Морфологічні ознаки яєць курей вітчизняної та зарубіжної селекції - Державна дослідна станція птахівництва НААН | Птахівництво України | Відділ птахівництва | Інститут птахівництва | Домашня птиця - Бірки


Rambler's Top100 Hosting Ukraine

Пропонуємо роботу

 • Вакансія пташниці

  Офіційне працевлаштування, стабільна зарплата.
  тел.: 05747-78-000, 095-250-50-02, 097-928-46-44. с. Бірки, вул. Центральна 20.

Система HACCP

Гармонізація вітчизняних та міжнародних стандартів у сфері  якості та безпеки харчових продуктів диктує необхідність впровадження HACCP-сумісних технологій на всіх етапах виробництва тваринницької продукції.

Питання і відповіді

 • Які дані потрібні для оптимізації раціону годівлі птиці >>>
 • Профілактика перетоніта у курей >>>
 • Фактори що впливають на яєчну продуктивність птиці та на якість яєць - cхематичний аналіз >>>
 • Довідник формул по птахівництву >>>
 • Психрометрична таблиця гігрометра для визначення відносної вологості повітря >>>
 • Сім безперечних тверджень про систему ХАССП (HACCP) >>>

Калькулятор кормів

Розраховує добову норму згодовування корму для індиків в залежності від температури в пташнику, сирого протеїну, обмінної енергії, живої маси, добового приросту маси та яйцепродукції за формулою Івка-Мельника.

Докладніше...

Новини технологій

Вчені та фахівці ветеринарної медицини Університету Аубурн, США створили експертну систему з діагностики захворювань птахівДокладніше...

 

У Нідерландах створили робота для збору курячих яєць. Робот PoultryBot також виконує додаткові функції моніторингу мікроклімату.

Робот PoultryBot

Докладніше...

 

Альтернативна енергетика. Компанія V3Solar розробила сонячні панелі, що  можуть істотно вплинути на ринок. За рахунок їхнього способу вдалося покращити енергоефективність роботи сонячних елементів в 20 разів.

V3 Spin Cell

Докладніше..

Инкубация от А до Я. Все об инкубации яиц птицы

В 30-тижневому віці курей вітчизняного генофонду доля жовтку в яйцях вірогідно більша на 1,94-2,94% (P>0,999), енергетична цінність в 100 г вмісту яйця – на 28,35-44,97 кДж (P>0,999), ніж у птиці кросу «Ломанн браун лайт» зарубіжної селекції, в 40-тижневому віці - відповідно на 1,09-3,18% (P>0,99-0,999) та 12,91-49,04 кДж (P>0,95-0,999).

 Якість яєць, тобто ступінь відповідності стандарту і вимогам, що пред'являються, визначається сукупністю цілого ряду ознак і показників. Оцінка морфологічних якостей яєць не зводиться лише до їх зовнішнього огляду, а проводиться детальний аналіз внутрішнього умісту яєць. Тільки за розбивання яєць і ретельного вивчення їх умісту можна більш об'єктивно судити про якість білку, жовтку та шкаралупи [1].
На теренах нашої країни в птахівничих господарствах різного статусу і підпорядкованості утримують широке різноманіття генетичних ресурсів курей зарубіжної селекції для виробництва яєць. Інтенсивна селекція з птицею спрямована на підвищення конкурентної спроможності кросів за рахунок зменшення віку початку яйцекладки та швидкості нарощування маси яєць у перші місяці продуктивності при збереженні досягнутого високого рівня несучості. При цьому належну увагу приділяють і якісним показникам яєць, особливо внутрішнім його компонентам [2].

Мета досліджень – визначити морфологічні якості яєць курей вітчизняної та зарубіжної селекції у віковій динаміці.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проведено на курях вітчизняного генофонду породи «Бірківська барвиста» яєчного напрямку продуктивності, «Полтавська глиняста» яєчно-м'ясного напрямку продуктивності, ресинтезованих курях F6 «Українська чорна» і «Українська зозуляста» м'ясо-яєчного напрямку продуктивності. Ця птиця утримувалася на експериментальній фермі «Збереження державного генофонду птиці» Інституту тваринництва НААН. Для порівняльного аналізу проведено визначення морфологічних ознак яєць курей фінального гібриду закордонної селекції яєчного кросу «Ломанн браун лайт» («Lohmann Brown Litе»), які утримувалися в Державному підприємстві «Дослідне господарство «Борки» НААН.
Морфологічні якості яєць курей вивчали за відомою методикою [3] в 30- та 40-тижневому віці птиці. Для аналізу брали по 30-60 яєць від кожної групи у зазначені вікові періоди.
Енергетичну цінність в 100 г вмісту яйця вираховували за формулою [2]:
,
де 16 – константа енергії в 1 г жовтку; Мж – маса жовтку, г; 2 – константа енергії в 1 г білку; Мб – маса білку, г; Мя – маса яйця, г; Мш – маса шкаралупи, г.
Результати досліджень. В 30-тижневому віці птиці найбільшою маса яєць була у курей закордонної селекції яєчного кросу «Ломанн браун лайт» 58,11 г, що високовірогідно більше на 3,51-5,27 г (або 6,4-10,0%, P>0,999), ніж у курей досліджених груп вітчизняного генофонду (табл. 1).
Суттєвої різниці за масою яєць між курми різних генотипових груп вітчизняної селекції не встановлено. Дещо вищою вона була у ресинтезованих українських зозулястих курей F6 (54,60 г), нижчою на 1,3 г у ресинтезованих українських чорних курей F6 (53,30 г). Однаковою маса яєць у цьому віці птиці виявилася у яєчних курей породи сріблястого леггорну «Бірківська барвиста» та автохтонної породи «Полтавська глиняста».
Маса білку, так само як і маса яєць, найбільшою була у яєчних курей імпортного кросу «Ломанн браун лайт» 36,34 г. Це високо вірогідно більше на 2,97-4,65 г (або 8,9-14,7%, P>0,999), ніж у досліджених курей вітчизняного генофонду. Значущої різниці за масою білку між курми різного напрямку продуктивності вітчизняної селекції не визначено – вона перебувала на рівні від найменшого значення 31,69 г у птиці сріблястого леггорну «Бірківська барвиста» до найбільшого 33,37 г у ресинтезованих українських зозулястих курей F6.
Маса жовтку у курей породи «Полтавська глиняста» була найменшою серед дослідженої птиці 13,98 г, що вірогідно нижче на 0,38-0,72 г (або 2,7-5,2%, P>0,95-0,999) у порівнянні з іншими групами курей вітчизняної селекції.
Різниці за масою жовтку між курми різних генотипових груп вітчизняного генофонду та імпортного кросу не встановлено. Хоча, у останніх вона була меншою на 0,12-0,43 г (або 0,8-3,0%).
Маса шкаралупи у курей кросу «Ломанн браун лайт» закордонної селекції була високо вірогідно більшою на 0,68-1,02 г (або 10,0-15,7%, P>0,999), ніжу вітчизняної птиці. У яєчних курей породи сріблястого леггорну «Бірківська барвиста» маса шкаралупи виявилася вірогідно більшою на 0,34 г (P>0,99), ніж у яєчно-м'ясних курей автохтонної породи «Полтавська глиняста».
Як і абсолютна маса білку, у курей яєчного кросу «Ломанн браун лайт» доля білку в яйцях також виявилася найбільшою (62,51%) – вірогідну різницю встановлено з усіма дослідженими групами курей вітчизняного генофонду. У курей зарубіжного кросу доля білку більша на 1,32-2,67% (P>0,95-0,999), ніж у вітчизняної птиці.

Таблиця 1
Морфологічні ознаки яєць курей досліджених груп в 30-тижневому віці (M±m)

Порода, лінія, крос

Маса яєць, г

Маса білку, г

Маса жовтку, г

Маса шкаралупи, г

Доля білку, %

Доля жовтку, %

Доля шкаралупи, %

Співвідношення білок/жовток

Енергетична цінність в 100 г вмісту яйця, кДж

Бірківська барвиста

52,89±

0,43а

31,69±

0,36а

14,39±

0,14б

6,82±

0,09а

59,84±

0,31в

27,25±

0,25в

12,91±

0,16а

2,21±

0,03а

638,21±

4,19а

Полтавська глиняста

52,84±

0,50а

32,39±

0,42а

13,98±

0,12а

6,48±

0,08б

61,19±

0,31а

26,52±

0,24а

12,28±

0,14б

2,32±

0,03б

623,49±

4,07б

Українські зозулясті

54,60±

0,85а

33,37±

0,78а

14,70±

0,23б

6,54±

0,15аб

60,93±

0,65ав

27,08±

0,55ав

12,00±

0,24б

2,29±

0,07аб

631,03±

9,18аб

Українські чорні

53,30±

0,56а

32,05±

0,44а

14,63±

0,15б

6,63±

0,09аб

60,03±

0,31в

27,52±

0,27в

12,45±

0,13б

2,20±

0,03а

640,11±

4,42а

Ломанн браун лайт

58,11±

0,31б

36,34±

0,25б

14,27±

0,10аб

7,50±

0,06в

62,51±

0,18б

24,58±

0,15б

12,91±

0,09а

2,55±

0,02в

595,14±

2,50в

 Примітка: наявність різних букв зверху біля цифр в стовбці свідчить про вірогідну різницю (P>0,95-0,999).

Серед досліджених груп птиці локальних популяцій у курей породи «Полтавська глиняста» доля білку в яйцях була найбільшою (61,19%) й вірогідно вищою на 1,16-1,35% (P>0,99) порівняно з яєчними курми «Бірківська барвиста» та ресинтезованими українськими чорними.
Проте, відносна доля жовтку в яйцях курей закордонного кросу виявилася вірогідно меншою у порівнянні з курми вітчизняної селекції на 1,94-2,94% (P>0,999).
У полтавських глинястих курей доля жовтку менша на 0,73% (P>0,95), ніж у яєчних «Бірківська барвиста» та на 1,0% (P>0,99) у порівнянні з ресинтезованими українськими чорними курми F6.
Доля шкаралупи у курей кросу «Ломанн браун лайт» також була високою (12,91%), що виявилося вірогідно більше на 0,46-0,91% (P>0,99-0,999), ніж у птиці досліджених груп вітчизняного генофонду, крім яєчних курей «Бірківська барвиста». До речі, у останніх доля шкаралупи також висока й подібна до кросу «Ломанн браун лайт» і вірогідно вища порівняно з полтавськими глинястими курми та ресинтезованими курми обох фенотипових груп.
Співвідношення білок/жовток у курей яєчного кросу «Ломанн браун лайт» закордонної селекції високо вірогідно більше на 0,23-0,35 (P>0,999), ніж у вітчизняної птиці досліджених груп.
У полтавських глинястих курей це співвідношення складових яйця вірогідно більше на 0,11-0,12 (P>0,99) порівняно з ресинтезованими українськими чорними курми та яєчними «Бірківська барвиста».
Енергетична цінність в 100 г вмісту яйця у курей досліджених груп вітчизняної селекції високовірогідно (P>0,999) вища, ніж у курей закордонного кросу «Ломанн браун лайт» на 28,35-44,97 кДж.
Серед вітчизняної птиці меншою енергетичною цінністю яєць вирізнялися полтавські глинясті кури – на 14,72-16,62 кДж (P>0,95-0,99) менше, ніж у курей «Бірківська барвиста» яєчного напрямку продуктивності та ресинтезованих українських курей F6 з чорним забарвленням оперення. Це відбулося внаслідок меншого умісту жовтку в яйцях автохтонної породи «Полтавська глиняста».
Отже, визначення морфологічних ознак яєць в 30-тижневому віці птиці різного генезису показало, що у фінального гібриду курей яєчного кросу «Ломанн браун лайт» закордонної селекції вірогідно більша маса яєць (на 3,51-5,27 г), маса білку (на 2,97-4,65 г), маса шкаралупи (на 0,68-1,02 г), доля білку (на 1,32-2,67%), доля шкаралупи (на 0,46-0,91%), співвідношення білок/жовток (на 0,23-0,35), ніж у курей різного напрямку продуктивності досліджених груп вітчизняного генофонду.
За абсолютною масою жовтку значимої різниці між курми вітчизняної та закордонної селекції не встановлено. Проте, у курей автохтонної породи «Полтавська глиняста» маса жовтку була вірогідно меншою (на 0,38-0,72 г), ніж у яєчних курей породи сріблястого леггорну «Бірківська барвиста» та ресинтезованих курей F6 із зозулястим та чорним забарвленням оперення.
Доля жовтку в яйцях курей вітчизняної селекції вірогідно вища на 1,94-2,94%, ніж у птиці закордонного кросу. Внаслідок цього енергетична цінність в 100 г вмісту яйця у курей вітчизняного генофонду вірогідно вища на 28,35-44,97 кДж порівняно з імпортною птицею.
В 40-тижневому віці птиці, як і у попередньо визначеному періоді (30 тижнів), у курей яєчного кросу «Ломанн браун лайт» закордонної селекції маса яєць (61,46 г) була більшою, ніж у курей досліджених груп вітчизняного генофонду (56,60-57,96 г), за винятком ресинтезованих курей F6 із зозулястим забарвленням оперення. Різниця становила 3,50-4,86 г (P>0,999). В українських ресинтезованих зозулястих курей маса яєць також була високою (61,85 г) й переважала інші групи вітчизняної птиці на 3,89-5,25 г (P>0,999) (табл. 2).
Абсолютна маса білку в курей зарубіжного кросу «Ломанн браун лайт» в 40 тижнів життя, подібно як і у 30 тижнів, була найбільшою 37,29 г серед дослідженої птиці й вірогідно вищою на 2,71-4,0 г (або 7,84-12,02%, P>0,999) порівняно з курми вітчизняної селекції (33,29-34,58 г), крім ресинтезованої птиці із зозулястим забарвленням оперення. У останніх, до речі, маса білку також була вірогідно вищою на 2,18-3,47 г (P>0,95-0,999), ніж в іншої дослідженої птиці вітчизняного генофонду.
За масою жовтку між курми досліджених груп відмічається значна диференціація. Вірогідно найменшою маса жовтку (15,72 г) була у полтавських глинястих курей, менше на 0,57-2,01 г (або 3,63-12,79%, P>0,95-0,999) порівняно з іншою птицею досліджених груп.
У яєчних курей породи сріблястого леггорну «Бірківська барвиста» маса жовтку менша на 0,87-1,4 г (P>0,999), ніж у ресинтезованої птиці.
Кури кросу «Ломанн браун лайт» яєчного напрямку продуктивності за масою жовтку також поступалися ресинтезованим українським курям F6 обох фенотипових груп на 0,91-1,44 г (або 5,59-8,84%, P>0,999).
Маса шкаралупи у яєчних курей фінального гібриду кросу «Ломанн браун лайт» становила 7,89 г, що більше на 0,53-1,11 г (або 7,20-16,37%, P>0,99-0,999), ніж у вітчизняної птиці досліджених груп. У курей автохтонної породи «Полтавська глиняста» маса шкаралупи вірогідно менша на 0,34-0,58 г (P>0,95-0,99) порівняно з ресинтезованими курми.
Доля білку найвищою була у курей кросу «Ломанн браун лайт» (60,67%), що на 1,38-2,63% (P>0,95-0,999) більше, ніж у вітчизняної птиці, за винятком полтавських глинястих курей. У останніх доля білку також була високою (60,52%), що вірогідно більше на 1,80-2,48% (P>0,999), ніж у яєчних курей «Бірківська барвиста» та ресинтезованих українських чорних.
Доля жовтку в яйцях найбільшого значення набувала у ресинтезованих українських чорних курей (29,68%), що вірогідно вище на 0,78-3,18% (P>0,95-0,999) порівняно з іншими дослідженими групами, крім ресинтезованих зозулястих.
Найменшою доля жовтку була у курей яєчного кросу «Ломанн браун лайт» закордонної селекції (26,50%), що вірогідно нижче на 1,09-3,18% (P>0,99-0,999) порівняно з птицею вітчизняного генофонду.
За долею жовтку полтавські глинясті кури поступалися яєчній птиці «Бірківська барвиста» на 1,31% (P>0,999), ресинтезованим українським зозулястим курям на 1,19% (P>0,95).
За долею шкаралупи встановлено такі міжгрупові відмінності. Найбільшою доля шкаралупи виявилася у курей фінального гібриду яєчного кросу «Ломанн браун лайт» 12,83%, що вірогідно більше на 0,55-0,94% (P>0,95-0,99) порівняно з полтавськими глинястими та ресинтезованими курми.
Високою доля шкаралупи (12,38%) була і в яєчних курей «Бірківська барвиста», перевага над птицею породи «Полтавська глиняста» та українськими зозулястими курми склала відповідно 0,94% (P>0,99) і 0,91% (P>0,99).

Таблиця 2


Морфологічні ознаки яєць курей досліджених груп в 40-тижневому віці (M±m)

Порода, лінія, крос

Маса яєць, г

Маса білку, г

Маса жовтку, г

Маса шкаралупи, г

Доля білку, %

Доля жовтку, %

Доля шкаралупи, %

Співвідношення білок/жовток

Енергетична цінність в 100 г вмісту яйця, кДж

Бірківська барвиста

56,60±

0,54а

33,29±

0,45а

16,33±

0,18а

6,99±

0,09ав

58,72±

0,37ав

28,90±

0,28а

12,38±

0,15ав

2,05±

0,03а

662,08±

4,80а

Полтавська глиняста

57,08±

0,47а

34,58±

0,39б

15,72±

0,13б

6,78±

0,10а

60,52±

0,30бг

27,59±

0,20б

11,89±

0,16б

2,20±

0,03б

638,64±

3,51б

Українські зозулясті

61,85±

0,95б

36,76±

0,80в

17,73±

0,26в

7,36±

0,13б

59,29±

0,54аб

28,78±

0,48ав

11,92±

0,15б

2,08±

0,05а

657,70±

7,88ав

Українські чорні

57,96±

0,55 а

33,64±

0,43аб

17,20±

0,16в

7,12±

0,08в

58,04±

0,29в

29,68±

0,24в

12,28±

0,12аб

1,96±

0,03в

674,77±

4,02в

Ломанн браун лайт

61,46±

0,61б

37,29±

0,47в

16,29±

0,17а

7,89±

0,13г

60,67±

0,35г

26,50±

0,29г

12,83±

0,22в

2,31±

0,04г

625,73±

4,69г

Примітка: наявність різних букв зверху біля цифр в стовбці свідчить про вірогідну різницю (P>0,95-0,999).

 

Співвідношення білок/жовток найбільшим було у курей кросу «Ломанн браун лайт» закордонної селекції й вірогідно переважало інші досліджені групи птиці вітчизняної селекції на 0,11-0,35 (P>0,95-0,999).

Найменшим дане співвідношення основних складових яйця виявилося у ресинтезованих українських чорних курей (1,96) на 0,09-0,24 (P>0,95-0,999).

У полтавських глинястих курей це співвідношення вірогідно більше на 0,12-0,15 (P>0,95-0,999), ніж у яєчної птиці «Бірківська барвиста» та українських зозулястих курей.

Найнижчою енергетичною цінністю в 100 г вмісту яйця, як і у 30 тижнів, вирізнялися яйця курей кросу «Ломанн браун лайт» закордонної селекції (625,73 кДж), що вірогідно менше на 12,91-49,04 кДж (P>0,95-0,999), ніж у птиці досліджених груп вітчизняного генофонду.

Серед вітчизняної птиці найвища енергетична цінність яєць характерна для ресинтезованих українських чорних курей (674,77 кДж), що вірогідно вище на 12,69-36,13 кДж (P>0,95-0,999) порівняно з яєчними курми породи сріблястого леггорну «Бірківська барвиста» та полтавськими глинястими.

Найнижчою енергетичною цінністю серед дослідженої птиці вітчизняної селекції вирізнялися кури автохтонної породи «Полтавська глиняста» (638,64 кДж). Цікаво відмітити, що у віці 30 тижнів яйця курей цієї ж породи також мали найнижчу енергетичну цінність серед дослідженої птиці.

Отже, вивчення основних морфологічних ознак курей в 40-тижневому віці дозволило встановити вірогідну перевагу курей фінального гібриду кросу «Ломанн браун лайт» закордонної селекції над курми досліджених груп вітчизняного генофонду за масою яєць (на 3,50-4,86 г), масою білку (на 2,71-4,0 г), масою шкаралупи (на 0,53-1,11 г), долею білку (на 1,38-2,63%), долею шкаралупи (на 0,55-0,94%), співвідношенням маси білку до маси жовтку.

Доля жовтку в яйцях курей досліджених груп вітчизняної селекції більша на 1,09-3,18%, ніж у птиці закордонної селекції.

Відмічені особливості морфологічних ознак яєць напряму мали відображення на енергетичній цінності в 100 г вмісту яйця. Більший уміст в яйцях курей зарубіжного кросу «Ломанн браун лайт» білку, шкаралупи та менший жовтку стало результатом найнижчої енергетичної цінності їх яєць (625,73 кДж). Це вірогідно нижче на 12,91-49,04 кДж порівняно з вітчизняною птицею.

Високий уміст в яйцях курей вітчизняного генофонду жовтку (27,59-29,68%) та менший білку (58,04-60,52%) і шкаралупи (11,89-12,38%), невисоке співвідношення маси білку до маси жовтку (в межах 1,96-2,20) призвело до високих значень енергетичної цінності в 100 г вмісту їх яєць – 638,64-674,77 кДж.

Висновки:
1. У віці 30 тижнів у курей вітчизняного генофонду енергетична цінність в 100 г вмісту яйця більша на 28,35-44,97 кДж завдяки більшій долі жовтку (на 1,94-2,94%) та меншій білку (на 1,32-2,67%) і шкаралупи (на 0,46-0,91%).
2. В 40-тижневому віці більший уміст в яйцях курей зарубіжного кросу «Ломанн браун лайт» білку, шкаралупи та менший жовтку стало результатом найнижчої енергетичної цінності їх яєць, що вірогідно нижче на 12,91-49,04 кДж порівняно з вітчизняною птицею.

Бібліографічний список літератури
1. Boroday V. P. Yakist i bespeak kharchovykh yaits / V. P. Boroday, N. P. Ponomarenko, V. V. Melnik // Suchasne ptakhivnytstvo. - 2006. – №11. – S. 11 – 13.
2. Kovalenko G. T. Yakist yaits batkivskogo stada kurey krosy «Khаy-Lаyn W-36» v zalezhnosti vid viku ptytsi / G. T. Kovalenko, I. A. Stepanenko, I. Ya. Statnik // Materialy X Ukrainskoy konferentsii po ptitsevodstvu s mezhdunarodnym uchastiem «Аktualnye problem sovremennogo ptitsevodstva». – Аlushta, 2009. – S. 256 – 265.
3. Prokudina N. A. Metody bioligicheskogo kontrolya v inkubatsii / N. A. Prokudina, A. B. Artemenko, N. S. Ogurtsova. – Kharkov: OOO "NTМТ", 2006. – 107 s.

MORPHOLOGICAL CHARACTERS OF EGGS OF HENS DOMESTIC AND FOREIGN SELECTION

Khvostik V. P., Каterinich О. О., Pankova S. N., Zаkharchenko О. P.,
Lytuy Yu. S., Pechenezhskaya Т. B., Fecenko N. А.
Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Abstract. In the 30-week old chickens of the gene pool of the domestic share of yolk in the eggs was significantly greater in the 1,94-2,94% (P>0,999), calories in 100 grams of the contents of eggs - 28,35-44,97 kJ (P>0,999) than the birds cross "Lohmann brown light "foreign selection, 40 weeks of age - by 1,09-3,18% (P>0,99-0,999) and 12,91-49,04 kJ (P>0,95-0,999).
Key words: chicken, egg weight, the weight of the protein, the yolk mass, the proportion of protein, the proportion of yolk.

Ключові слова: кури, маса яєць, маса білку, маса жовтку, доля білку, доля жовтку. 

 Хвостик В. П., канд. с.-г. н.; Катеринич О. О., канд. с.-г. н.; Панькова С. М., канд. с.-г. н.; Захарченко О. П., м. н. с.; Лютий Ю. С., м. н. с.;
Печеніжська Т. Б., м. н. с.; Фесенко Н. А., м. н. с.

Інститут тваринництва НААН
Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Звязок з авторами 

Архів матеріалів:

Економічні розрахунки по птахофермі онлайн

Гарячі пропозиції від станції птахівництваГарячі пропозиції від станції птахівництва ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРИ ДЛЯ ПТАХОФЕРМИ: розрахунки прибутку та економічної ефективності (відгодівля птиці на м'ясо, виробництво харчових яєць, інкубація яєць птиці, розрахунок потреби корму для годівлі  птиці).

Инструкция по выращиванию индюшат

 Рейтинговий аналіз областей України за виробництвом яєць свійської птиці  в сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення станом на 1 жовтня 2018 року.

Калькулятор зоотехніка - племінний облік селекційного стада птиці

 Комп'ютерна програма для ведення племінного обліку при селекційній роботі з сільськогосподарською птицею.

Призначена для первинного обліку та аналізу даних при проведенні селекційної роботи з сільськогосподарською птицею. Враховує рух поголівя, яєчну продукцію, контрольне зважування живої маси птиці, результати інкубації. Має гнучкий механізм сортування й фільтрування даних для формування звітів. Є можливість отримання списку молодняку відібраної птиці для формування племінного стада наступного покоління з урахуванням родословної. Обраховує потребу в кормі.

Жива маса індиків кросу Харківський | Крива росту птиці

Жива маса індиків кросу Харківський | Крива росту птиці.

Отримана залежність живої маси індиків від віку.

Гарячі пропозиції від станції птахівництва Середні ціни на продукцію птахівництва в Україні, 2018 рік - рейтинг областей: ціни на курячі яйця; ціни на курячі тушки, ціни на куряче філе. (Обробка даних Державного комітету статистики України у комп'ютерній програмі рейтингового аналізу даних).

 

(Інформація оновлюється щомісяця)

 Поголів'я сільськогосподарської птиці по областях УкраїниИнструкция по выращиванию индюшат

Гарячі пропозиції від станції птахівництва Рейтинги областей України за поголів'ям сільськогосподарської птиці на 1 листопада 2018 року, тис.голів

(Обробка даних Державного комітету статистики України у комп'ютерній програмі рейтингового аналізу даних).

Нормирование кормов мясных уток Мулард и Пекинских

 

Комп'ютерна програма для статистичної обробки даних контрольного зважування птиці і прогнозування живої маси та побудови кривої росту

 

Нормирование кормов мясных уток Мулард и Пекинских

Комп'ютеризована модель нормування годівлі м'ясних качок Мулард і Пекінських

Нормирование кормов индеек

Комп'ютеризована модель нормування годівлі індиків кросу Харківський, Бют-8, Біг-6

Аналітичний огляд споживчих цін на курячі тушки і харчові яйця по областях України та м.Київ в 2016 році

Аналітичний огляд щомісячного виробництва харчових яєць в сільськогосподарських підприємствах й господарствах населення по областях України та ціни на харчові яйця протягом 2016 року

Програма оптимізації раціонів корму для птиці ЕКОНОМ дозволить отримати оптимальний рецепт з урахуванням мінімально можливої вартості готового комбікорму.

Програма оптимізації раціонів корми для птиці ЕКОНОМ

У режимі пошуку раціону програма автоматично розраховує
50 збалансованих повнораціонних рецептів кормів.

 

Потім рекомендує ті, які мають меншу ціну з допустимою похибкою розрахунку.

Випробовування птиці:

Досягнення вчених Державної станції птахівництва НААН
Нова заводська лінія Г-2 м'ясо-яєчних курей породи Плімутрок білий. Докладніше