Вхідні дані для оптимізації раціону корму для птиці - Державна дослідна станція птахівництва НААН | Птахівництво України | Відділ птахівництва | Інститут птахівництва | Домашня птиця - Бірки

Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України

UKR RU EN

 

Дані для розрахунку раціону корму для птиціДля розрахунку оптимального повнораціонного корму для птиці необхідні наступні дані:

  1. Вимоги до поживності корму, амінокислотного, мінерального і вітамінного складу. (Залежить від виду, віку і цільового призначення утримання птиці).
  2. Набір інгредієнтів, з яких буде складено комбікорм, а також дані про їх поживні властивості, склад амінокислот, мікроелементів і вітамінів.


Для вирішення завдання оптимізації раціону корму складається система лінійних рівнянь, в якій кількість рівнянь дорівнює кількості параметрів за якими повинен бути збалансований корм, кількість змінних "X" дорівнює кількості інгредієнтів, які беруть участь в процесі оптимізації. Обов'язковою умовою вирішення задачі є рівність 1 суми всіх X. Тобто весь корм - це 100%.

Коефіцієнти при змінних A1 ... An - це фактичні дані про параметри поживності корму, амінокислотного, мінерального і вітамінного складу. Вільний коефіцієнт C1... Ck - це нормативні вимоги для птиці за цим параметром. Також для птиці є рекомендована структура щодо зернової частини, шротів, мінеральної частини, вмісту вологи, тощо. Це все є умовами обмеження пошуку рішення задачі.

В ідеальному випадку для отримання повністю збалансованого корму потрібно вирішити цю систему лінійних рівнянь з урахуванням усіх обмежень. Але на практиці такого досягти практично неможливо. Тому оптимізацію кормів виконують до тих пір поки сумарне відхилення параметрів не задовольнятиме заданій умові відносної похибки розрахункових і нормативних показників.

Математичний запис постановки задачі оптимізації раціону корму:

,

де: n – кількість інгредієнтів;
k – кількість параметрів оптимізації (обмінна енергія, сирий протеїн, клітковина, сирий жир, амінокислоти, вітаміни).

Обмеження на пошук рішення задачі:

,
, де .

Обмеження щодо вмісту вологи у готовому кормі:

де , - мінімальний і максимальний допустимий рівень вологи у готовому кормі,
- рівень вологи у і-му інгредієнті корму.

Якщо є обмеження щодо структури корму і M – це кількість груп інгредієнтів з обмеженнями, то для  кожної групи є умова , де , а Gj – це сума всіх значень X тих інгредієнтів, що входять у j-ту групу. Наприклад, в зернову частину, макуха-шроти, мінеральна частина, тощо. Ці обмеження беруться з рекомендацій щодо структури корму в залежності від виду птиці, її віку та призначення вирощування.

Критерієм оптимізації є зменшення значення цільової функції, яка може розраховуватись різними способами з урахуванням відхилень розрахункових і нормативних параметрів поживності корму, амінокислот, мінеральної, вітамінної частини та отриманої вартості готового корму.

Одним із шляхів підвищення точності складання раціону кормів для птиці є збільшення кількості інгредієнтів, які беруть участь в процесі оптимізації. На практиці їх може бути від 15 і більше.

 Особливості оптимізації раціонів корму

  1. Табличні дані показників інгредієнтів не завжди відповідають фактичним, так як  залежать від погодних умов і багатьох інших факторів. Тому їх бажано визначити лабораторним способом.
  2.  При малому наборі інгредієнтів великої точності розрахунку раціону очікувати не слід, так як у комп'ютерної програми немає з чого його формувати і вона отримає найбільш можливий результат, краще якого отримати неможливо ні якими способами.
  3. Чим більше поставлено обмежень на пошук рішень, то тим важче досягти високої точності розрахунку раціону корму. При знятті обмежень точність буде більшою, але результат може не відповідати обмеженням на введення інгредієнтів у корм чи структура корму не відповідатиме рекомендованій.

Іщенко Ю.Б.

З цим матеріалом читають:

 


Документація з птахівництва, електронні довідники, корисні файлиПрограма оптимізації раціонів корму для птиці ЕКОНОМ дозволить отримати оптимальний рецепт з мінімальною вартістю комбікорму.

Програма оптимізації раціонів корми для птиці ЕКОНОМ

У режимі пошуку раціону програма розраховує 10 збалансованих повнораціонних рецептів кормів. Потім рекомендує ті, які мають меншу ціну з допустимою похибкою розрахунку.

Супровід виробництва продукції птахівництва шляхом надання консультацій, зоотехнічного обслуговування, аналізу якості кормів та впровадження системи HACCP

Однією з переваг качок при вирощуванні на м’ясо є можливість використання більш дешевих кормів, ніж, наприклад, при відгодівлі індиків або курчат-бройлерів. Значною мірою такі корми завжди знайдуться в фермерському господарстві.

Світло чинить значний вплив на поведінку індичат, споживання кормів, їх ріст, розвиток та збереженість. Тому освітленню пташника або приміщення, в якому вирощують індичат, слід приділити значну увагу. Світло зазвичай характеризують такими параметрами, як спектр, інтенсивність (освітленість) та тривалість.

Серія публікацій на тему “Впровадження системи ХАССП на птахівницьких підприємствах”. Аналіз існуючих технологій виробництва харчових яєць і м'яса птиці в невеликих і середніх птахівничих підприємствах та вимог щодо їх безпечності показує, що для різних систем утримання птиці при виробництві харчових яєць і м'яса птиці в кліткових батареях та на підлозі є спільні елементи технологій й ймовірні небезпеки забруднення кінцевої продукції, з якими вони повязані. За планом ХАССП передбачається процедури контролю ймовірних небезпек у критичних контрольних точках (ККТ) виробництва.

Серія публікацій на тему “Впровадження системи ХАССП на птахівницьких підприємствах України”. Зараз Україна стоїть на шляху інтеграції у СОТ, тому має впроваджувати європейські стандарти у сфері безпеки харчової продукції. Харчові яйця, м’ясо птиці, продукти переробки, субпродукти займають вагоме місце у раціоні людей та продовольчій безпеці країни вцілому. На підприємствах ЄС, що пов’язані з виробництвом, переробкою, танспортуванням, зберіганням, реалізацією харчової продукції впроваждена система ХАССП, дотримання принципів якої гарантує безпечність продуктів харчування на шляху від виробництва до столу споживачів.

Відомі способи вирощування каченят на м’ясо на підстилці, на сітчастій (решітчастій) підлозі та в кліткових батареях. Кожен з них має свої переваги та недоліки.