Інновації у птахівництві І он-лайн конференціїя присвячена Всесвітньому Дню яйця - 8 жовтня 2021 р - Державна дослідна станція птахівництва НААН | Птахівництво України | Відділ птахівництва | Інститут птахівництва | Домашня птиця - Бірки

Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України

UKR RU EN

 

І Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Інновації у птахівництві», присвячена всесвітньому Дню яйця проходить у форматі постерної сесії. Матеріали конференції представлено на постерах та у збірнику тез, який індексується у наукометричній базі Google Scholar
Секції конференції:
• Розведення та генетика
• Годівля птиці, якість та безпечність кормів
• Технології вирощування та утримання, репродукції птиці
• Лікування та профілактика хвороб птиці
• Інноваційний менеджмент у птахівництві

Вітаємо всіх учасників!

Конференцію зареєстровано в УкрІНТЕІ (посвідчення № 320 від 18 травня 2021 року)

The 1-st International Scientific and Practical online Conference "Innovation in poultry", dedicated to World Egg Day is held in the format of a poster session. Conference materials are presented on posters and in the Collection of materials indexed in the scientometric database Google Scholar
Conference sections:
• Breeding and genetics
• Poultry feeding, quality and safety of feed
• Technologies of rearing and keeping, reproduction of poultry
• Treatment and prevention of poultry diseases
• Innovative management in poultry farming

Greetings to all participants!

The conference was registered in UkrISTEI (certificate № 320 dated may 18, 2021)

Завантажити матеріали конференції:

Тези І он-лайн конференції "Інновації у птахівництві" присвяченої Всесвітньому Дню яйця Ростери І он-лайн конференції "Інновації у птахівництві" присвяченої Всесвітньому Дню яйця

 

ЗМІСТ/CONTENTS

Секція 1. Розведення та генетика
Section 1. Breeding and genetics

Заинчковская А., Косьяненко С., Урбанович О. Исследование линий кур белорусской селекции по аллельному составу генов PRL, GH и IGFI, ассоциированных с признаками продуктивности Постер
Іщенко Ю., Рябініна О. Комп’ютерна програма для обробки даних зоотехнічного контролю живої маси птиці Постер
Комар Т. Напрями покращення економічної ефективності збереження вітчизняного генофонду птиці Постер
Косьяненко С., Жогло С., Вашкевич Т. Продуктивные качества исходных линий отечественных кроссов яичных кур Постер
Котик А., Гавілей О., Чорна Г., Полякова Л. Гіпер- і гіпогонадизм у півнів Постер
Панькова С. Вплив живої маси курей на початку фотостимуляції на їх яєчну продуктивність Постер

Секція 2. Годівля птиці, якість та безпечність кормів
Section 2. Poultry feeding, quality and safety of feed

Гавілей О. Хімічні властивості фітобіотиків Постер
Гунчак А., Сірко Я., Коретчук С. Показники ліпідного обміну в тканинах перепілок при застосуванні екзогенних ензимів та різних форм сульфуру в їх раціоні Постер
Гунчак А., Стефанишин О., Сірко Я. Вплив ензимного препарату та різних форм сульфуру в раціонах курчат-бройлерів та показники протеїнового обміну Постер
Полякова Л., Чорна Г. Використання альтернативних кормів в годівлі птиці Постер

Секція 3. Технології вирощування та утримання, репродукції птиці
Section 3. Technologies of rearing and keeping, reproduction of poultry

Волонсевич М., Киселёв А., Малец А. Особенности применения направленного ультрафиолетового излучения С-спектра для прединкубационной обработки яиц кур Постер
Драчук І. Технологія виробництва м’яса ростерів за використання птиці вітчизняної селекції Постер
Осадча Ю. Ефективність виробництва харчових яєць за підвищеної щільності утримання курей-несучок Постер
Рябініна О., Мельник В., Семенюта Н. Тестування експериментального обладнання для примусової відгодівлі водоплавної птиці Постер
Шоміна Н. Оцінка способів доставки речовин до ембріонів курей на пізніх стадіях розвитку Постер

Секція 4. Лікування та профілактика хвороб птиці
Section 4. Treatment and prevention of poultry diseases

Kostenko S., Drahulian M. Poultry – bioreactor to produce eggs containing recombinant proteins Постер
Коретчук С., Гунчак А., Стефанишин О. Показники клітинної ланки імунітету японських перепелів за впливу кормової добавки «Гумілід» та синбіотика «Білаксан» Постер
Невоструєва І., Вудмаска І., Гудима В. Вплив високих доз вітаміну D на неспецифічну резистентність та гематологічні показники курей-несучок Постер
Циновий О. Універсальний метод очищення та концентрування вірусів на прикладі розробки ІФА-діагностикуму до вірусного ентериту гусей Постер

Секція 5. Інноваційний менеджмент у птахівництві
Section 5. Innovative management in poultry farming

Катеринич О. Центр консультаційно-зоотехнічного обслуговування на шляху до безпеки продукції птахівництва Постер
Мельник В., Рябініна О., Іщенко Ю. Пошук оптимальних моделей виробництва продукції птахівництва в умовах малих ферм Постер