Послуги з питань технології виробництва продукції птахівництва - Державна дослідна станція птахівництва НААН | Птахівництво України | Відділ птахівництва | Інститут птахівництва | Домашня птиця - Бірки

Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України

UKR RU EN

 

Система HACCP

Гармонізація вітчизняних та міжнародних стандартів у сфері  якості та безпеки харчових продуктів диктує необхідність впровадження HACCP-сумісних технологій на всіх етапах виробництва тваринницької продукції.

 1. Впровадження ресурсозберігаючих режимів і систем освітлення пташників.

Розробка рекомендацій щодо удосконалення систем освітлення пташників, вибору джерел освітлення, розробку ресурсозберігаючих режимів освітлення.

2. Розробка рекомендацій щодо переробки в птахівничому підприємстві нехарчових відходів птахівництва (відходів забою птиці, інкубації яєць, птиці, яка загинула тощо) на корми та кормові добавки

Вибір (з урахуванням кількості та видів відходів) обладнання, розробка схем його розміщення, раціональних для кожного виду сировини технологічних режимів переробки, рекомендацій щодо використання отриманих кормів і кормових добавок в годівлі тварин і птиці.
Запропоновані технології та обладнання забезпечують повне знезараження сировини від хвороботворних мікроорганізмів, у порівнянні з існуючими технологіями - підвищення поживної цінності одержуваних кормів і кормових добавок за рахунок застосування режимів переробки, що відповідають типу сировини, зменшення забруднення довкілля парою та газами з неприємним запахом.

3. Розробка технологічних схем переробки пташиного посліду, вибір обладнання, відпрацювання технології

Розробка рекомендацій щодо прибирання, транспортування, зберігання, переробки та раціонального використання пташиного посліду. (Впровадження рекомендацій дасть змогу зменшити в 1, 2-3,0 рази транспортні витрати, істотно знизити забруднення навколишнього середовища, на 20-40% - втрати поживних речовин з посліду і підвищити якість одержуваних органічних добрив.)

з.п.

Назва розробки, надаваних послуг

Одиниця

виміру

Вартість із ПДВ, грн.

1

Розробка бізнес-планів створення птахівницьких підприємств, окремих ферм і цехів, налагодження виробництва певної продукції птахівництва

Один документ

 

5000-30000

2

Розробка технічних умов, технологічних інструкцій, стандартів підприємства

Один документ

 

5000-30000

3

Розрахунки економічної ефективності, розробка техніко-економічних обґрунтувань

Один розрахунок

1000-5000

4

Розробка й впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції птахівництва з урахуванням специфіки підприємства

Одна технологія

3000-10000

5

Розробка й впровадження технологічних прийомів, що забезпечують поліпшення мікроклімату в пташниках, зниження забруднення навколишнього середовища

Один документ

3000-10000

6

Розробка пропозицій по технічному переоснащенню підприємства

Один документ

3000-10000

7

Розробка пропозицій по зниженню собівартості виробництва продукції птахівництва, витрат матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві

Один документ

3000-10000

8

Впровадження на підприємстві енергозберігаючих режимів і систем освітлення пташників

Один документ

3000-10000

9

Консультативна допомога з питань технології й механізації технологічних процесів у птахівництві без виїзду на підприємство

Одна година

100-300

10

Консультативна допомога з питань технології й механізації процесів у птахівництві з виїздом на підприємство

Один виїзд

1000-3000

11

Впровадження ресурсозберігаючої технології виробництва великої жирної печінки водоплавної птиці

Один документ

5000-15000

12

Навчання працівників підприємства навичкам примусової відгодівлі водоплавної птиці на велику жирну печінку з виїздом на підприємство

1 виїзд

1000-3000

13

Поділ за статтю гусей батьківського стада

1 гол.

1,5

14

Навчання працівників підприємства навичкам штучного запліднення індичок з виїздом на підприємство

1 виїзд

1000-3000

15

Розробка технологічних проектів створення економічно ефективної міні-ферми по виробництву певної продукції птахівництва в умовах присадибного або фермерського господарства

Один документ

1000-10000

16

Інформаційне забезпечення по актуальних питаннях птахівництва (підготовка добірок матеріалів по певній темі)

Один документ

1000-5000

17

Патент України на винахід №83537 «Спосіб вирощування та утримання птиці в закритих приміщеннях і пристрій для його здійснення»

Один

патент

20000

18

Патент України на корисну модель № 74991«Спосіб вентиляції тваринницького приміщення»

Один

патент

20000

19

Патент України на винахід № 84224 «Батарея кліткова для групового утримання тварин»

Один

патент

20000

20

Патент України на корисну модель №72399 «Пристрій для примусової відгодівлі птиці»

Один

патент

20000