Технологія виробництва харчових яєць при використанні різного типу вітчизняних кліткових батарей протягом першого циклу продуктивності курей - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Мясояичние куры Геркулес и индейки кросса Харьковский 56

 

Продуктивность индеек кросса Харьковсковский 56

 

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

 

Бесулін В.І., Гордіенко В.М., Фоменко С.Г., Бондар О.С., Бутилюк М.М., Лобатенко Ю.В., Філецький А.С. Білоцерківський національний аграний університет

Резюме. Наведені дані про вплив різних кліткових батарей на показники збереженості та продуктивності курей протягом всього першого циклу їх виробничого використання. Встановлено, що технологія виробництва харчових яєць із застосуванням нових кліткових батарей ТБК – В фірми «Техна» дозволило підвищити на 227,7 % валове виробництво яєць в одному пташнику у порівнянні з клітковими батареями БКН – 3.

Ключові слова: батареї кліткові, вал яєць, збереженість, інтенсивність несучості, несучість, промислові кури.

Summary. The given data deal with the influence of different types of cage batteries on the indexes of hens livability, eggslayig during the first of their productive use. It has been found out that the technology of producing food eggs in using new cage batteries TБK –B by Techna allows to increase by 227,7 % gross eggs productivity in one house compared to the one with cage batteries БКН – 3.

Key words: cage batteries, gross eggs productivity, laying productivity, industrial eggs.


 

Вступ. Птахівництво є швидко відновлюваною та ефективною галуззю тваринництва. Відомо також, що птахівництво є безвідходною галуззю [1, 2], продукція якої застосовується не тільки у харчовій промисловості, але і в медицині (ембріони яєць птиці використовуються при виробництві дитячих вакцин), у легкій промисловості (пуховики, подушки, матраци, взуття, ремені до годинників), у агрономії (компости з пташиного посліду використовуються з метою підтримки вмісту гумусу у ґрунті), у тваринництві (виготовлення кормових добавок із сухих черв’яків – вермикультура) і таке інше.При виробництві харчових яєць використовуються сучасні високопродуктивні кроси яєчних курей, а у великих промислових птахогосподарствах курей, як правило, утримують, у різному клітковому обладнанні [3, 4, 5].

У Радянському Союзі промислові птахогосподарства (племзаводи, племрепродуктори, птахофабрики, колгоспні, радгоспні ферми) для утримання яєчних курей у 95 % випадків використовували клітковий спосіб утримання курей. При цьому слід зазначити, що частка приватних, присадибних птахогосподарств у загальному обсязі виробництва харчових яєць була дуже невеликою.

На сьогодні у зв’язку з переходом на іншу форму власності – приватну, власність частка присадибних господарств, де птицю утримують на підлозі, хоч і збільшилась, однак потужні промислові приватні птахогосподарства продовжують виробляти харчове яйце за кліткового способу утримання курей [6].

Відносно способів утримання яєчних курей існує три точки зору : 1) краще утримувати їх на підлозі [7]; 2) краще застосовувати клітковий спосіб утримання яєчних курей [8, 9]; 3) альтернативний спосіб – у кліткових батареях із застосуванням підлоги у клітці та зі спеціальним гніздом [10].

Власну думку про способи утримання яєчних курей ми викладемо в обговоренні цієї проблеми у статті.

Метою даної роботи було провести порівняльну характеристику збереженості і продуктивності промислових курей у залежності від типу кліткового обладнання, яке використовують у даному птахогосподарстві при виробництві харчових яєць.

Матеріали і методи. Дослідження були проведені у ЗАТ «Малинове» на яєчних курях кросу Хайсекс білий у двох пташниках, у яких використовували кліткове обладнання БКН –3 (триярусні клітки) та клітки фірми «Техна» - ТБК – В (шестиярусні клітки).

У першому (контрольному) пташнику розміром 24 x 96 м (корисна площа -2208 м2) курей утримували у триярусній клітковій батареї БКН – 3 по 5 голів у ячейці клітки. У пташник було посаджено 46078 початкових курей (щільність посадки 20,9 гол/м2).

У другому (дослідному) пташнику виробництво яєць проводили із застосуванням шестиярусного кліткового обладнання фірми «Техна» –ТБК – В (по 10 голов у ячейці клітки) розмір приміщення був 24 ? 105 м із корисною площею 2448 м2 і у нього було посаджено 92738 початкових курей (щільність посадки – 37,8 гол/м2).

У досліді вивчали тривалість першого циклу несучості курей у залежності від типу кліткових батарей, щоденний рух поголів’я птиці та за кожний місяць і у цілому за весь перший продуктивний цикл несучості. Несучість курей у контрольній і дослідній групах враховували щоденно, щомісячно і у цілому за весь продуктивний період.

До товарних яєць (ДСТУ 5028:2008) відносили яйця таких категорій: відбірні; столові 1 і 2; дрібні. Товарні яйця реалізовували торговим посередникам за спеціальними договорами.

До дефектних яєць відносили: несортові і брудні; насічка і бій. Указані яйця за договорами відправлялись на промислову переробку у ТОВ «Овостар» (м. Васильків).

Результати досліджень. Проведені дослідження показали, що застосування нового шестиярусного кліткового обладнання фірми «Техна» – ТБК – В при виробництві харчових яєць від промислових курей створює більш комфортні умови для птиці, яка збільшує тривалість продуктивного використання у першому циклі несучості на 18 днів, у порівнянні з технологією виробництва харчовий яєць у трьохярусних кліткових батареях БКН – 3. Що стосується такого показника як збереження курей у першому циклі несучості (таблиця 1), то він виявився на 9,1 % кращим у курей дослідної групи у порівнянні з контрольною птицею, яка продукувала у трьохярусних кліткових батареях БКН – 3.

Таблиця 1. Рух поголів’я курей у залежності від типу кліткових батарей у першому циклі несучості

Місяць проду-ктивності

Контроль –клітки БКН –3

Дослід клітки ТБК – В

Початкове пого-лів’я, гол

Кінцеве поголів’я, гол

Падіж, гол

Збере-ження, %

Початкове поголів’я, гол

Кінцеве поголів’я, гол

Падіж, гол

Збере-ження, %

1

46267

45889

378

99,2

92738

92645

93

99,9

2

45889

44970

919

98,0

92645

92368

277

99,7

3

44970

44168

802

98,2

92368

91544

824

99,1

4

44168

43520

648

98,5

91544

90727

817

99,1

5

43520

43037

483

98,9

90727

90092

631

99,3

6

43037

42180

857

98,0

90092

89466

626

99,3

7

42180

41442

738

98,2

89466

89230

236

99,7

8

41442

40759

683

98,3

89230

88828

403

99,5

9

40759

40069

690

98,3

88828

88579

245

99,7

10

40069

39399

670

98,3

88579

88055

524

99,4

11

-

-

-

 

88055

87489

566

 

За 1й цикл

46267

39399

6868

85,2

92738

87489

5242

94,3

У подальшому ми проаналізували яким чином змінювалась несучість курей у залежності від застосування різного кліткового обладнання і ці дані ми наводимо у табл. 2.

Виявилось, що кури, які відкладали яйця у дослідному пташнику з батареями ТБК – В, мали більш тривалу (319 проти 291 днів у контролі) на 18 днів тривалість продуктивного періоду, у порівнянні до курей, які утримувались у кліткових батареях БКН –3.

Важливо підкреслити, що шестиярусні кліткові батареї ТБК – В забезпечують більш високий (на 8,7 %) рівень несучості (259,2 проти 238,5 яєць у контрольній групі).

Таблиця 2. Вплив різного типу кліткових батарей на несучість курей і валове виробництво яєць

Місяць продук-тивності

Контроль –клітки БКН –3

Дослід клітки ТБК – В

Середнь-омісячне поголів’я, гол

Валове виробництво яєць, шт

Несортове,

%

У тому числі, %

Серед-

нє поголів’я, гол

Валове виробництво яєць, шт

Несучість

На реалі-

зацію

На переробку

Несортове і брудне

Насічка, бій

1

46078

887744

19,3

91,2

6,3

2,5

92692

83423

0,9

2

45430

1241496

27,3

89,9

6,5

4,6

92507

2655506

28,7

3

44569

1250815

28,1

89,8

7,2

3,0

91956

2562814

27,9

4

43844

1183296

27,0

89,4

8,2

2,2

91136

2596374

28,5

5

43279

1144980

26,5

89,8

8,6

1,6

90409

2487152

27,5

6

42609

1077258

25,3

88,2

9,8

2,0

89779

2496485

27,8

7

41811

931686

22,3

86,4

11,0

2,6

89348

2320692

26,0

8

41101

844050

20,5

83,6

13,8

2,6

89029

2025738

22,7

9

40414

838672

20,8

76,7

19,9

3,4

88703

2171158

24,5

10

39734

851268

21,4

69,0

27,3

3,7

88317

1954741

22,1

11

 

 

 

 

 

 

87679

1980632

22,6

За 1й цикл

42982

10251265

238,5

85,4

11,8

2,8

90037

23337715

259,2

У цілому, у дослідному пташнику з більшою корисною площею на 10,9 %, загальне виробництво харчових яєць збільшилось на 227,7 % (23337715 проти 10251265) у порівнянні з контрольним пташником, в якому застосовували технологію виробництва продукції у кліткових батареях БКН –3.

Виявили, що дане птахогосподарство 85,4 % харчових яєць реалізує через своїх торгових посередників і 15,6 % несортового яйця відправляє у відповідності до договору з ТОВ «Овостар» на переробку з виготовленням таких продуктів як сухий білок, сухий жовток та шкаралупа. З’ясувалося, що технологія виробництва харчових яєць у нових кліткових батареях фірми «Техна», дозволила на один місяць продовжити несучість курей, підвищити їх збереженість (94,3 проти 85,2 % у контролі) порівняно із технологією виробництва яєць із застосуванням кліток типу БКН – 3.

Окремо слід сказати, що за кількістю некондиційних яєць (браку), яке входило до загального виробництва яєць, різниці між застосуванням різних типів кліткових батарей, ми не помітили. Більш показовим, на наше переконання, є характеристика інтенсивності несучості курей (щомісячна продуктивність) у контрольній і дослідній групах (рис.1).

Як бачимо на рисунку інтенсивність несучості курей у дослідному пташнику була невисокою, проте кращою порівняно з контрольним пташником. Наприклад, останнього місяця інтенсивність несучості, перед проведенням штучного линяння, була кращою на 3,9 % у курей, яких утримували у нових клітках ТБК – В, порівняно з контролем (відповідно 72,9 проти 69,0 %).

Висновки

 1. При утриманні курей у кліткових батареях ТБК – В їх збереженість була на 9,1 % вищою порівняно з контрольною групою птиці, виробництво харчових яєць у якої проводилось у клітках БКН –3 (94,3 проти 85,2).
 2. Кліткові батареї ТБК – В забезпечували кращий на 8,7 % показник несучості порівняно з контролем.
 3. Валове виробництво харчових яєць при застосуванні для утримання курей кліткових батарей ТБК – В збільшилось на 227,7 % порівняно з технологією утримання у кліткових батареях БКН – 3.
 4. За інтенсивністю несучості курей у першому циклі продуктивності спостерігали незначну перевагу курей, які утримувались у новому клітковому обладнанні.

Список літератури

 1. Лукьянова В.Д. Промышленное птицеводство / В.Д. Лукьянова, Э.А. Дугонов, Н.Ф. Косенко и др. // Учебное пособие. – К. 1989. – 278 с.
 2. Фисинин В.И. Промышленное птицеводство / В.И. Фисинин, Ф.Ф.Алексеев, И.А. Егоров идр. // Учебное пособие. – М. – 205. – 599 с.
 3. Бесулін В.І. Птахівництво і технологія виробництва яєць та м’яса птиці / В.І. Бесулін, В.І.Гужва, С.М. Куцак та ін. // Підручник. – Біла Церква. – 2003. 448 с.
 4. Рубан Б.В. Птицы и птицеводство/ Б.В.Рубан // Учебное пособие. – Харьков. – 2002. – 520 с.
 5. Кочиш И.И. Птицеводство /И.И. Кочиш, М.Г. Петраш, С.Б. Смирнов // Учебник. – М. –2003. 406 с.
 6. Бесулін В.І. Вплив різних кліткових батарей на продуктивність курей-несучок промислового стада / В.І. Бесулін, В.М. Гордієнко, С.Г. Фоменко та ін. // Сучасне птахівництво. – 2011. – №5–6. – С.22–27.
 7. Коровин Р.Н. Советы птицеводам /Р.Н. Коровин, А.Б. Байдевлятов, Б.Ф. Бессарабов /Учебное пособие. – К. – 1997. – 414 с.
 8. Бородай В.П. Продуктивність курей-несучок кросу Ломан коричневий при утриманні у кліткових батареях із різною кількістю ярусів / В.П. Бородай, В.В. Мельник, Н.П. Пономаренко // Материалы IX Украинской конференции с международным участием. – Харьков. – 2008. – С. 10–15.
 9. Зора В.Б. Дослідження обладнання для утримання батьківського поголів’я курей / В.Б. Зора // Зб. Птахівництво. – Харків. – 2008. – Вип. 62. – Ч. ІІ. – С. 343–351.
 10. Богачик О.Г. Добробут курей-несучок при інтенсивній системі утримання та шляхи його покращення / О.Г. Богачик // Материалы IX Украинской конференции с международным участием. – Харьков. – 2008. – С. 5–9.

 

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...

 

Архив видео и фотоматериалов конференций по птицеводству, организованных Институтом птицеводства Национальной академии аграрных наук и проводимых в г. Алушта >>>


 

 

Птица для птиусадебных хозяйств

Птица селекции Института птицеводства НААН для приусадебных и фермерских хозяйств >>>


Все для птицеводов

В интернет-магазине "ДЛЯ ПТИЦЕВОДОВ" предлагаются рекомендации для организации эффективного фермерского и приусадебного хозяйства: брошюры, книги и другие товары >>>


 

Разработана компьютеризиро-ванная модель повышения экономической эффективности птицеводческого предприятия.
В качестве критериев оптимизации модели выбран общую массу прибыли за год и рентабельность производства. В случае предприятия по выращиванию мясо-яичной птицы конечным результатом такой план производства, который обеспечит максимально-возможные экстремумы выбранных критериев. >>>