив 87,5%, тоді як у контролі 75%.

Висновки:

  1. Встановлено, що при застосуванні добавки мікроелементної кормової “Мікростимулін” при вирощуванні бройлерів підвищилися: середньодобовий приріст на 2,35%, середня вага однієї голови на 3%, збереження поголів’я на 1,7% та знизилась конверсія корму на 4,3%. Європейський коефіцієнт ефективності підвищився на 23,2 одиниць (8,45%)
  2. Середні титри антитіл до вірусу ІБК та НХ при застосуванні “Мікростимуліну” були на рівні протективних, проте у дослідній групі були вище у 1,3 раза.
  3. Груповий імунітет проти НХ при застосуванні препарату “Мікростимулін” був вищим на 12,5%.

Список літератури

  1. Борисович В.Б. Наноматеріали в біології / Борисович В.Б., Каплуненко В.Г.,Косінов М.В. [та ін.] // – К.: - 2010. - 415 с.
  2. Волошина Н.О., Петренко О.Ф.,Каплуненко, В.Г. ,КосіновМ.В. Перспективи застосування наночастинок металів у ветеринарній медицині // Ветеринарна медицина України.- 2008 - № 9. – С.32-34
  3. Нанотехнологія у ветеринарній медицині (під редакцією Б.Борисевич, В.Г.Каплуненко). – К.: - 2009.- 232с.

 

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...

 

Архив видео и фотоматериалов конференций по птицеводству, организованных Институтом птицеводства Национальной академии аграрных наук и проводимых в г. Алушта >>>


 

 

Птица для птиусадебных хозяйств

Птица селекции Института птицеводства НААН для приусадебных и фермерских хозяйств >>>


Все для птицеводов

В интернет-магазине "ДЛЯ ПТИЦЕВОДОВ" предлагаются рекомендации для организации эффективного фермерского и приусадебного хозяйства: брошюры, книги и другие товары >>>


 

Разработана компьютеризиро-ванная модель повышения экономической эффективности птицеводческого предприятия.
В качестве критериев оптимизации модели выбран общую массу прибыли за год и рентабельность производства. В случае предприятия по выращиванию мясо-яичной птицы конечным результатом такой план производства, который обеспечит максимально-возможные экстремумы выбранных критериев. >>>