Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниОдна з реалізацією пташиного посліду практично у всіх птахофабрик виникають певні складності з багатьох причин. Головними є:

 • відсутність самостійних підрозділів з підготовки, переробки і використання посліду у землеробстві, реалізації його зацікавленим рослинницьким господарствам,
 • недостатня кількість мобільної техніки для транспортування посліду і дозованого внесення у ґрунт,
 • відсутність у більшості птахофабрик орних земель для повного використання посліду у землеробстві,
 • немає зацікавленості у більшості спеціалістів птахофабрик у підвищення якості посліду, який за хімічними і санітарно-бактеріологічними характеристиками відповідав би нормативним документам.

У кінцевому підсумку послід на птахофабриках є знеособленим органічним відходом, від якого намагаються позбутися всілякими простими і мало затратними способами: зливання послідної маси в яри, зберігання на несанкціонованих ділянках, на полях, у лісі, поблизу доріг місцевого призначення, в спеціальних бетонованих заглиблених картах, які весною і осінню завжди заповнені атмосферними опадами і поверхневими водами. Одна керівникам і спеціалістам птахофабрик завжди слід мати на увазі, що проблема утилізації посліду є невід'ємною частиною виробничого процесу будь-якого птахівничого господарства.
Якщо прийняти до уваги, що щоденно від однієї птахофабрики середньої потужності 400 тис. курей-несучок або 9 млн. курчат-бройлерів поступає більше 100 т посліду, то для утилізації такої кількості необхідно застосування великої номенклатури технічних засобів і обладнання, а, значить, і фінансових затрат. При цьому необхідно привести послід до такого стану, щоб не порушувати нормальних умов для життя людей прилеглих поселень і забезпечити охорону оточуючого середовища від забруднень.
Сьогодні широко пропонуються технології з прискореної утилізації посліду й інших тваринницьких відходів з використанням мікробних препаратів. Нижче надано деякі характеристики розроблених мікробних препаратів для цієї мети.
Мікробіологічний препарат «Тамір» складний за складом, з підвищеною функціональною активністю, складається з комплексу природних мікроорганізмів, метаболітів і культуральної рідини. Дані компоненти сприяють більш активному розкладенню органічних відходів природним біологічним методом.
Засіб усуває шкідливі неприємні запахи (аміаку, сірководню) в дачних туалетах і розкладає органічну масу в збірниках нечистот:

 • покращує санітарно-гігієнічні умови утримання тварин і птиці,
 • усуває специфічні запахи, подавляє патогенну мікрофлору у приміщеннях і обладнанні з переробки відходів в забійних цехах,
 • розріджує в'язкий осад, що відстоявся, знижуючи навантаження на системи видалення гною,
 • прискорює переробку (компостування) гною і посолу, знижує клас їх небезпеки,
 • дозволяє отримувати ефективні екологічні безпечні добрива,
 • знижує уміст рухливих форм важких металів у ґрунті,
 • очищує стічні води і прискорює переробку осадків стічних вод у добрива,
 • полегшує догляд за домашніми тваринами, усуваючи у приміщеннях джерела неприємних запахів,
 • прискорює переробку (компостування) опалого листя в городі і органічних відходів на звалищах. Таким чином, біопрепарат «Тамір» вирішує проблеми оточуючого середовища без збитку для екології.

Препарат «Байкал ЄМ-1» вноситься в неродючий або заражений патологічними мікроорганізмами ґрунт. На відміну від хімікатів, які вбивають не тільки шкідливі, але й корисні мікроорганізми, «Байкал ЄМ-1» діє у ґрунті м'яко і природно завдяки молочнокислим бактеріям. Крім цього, володіє експрес-ефективністю. Після однократного впливу врожайність культур підвищується на 15-30%. Слід відмітити, що така ефективність досягається при тисячократному розведенні препарату. Практика показує, що після шести обробок врожайність сільськогосподарських культур зростає в середньому на 150%. Ріст рослин і збільшення врожаю викликані тільки тим, що «Байкал ЄМ-1» збагачує ґрунт корисним мікроорганізмами, не здійснюючи негативної дії ні на ґрунт, ні на майбутній урожай.
«ЕМ-препарати Сяйво». Термін «ЕМ» (ефективні мікроорганізми) відноситься не до всіх мікроорганізмів, а лише до деяких з них, що входять до складу ЕМ-препаратів і здійснюють сприятливий ефект на ґрунт і рослини.
Функції корисних ефективних мікроорганізмів:

 • фіксація атмосферного азоту,
 • розкладення органічних відходів і залишків,
 • придушення патогенів, що знаходяться у ґрунті,
 • рециклізація і збільшення доступного живлення для рослин,
 • руйнування токсикантів, включаючи пестициди,
 • утворення антибіотиків й інших біологічно активних сполук,
 • утворення простих органічних сполук для росту рослин,
 • зв'язування важких металів, лімітуючи ріст рослин,
 • розчинення нерозчинних поживних речовин,
 • утворення полісахаридів, що сприяють агрегації ґрунтів.

«ЕМ-препарати Сяйво» представляють собою змішану культуру корисних мікроорганізмів, які використовуються для підвищення якості ґрунту і сільськогосподарської продукції.
Технологія утилізації (знешкодження) органічних відходів «ДРОП-Т» складається практично з двох операцій: зрошення відходів робочим розчином біопрепаратів типу УФ (УФ-1) та їх витримування. Біопрепарат складається із суспензії живих культур Actinomyces fradiae та Candida krusei, виділених з ґрунту, або може бути культуральною рідиною монокультури Bacillus amyloliquefaciens FZB42, виділеною з курячого посліду. Убудь-якому випадку біопрепарат нетоксичний, непатогенний, екологічно безпечний, не репродукує, тобто через 30 діб літом або через 45-60 діб зимою у готовому продуктів не виявляється.
Біопрепарат застосовується для знешкодження наступних видів органічних відходів:

 • послід (гній) будь-якої вологості,
 • мулові стоки очисних спору, громадських (побутових) туалетів,
 • відходи забійних цехів, елеваторів і підприємств, що виробляють продукти харчування,
 • відходи виробництва меблів, паперу, тощо.

У результаті утилізації завжди виходять органічні екологічно безпечні добрива. Зрошення виконується поливальною технікою. Крім того, біопрепарат УФ (УФ-1) очищує воду і донний мул озер і водоймищ. При цьому зважений осад осідає на дно і стає кормом для риби. У кінцевому продукті (добриві) відсутні яйця гельмінтів і гельмінти, патогенна флора (кишкова паличка, сальмонела, інші види збудників небезпечних інфекційних захворювань), нейтралізована кислотність.
Застосування біопрепаратів типу УФ (УФ-1) дозволяє агрофірмам перейти на режим безвідходного виробництва, перетворити агресивні відходи в безпечні добрива, тобто готовий товар до реалізації на внутрішньому ринку або навіть на експорт.
Російським спеціалістами розроблено мікробіологічну технологію переробки посліду в органічне добриво із застосуванням біопрепарату, який прискорює процес ферментації. Дана технологія дозволяє перероблювати його у вельми зжаті строки. Процес відбувається з використанням «консорціуму мікроорганізмів», здатного здійснювати трансформацію важко утилізовуваних органічних і неорганічних сполук в доступну для рослин форму. Отримані речовини збагачують ґрунт біологічним азотом, здійснюють ріст стимулюючий вплив на рослини, сприяють родючості ґрунтів. Ферментація посліду з використанням біопрепарату відбувається протягом 20-25 діб залежно від температури оточуючого середовища. У підсумку утворюються екологічно чисте, універсальне, ефективне добриво, яке можна використовувати під будь-які культури і на будь-яких ґрунтах. Отримана композиція переважає всі відомі органічні й мінеральні добрива за цілим рядом показників.
Переваги і особливості даного складу пов'язані з його способом виробництва. Ферментативна переробка посліду дозволяє зберегти азот, калій і фосфор у формі, яка забезпечує кращу їх засвоюваність рослинами. У результаті кількість доступного азоту досягає 100%, фосфору – 70%, калію – 90%.
Добрив містить повний набір мікроелементів, у ньому в достатній кількості присутні гумінові, фолієві кислоти, їх солі, а також кальцій, що сприяє розкисленню ґрунтів. Ця органічна композиція напряму посилює активність основного процесу рослин – фотосинтезу. Добриво дає ґрунтам увесь комплекс необхідних поживних речовин, облагороджує структуру, підвищує родючість на тривалий строк, володіє ефектом пролонгованої дії протягом 2-3 років, нетоксичне. Крім того, воно забезпечує збалансоване живлення сільськогосподарських культур і створює умови для отримання екологічно чистої продукції, скорочує строки дозрівання урожаю. Отримане добриво по заказу споживача гранулюється або досушується до 20%-вої вологості. Також можливо змінити склад композиції шляхом додавання мінеральних компонентів і отримати при цьому органо-мінеральне добриво. Затребуваність даного продукту не підлягає сумніву, оскільки перероблений послід є одним із кращих органічних добрив.
Засіб «Восток ЕМ-1» містить комплекс спеціально відібраних ефективних природних мікроорганізмів: молочнокислі, фото синтезуючі, азотофіксуючі бактерії, дріжджі і продукти їх життєдіяльності. Ці корисні мікроорганізми забезпечують живлення рослинам, пригнічують гнильні бактерії, оздоровлюють ґрунт. Взаємодіючи між собою у ґрунті, вони переробляють органіку у легкодоступні і легкозасвоювані речовини. При цьому виділяється ряд всіляких ферментів, амінокислот й інших фізіологічно активних речовин, які чинять позитивний вплив на здоров'я ґрунтів, ріст і розвиток рослин.
Основні властивості:

 • підвищує урожайність в 2-5 разів,
 • підвищує уміст вітамінів і каротину у плодах,
 • прискорює строки дозрівання на 10-15 діб,
 • перетворює органічні відходи в ефективне добриво у вигляді компосту,
 • відновлює природну родючість ґрунтів, прискорює утворення гумусу,
 • різко знижує уміст нітратів у плодах,
 • одного літра ЕМ-препарату достатньо для отримання тонни компосту, який заміняє 5 тонн гною,
 • покращує смакові якості вирощуваної продукції,
 • усуває неприємні запахи, які виникають при гнитті органіки,
 • збільшує строки зберігання плодів у природному вигляді.

Як видно із опису даних препаратів, всі вони здійснюють позитивний вплив на ферментативні процеси у органічних відходах, дають значний ефект при внесенні біокомпостів під сільськогосподарські культури,забезпечують екологічну безпеку їх застосування. Але для аналізу технологій прискореної переробки посліду у конкретному птахівничому господарстві, з урахуванням місцевих умов із застосуванням подібних мікробіологічних препаратів потрібно проводити спеціально науково обґрунтовані дослідження вивчення ефективності мікробних добавок.
В експериментальних дослідженнях досліджували суперкомпост «Пікс», отриманий шляхом переробки суміші пташиного посліду і гною великої рогатої худоби в спеціальних біоферментерах з додаванням біопрепаратів «Мікрокорневіту», «Актиліну» і «Активіту» у різних поєднаннях. Результати трьохрічних випробувань показали, що середня врожайність коренеплодів редису склала в контролі 330 ц/га. Тоді як внесення компосту із пташиного посліду і гною у порівняно невисоких дозах і додавання до компосту біопрепаратів призвело до підвищення урожайності коренеплодів редису в середньому за три роки досліджень від 5,9% до 15,4%. Таким чином, науковим експериментом установлена неоднозначність дії компостів, ферментованих з додаванням біопрепаратів,у тому числі мікробіологічних.
При цьому слід мати на увазі, що і послід, і гній, як правило, містять величезну кількість різноманітної мікрофлори,яка сама по собі здійснює позитивний вплив на біоферментацію тваринницьких відходів за їх правильного зберігання. Наприклад, в одному грамі пташиного посліду міститься більше 1 млрд. амоніфіксуючих бактерій, мінералізуючих органічні речовини посліду в амонійну форму азоту, гарно доступну для рослин. При достатньому доступі кисню до компосту у них активно розвиваються нітріфікатори, що переводять амонійну форум азот у нітратну, також гарно доступну рослинам. У первинному розкладенні органічних речовин відходів активну участь приймають різі гриби, актиноміцети, дріжджі й інші мікроорганізми, які до того ж подавляють шкідливі організми у середовищі, яке піддається компостуванню. Корисна мікрофлора, яка уміщується у тваринницьких відходах, за правильної технології їх переробки у добрива дозволяє без яких-небудь біодобавок отримувати високоефективні, екологічно безпечні добрива для сільського господарства.
Зокрема, позитивні результати дає використання в якості добрива курячого посліду вологістю 45-55% (без добавок), який отримують від птиці за кліткового її утримання. За даними ВНИИТИП (Фисинин В. и др., 2013), нативний послід від курей за кліткового їх утримання мав у своєму складі вологи 61%, зольних речовин – 10,6%, органічних речовин – 28,2%, загального азоту – 2,0%, фосфору – 0,8%, калію – 0,6%, відношення вуглецю до азоту – 6,7. З дозою нативного посліду 5 т/га на поле може бути внесено близько 100 кг азоту, 40 – фосфору і 30 кг калію за сприятливого співвідношення вуглецю до азоту. Унесення 4 т/га сухого курячого посліду під цукровий буряк у середньому за 4 роки підвищило урожайність з 299 до 439 ц/га, або на 46,8%.
У зв'язку з вищевикладеним, важливо оперувати результатами об'єктивних наукових даних з вивчення ефективності мікробних добавок, що уводяться до компостних сумішей при їх біоферментації. При цьому слід відмітити, що як у нашій країні, так і за кордоном (ближнє зарубіжжя) накопичений значний досвід виробництва екологічно безпечних і ефективних органічних добрив на основі пташиного посліду при компостуванні його з такими наповнювачами, як деревна тирса, торф, солома й т.п., що дозволяє не тільки покращити властивості деяких видів тваринницьких відходів, але і залучити у сільськогосподарське виробництво додаткові ресурси органічної сировини.

Лысенко В. П., Мерзлая Г. Е., Афанасьев Р. А. биопрепараты для компостирования птичьего помета // Птицеводство. – 2014. - №3. – С 39-44.

Отримати консультацію у фахівця

З цим матеріалом читають:

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України