Наука - Державна дослідна станція птахівництва НААН | Птахівництво України | Відділ птахівництва | Інститут птахівництва | Домашня птиця - Бірки

Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України

UKR RU EN

 

Система HACCP

Гармонізація вітчизняних та міжнародних стандартів у сфері  якості та безпеки харчових продуктів диктує необхідність впровадження HACCP-сумісних технологій на всіх етапах виробництва тваринницької продукції.

УДК: 636.5(06)

П 87

Державна дослідна станція птахівництва ДДСП НААН Птахівництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник ДДСП НААН, - Харків, 2018. - Вип. 73, - 114 с.

У випуску збірника викладено результати досліджень з питань генетики, селекції, інкубації, фізіології, біохімії та профілактики хвороб сільськогосподарської птиці. Представлено розробки вчених з актуальних питань розведення, технології утримання га годівлі сільськогосподарської птиці. Збірник розрахований на працівників спеціалізованих птахівничих підприємств, реальних і потенційних інвесторів галузі птахівництва та тваринництва, власників племінних, фермерських та присадибних господарств, студентів та викладачів сільськогосподарських вищих навчальних закладів, коледжі в, іітахі вникі в-аматорів.

Рекомендовано до друку Вченою радою Державної дослідної станції птахівництва НЛАН. Протокол Л'о 6 від 25 квітня 2018 року.

Інститут тваринництва НААН, Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІТ НААН. – Харків, 2013.–Вип. 69.–378c.
У випуску викладено результати наукових досліджень з питань генетики, селекції, інкубації,  фізіології,  біохімії  та  профілактики  хвороб  сільськогосподарської  птиці.  Представлено розробки вчених з актуальних питань розведення, технології утримання та годівлі сільськогосподарської птиці.
Збірник розрахований на працівників спеціалізованих птахівницьких підприємств, реальних  і потенційних  інвесторів галузі птахівництва, на наукових співробітників ВНЗ  і НДІ в галузі птахівництва і тваринництва, власників племінних, фермерських таприсадибних господарств,  студентів  і  викладачів  сільськогосподарських  ВНЗ  і  коледжів,  птахівників - любителів.
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту тваринництва НААН.
Протокол No 11 від 15 серпня 2013 року/

 АСОЦІАЦІЯ «СОЮЗ ПТАХІВНИКІВ УКРАЇНИ» МАТЕРІАЛИ ІХ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПТАХІВНИЦТВО 2013, 22-26 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ, ПрАТ «ТОК «Судак», АР Крим, м. Судак

Птахівництво: науково-виробничий збірник / ІТ НААН. — Х., 2013. — Вип. 70. — 122 с. У випуску збірника викладено результати досліджень з питань генетики, селекції, інкубації, фізіології, біохімії та профілактики хвороб сільськогосподарської птиці. Пред - ставлено розробки вчених з актуальних питань розведення, технології утримання та годівлі сільськогосподарської птиці. Збірник розрахований на працівників спеціалізованих птахівницьких підприємств, ре - альних і потенційних інвесторів галузі птахівництва та тваринництва, власників племінних, фермерських та присадибних господарств, студентів і викладачів сільськогосподарських вищих навчальних закладів, коледжів, птахівників-любителів. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту тваринництва НААН. Протокол No 16 від 06 грудня 2013 року

Птахівництво: науково-виробничий збірник / ІТ НААН. — Х., 2013. — Вип. 71. — 208 с.
У випуску збірника викладено результати досліджень з питань генетики, селекції, інкубації, фізіології, біохімії та профілактики хвороб сільськогосподарської птиці. Представлено розробки вчених з актуальних питань розведення, технології утримання та годівлі сільськогосподарської птиці.
Збірник розрахований на працівників спеціалізованих птахівницьких підприємств, реальних і потенційних інвесторів галузі птахівництва та тваринництва, власників племінних, фермерських та присадибних господарств, студентів і викладачів сільськогосподарських вищих навчальних закладів, коледжів, птахівників-любителів.
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту тваринництва НААН.
Протокол No 1 від 18 червня 2014 року.

Птахівництво: науково-виробничий збірник / ДДСП НААН. — Х., 2014. — Вип. 72. — 110 с.
У випуску збірника викладено результати досліджень з питань генетики, селекції, інку¬бації, фізіології, біохімії та профілактики хвороб сільськогосподарської птиці. Представлено розробки вчених з актуальних питань розведення, технології утримання та годівлі сільськогосподарської птиці.
Збірник розрахований на працівників спеціалізованих птахівницьких підприємств, ре¬альних і потенційних інвесторів галузі птахівництва та тваринництва, власників племін¬них, фермерських та присадибних господарств, студентів і викладачів сільськогосподар¬ських вищих навчальних закладів, коледжів, птахівників-любителів.
Рекомендовано до друку Вченою радою
Державної дослідної станції птахівництва НААН.
Протокол № 5 від 14 листопада 2014 року.