Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниHosting Ukraine

Традиційний спосіб компостування посліду – змішування його з наповнювачами, що містять вуглець: торфом, відходами гідролізного чи цукрового виробництва (лігніном), тирсою. Крім того, до компосту додають 5-10% фосфогіпсу, бішофіту й інші мінерали. Компостувати можна в польових умовах на бетонованих площадках або в закритих приміщеннях.
У процесі тривалого бродіння (дозрівання компосту), що триває кілька місяців, підвищується цінність посліду, органічні речовини переходять в легкозасвоювану форму.
Недолік цього методу – тривалість процесу. Крім того, деякі мікроорганізми залишаються як і раніше активними. Більш прискорений спосіб компостування – в біореакторах шляхом інтенсивної теплової і біохімічної обробки, де послід знезаражується за температури 75-800С. Потужність таких установок може досягати 300 т за добу. Вони забезпечені біологічними фільтрами і не представляють небезпеки для екології.
Сушіння посліду. Останнім часом все більшого розповсюдження отримує сушіння курячого посліду. Цей процес дає змогу отримувати концентроване добриво, яке легше транспортувати. Ефект від застосування сухого посліду в якості добрива в 4 рази більший, чим навозу. Він значно підвищує врожайність культур: зернових на 16%, 60-70% - кормових, 16-18% - овочевих, 30-35% - плодових, 40-50% - ягідних, 40-50% - картоплі.
Розроблено різні конструкції сушарок. Більшість з них представляють собою барабан, що обертається, всередині якого встановлені лопаті.
Сировина і теплоносій рухаються в одному напрямку (прямоточна установка). Недолік даної конструкції – низький коефіцієнт корисної дії, громіздкість, неповне знезаражування продукту.
Більш прогресивний і економічний протиточний двоходовий сушильний барабан. Технологічний процес включає загрузку сировини в приймальний бункер, його подачу транспортером в бункер-дозатор і далі – в сушильний барабан. Завдяки протитоку (назустріч теплоносію зі зростаючою температурою) сирий послід спочатку обдувається газами (110-1200С), потім, перемішуючись, поступово нагрівається до 650-7000С. час його руху в барабані – 40-50 хвилин. Цього достатньо для досягнення залишкової вологи 12-14%, знищення збудників хвороб, спор мікроорганізмів, втрати насіння схожості. Річна продуктивність таких установок становить 10-12 тис. т, що підходить для птахофабрики на 400 тис. курей-несучок.
В іншій, більш простій, але достатньо ефективній сушарці шнековий транспортер із сировиною рухається назустріч газоповітряній суміші, що подається з топки, з температурою 10000С. Переміщуючись, послід підсушується до вологості 10-12%. Продуктивність сушарки – до 6 т за добу за безперервної роботи.
Для обробки посліду з високою вологістю (до 93%) ефективна двоступенева сушарка, основана на видаленні фізично зв'язаної води у вертикальному шахто барабанному апараті, а хімічно зв'язаної вологи – у тому, що обертається прямоточної дії.
Час перебування посліду у першому випадку підбирається таким чином, щоб видалити вільну вологу, підтримуючи при цьому температуру в межах 65-750С.
Сушарка має наступні показники: температура газу на першій стадії – 200-2500С, на другій – 100-2000С; продуктивність (сухий продукт) – до 25 т/год.; витрати палива на 1 т випареної вологи – 350 кг.
Є й інший тип сушарки – аерофонтанний. Тут застосовується змішаний гідродинамічний режим: у верхній і середній частинах апарату використовується кип'ячий шар, а в нижній – вихровий. Сушарка має обертальний механізм для перемішування поступаючої маси і подрібнення крупних частинок. Як теплоносій використовується газ із топки температурою 350-4000С.
За підвищеної вологості послід обробляється в прямоточній барабанній сушарці неохолодженим газом із топки (700-10000С), в результаті чого відбувається інтенсивне видалення із сировини летучих органічних речовин, що є причиною токсичності і запаху.
У деяких випадках сушіння посліду здійснюють з природним мінералом бішофітом, використовуючи у кількості 30-70% від маси сухого посліду. Суміш сушать в барабані до умісту вологи 31-32%, отримуючи стерилізоване добриво.
Існує також комбінований спосіб сушіння посліду. Перший процес відбувається на вертикальному ланцюговому апараті всередині футерованої шахти до вологості 40-50%. Далі продукт сушать на стальних вальцях, розігрітих паром до 110-1200С. Продуктивність (сухий послідний порошок) – 25 т/добу, 2,5 т/год – волога сировина. Витрати палива на 1 т сухого посліду – 160 л солярки або 180 м3 газу. Електрична потужність – 90 кВт, займає площу в 120 м2.
Ефективний метод сушіння рідкого посліду в горизонтальних котлах для розварювання відходів птахо переробки – котлах Лаабса з багатолопатою шнековою мішалкою і паровою сорочкою.
Завантажений у котел вологий курячий послід нагрівають до температури 145-1500С, тиск – 3,5-4 кгс/см2 парою. Вказані параметри підтримують на протязі 40-50 хвилин. Потім до котла підключають вакуум і відкачують пар і гази, що виділилися. Готовий продукт має залишкову вологість 3,6%. Недолік способу – невелика продуктивність.
Сушать послід і у псевдозрідженому шарі. Сировина з природною вологістю 70-80% змішують з повітряно-сухим фосфогіпсом із розрахунку 12,5% від маси посліду і обробляють до кінцевої стадії в грануляторі.
Ще одна ефективна сушильна промислова установка включає ділянку підготовки сировини з двома ємностями, шнековий прес, що віджимає воду, три сушарки, теплоносій з температурою 300-3500С, отриманий продукт – із залишковою вологістю 0,84-0,85%.
Існує комплексну лінію для отримання сухого гранульованого пташиного посліду. Вона включає стрічковий збиральний і приймальний транспортери, завантажувач ферментера, у якому за температури 45-550С продукт визріває 7 діб, подрібнювач, стерилізатор, гранулятор-сушарку, автомат для фасування і стіл, що обертається для готової продукції.
Розроблено принципово нову технологію сушіння і конструкцію агрегату для відходів птахівництва з високою вологістю. В основі цієї технології – переробка вихідної сировини у вихровому потоці високошвидкісними газами із топки. Швидкість потоку газів складає 70-100 м/с, температура – вище 10000С. сушіння відбувається по прямоточній схемі. Установка призначена для безперервного процесу.
Техніко-економічна характеристика наступна: продуктивність (сировина) – 2,5 т/рік, кінцевий продукт – 0,6-0,7 т/рік, вологість вихідного матеріалу – 75%, готовий продукт – 12-15%, витрати природного газу – 200-210 м3/год. Така установка працює на птахофабриках і показує високу ефективність порівняно з аналогами.

Біоферментація посліду
Курячий послід представляє собою ідеальне поживне середовище для розвитку мікроорганізмів, тому що містить набір білків, поліпептидів, вільних амінокислот, мікроелементів і вуглеводів.
Залишений в герметичній ємності без доступу повітря, він починає інтенсивно бродити вже за температури 250С. При цьому виділяється газ, 60-70% якого складає метан. Анаеробний спосіб переробки органічних відходів відомий давно.
Однак важливо, яку мету переслідують при цьому. Якщо мова йде про виробництво метану, то рентабельним виробництво буде тільки при великих об'ємах, наприклад, при масі посліду, отримуваного від 15 млн. курей.
Таким чином, на практиці метод годиться для покращення властивостей посліду, його засвоюваності, збагачення амінокислотами, ліквідації токсичних речовин і шкідливих мікроорганізмів.
Біоконверсія посліду має ряд переваг над іншими технологіями його переробки, основаними на фізичних і хімічних методах. Тут процеси протікають за невисокої температури, без застосування надлишкового тиску чи вакууму, нешкідливі для людини і оточуючого середовища, значно нижчі й енергозатрати.
Технологічне обладнання достатньо просте, для його виготовлення не потрібні дорогі матеріали. Обслуговування установок також нескладне і швидко освоюється персоналом.
Технологія переробки посліду методом біоферментації основана на розвитку аеробних термофільних бактерій. У спеціальному приміщенні, забезпеченому трубами знизу і з боків, створюються оптимальні умови для їх росту.
Процес триває 5-7 діб за температури 65-750С. Перевага його в тому, що не існує певних жорстких вимог до конструкції ферментера, тому можна використати, наприклад, великі ємності.
У даному процесі важливу роль відіграє інтенсивність аерації суміші. Зустрічаються повідомлення про додавання до посліду мікроорганізмів, котрі прискорюють ферментацію.
У літературі описаний процес термофільної біофермнетації. У якості біореакторів використовують вертикальні шахти з двостулковими воротами для завантаження посліду, бетоновані ємності і т.д. Звичайно після закінчення процесу біоферментації, який триває протягом 3-4 діб, суміш висушують в апаратах з кип'ячим шаром. Застосовують і комбіновані способи, піддаючи гідролізу і біохімічному розкладенню білки, жири і вуглеводи на низькомолекулярні сполуки.
При ферментації можна використовувати культури мікроорганізмів, які виробляють етанол. Після його відгону суміш анаеробно піддається бродінню. При обробці таким методом її сепарують, рідку фракцію висушують, а тверду змішують з фосфогіпсом у відношенні 1:1, пропускають через грануляційний апарат і використовують як добрива.
Анаеробне зброджування посліду не потребує спеціальних мікробіологічних культур, так як вони вже присутні в посліді. Апараттура для цього процесу може бути будь-якої конфігурації і розміру.
Промислова установка для отримання метану більш складна. Виробнича лінія включає накопичувач послідного стоку, насос-подрібнювач, відокремлював грубих включень, анаеробний фільтр, двоступеневий коагулятор, відцентровий відокремлювач мулу, електроакустичний знезаражувач і ультрафільтраційна установка.
Для отримання повноцінних добрив перед зброджуванням у послід додають перепрілий свинячий гній, деревну тирсу, відходи лакричної сировини, бішофіт та подібне.
Добавка до 1 т посліду 0,15 т торфу призводить до зв'язування амонійних і сірчистих сполук, які інгібують дію метаноутворюючих бактерій, і вихід метану збільшується у 20 разів.
Техніко-економічні показники: за середньорічної численності курей-несучок 1 млн. голів вихід посліду від однієї особини за добу 175 г, вологість посліду (в середньому) – 85%, температура анаеробного зброджування – 550С, питома продуктивність по біогазу за добу – 2,5 л/л, уміст метану в біогазі – 60%, продуктивність (за добу) – 175 т посліду, біогазу – 7000 м3, вихід твердої фракції 15%-вої вологості – 38 т за добу. Строк окупності установки – 1 рік.
При виборі одного з указаних методів переробки посліду слід виходити з конкретних умов і можливостей. Анаеробний спосіб простий і зручний тоді, коли не ставить задача утилізувати біогаз, який виділяється.
Сушіння посліду потребує більш значних коштів на придбання установки, але швидко окупається і дуже вигідна завдяки універсальності застосування продукту.
Компостування має сенс, якщо птахофабрика розташована поблизу сільськогосподарських угідь, можна отримати прибуток і зберегти екологію.

Кисиль Н., Тер-Саркисян Э. Способы переработки помета // Птицеводство. – 2007. - №8. – С. 48-50.

Отримати консультацію у фахівця

З цим матеріалом читають:

Copyright © 2013 - 2022 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України