Генетика, селекція та розведення сільськогосподарської птиці | Катеринич О.О.

>>Наукові публікації Катеринича О.О.

Обновлено: | Просмотров: 320

Катеринич Олег ОлександровичКатеринич Олег Олександрович, заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г наук, член ради ВНАП

Ключевые слова: генетика кількісних ознак, селекція, збереження і раціональне використання генофонду сільськогосподарської птиці, Бірківською м'ясо-яєчні кури, індички, гуси

 

 

 

 

 

 


Основні публікації за останні роки

 1. Катеринич О. О. Адаптивна здатність у курей носіїв гену Dw-/dw- за полігенними ознаками / О. О. Катеринич // Тваринництво України. – 2012. – № 10. – С. 10–13.
 2. Катеринич О. О. Аналіз впливу біологічної інформації на рівень експресії полігенних ознак „жива маса”/ О. О. Катеринич // Сучасне птахівництво. – 2011. – № 7–8. – С. 31–33.
 3. Катеринич О. О. Аналіз параметрів етапів формування живої маси у індиків різних генотипів / О. О. Катеринич // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава. – 2014. – № 1. – С. 35–38.
 4. Катеринич О.О. Визначення особливості структурної організації полігенної системи ознаки „несучість„ у індиків/ О.О. Катеринич// Сучасне птахівництво. – 2012. – № 10. – С. 19–22.
 5. Катеринич О. О. Методичні підходи щодо створення генетико-інформаційного профілю імуногенетичної структури м’ясо-яєчних курей / О. О. Катеринич, Т. Е. Ткачик, Ю. В. Бондаренко // Сучасне птахівництво. – 2014. – № 3. – С. 12–13.
 6. Катеринич О. О. Методологічні підходи селекційного формування господарсько-корисних ознак у птахівництві / О. О. Катеринич // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2013. – Вип. 70. – С. 8–14.
 7. Катеринич О. О. Мінливість інформаційних параметрів імуногенетичної структури курей/ О. О. Катеринич, Т. Е. Ткачик, В. П. Хвостик// Сучасне птахівництво. – 2014. – № 2. – С. 8–10.
 8. Катеринич О. О. Мінливість інформаційних параметрів біосистеми полігенної ознаки „несучість” у індиків / О. О. Катеринич // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. – Харків, 2012. – Вип. 69. – С. 9–15.
 9. Катеринич О. О. Мінливість „несучості” в онтогенезі у індиків кросу „Харківський” / О. О. Катеринич // Тваринництво України. – 2012. – № 4. – С. 23–26.
 10. Катеринич О. О. Порівняльний аналіз етапів формування живої маси у курей різного напряму продуктивності / О. О. Катеринич // Наук.-техн. бюлетень ІТ НААН. – Харків. – 2014. – № 110 – С.66–71.
 11. Катеринич О. О. Порівняльний аналіз формування інформаційної структури ознаки «жива маса» у курей різного напряму продуктивності – носіїв гену «Dw-/dw-» / О. О. Катеринич, С.В. Руда // Сучасне птахівництво. – 2013. – № 1. – С. 10–12.
 12. Катеринич О. О. Порівняльна оцінка курей носіїв гену Dw-/Dw- за адаптивною здатністю протягом продуктивного періоду / О. О. Катеринич, С. В. Руда // Науково-техн. бюлетень ІТ НААН. – Харків, 2012. – № 108. – С. 73–77.
 13. Катеринич О. О. Ресинтез різновидів курей української народної селекції / О. О. Катеринич, С. В. Руда, І. О. Подстрешна // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків, 2010. – Вип. № 7. – С. 228–231.
 14. Катеринич О.О. Рівень інформаційного впливу та спадковості ознаки „жива маса” у ремонтного молодняку курей різного напряму продуктивності/ О. О. Катеринич// Сучасне птахівництво. – 2013. – № 7. – С. 12–13.
 15. Жукорський О. Інформаційне забезпечення та управління селекційно-племінною роботою у птахівництві / О. Жукорський, О. Катеринич, О. Костенко // Тваринництво України. – 2014. – № 5. – С. 2–4.
 16. Катеринич О.А. Альтернативная птица – куры мясо-яичного направления продуктивности/ О.А. Катеринич, О. П. Захарченко, Ю. В. Бондаренко// Птица и птицепродукты. – 2014. – № 3. – С. 66–67.
 17. Катеринич О.А. Сравнительная характеристика кур разных генотипов по показателям экстерьера и телосложения / О.А. Катеринич// Проблемы современной науки. Сб.наук. трудов. – Ставрополь. – 2014. – Вып. 12. – Ч. 1. – С. 81–86.
 18. Катеринич О.А. Формирование яйценоскости индеек при кроссировании микролиний/ О.А. Катеринич// Проблемы современной науки. Сб.наук. трудов. – Ставрополь. – 2013. – Вып. 10. – Ч. 2. – С.3–9.
 19. Катеринич О. О. Економічна ефективність використання курей вітчизняної селекції у племінних господарствах / О. О. Катеринич, Н. П. Прозорова // Економіка АПК. – К., 2014. – № 1. – С.30–32.
 20. Катеринич О. О. Порівняльний аналіз формування основних ознак екстер’єру у курей різного напряму продуктивності / О. О. Катеринич // Вісник Сумського національногоаграрного університету. – Суми, 2014. – № 2/1 (24). – С.50–53.
 21. Катеринич О.О. Сравнительная характеристика морфологических качеств яиц кур разного направления продуктивности/ О.А. Катеринич, Т.Э.Ткачик, С. В. Рудая// Перспективное птицеводство: теория и практика. – 2013. – № 4. – С. 14–16.
 22. Катеринич О.А. Генетико-информационный профиль иммуногенетической структуры кур разного направления продуктивности [Электронный ресурс] /О. А. Катеринич, Т.Е. Ткачик, В.П. Хвостик// Электронный периодический научный журнал „SCI-ARTICLE.RU”. 2014. №6. С. 177–181. URL: sci-article.ru/number/06_2014.pdf.
 23. Катеринич О.А. Формирование адаптивной способности у гибридов кур разных генотипов [Электронный ресурс]/О.А. Катеринич// Электронный периодический научный журнал „SCI-ARTICLE.RU”. 2013. №4. С. 251–256. URL: sci-article.ru/number/04_2013.pdf.
 24. Панькова С.М.Новий вітчизняний м’ясо-яєчний гібрид для присадибного та органічного виробництва (економічна ефективність відгодівлі півників) / С.М.Панькова, О.О. Катеринич, О. П. Захарченко, Т.Б. Печеніжська, Н.А. Фесенко // Сучасне птахівництво. – 2015. – № 5. – С. 21–24.
 25. Панькова С.М. М’ясні якості нового вітчизняного м’ясо-яєчного гібриду курей / С.М.Панькова, О.О. Катеринич, О. П. Захарченко, Т.Б. Печеніжська, Н.А. Фесенко // Сучасне птахівництво. – 2015. – № 2-3. – С. 21–24.
 26. Катеринич О.А. Альтернативная птица – куры мясо-яичного направления продуктивности/ О.А. Катеринич, О. П. Захарченко, Ю. В. Бондаренко// Птица и птицепродукты. – 2014. – № 3. – С. 66–67.

Книги, методичні рекомендації

 1. Бірківські м’ясо-яєчні кури (рекомендації по годівлі) / А. І. Горобець, Н. І. Братишко, Ю. В. Бондаренко [та ін.] – Бірки, – 2009. – 47 с.
 2. Каталог племінних ресурсів сільськогосподарської птиці України / В. О. Пабат, Д. М. Микитюк, В. В.Фролов [та ін. ]; під ред. Ю.О. Рябоконя. – Київ, – 2006. – 79 с.
 3. Методика визначення вартості племінних (генетичних) ресурсів у птахівництві / В. О. Пабат, Д. М. Микитюк, В. В. Фролов [та ін.] // Збірник програм та методичних рекомендацій з племінного птахівництва. – К.: ПП „ППНВ, – 2005. – С. 101–134.
 4. Полтавські глинясті кури (рекомендації по розведенню)/ Т.В. Мосякіна, Г.Т. Корваленко, Ю.О. Рябоконь [та ін.]; під ред. Ю.О. Рябоконя. – Бірки, 2005. – 31 с.
 5. Програма та методика породовипробувань кросів, порід і популяцій сільськогосподарської птиці / В. О. Пабат, Д. М. Микитюк, В. В. Фролов [та ін.] // Збірник програм та методичних рекомендацій з племінного птахівництва. – К.: ПП „ППНВ”, – 2005. – С. 3–52.
 6. Рекомендації по племінній роботі з птицею в різних типах племінних господарств / [ Д. М. Микитюк, О. В. Білоус, Ю. Є. та ін.] – Київ, – 2007. – 96 с.
 7. Розведення вирощування та утримання бірківських м’ясо-яєчних курей (рекомендації по розведенню)/[О.О. Катеринич, Ю.О. Рябоконь, Ю. В. Бондаренко та ін.]; під ред. Ю.О. Рябоконя. – Бірки, 2005. – 51 с.
 8. М’ясне птахівництво (навчальний посібник) /[ Л.С. Патрєва, В. П. Коваленко, О.В. Терещенко, О.О. Катеринич] – Миколаїв, 2010. – 369 с.

Останні публікації:

пп

Название

Издательство журнала, название, номер, год) или номер свидетельства

Количество страниц

Соавторы

1

Генетична структура популяцій курей вітчизняного генофонду за поліморфними локусами білків яєць

Птахівництво. Міжвід. Темат. Наук.збірник. – Харків, 2014. – Вип. 72. – С.88-96.

 

Хвостик В.П.

Руда С.В.

2

Мясо-яичная птица для нашего подворья

Хозяин. – Д., 2015. – № 5 (1009). – С.26.

1

Захарченко О.

3

Нові старі кури

Рідне село. – К., 2015. – № 5 (078). – С.6.

1

Панькова С. Захарченко О.

4

Чорнушки та рябушки, або нові розробки вітчизняних селекціонерів

Селянська газета. – Х., 2015. – № 12 (1172). – С.2.

 

1

Руда С.

Панькова С.

5

Сучасні тенденції селекційної роботи в птахівництві

Аграрний тиждень. – К., 2015. – № 3 (294). – С.60-62.

3

Руда С.

Панькова С.

6

Напрями розвитку галузі птахівництва до 2020 року (за матеріалами Перспективної програми „Розвиток галузі птахівництва” до 2020 року)

Вісник аграрної науки. – К., 2015. – № 5. – С.27-30.

4

Терещенко О.В.

Панькова С.М.

7

Новий вітчизняний м’ясо-яєчний гібрид для присадибного та органічного виробництва (економічна ефективність відгодівлі півників)

Сучасне птахівництво. – К., 2015. – № 5. – С.21-24.

 

4

Панькова С.М.

Захарченко О.П.

Печеніжська Т.Б.

Фесенко Н.А.

8

Мини-куры - инструмент повышения экономической эффективности использования мясо-яичной птицы

Птица и птицепродукты. – 2015. – № 2. – С. 65.–67.

 

3

Рудая С.В.

Бородай В.П.

9

М'ясо-яєчні кури – типовий представник

ринку „неспеціалізованого” птахівництва

Тваринництво сьогодні. – 2015. – № 6. – С. 7-10.

 

4

Панькова С.М.

Іонов І.А.

10

„Фермерские петушки” – рациональное использование отечественного генофонда кур

 

Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России //Мат. XVIIІ конференции Рос. Отд. ВНАП. – Сергиев Посад. – 2015. – С.67-68.

2

Панькова С.Н.

Захарченко О.П.

Фесенко Н.А.

Печенежская Т.Б.

 

11

КАРЛИКОВАЯ МЯСО-ЯИЧНАЯ ПТИЦА –

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 

ИнновационнОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯИЧНОГО И МЯСНОГО ПТИЦЕВОДСТВА РОССИИ//Мат. XVIIІ конференции Рос. Отд. ВНАП. – Сергиев Посад. – 2015. – С.85-87.

2

Рудая С.В.

Ткачик Т.Є.

12

М’ясні якості нового вітчизняного м’ясо-яєчного гібриду курей

Сучасне птахівництво. – К., 2015. – № 2-3. – С.21-24.

4

Панькова С.М.

Захарченко О.П.

Печеніжська Т.Б.

Фесенко Н.А.

13

Формування генетичних ресурсів вітчизняних порід сільськогосподарських тварин в контексті продовольчої безпеки держави

 

Сучасне птахівництво. – К., 2015. – № 7-8. – С.19-21.

4

Терещенко О.В.

Панькова С.М.

Бородай В.П.

 

14

Пестрый рынок или куры с двойной продуктивностью – новый сектор отечественного птицеводства

Мат.ХІ міжн. конф. „Птахівництво 2015”. – Трускавець, 2015. – С. 47–51.

5

Рождественский А.Н.

Ионов И. А.

 Зворотній звязок з автором публікацій