Збірник Птахівництво - випусп № 69 - Державна дослідна станція птахівництва НААН | Птахівництво України | Відділ птахівництва | Інститут птахівництва | Домашня птиця - Бірки


Rambler's Top100 Hosting Ukraine

Poultry Market - птахівництво України і світу. Менеджмент, аналітика, реформи, стандарти, технології.

Докладніше

SCOPUS

Рекомендації щодо користування наукометричною базою даних «Scopus»

Докладніше...

Система HACCP

Гармонізація вітчизняних та міжнародних стандартів у сфері  якості та безпеки харчових продуктів диктує необхідність впровадження HACCP-сумісних технологій на всіх етапах виробництва тваринницької продукції.

Питання і відповіді

 • Які дані потрібні для оптимізації раціону годівлі птиці >>>
 • Профілактика перетоніта у курей >>>
 • Фактори що впливають на яєчну продуктивність птиці та на якість яєць - cхематичний аналіз >>>
 • Довідник формул по птахівництву >>>
 • Психрометрична таблиця гігрометра для визначення відносної вологості повітря >>>
 • Сім безперечних тверджень про систему ХАССП (HACCP) >>>

Инкубация от А до Я. Все об инкубации яиц птицы

Інститут тваринництва НААН, Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІТ НААН. – Харків, 2013.–Вип. 69.–378c.
У випуску викладено результати наукових досліджень з питань генетики, селекції, інкубації,  фізіології,  біохімії  та  профілактики  хвороб  сільськогосподарської  птиці.  Представлено розробки вчених з актуальних питань розведення, технології утримання та годівлі сільськогосподарської птиці.
Збірник розрахований на працівників спеціалізованих птахівницьких підприємств, реальних  і потенційних  інвесторів галузі птахівництва, на наукових співробітників ВНЗ  і НДІ в галузі птахівництва і тваринництва, власників племінних, фермерських таприсадибних господарств,  студентів  і  викладачів  сільськогосподарських  ВНЗ  і  коледжів,  птахівників - любителів.
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту тваринництва НААН.
Протокол No 11 від 15 серпня 2013 року/

ЗМІСТ

 • СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЕЙМЕРІОЗІВ ПТИЦІ Авдос'єва І.К., Щебентовська О.М., Cидорук Н.О., Федів А.М.
 • ЗМІНИ ГАЗОПРОНИКНОСТІ ШКАРАЛУПИ ЯЄЦЬ КУРЕЙ РІЗНИХ ПОРІД У ТЕХНОЛОГІЇ “ШТУЧНА КУТИКУЛА” (ARTICLE)
 • Байдевлятова О.М., Бордунова О.Г., Чіванов В.Д.
 • НАСИЖИВАНИЕ У ПТИЦ И ПУТИ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Белецкий Е.М.
 • ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОЗИ ПРЕПАРАТУ АВЕССТИМтм ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ КУРЧАТ Березовський А.В., Фотіна Г.А., Олефір О.М.
 • КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА МОЛОДНЯКА ПТИЦ Бондаренко Ю.В., Остапенко В.И., Бульченко И.А., Омар Хусейн Али
 • ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА БРОЙЛЕРОВ КРОССА “РОСС-308” Бондаренко Ю.В., Остапенко В.И., Омар Хусейн Али,Бульченко И.А., Шубин П.И.
 • ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА КОМПОЗИЦІЯ НА ОСНОВІ ХІТОЗАНУ ТА НАНОДИСПЕРСНИХ ОКСИДІВ ЗАЛІЗА ТА ТИТАНУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ КУРЕЙ ЩОДО ПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ Бордунова О.Г., Денисов Р.В., Чіванов В.Д.
 • ТРАНСГЕННЫЕ КУКУРУЗА И СОЯ В КОРМЛЕНИИ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР Братишко Н.И., Притуленко О.В., Гавилей Е.В., Полякова Л.Л., Кулибаба Р.О.
 • МОРФОЛОГІЧНІ АНОМАЛІЇ ЯК ПРИЧИНА ЕМБРІОНАЛЬНОЇ СМЕРТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ Бульченко І.О.
 • ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ GE, FE, AG, CU У ТКАНИНАХ КУРЧАТ- БРОЙЛЕРІВ ЗА УМОВ ВИПОЮВАННЯ БІОЕЛЕМЕНТІВ НАНОКАРБОКСИЛАТНОЇ ФОРМИ Бусол В.О., Ситнік М.Г.
 • ВМІСТ НІКЕЛЮ В ОРГАНАХ, ТКАНИНАХ І ЯЙЦЯХ ІНДИЧОК ПРИ ВВЕДЕНІ ПІДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЙОГО ХЛОРИДУ В ОСНОВНИЙ РАЦІОН Владикін К.П.
 • АПРОБАЦІЯ ДЕЗІНФІКУЮЧОГО ЗАСОБУ «АРГЕНВІТ» В УМОВАХ ПТАХІВНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Гроза В.І.
 • МЕТОД ОЧИСТКИ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ РЕОВИРУСА ПТИЦ Гуляко А.А., Насонов И.В., Радюш И.С.
 • ІНТЕСИВНІСТЬ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ КУРЧАТ- БРОЙЛЕРІВ ЗА ВИПОЮВАННЯ ЇМ НАСТОЮ З ЛИСТЯ ЕВКАЛІПТА Гунчак А. В., Ратич І.Б., Сірко Я. М., Кирилів Б. Я., Кисців В. О., Лісна Б. Б., Галущак Л. І.
 • ОЦЕНКА МОЛОДЯНКА КУР МАТЕРИНСКИХ ЛИНИЙ МЯСНЫХ КРОССОВ ПО ОКРАСКЕ ЭМБРИОНАЛЬНОГО ПУХА Дымков А.Б., Мальцев А.Б.
 • ВЛИЯНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ПРИЗНАКОВ УТОК НА ИНКУБАЦИЮ, ЖИВУЮ МАССУ И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАТОМИЧЕСКОЙ РАЗДЕЛКИ Жунусов А.Е., Темирбекова Г.А., Канышев К.Н.
 • ПРОДУКТИВНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ЦЕСАРОК Забиякин В.А., Трубянов А.Б., Забиякина Т.В., Вельдина М.Е., Кропотова А.Л., Зайцева Ю.В.
 • ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ ЗМІН ВІД АНТИГЕННИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗБУДНИКА ЕШЕРИХІОЗУ ТА ВІКУ ІНДИКІВ Зон Г.А., Безвершенко О.С.
 • ПРЕПАРАТУ «БЛАНІДАС 300 (Blanidas®300)» ЩОДО YERSINIA ENTEROCOLITICA Зон Г.А., Івановська Л.Б., Зон М.Г.
 • ВІТЧИЗНЯНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СПРЯМОВАНОГО ВИРОЩУВАННЯ ТА ВІДГОДІВЛІ ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ Івко І.І., Рябініна О.В., Мельник О.В., Горбаньов А.П.
 • ЧИ ВАРТО ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ- БРОЙЛЕРІВ У КЛІТКОВИХ БАТАРЕЯХ? Каркач П.М., Машкін Ю.О.
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДТВОРНИХ ЯКОСТЕЙ КУРЕЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ Катеринич О.О., Панькова С.М., Захарченко О.П., Лютий Ю.С.
 • БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТУ ПТИЦІ Кононенко І.О., Мащенко Ю.М., Гудзь Д.В.
 • АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ОТСТАВШИХ В РОСТЕ ЦЫПЛЯТ НЕОНАТАЛЬНОГО ВОЗРАСТА Косенко О. В., Романенко В. В.
 • ДІЯ НИЗЬКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗЕАРАЛЕНОНУ В КОРМІ НА ПІВНІВ Котик А.М., Труфанова В.О., Горбенко З.Г., Чорна Г.В.
 • МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЯСЕ ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ Кретов А.А., Дурхам Исмаил Аль Альнаби .
 • ЯЄЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯПОНСЬКИХ ПЕРЕПЕЛІВ І ЯКІСТЬ ЯЄЦЬ ЗА РІЗНИХ СХЕМ ФАЗОВОЇ ГОДІВЛІ Кретов О.А., Сидоренко О.Г.
 • ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА КУРЕЙ З РІЗНОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДО ХВОРОБИ МАРЕКА ЗА ЛОКУСОМ MX-ГЕНУ Кулібаба Р.О., Білецька Г.В., Ткачик Т.Е.
 • ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ДИЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУБПРОДУКТА – ПЕЧЕНИ ПТИЦЫ ПРИ ПРИМЕНИИ ПРОБИОТИКА «МОНОСПОРИН» В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ Лебедева И.А., Невская А.А., Маркелова Н.Н.
 • ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ НА КУРЧАТАХ- БРОЙЛЕРАХ Левицький Т. Р.
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЧМЕНЯ В КОРМЛЕНИИ ЯИЧНЫХ КУР ПРИ ТЕПЛОВОМ СТРЕССЕ Лемешева М.М.
 • ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА КОМБИКОРМА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ КУР Лемешева М. М., Юрченко В. В.
 • ЗЕРНО ТРИТИКАЛЕ В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ Ленкова Т.Н., Свиткин В.С., Егорова Т.А.
 • ВЫРАЩИВАНИЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ НА РАЦИОНАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСЕЛ И ОТХОДОВ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 • Мальцева Н.А., Амиранашвили Е.И., Селина Т.В.
 • МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ–БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОРБЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ УГЛЕРОДНОЙ МАТРИЦЕ И ПРИРОДНОЙ ОСНОВЕ Мальцева Н.А., Иванов М.Е.
 • СУЧАСНА НАУКА ЩОДО ВПЛИВУ СВІТЛА НА ПТИЦЮ Мельник В.О.
 • ОЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ ПТАШНИКА Мельник В.О., Рябініна О.В., Кизь Т.В., Мельник О.В., Ципляк О.В., Іщенко К.В.
 • СТАН Т- І В-КЛІТИННОЇ ЛАНОК ІМУНІТЕТУ В ІНДИЧАТ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ВІТАМІНУ С У РАЦІОНІ Мудрак Д. І., Віщур О. І., Брода Н. А., Лешовська Н. М., Рацький М. І., Смолянінов К.Б., Соловодзінська І. В.
 • КОРМИ ТА ЇХ БЕЗПЕЧНІСТЬ Наливайко Л.І., Бондаренко А.Л., Донець Н.М.
 • КОНТРОЛЬ МЕТАПНЕВМОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПТИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ Наливайко Л. І., Циновий О. В., Шомін О. А., Рябінін С. В.
 • ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АКТИВНІСТЮ ФЕРМЕНТІВ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ПЕРЕПЕЛІВ ТА ЇХ М’ЯСНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗА ВПЛИВУ КОМПЛЕКСУ АМІНОКИСЛОТ Ніщеменко М.П., Порошинська О. А., Саморай М. М., Стовбецька Л. С.
 • ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ АМІНОКИСЛОТ ТА ВІТАМІНУ Е НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ЯЄЦЬ ПЕРЕПІЛОК ЯПОНСЬКОЇ ПОРОДИ Ніщеменко М.П., Стовбецька Л.С., Порошинська О.А.
 • ВЛИЯНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ПАЛЬМОВОГО ЖИРА НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КУР-НЕСУШЕК Орищук О.С., Микитюк В.В.
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ У ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНОГО ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ Отченашко В.В.
 • ВЛИЯНИЕ ПОРОД ПЕРЕПЕЛОВ ФАРАОН И ЯПОНСКАЯ НА ЖИВУЮ МАССУ ГИБРИДОВ Панов В.В., Мальцев А.Б., Дымков А.Б.
 • ВПЛИВ ПРИЛИТТЯ КРОВІ НА РІСТ І РОЗВИТОК М’ЯСО-ЯЄЧНИХ КУРЧАТ Панькова С.М., Захарченко О.П., Печеніжська Т.Б., Лютий Ю.С., Фесенко Н.А.
 • ЫБОР ПОДКИСЛИТЕЛЯ – ОСНОВА СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО, БЕЗОПАСНОГО И СТАБИЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ Подобед Л.И.
 • МОЛЕКУЛЯРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРОССОВ УТОК «БИШКУЛЬСКАЯ ЦВЕТНАЯ» И «МЕДЕО» НА СЕВЕРЕ КАЗАХСТАНА Рамазанов А.У., Темирбекова Г.А., Канышев К.Н.
 • КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИБНОГО БОРОШНА НА ПРЕДМЕТ ЙОГО ФАЛЬСИФІКАЦІЇ Ривак Г.П.
 • ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ КАК БИЗНЕС-ПРОЦЕСС СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Ройтер Л.М.
 • МЕТОДЫ ВЫВЕДЕНИЯ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА УРАЛЬСКОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ ГУСЕЙ Ройтер Я. С., Кутушев Р. Р.
 • СОНЯШНИКОВИЙ ЛЕЦИТИН В СКЛАДІ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ МОЛОДНЯКУ ГУСЕЙ ПОРОДИ ДАТСЬКИЙ ЛЕГАРТ Рубан Н.О., Микитюк В.В.
 • МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ГЕНОТИП-СРЕДОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПТИЦЕВОДСТВЕ Рябоконь Ю. А.
 • СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ПТИЦЕВОДСТВЕ Рябоконь Ю. А.
 • СРЕДА КАК ФОН ДЛЯ ОТБОРА В СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ Рябоконь Ю. А.
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРИСТОСТІ ШКАРАЛУРИ ЯЄЦЬ СТРАУСІВ Cахацький М.І., Осадча Ю.В.
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ИНКУБАЦИИ ГУСИНЫХ ЯИЦ Скрипник Е., Скрипник Ю.
 • БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕОЛИТА В СОСТАВЕ РАЦИОНА В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВА МЯСА Тусупбекова С.Т., Свамбаев Е.А., Султанбеков Г.А., Свамбаев Ж.А., Свамбаев А.С.
 • КОНТРОЛЬ РАДИОАКТИВНОСТИ, ТОКСИЧНОСТИ ЗЕРНО-ФУРАЖА И КОРМОВЫХ ДОБАВОК В РАЦИОНАХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ Тусупбекова С.Т., Свамбаев Е.А., Султанбеков Г.А., Свамбаев Ж.А., Свамбаев А.С.
 • РОЛЬ УМОВНО-ПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ У ВИНИКНЕННІ ТОКСИКОІНФЕКЦІЙ ТА ТОКСИКОЗІВ Фотін А.І., Коваль Г.І.
 • ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ПОПУЛЯЦІЇ ЧЕРВОНОГО КУРЯЧОГО КЛІЩА В УМОВАХ ПТАХОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ Фотіна Т.І., Нагорна Л.В.
 • ІМУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРЕЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ГЕНОФОНДУ Хвостик В. П., Катеринич О. О., Захарченко О. П., Печеніжська Т. Б., Фесенко Н. А., Подстрєшний О. П.; Подстрєшна І. О.
 • ВИКОРИСТАННЯ ПАЛЬМОВОГО ЖИРУ В РАЦІОНАХ КУРЕЙ- НЕСУЧОК ЯК ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ Цап С.В
 • ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛАКТИВА НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ КУР Шацких Е.В.

Завантажити збірник Птахівництво №69

Архів матеріалів:

Економічна ефективність вирощування бройлерів на м'ясо

Гарячі пропозиції від станції птахівництва Компютеризована модель розрахунку економічної ефективності вирощування бройлерів на м'ясо

Економічні розрахунки по птахофермі онлайн

Гарячі пропозиції від станції птахівництва ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРИ ДЛЯ ПТАХОФЕРМИ: розрахунки прибутку та економічної ефективності (відгодівля птиці на м'ясо, виробництво харчових яєць, інкубація яєць птиці, розрахунок потреби корму для годівлі  птиці).

Инструкция по выращиванию индюшат

 Рейтинговий аналіз областей України за виробництвом яєць свійської птиці  в сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення станом на 1 жовтня 2018 року.

Калькулятор зоотехніка - племінний облік селекційного стада птиці

 Комп'ютерна програма для ведення племінного обліку при селекційній роботі з сільськогосподарською птицею.

Призначена для первинного обліку та аналізу даних при проведенні селекційної роботи з сільськогосподарською птицею. Враховує рух поголівя, яєчну продукцію, контрольне зважування живої маси птиці, результати інкубації. Має гнучкий механізм сортування й фільтрування даних для формування звітів. Є можливість отримання списку молодняку відібраної птиці для формування племінного стада наступного покоління з урахуванням родословної. Обраховує потребу в кормі.

Жива маса індиків кросу Харківський | Крива росту птиці

Жива маса індиків кросу Харківський | Крива росту птиці.

Отримана залежність живої маси індиків від віку.

Гарячі пропозиції від станції птахівництва Середні ціни на продукцію птахівництва в Україні, 2018 рік - рейтинг областей: ціни на курячі яйця; ціни на курячі тушки, ціни на куряче філе. (Обробка даних Державного комітету статистики України у комп'ютерній програмі рейтингового аналізу даних).

 

(Інформація оновлюється щомісяця)

 Поголів'я сільськогосподарської птиці по областях УкраїниИнструкция по выращиванию индюшат

Гарячі пропозиції від станції птахівництва Рейтинги областей України за поголів'ям сільськогосподарської птиці на 1 листопада 2018 року, тис.голів

(Обробка даних Державного комітету статистики України у комп'ютерній програмі рейтингового аналізу даних).

Нормирование кормов мясных уток Мулард и Пекинских

 

Комп'ютерна програма для статистичної обробки даних контрольного зважування птиці і прогнозування живої маси та побудови кривої росту

 

Нормирование кормов мясных уток Мулард и Пекинских

Комп'ютеризована модель нормування годівлі м'ясних качок Мулард і Пекінських

Нормирование кормов индеек

Комп'ютеризована модель нормування годівлі індиків кросу Харківський, Бют-8, Біг-6

Аналітичний огляд споживчих цін на курячі тушки і харчові яйця по областях України та м.Київ в 2016 році

Аналітичний огляд щомісячного виробництва харчових яєць в сільськогосподарських підприємствах й господарствах населення по областях України та ціни на харчові яйця протягом 2016 року

Програма оптимізації раціонів корму для птиці ЕКОНОМ дозволить отримати оптимальний рецепт з урахуванням мінімально можливої вартості готового комбікорму.

Програма оптимізації раціонів корми для птиці ЕКОНОМ