Збірник Птахівництво - випуск № 72 - Державна дослідна станція птахівництва НААН | Птахівництво України | Відділ птахівництва | Інститут птахівництва | Домашня птиця - Бірки

Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України

UKR RU EN

 

Система HACCP

Гармонізація вітчизняних та міжнародних стандартів у сфері  якості та безпеки харчових продуктів диктує необхідність впровадження HACCP-сумісних технологій на всіх етапах виробництва тваринницької продукції.

Птахівництво: науково-виробничий збірник / ДДСП НААН. — Х., 2014. — Вип. 72. — 110 с.
У випуску збірника викладено результати досліджень з питань генетики, селекції, інку¬бації, фізіології, біохімії та профілактики хвороб сільськогосподарської птиці. Представлено розробки вчених з актуальних питань розведення, технології утримання та годівлі сільськогосподарської птиці.
Збірник розрахований на працівників спеціалізованих птахівницьких підприємств, ре¬альних і потенційних інвесторів галузі птахівництва та тваринництва, власників племін¬них, фермерських та присадибних господарств, студентів і викладачів сільськогосподар¬ських вищих навчальних закладів, коледжів, птахівників-любителів.
Рекомендовано до друку Вченою радою
Державної дослідної станції птахівництва НААН.
Протокол № 5 від 14 листопада 2014 року.

 

ЗМІСТ

 • ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНТЕНСИВНОСТІ ПОВІТРООБМІНУ ПІД ЧАС ІНКУБАЦІЇ ЯЄЦЬ НА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ЕМБРІОНІВ КУРЕЙ Артеменко О.Б., Шоміна Н.В., Байдевлятова О.М., Гавілей О.В.,
  Богатир В.П., Сурова Л.М.
 • ВПЛИВ КОМБІКОРМІВ З ГЕННОМОДИФІКОВАНИМИ КОМПОНЕНТАМИ НА ПОКАЗНИКИ ІМУНІТЕТУ В ОРГАНІЗМІ КУРЧАТ ТА КУРЕЙ Братишко.Н.І., Притуленко О.В., Полякова Л.Л.,
  Гавілей О.В., Рябінін С.В., Кучерук Т.В., Труфанов О.В
 • ВПЛИВ НА ЕМІСІЮ АМІАКУ У ПТАШНИКУ ОБРОБКИ ПІДСТИЛКИ РІЗНИМИ РЕАГЕНТАМИ
  Кизь Т.В., Мельник О.В.
 • ОПТИМІЗАЦІЯ РІЗНИХ ЕТАПІВ ПЛР ПРИ АМПЛІФІКАЦІЇ ПРОМОТОРНОЇ ДІЛЯНКИ ГЕНУ ІО¥-в2
  КулібабаР.О., ЛяшенкоЮ.В., ЮркоП.С.
 • КОМБІНОВАНЕ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ ІНДИКІВ КРОСУ «ХАРКІВСЬКИЙ»
  Мельник В. О., Кизь Т. В., Мельник О. В. Рябініна О.В., Ципляк О.В.
 • ОЦІНКА ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ПТИЦІ ЗА ДЕКІЛЬКОМА ОЗНАКАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДА BLUP Панькова С.М.
 • ПОЛІПШЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ГУСЕЙ ПОРОДИ "ВЕЛИКА СІРА"
  Панькова С.М., Лютий Ю.С.
 • ВПЛИВ "ПРИЛИТТЯ КРОВІ" НА ПАРАМЕТРИ ЕКСТЕР'ЄРУ ВІТЧИЗНЯНИХ М'ЯСО-ЯЄЧНИХ КУРЕЙ
  Панькова С.М., Захарченко О.П., Печеніжська Т.Б., Фесенко Н.А
 • М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОМІСНИХ ОБРОШИНСЬКИХ СІРИХ ГУСЕЙ І ПОКОЛІННЯ
  Петрів М. Д., Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Тесак Г. В., Хомик М. М.
 • РЕПРОДУКТИВНІ ТА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ ПОМІСНИХ ОБРОШИНСЬКИХ СІРИХ ГУСЕЙ І ПОКОЛІННЯ
  Петрів М. Д., Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Тесак Г. В
 • ВПЛИВ СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП РІЗНОГО СПЕКТРУ НА ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ Рябініна О. В.
 • ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ КУРЕЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ГЕНОФОНДУ ЗА ПОЛІМОРФНИМИ ЛОКУСАМИ БІЛКІВ ЯЄЦЬ Хвостик В. П., Катеринич О. О., Руда С. В.
 • ДІАГНОСТИКА МЕТАПНЕВМОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПТИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ
  Циновий О. В., Шомін О. А, Рябінін С. В., Білецький Є. М.
 • ВУГЛЕВОДНИЙ СКЛАД ТА НЕКРОХМАЛИСТІ ПОЛІСАХАРИДИ КОРМІВ
  Цуканова С.В., Долгая М.М.

Завантажити збірник Птахівництво №72