«ІННОВАЦІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ» І он-лайн конференціїя присвячена Всесвітньому Дню яйця - 8 жовтня 2021 р - Державна дослідна станція птахівництва НААН | Птахівництво України | Відділ птахівництва | Інститут птахівництва | Домашня птиця - Бірки

Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України

UKR RU EN

 

Он-лайн конференція у формі постерної сесії

Конференція присвячена дню яйця

Організатори конференції:

 • Державна дослідна станція птахівництва НААН (с. Бірки)
 • Інститут біології тварин НААН (м. Львів)
 • Інститут тваринництва НААН (м. Харків)
 • Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (м. Харків)
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка (м. Харків)
 • РУП "Дослідна наукова станція з птахівництва" (Білорусь, м. Заславль)
 • Білоруська державна сільськогосподарська академія (Білорусь, м. Горки)
 • Науково-практичний інститут біотехнологій в зоотехнії та ветеринарній медицині (Молдова, с. Максимівка)

КОНФЕРЕНЦІЮ ЗАРЕЄСТРОВАНО В УКРІНТЕІ
(посвідчення №320 від 18 травня 2021 року)
індексація тез у наукометричній базі Google Scholar.
Участь в конференції безкоштовна
Кожен учасник отримає електронний сертифікат

До матеріалів конференції >>>

І Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Інновації у птахівництві», присвячена всесвітньому Дню яйця проходить у форматі постерної сесії. Матеріали конференції представлено на постерах та у збірнику тез, який індексується у наукометричній базі Google Scholar
Секції конференції:
• Розведення та генетика
• Годівля птиці, якість та безпечність кормів
• Технології вирощування та утримання, репродукції птиці
• Лікування та профілактика хвороб птиці
• Інноваційний менеджмент у птахівництві

Конференцію зареєстровано в УкрІНТЕІ (посвідчення № 320 від 18 травня 2021 року)

The 1-st International Scientific and Practical online Conference "Innovation in poultry", dedicated to World Egg Day is held in the format of a poster session. Conference materials are presented on posters and in the Collection of materials indexed in the scientometric database Google Scholar
Conference sections:
• Breeding and genetics
• Poultry feeding, quality and safety of feed
• Technologies of rearing and keeping, reproduction of poultry
• Treatment and prevention of poultry diseases
• Innovative management in poultry farming

The conference was registered in UkrISTEI (certificate № 320 dated may 18, 2021)

Завантажити матеріали конференції:

Тези І он-лайн конференції "Інновації у птахівництві" присвяченої Всесвітньому Дню яйця Ростери І он-лайн конференції "Інновації у птахівництві" присвяченої Всесвітньому Дню яйця

 

Конференція присвячена дню яйцяЗавантажити  запрошення для друку UKR RU ENG

Учасники конференції:

Викладачі закладів вищої освіти, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, які мають відношення до тематики конференцій

Контрольні дати конференції:

Останній термін подання матеріалів – 20 вересня 2021 р.

Терміни оприлюднення матеріалів – 8 жовтня 2021 р.

Матеріали, необхідні для участі в конференції:

 • Заявка на участь у конференції
 • Постер у форматі .ppt або .pptx (обсягом 1 слайд)
 • Тези (обсягом до 3-х сторінок)

Умови участі в конференції та публікації тез

 1. Форма участі в он-лайн конференції: заочна у вигляді постерної сесії.
 2. Постери та тези будуть оприлюднені на сайті Державної дослідної станції птахівництва НААН
 3. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
 4. До 20 вересня 2021 року включно подати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. оргкомітету:
  заявку; постер; тези. Вимоги до оформлення матеріалів детально описані на нашому сайті www.avianua.com .
 5. Файли назвати за прикладом: Заявка_Прізвище, Постер_Прізвище, Тези_прізвище. У темі повідомлення вказати тему «Матеріали на конференцію».
 6. Після надсилання матеріалів обов'язково очікуйте підтвердження про їх отримання. Термін очікування підтвердження може тривати кілька днів.
 7. Матеріали кожного учасника конференції будуть розміщені на сайті конференції у розділах Постери та Збірники конференцій.
 8. Після 12 жовтня 2021 року кожному учаснику конференції будуть направлені електронні сертифікати.

Заявка
на участь у І он-лайн конференції
«ІННОВАЦІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ», присвяченій Всесвітньому Дню яйця,
яка відбудеться 08 жовтня 2021 р.

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Місце роботи (навчання)

 

Посада (викладач, аспірант, студент тощо)

 

Назва тез

 

Електронна адреса

 

Вимоги щодо оформлення постеру

 1. Формат постеру .ppt або .pptx (MS PowerPoint).
 2. Орієнтація альбомна, максимум 1 слайд розміру 16:9.
 3. Обов'язково вкажіть назву, прізвища авторів та співавторів, їх електронні адреси, а також установу (установи) у верхній частині постера. Вони повинні відповідати зазначеним у тезах.
 4. Тип шрифта – Arial.
 5. Розмір шрифту для назви – 20 pt, для авторів та установ – 11 pt, для заголовків/підзаголовків -14 pt, для тексу постера – 11 pt, для підписів рисунків і таблиць - 10 pt.
 6. Роздільна здатність рисунків: 96-200 dpi.
 7. Ви можете обрати колір фону постера та тексту за правилом "світлий фон, темний текст".
 8. Максимальний розмір файлу - 20 МБ.
 9. Мова постера – українська, російська або англійська.
 10. Деякі загальні поради, які слід врахувати при оформленні постера: зменшіть кількість тексту до мінімуму, надайте перевагу графічним об'єктам та переконайтеся, що кожен елемент, що входить до постера, є необхідним. Переконайтесь, що ідеї логічно переходять від одного розділу до іншого. Використовуйте діаграми та графіки для ілюстрації даних (уникайте великих таблиць).

Вимоги щодо оформлення тез

 1. Учасник має право представити в збірник лише одні тези, які раніше не публікувалися.
 2. Максимальна кількість авторів одних тез – три особи.
 3. Якщо автором тез одноосібно є студент(и) чи здобувач (аспірант), то учасник обов'язково вказує наукового керівника. Науковий керівник не вважається співавтором тез.
 4. Обсяг тез – до 3-х сторінок, які не нумерувати.
 5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.
 6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.
 7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
 8. У верхньому правому куті – прізвище та ім'я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, електронна адреса, назва установи, місто, країна (для іноземців).
 9. Нижче – через один абзац – НАЗВА ТЕЗ (великими жирними літерами по центру).
 10. Нижче – через один абзац – текст тез.
 11. В кінці тексту – через один абзац – наводиться Література (жирним і по центру). Література оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
 12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.
 13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
 14. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
 15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
 16. Відповідальність за зміст та оформлення тез несуть автори і науковий керівник.

Приклад оформлення тез (.docx)

Надіслані вами матеріали вважаються прийнятими
за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження
на ваш e-mail.

Телефон для довідок 057 47 78 000.


Читати матеріали пов'язані з темою "Яйця", "Всесвітній день яйця" на сайті Poultry Market