Збірник Птахівництво - випусп № 69 - Державна дослідна станція птахівництва НААН | Птахівництво України | Відділ птахівництва | Інститут птахівництва | Домашня птиця - Бірки

Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України

UKR RU EN

 

Система HACCP

Гармонізація вітчизняних та міжнародних стандартів у сфері  якості та безпеки харчових продуктів диктує необхідність впровадження HACCP-сумісних технологій на всіх етапах виробництва тваринницької продукції.

Інститут тваринництва НААН, Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІТ НААН. – Харків, 2013.–Вип. 69.–378c.
У випуску викладено результати наукових досліджень з питань генетики, селекції, інкубації,  фізіології,  біохімії  та  профілактики  хвороб  сільськогосподарської  птиці.  Представлено розробки вчених з актуальних питань розведення, технології утримання та годівлі сільськогосподарської птиці.
Збірник розрахований на працівників спеціалізованих птахівницьких підприємств, реальних  і потенційних  інвесторів галузі птахівництва, на наукових співробітників ВНЗ  і НДІ в галузі птахівництва і тваринництва, власників племінних, фермерських таприсадибних господарств,  студентів  і  викладачів  сільськогосподарських  ВНЗ  і  коледжів,  птахівників - любителів.
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту тваринництва НААН.
Протокол No 11 від 15 серпня 2013 року/

ЗМІСТ

 • СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЕЙМЕРІОЗІВ ПТИЦІ Авдос'єва І.К., Щебентовська О.М., Cидорук Н.О., Федів А.М.
 • ЗМІНИ ГАЗОПРОНИКНОСТІ ШКАРАЛУПИ ЯЄЦЬ КУРЕЙ РІЗНИХ ПОРІД У ТЕХНОЛОГІЇ “ШТУЧНА КУТИКУЛА” (ARTICLE)
 • Байдевлятова О.М., Бордунова О.Г., Чіванов В.Д.
 • НАСИЖИВАНИЕ У ПТИЦ И ПУТИ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Белецкий Е.М.
 • ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОЗИ ПРЕПАРАТУ АВЕССТИМтм ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ КУРЧАТ Березовський А.В., Фотіна Г.А., Олефір О.М.
 • КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА МОЛОДНЯКА ПТИЦ Бондаренко Ю.В., Остапенко В.И., Бульченко И.А., Омар Хусейн Али
 • ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА БРОЙЛЕРОВ КРОССА “РОСС-308” Бондаренко Ю.В., Остапенко В.И., Омар Хусейн Али,Бульченко И.А., Шубин П.И.
 • ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА КОМПОЗИЦІЯ НА ОСНОВІ ХІТОЗАНУ ТА НАНОДИСПЕРСНИХ ОКСИДІВ ЗАЛІЗА ТА ТИТАНУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ КУРЕЙ ЩОДО ПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ Бордунова О.Г., Денисов Р.В., Чіванов В.Д.
 • ТРАНСГЕННЫЕ КУКУРУЗА И СОЯ В КОРМЛЕНИИ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР Братишко Н.И., Притуленко О.В., Гавилей Е.В., Полякова Л.Л., Кулибаба Р.О.
 • МОРФОЛОГІЧНІ АНОМАЛІЇ ЯК ПРИЧИНА ЕМБРІОНАЛЬНОЇ СМЕРТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ Бульченко І.О.
 • ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ GE, FE, AG, CU У ТКАНИНАХ КУРЧАТ- БРОЙЛЕРІВ ЗА УМОВ ВИПОЮВАННЯ БІОЕЛЕМЕНТІВ НАНОКАРБОКСИЛАТНОЇ ФОРМИ Бусол В.О., Ситнік М.Г.
 • ВМІСТ НІКЕЛЮ В ОРГАНАХ, ТКАНИНАХ І ЯЙЦЯХ ІНДИЧОК ПРИ ВВЕДЕНІ ПІДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЙОГО ХЛОРИДУ В ОСНОВНИЙ РАЦІОН Владикін К.П.
 • АПРОБАЦІЯ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ «АРГЕНВІТ» В УМОВАХ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Гроза В.І.
 • МЕТОД ОЧИСТКИ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ РЕОВИРУСА ПТИЦ Гуляко А.А., Насонов И.В., Радюш И.С.
 • ІНТЕСИВНІСТЬ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ КУРЧАТ- БРОЙЛЕРІВ ЗА ВИПОЮВАННЯ ЇМ НАСТОЮ З ЛИСТЯ ЕВКАЛІПТА Гунчак А. В., Ратич І.Б., Сірко Я. М., Кирилів Б. Я., Кисців В. О., Лісна Б. Б., Галущак Л. І.
 • ОЦЕНКА МОЛОДЯНКА КУР МАТЕРИНСКИХ ЛИНИЙ МЯСНЫХ КРОССОВ ПО ОКРАСКЕ ЭМБРИОНАЛЬНОГО ПУХА Дымков А.Б., Мальцев А.Б.
 • ВЛИЯНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ПРИЗНАКОВ УТОК НА ИНКУБАЦИЮ, ЖИВУЮ МАССУ И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАТОМИЧЕСКОЙ РАЗДЕЛКИ Жунусов А.Е., Темирбекова Г.А., Канышев К.Н.
 • ПРОДУКТИВНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ЦЕСАРОК Забиякин В.А., Трубянов А.Б., Забиякина Т.В., Вельдина М.Е., Кропотова А.Л., Зайцева Ю.В.
 • ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ ЗМІН ВІД АНТИГЕННИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗБУДНИКА ЕШЕРИХІОЗУ ТА ВІКУ ІНДИКІВ Зон Г.А., Безвершенко О.С.
 • ПРЕПАРАТУ «БЛАНІДАС 300 (Blanidas®300)» ЩОДО YERSINIA ENTEROCOLITICA Зон Г.А., Івановська Л.Б., Зон М.Г.
 • ВІТЧИЗНЯНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СПРЯМОВАНОГО ВИРОЩУВАННЯ ТА ВІДГОДІВЛІ ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ Івко І.І., Рябініна О.В., Мельник О.В., Горбаньов А.П.
 • ЧИ ВАРТО ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ- БРОЙЛЕРІВ У КЛІТКОВИХ БАТАРЕЯХ? Каркач П.М., Машкін Ю.О.
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДТВОРНИХ ЯКОСТЕЙ КУРЕЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ Катеринич О.О., Панькова С.М., Захарченко О.П., Лютий Ю.С.
 • БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТУ ПТИЦІ Кононенко І.О., Мащенко Ю.М., Гудзь Д.В.
 • АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ОТСТАВШИХ В РОСТЕ ЦЫПЛЯТ НЕОНАТАЛЬНОГО ВОЗРАСТА Косенко О. В., Романенко В. В.
 • ДІЯ НИЗЬКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗЕАРАЛЕНОНУ В КОРМІ НА ПІВНІВ Котик А.М., Труфанова В.О., Горбенко З.Г., Чорна Г.В.
 • МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЯСЕ ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ Кретов А.А., Дурхам Исмаил Аль Альнаби .
 • ЯЄЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯПОНСЬКИХ ПЕРЕПЕЛІВ І ЯКІСТЬ ЯЄЦЬ ЗА РІЗНИХ СХЕМ ФАЗОВОЇ ГОДІВЛІ Кретов О.А., Сидоренко О.Г.
 • ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА КУРЕЙ З РІЗНОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДО ХВОРОБИ МАРЕКА ЗА ЛОКУСОМ MX-ГЕНУ Кулібаба Р.О., Білецька Г.В., Ткачик Т.Е.
 • ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ДИЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУБПРОДУКТА – ПЕЧЕНИ ПТИЦЫ ПРИ ПРИМЕНИИ ПРОБИОТИКА «МОНОСПОРИН» В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ Лебедева И.А., Невская А.А., Маркелова Н.Н.
 • ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ НА КУРЧАТАХ- БРОЙЛЕРАХ Левицький Т. Р.
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЧМЕНЯ В КОРМЛЕНИИ ЯИЧНЫХ КУР ПРИ ТЕПЛОВОМ СТРЕССЕ Лемешева М.М.
 • ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА КОМБИКОРМА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ КУР Лемешева М. М., Юрченко В. В.
 • ЗЕРНО ТРИТИКАЛЕ В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ Ленкова Т.Н., Свиткин В.С., Егорова Т.А.
 • ВЫРАЩИВАНИЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ НА РАЦИОНАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСЕЛ И ОТХОДОВ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 • Мальцева Н.А., Амиранашвили Е.И., Селина Т.В.
 • МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ–БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОРБЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ УГЛЕРОДНОЙ МАТРИЦЕ И ПРИРОДНОЙ ОСНОВЕ Мальцева Н.А., Иванов М.Е.
 • СУЧАСНА НАУКА ЩОДО ВПЛИВУ СВІТЛА НА ПТИЦЮ Мельник В.О.
 • ОЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ ПТАШНИКА Мельник В.О., Рябініна О.В., Кизь Т.В., Мельник О.В., Ципляк О.В., Іщенко К.В.
 • СТАН Т- І В-КЛІТИННОЇ ЛАНОК ІМУНІТЕТУ В ІНДИЧАТ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ВІТАМІНУ С У РАЦІОНІ Мудрак Д. І., Віщур О. І., Брода Н. А., Лешовська Н. М., Рацький М. І., Смолянінов К.Б., Соловодзінська І. В.
 • КОРМИ ТА ЇХ БЕЗПЕЧНІСТЬ Наливайко Л.І., Бондаренко А.Л., Донець Н.М.
 • КОНТРОЛЬ МЕТАПНЕВМОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПТИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ Наливайко Л. І., Циновий О. В., Шомін О. А., Рябінін С. В.
 • ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АКТИВНІСТЮ ФЕРМЕНТІВ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ПЕРЕПЕЛІВ ТА ЇХ М’ЯСНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗА ВПЛИВУ КОМПЛЕКСУ АМІНОКИСЛОТ Ніщеменко М.П., Порошинська О. А., Саморай М. М., Стовбецька Л. С.
 • ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ АМІНОКИСЛОТ ТА ВІТАМІНУ Е НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ЯЄЦЬ ПЕРЕПІЛОК ЯПОНСЬКОЇ ПОРОДИ Ніщеменко М.П., Стовбецька Л.С., Порошинська О.А.
 • ВЛИЯНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ПАЛЬМОВОГО ЖИРА НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КУР-НЕСУШЕК Орищук О.С., Микитюк В.В.
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ У ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНОГО ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ Отченашко В.В.
 • ВЛИЯНИЕ ПОРОД ПЕРЕПЕЛОВ ФАРАОН И ЯПОНСКАЯ НА ЖИВУЮ МАССУ ГИБРИДОВ Панов В.В., Мальцев А.Б., Дымков А.Б.
 • ВПЛИВ ПРИЛИТТЯ КРОВІ НА РІСТ І РОЗВИТОК М’ЯСО-ЯЄЧНИХ КУРЧАТ Панькова С.М., Захарченко О.П., Печеніжська Т.Б., Лютий Ю.С., Фесенко Н.А.
 • ЫБОР ПОДКИСЛИТЕЛЯ – ОСНОВА СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО, БЕЗОПАСНОГО И СТАБИЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ Подобед Л.И.
 • МОЛЕКУЛЯРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРОССОВ УТОК «БИШКУЛЬСКАЯ ЦВЕТНАЯ» И «МЕДЕО» НА СЕВЕРЕ КАЗАХСТАНА Рамазанов А.У., Темирбекова Г.А., Канышев К.Н.
 • КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИБНОГО БОРОШНА НА ПРЕДМЕТ ЙОГО ФАЛЬСИФІКАЦІЇ Ривак Г.П.
 • ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ КАК БИЗНЕС-ПРОЦЕСС СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Ройтер Л.М.
 • МЕТОДЫ ВЫВЕДЕНИЯ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА УРАЛЬСКОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ ГУСЕЙ Ройтер Я. С., Кутушев Р. Р.
 • СОНЯШНИКОВИЙ ЛЕЦИТИН В СКЛАДІ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ МОЛОДНЯКУ ГУСЕЙ ПОРОДИ ДАТСЬКИЙ ЛЕГАРТ Рубан Н.О., Микитюк В.В.
 • МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ГЕНОТИП-СРЕДОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПТИЦЕВОДСТВЕ Рябоконь Ю. А.
 • СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ПТИЦЕВОДСТВЕ Рябоконь Ю. А.
 • СРЕДА КАК ФОН ДЛЯ ОТБОРА В СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ Рябоконь Ю. А.
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРИСТОСТІ ШКАРАЛУРИ ЯЄЦЬ СТРАУСІВ Cахацький М.І., Осадча Ю.В.
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ИНКУБАЦИИ ГУСИНЫХ ЯИЦ Скрипник Е., Скрипник Ю.
 • БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕОЛИТА В СОСТАВЕ РАЦИОНА В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВА МЯСА Тусупбекова С.Т., Свамбаев Е.А., Султанбеков Г.А., Свамбаев Ж.А., Свамбаев А.С.
 • КОНТРОЛЬ РАДИОАКТИВНОСТИ, ТОКСИЧНОСТИ ЗЕРНО-ФУРАЖА И КОРМОВЫХ ДОБАВОК В РАЦИОНАХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ Тусупбекова С.Т., Свамбаев Е.А., Султанбеков Г.А., Свамбаев Ж.А., Свамбаев А.С.
 • РОЛЬ УМОВНО-ПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ У ВИНИКНЕННІ ТОКСИКОІНФЕКЦІЙ ТА ТОКСИКОЗІВ Фотін А.І., Коваль Г.І.
 • ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ПОПУЛЯЦІЇ ЧЕРВОНОГО КУРЯЧОГО КЛІЩА В УМОВАХ ПТАХОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ Фотіна Т.І., Нагорна Л.В.
 • ІМУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРЕЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ГЕНОФОНДУ Хвостик В. П., Катеринич О. О., Захарченко О. П., Печеніжська Т. Б., Фесенко Н. А., Подстрєшний О. П.; Подстрєшна І. О.
 • ВИКОРИСТАННЯ ПАЛЬМОВОГО ЖИРУ В РАЦІОНАХ КУРЕЙ- НЕСУЧОК ЯК ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ Цап С.В
 • ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛАКТИВА НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ КУР Шацких Е.В.

Завантажити збірник Птахівництво №69