Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниHosting Ukraine

 

Сучасне промислове птахівництво як відомо базується на годівлі птиці повнораціонними комбікормами.
Повнораціонний комбікорм - це складна однорідна суміш різних кормових засобів, макро- та мікродобавок, що виробляється за науково обґрунтованими рецептами і повністю забезпечує потреби птиці в поживних, мінеральних та біологічно активних речо¬винах. Загальні вимоги до повнораціонних комбікормів для різних видів птиці встановлено ДСТУ 4120. Повнораціонні комбікорми виробляють у розсипному і гранульованому вигляді згідно з ГОСТ 22834, а також у вигляді крупки згідно з ГОСТ 28078, яку отримують шляхом подрібнення гранульо¬ваного комбікорму.
Крім повно раціонних комбікормів, виділяють ще такі види комбінованих кормів, як комбікорми-концентрати, балансуючі добавки і премікси.
Комбікорм-концентрат - це комбікорм з підвищеним вмістом протеїну, мінеральних речовин і добавок. Перед згодовуванням, безпосередньо в умовах птахівницького підприємства до нього додають певну кількість (50-70% від загальної маси суміші) подрібнених зернових компонентів, змішують їх і таким чином отримують повнораціонний комбікорм.
Балансуючі добавки (білкові - БД, білково-вітамінні - БВД, білково-вітамінно-мінеральні - БМВД) - це однорідна суміш високобілкових кормових засобів, макро- і мікродобавок, які використо¬вуються для виготовлення повнораціонних комбікормів.
Премікс являє собою однорідну суміш подрібнених до необхідної крупності мікродобавок (вітамінів, мікроелементів тощо) і наповнювача, яку використовують для збагачення комбікормів і виробництва білково-вітамінних добавок.
Основними складовими для виготовлення всіх наведених вище видів комбінованих кормів є фуражне зерно злакових і бобових культур, трав'яне борошно; кормові відходи елеваторів, борошномельно-круп'яних і харчових підприємств; продукти (відходи) олійно-екстракційного, крохмале-патокового, бродильного, цукрового і гідролізного виробництв; корми тваринного походження; мінеральна сировина; продукти хі¬мічної і мікробіологічної промисловості. Всього сировинна база ком¬бікормової промисловості налічує понад дві тисячі кормових засобів.
У спадок від радянських часів незалежній Україні дісталася розвинена комбікормова промисловість, яка налічувала понад 400 підприємств загальною виробничою потужністю до 30 млн. т комбікормів за рік. Проте у кризові роки ці потужності значною мірою були зруйновані, а матеріально-технічна база тих підприємств, що залишилися, на 80-90% виробила свій експлуатаційний ресурс.
В останнє десятиріччя птахівництво в Україні динамічно розвивається, збільшується і потреба в комбікормах для птиці. Щорічний приріст виробництва комбікормів для птиці становить в середньому 6%. В 2010 р. загальний обсяг виробництва комбікормів, за приблизними оцінками, склав біля 4,9 млн. т, в тому числі для потреб птахівництва було використано близько 3,3 млн. т, або 67%.
Сучасних вітчизняних виробників комбікормів можна умовно розділити на три основні групи:

 • незалежні комбікормові заводи (ККЗ) та комбінати хлібопродуктів (КХП), що працюють за замовленнями різних споживачів;
 • ККЗ та КХП, що входять до складу вертикально і горизонтально інтегрованих птахівницьких чи тваринницьких холдингів;
 • комбікормові заводи або кормоцехи птахівницьких та тваринницьких господарств.

За потужністю всі ділянки, цехи та підприємства з виробництва комбікормів прийнято розділяти на такі типорозміри:

 • великої потужності - 15 і більше т/год. готових комбікормів;
 • середньої потужності - 5 - 10 т/год. комбікормів;
 • невеликої потужності - до 2,5 т/год. готових комбікормів.

Всього в Україні зараз налічується близько 120 цехів та заводів по виробництву комбікормів, що виробляють більш ніж 20 тис. т комбікормів на рік кожний. На них приходиться близько 70% загального обсягу виробництва комбікормів. Сучасні комбікормові заводи – це високомеханізовані і автоматизовані підприємства. Технологічний процес приготування повнораціонних комбікормів на таких підприємствах передбачає виконання повного циклу операцій приготування комбікормів, зокрема:

 • приймання, зважування і зберігання компонентів;
 • операції по транспортуванню, завантаженню і розвантаженню сировини і готових комбікормів;
 • очищення сировини від органічних, мінеральних та металомагнітних домішок;
 • обробка компонентів з метою покращення їх фізико-механічних властивостей, знезараження та підвищення поживної цінності (подрібнення, екструдування, експандування, мікронізація, лущення тощо);
 • дозування і змішування компонентів (зернових, шротів, кормового жиру, балансуючих добавок, преміксів, мінеральних макро- і мікроелементів, вітамінів тощо);
 • гранулювання комбікормів;
 • затарювання, зберігання і відпуск готової продукції.

Існує також значна кількість дрібних цехів та ділянок по приготуванню комбікормів, або правильніше – кормових сумішей. Приготування комбікормів в таких підприємствах в основному здійснюється спрощеними методами: шляхом змішування компонентів, що є в наявності в господарстві (зернових, зернобобових, макух, шротів тощо), з балансуючими добавками, преміксами та комбікормами- концентратами.
Комбікормові підприємства, що входять до складу вертикально і горизонтально інтегрованих птахівницьких чи тваринницьких холдингів, останнім часом динамічно розвивалися. В своїх технічній політиці вони орієнтуються на використання переважно найновішого обладнання закордонного виробництва.
Більшість з нині діючих комбікормових підприємств середньої потужності були створені ще в радянський період. Вони, частіше всього, оснащені агрегатами для приготування комбікормів ОКЦ -30 та ОКЦ-50 продуктивністю, відповідно, 30 та 50 т за зміну, або комплектами обладнання для приготування комбікормів ОЦК-4 та ОЦК-8 - продуктивністю 4 та 8 т готового комбікорму за годину. В частині цехів використовується імпортне обладнання виробництва Югославії, Чехословаччини тощо.
Зараз обладнання ОКЦ та ОЦК на 80-90% виробило свій експлуатаційний ресурс і значна його частина вимагає повної заміни або заміни окремих машин та механізмів. На думку багатьох фахівців, модернізувати такі підприємства цілком можливо за рахунок використання машин і обладнання вітчизняного виробництва, це обійдеться щонайменше в 1,5-2 рази дешевше, ніж за використання імпортного обладнання.
Ділянки та цехи по виробництву комбікормів потужністю менше 2 т/год. готових комбікормів входять, як правило, до складу невеликих птахівницьких підприємств та фермерських господарств. В радянський період, як обладнання в них використовувався переважно агрегат ОКЦ-15 продуктивністю 15 т комбікорму за зміну. Зараз в них все більшого поширення набувають так звані малогабаритні або міні-комбікормові агрегати.
В сукупності, на комбікормових підприємствах використовуються більш ніж 200 типів різних машин та обладнання, приблизно 90% з яких виробляється в Україні.
Для групи найбільш крупних комбікормових підприємств з продуктивністю 15 т/год. комбікормів і більше, технологічні лінії обладнання можуть виробляти ВАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» та ЗАТ "Інститут "Укроргверстатінпром". Крім того, ціла група підприємств виробляє окремі машини і агрегати (дробарки, транспортери, просіювачі, змішувачі, обладнання для зберігання компонентів та готових комбікормів тощо (див. таблиця 3).
Для підприємств середнього типорозміру (5-10 т/год.) обладнання виробляють вже названі вище два підприємства, а також ВАТ «Дослідний електромонтажний завод». ЗАТ "Інститут "Укроргверстатінпром" випускає обладнання для приготування розсипних та гранульованих комбікормів «Харківчанка - 10ЛК» та «Харківчанка- 5ЛК» продуктивністю 10 та 5 т комбікормів за годину, ВАТ «Дослідний електромонтажний завод» також обладнання «Харківчанка – 5 ЛК».
До складу обладнання «Харківчанка – 10 ЛК» входять (див. рис. 1):

 • лінія зернової сировини (1);
 • лінія борошнистої сировини, шротів, гранульованих компонентів, кормових продуктів харчових виробництв (2);
 • лінія вітамінів, мікро добавок, ферментних препаратів (3);
 • лінія мінеральних компонентів та преміксів (4);
 • лінія дозування та змішування (6);
 • лінія гранулювання (7);
 • бункери зберігання готової продукції (8).

Рис. 1. Схема компонування комплекта обладнання «Харківчанка-10ЛК»

На базі обладнання «Харківчанка – 10 ЛК» можуть компонуватися цехи з виробництва комбікормів потужністю від 50 до 500 т комбікормів за добу.
До складу обладнання «Харківчанка – 5 ЛК» входять (див. рис. 2): бункер кормовий (1), конвеєр гвинтовий (2), норія (3), бункер інгредієнтів (4), агрегат комбікормовий (5), транспортер розподільчий (6), бункер комбікорму (7), пристрій вивантаження (8), пульт управління (9), майданчик для обслуговування (10).

Рис. 2. Схема компонування комплекта обладнання «Харківчанка – 5 ЛК»

Таблиця 1 – Характеристика обладнання для приготування комбікормів «Харківчанка - 10ЛК» та «Харківчанка- 5ЛК»

Технічні показники

Обладнання

«Харківчанка - 10ЛК»

«Харківчанка - 5ЛК»

Продуктивність, т/год.

10

3-5

Встановлена потужність електроспоживачів, кВт

 

220

 

20

Похибка дозування, %

0,1

0,1

Однорідність змішування, %

95

95

Обслуговуючий персонал, працівників

 

9

 

2

Розміри будівлі (одноповерхова), м:

ширина

довжина

висота

 

 

30,0

12,0

15,0

 

 

3,0

4,5

5,870

Маса, кг

Немає даних

Не більше 2700

ВАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» виготовляє лінії виробництва комбікормів продуктивністю від 5 т/год. комбікормів і більше в залежності від замовлення (рис. 3).
Найбільш раціональним технічним рішенням механізації технологічних процесів виготовлення комбікормів в невеликих цехах чи ділянках з продуктивністю до 2 т/год. можна вважати застосування малагабаритних або міні-комбікормових агрегатів. Такі агрегати як правило розраховані на виробництво повнораціонних комбікормів на базі місцевих зернових компонентів та покупних балансуючих добавок, преміксів і комбікормів-концентратів. Використання малогабаритних комбікормових агрегатів має ряд переваг:

 • не потрібні капітальні будівлі та великі площі для розміщення обладнання;
 • забезпечується ефективне використання власної сировини;
 • простота технологічного процесу приготування комбікормів;
 • зниження вартості комбікормів на 10-20% порівняно з покупними, завдяки суттєвій економії на транспортних витратах, відсутності оплати за зберігання та переробку сировини, торгових націнок.

Малогабаритні комбікормові агрегати (див. рис. 4) в Україні виробляє декілька підприємств: ВАТ «Уманьферммаш» (УМК-Ф-2 продуктивністю до 2,5 т/год.); ПАТ «Новоград-Волинськсільмаш» (МКУ-0,5, МКУ-1, БМКА-1, ОВК-2 продуктивністю від 0,5 до 2 т/год.); ВАТ «Охтирсільмаш» (АКМ-1 та АКМ-0,5 продуктивністю 1,0 та 0,5 т/год.); ВАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» (Р6-УПК - продуктивністю 0,35-0,7 т/год.); ТОВ «УкрДозамех» (продуктивністю від 0,5 до 2 т/год.). Відомим поставщиком міні-комбікормових агрегатів закордонного виробництва в Україні є ТОВ «Княжа Авіла». Технічну характеристику деяких марок комбікормових агрегатів названих підприємств наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Характеристика деяких марок малогабаритних комбікормових агрегатів вітчизняного виробництва

Технічні показники

Підприємство виробник

ВАТ «Уманьферммаш»

ПАТ «Новоград-Волинськсільмаш»

ВАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод»

Марка агрегату

УМК-Ф-2

МКУ-1,0

Р6-УПК

Продуктивність, т/год.

2,5

1,0

0,35-0,7 по зерну

Загальна потужність, кВт

 

23

 

9,7

 

4,4

Кількість компонентів

5

До 6

До 6

Однорідність змішування, %

 

 

95-97

 

95

Габаритні розміри, мм

висота

ширина

довжина

 

5600

7800

12000

 

2260

1660

2080

 

2500

1550

2000

Маса, кг

5600

540

585

Окремо слід згадати таке обладнання, як екструдери та експандери.
Екструдування відноситься до баротермічних способів обробки кормової сировини. Дає змогу істотно підвищити поживну цінність зернових та зернобобових кормів, соняшника тощо. В процесі екструдування компоненти вологістю 12–16% піддаються спочатку дії високого тиску (2,8–3,9 МПа) і температури (120–150ºС), після цього, внаслідок переміщення в зону звичайного тиску, відбувається їх декомпресійний вибух і утворення продукту мікропористої структури. В результаті такої обробки, в екструдованих продуктах відбуваються складні структурно-механічні та біохімічні зміни. Крохмаль розпадається на прості цукри, клітковина — на вторинний цукор, в зерні бобових (сої тощо) інактивуються антипоживні речовини, а уреазна активність знижується до 0,05–0,1 од. рН, знешкоджується шкідлива мікрофлора. Загалом, це зумовлює підвищення засвоюваності екструдованих кормів до 90%.
Екструдери в Україні виробляють ВАТ "Черкаське обласне підприємство "Агротехсервіс", ВАТ "Пальмірське РТП", ВАТ "УкрНДІПЛАСТМАШ", ЗАТ «ЧеркасиЕлеваторМаш» (див. табл. 3).
Експандування відноситься до барогідротермічних способів обробки кормових компонентів. Почало поширюватися порівняно недавно, з 90-х років минулого століття, переважно в країнах Західної Європи та в Північній Америці, проте набуває все більшої популярності і в Україні. Передбачає нагрівання, паро-термічну обробку, ущільнення і випресовування готового продукту через кільцевий зазор. Принцип дії експандера і екструдера приблизно однаковий, проте режими обробки дещо відрізняються. Корм в експандері обробляється за вищої вологості (до 26%), тиск у робочій камері досягає 40 МПа, а температура — 100–130 ºС. Експандування забезпечує ті ж результати, що і екструдування, але вартість обробки сировини при цьому значно нижче, головним чином з-за менших витрат електроенергії. Якщо витрати електроенергії при екструдуванні досягають 80-100 кВт-год./т, то при експандування вони в два рази нижчі. Обладнання для експандування кормів зараз в Україні не виробляється. Проте його можна придбати у представництв різних закордонних компаній, наприклад у компанії GSCOR, представництво якої знаходиться у Харкові.
Перелік деяких видів обладнання, що виробляється вітчизняними підприємствами і використовується у комбікормовій промисловості наведено в таблиці 3.

Таблиця 3 – Обладнання для приготування комбікормів, що виробляється вітчизняними машинобудівними підприємствами

Назва підприємства

Обладнання, що виробляється підприємством

ЗАТ “Інститут “Укроргверстатінпром”,

м. Харків

Лінії приготування комбікормів ЛК-10 та ЛК-5 продуктивністю 10 та 5 т/год., трієри для відділення з зернової суміші домішок, бункери для зберігання компонентів і готових комбікормів, дробарки, транспортери гвинтові

ВАТ «Дослідний електромонтажний завод»: смт Комсомольське, Зміївського р-ну Харківської обл.

Лінія приготування комбікорму ЛК- 5 продуктивністю 5 т/год., зернові сушарки

ВАТ “Хорольський механічний завод”, м. Хорол Полтавської обл.

Змішувачі кормів горизонтальні продуктивністю від 1 до 12 т/год., дробарки для зерна продуктивністю від 1 до 14 т/год., просіювачі, зерноочисні сепаратори, вентилятори відцентрові, обладнання для очищення повітря, лущильно-шліфувальні машини, міні-комбікормові агрегати МКУ-1,5, МКУ-0,7, системи управління комбікормовими заводами

ВАТ «Уманьферммаш»,

м. Умань Черкаської обл.

Установка малогабаритна для приготування комбікормів УМК-Ф-2 продуктивністю до 2,5 т/год., прес-екструдер ПЕС-250 продуктивністю 250 кг/год., дробарка зерна пневматична ДЗП-0,7 продуктивністю 0,7-1,0 т/год.

ВАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод»,

м. Могилів Подільський, Вінницької обл.

Каменевідбірники, сепаратори, дробарки, транспортери гвинтові, ланцюгові, трієри, змішувачі, малогабаритні комбікормові установки Р6-УПК, лінії по виробництву комбікормів продуктивністю від 50 до 500 т/добу

ПАТ «Новоград-Волинськсільмаш», м. Новоград Волинський, Житомирської обл.

Малогабаритні комбікормові установки і змішувачі кормів МКУ-0,5, МКУ-1, БМКА-1, ОВК-2 (0,5-2 т/год.), дробарки для зерна, зеленої маси, коренеплодів та універсальні, шнеки, запчастини

ТОВ «Княжа Авіла», с. Княжичі Броварського р-ну Київської обл.

Малогабаритні комбікормові установки, дробарки для зерна, транспортери шнекові, норії, гранулятори для кормів

ВАТ «Карлівський машинобудівний завод»,

м. Карлівка Полтавська область

Бункери для зберігання зерна, зерносушарки, норії, транспортери стрічкові, шнекові, ланцюгові, сепаратори, комплекси по зберіганню зерна

ВАТ «Вібросепаратор»,

м. Житомир

Стаціонарні і самопересувні зерноочисні сепаратори, елеватори (норії), скальператори, конвеєри, вентилятори, каменевідбірники, розвантажувачі підбункерні, машини для дозування і подавання жирів та комбікормів

ВАТ «Дніпропетровський завод «Продмаш»

Зернодробарка продуктивністю 6 т/год., машини для зняття оболонок з зерна, відділення від зерна органічних, мінеральних та металевих домішок

ЗАТ «Калиновський машзавод», м. Калинівка Вінницької області

Автомобілерозвантажувач РАГ-65
для розвантаження автомобілів з зерном та іншими сипучими вантажами

ВАТ “Одеський завод “Продмаш”, м. Одеса

 

Зерносушарка пересувна К4-УС2-А, мішкозашивна машина К4-БУВ, зернозавантажувачі шнекові КЧ-КВП-50, трієри, конвеєри скребкові, змішувачі горизонтальні, бункери для зерна

ВАТ “Точмаш”, м. Одеса

Ваговимірювальне обладнання, дозатори вагові

ВАТ “Донецький завод “Продмаш”

 

Технологічне оснащення для гранулювання кормів, матриці для виготовлення гранул

ВАТ “Ніжинський механічний завод», м. Ніжин Чернігівської обл..

Живильники і дозатори шнекові, клапани перекидні, пробовідбірники, устаткування для виготовлення рибного борошна

ВАТ «Уманський завод сільгоспмашинобудування», м. Умань, Черкаської обл.

Дробарка универсальна ДБУ-Ф-20, конвеєр гвинтовий КВЗ-100, конвеєр гвинтовий КВ- 100

ВАТ “Красилівський машзавод”, м. Красилів, Хмельницької обл.

 

Віброзавантажувачі підбункерні

ВАТ «Охтирсільмаш», м. Охтирка Сумської обл.

Агрегати комбікормові малогабаритні АКМ-1,0, АКМ-0,5, плющилка зерна ПЗ- 3

ТОВ «НВП «Екструдер», м. Харків

Лущильники проса, пневмотранспорт для переміщення зерна, екструдери

АТВТ “Елеватормельмаш”, м. Харків

 

Обладнання електротехнічне, устаткування для відділення металевих домішок У20-П100, норії зернові продуктивністю 20 т/год., циклони, розвантажувачі У2-БЦР, У2-БРО, магнітні сепаратори У1-БМЗ.

“Черкаське обласне підприємство “Агротехсервіс”, м. Черкаси

Екструдери ЕЗ-Ф-300У

ВАТ “Пальмірське РТП”.

Установка екструдування сої УЕС-Ф-800У

ВАТ “УкрНДІПЛАСТМАШ”, м. Харків

Екструдери ПЕК-125х6, ПЕК-125х8Ж і ПЕК-125х8С, ПЕК-63х5, ПЕК-40х58

ЗАТ «ЧеркасиЕлеваторМаш»

Екструдери «Bronto» ЕЗ-150, ЕЗ-210М та ЕЗ-310М

СП «Грантех», м. Київ

Преси-гранулятори

GSCOR, м. Харків

Експандери

Мельник В.О., к.с.-г.н., Інститут птахівництва НААН

Зв'язок з автором

 

 

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України