Збірник Птахівництво - випуск № 71 - Державна дослідна станція птахівництва НААН | Птахівництво України | Відділ птахівництва | Інститут птахівництва | Домашня птиця - Бірки

Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України

UKR RU EN

 

Система HACCP

Гармонізація вітчизняних та міжнародних стандартів у сфері  якості та безпеки харчових продуктів диктує необхідність впровадження HACCP-сумісних технологій на всіх етапах виробництва тваринницької продукції.

Птахівництво: науково-виробничий збірник / ІТ НААН. — Х., 2013. — Вип. 71. — 208 с.
У випуску збірника викладено результати досліджень з питань генетики, селекції, інкубації, фізіології, біохімії та профілактики хвороб сільськогосподарської птиці. Представлено розробки вчених з актуальних питань розведення, технології утримання та годівлі сільськогосподарської птиці.
Збірник розрахований на працівників спеціалізованих птахівницьких підприємств, реальних і потенційних інвесторів галузі птахівництва та тваринництва, власників племінних, фермерських та присадибних господарств, студентів і викладачів сільськогосподарських вищих навчальних закладів, коледжів, птахівників-любителів.
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту тваринництва НААН.
Протокол No 1 від 18 червня 2014 року.

 

Науковому збірнику «Птахівництво» — 50 років

ЗМіСТ

 • ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТИВНЫХ ФОРМ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО ПРИ ФАСЦИОЛЕЗЕ И ДИКРОЦЕЛИОЗЕ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА Авдачёнок В. Д.
 • ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЖОВТКА ЯЄЦЬ В ПРОЦЕСІ ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КУРЕЙ РІЗНИХ НАПРЯМІВ ПРОДУКТИВНОСТІ Артеменко О. Б., Тагіров М. Т., Байдевлятова О. М., Шоміна Н. В., Терещенко О. В.
 • ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ ВОЗБУДИТЕЛЕМ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА Бобров К. А., Бондаренко А. Л.
 • НОРМУВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ОМЕГА-6:ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ В РАЦІОНІ КУРЕЙ Братишко Н. І., Притуленко О. В., Гавілей О. В., Полякова Л. Л., Терещенко О. В.
 • ВПЛИВ СВІТЛОДІОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ЖИВУ МАСУ КУРЕЙ-НЕСУЧОК Вакуленко Ю. О.
 • ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ИЗ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И КИШЕЧНУЮ МИКРОФЛОРУ ПОРОСЯТ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИСБАКТЕРИОЗЕ Великанов В. В., Алешкевич В. Н., Авдаченок В. Д., Василевская Е. М.
 • IN VITRO ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЇ Т-2 ТОКСИНУ ТА ЗЕАРАЛЕНОНУ Горбенко З. Г.
 • В’ЯЗКІСТЬ ЕКСТРАКТУ КОМБІКОРМІВ ЯК ПОКАЗНИК ВМІСТУ АНТИПОЖИВНИХ ФАКТОРІВ Долгая М. М., Шаповалов С. О., Белецький Б. Б.
 • КОСТИ СКЕЛЕТА МОЛОДНЯКА РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА БРОЙЛЕРОВ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ Егорова А. В., Шахнова Л. В., Елизаров Е. С.
 • Науковому збірнику «Птахівництво»— 50 років ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВО МЯСА ЦЕСАРКИ ( Numida Meleagris L. 1766. ) ПРИ ХОЛОДИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ Забиякин В. А., Забиякина Т. В. , Зайцева Ю. В.,
 • СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЦЕСАРОК В ГЕНОФОНДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ Забиякин В. А., Зайцева Ю. В., Кропотова А. Л., Забиякина Т. В.
 • АНАЛІЗ ЗМІНИ ФАКТОРНОЇ СТРУКТУРИ КІЛЬКІСНОЇ ОЗНАКИ “ЖИВА МАСА” У КУРЕЙ ПРИ ГІБРИДИЗАЦІЇ Катеринич О. О.
 • СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГАРОЗНЫХ И ПОЛИАКРИЛАМИДНЫХ ГЕЛЕЙ В МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ Кулибаба Р. А., Ляшенко Ю. В.
 • ВПЛИВ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ ОСВІТЛЕННЯ ПТАШНИКІВ НА ЗООТЕХНІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ Кучеров В. О., Вервейко Б. М., Вакуленко Ю. О., Мельник В. О.
 • ПОКРАЩЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ У ПТАШНИКУ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ІНДИЧЕНЯТ НА ПІДСТИЛЦІ Мельник О. В., Рябініна О. В., Кизь Т. В., Ципляк О. В.
 • ІМУНОМОНІТОРИНГ МЕТАПНЕВМОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПТИЦІ Наливайко Л. І. , Циновий О. В., Шомін О. А.
 • ПОЛІПШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК ВІТЧИЗНЯНИХ М’ЯСО-ЯЄЧНИХ КУРЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ “ПРИЛИТТЯ КРОВІ” Панькова С. М., Захарченко О. П., Печеніжська Т. Б., Фесенко Н. А., Лютий Ю. С.
 • ПОРІВНЯННЯ С ЕЛЕКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ BLUP ТА ЗА ВЛАСНИМ ФЕНОТИПОМ В ЛІНІЇ ЯЄЧНИХ КУРЕЙ Панькова С. М.
 • Науковому збірнику «Птахівництво» — 50 років З АБІЙНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ НАНОСРІБЛА Патрєва Л. С., Гроза В. І.
 • РІВНІ ЛІНОЛЕНОВОЇ КИСЛОТИ В КОМБІКОРМАХ ДЛЯ РЕМОНТНИХ КУРОЧОК Притуленко О. В., Братишко Н. І.
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНОФОНДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ В ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ Ройтер Я. С.
 • ГЕНЕТичНА СТР уКТуРА БАТьКІВСьКих ЛІНІй КуРЕй ТА ГІБР иДІВ ЗА ПОЛІМОРФНиМи ЛОКу САМи БІЛКІВ ЯєЦь Руда С.В.
 • РЕОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ ПТИЦІ ТА ЇЇ ДІАГНОСТИКА Рябінін С. В., Терещенко О. В.
 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИДЖУВАННЯ У ГУСЕЙ Терещенко О. В., Білецький Є. М.
 • ДІЯ ЗЕАРАЛЕНОНУ, Т-2 ТОКСИНУ І ЇХ КОМБІНАЦІЇ НА КУРЕЙ Труфанов О. В., Котик А. М., Труфанова В. О., Горбенко З. Г., чорна Г. В.
 • ІМУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА М’ЯСО-ЯЄЧНИХ КУРЕЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ГЕНОФОНДУ хвостик В. П., Катеринич О. О., Захарченко О. П.
 • СЕКСИРОВАННАЯ СПЕРМА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЁ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ О.А. чернецов, Б.М. Павленко
 • ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ СЕКСОВАНОЇ СПЕРМИ чернецов О.А., Павленко Б.М.
 • ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РОЗЧИНУ ІОНІВ СРІБЛА НА МІКРОБІОЛОГІЧНІ ТА ІНКУБАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ЯЄЦЬ Шоміна Н. В., Байдевлятова О. М.
 • ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДУПЛЕКСНОЙ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНОМОВ MycopLASMA gALLISEpTIcuM и MycopLASMA SyNovIAE Юрко П. С., Кулибаба Р. А., Белецкая А. В.

Завантажити збірник Птахівництво №71