Сучасні методи визначення статі молодняку сільськогосподарської птиці - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Мясояичние куры Геркулес и индейки кросса Харьковский 56

 

Продуктивность индеек кросса Харьковсковский 56

 

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

Для населения предлагаем домашнюю птицу в живом весе:

Индюки кросс Харьковский (5 мес.) – 51 грн. за кг
Индейки кросс Харьковский (5 мес.) – 54 грн. за кг

Куры борковские барвистые, полтавские глинистые, слобожанские

Петухи (4,5 мес.) – 52 грн. за 1 кг, от 15 голов – 50 грн. за кг
Курочки (4,5 мес.) – 130 грн. за 1 гол., от 20 голов – 120 грн. за 1 голову

Тел.: 099-055-88-80, 097-928-46-44

 Д. б. н., Бондаренко Ю.В., Інститут птахівництва УААН

Резюме. У доповіді відображено сучасний рівень знань з теорії та практики найбільш поширених методів визначення статі молодняку сільськогосподарської птиці.


Терміни та визначення

Аутосексування – поділ за статтю пташенят аутосексних ліній і кросів.

Аутосексная лінія (популяція) - група птиці, при розведенні якої "в чистоті" проявляються розходження у фарбуванні пуху добових самців і самок.

Аутосексний крос (гібрид) - комплекс генетично різних батьківських форм, що дають при схрещуванні аутосексний (мічений за статтю) молодняк.

Аутосоми - хромосоми, які однакові в обох статей.

Вентсексинг - визначення статі добового молодняку по особливостях будови клоа- ки (японський метод).

Ген - ділянка молекули ДНК, що контролює синтез певного білка й виникнення якої-небудь ознаки.

Гетерогаметна стать – стать , у якої в ході мейозу утворюються гамети двох типів: з Z і W хромосомами. У птиці гетерогаметна жіноча стать (ZW).

Гомогаметна стать - стать, у якої в ході мейозу утворюються гамети одного типу. У птиці гомогаметна чоловіча стать (ZZ).

Гонади - внутрішні органи розмноження у птиці.

Колорсексинг - визначення статі молодняку за забарвленням пуху.

Колумбійський тип забарвлення оперення - забарвлення оперення курей, що характеризується наявністю чорного пір'я на шиї, крилах і хвості при загальному білому або коричневому тлі решти пір'яного покриву.

Молекулярне сексування - визначення статі ембріонів і молодняку птиці шляхом ідентифікації специфічних молекулярних маркерів в Z і W хромосомах.

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) - процес одержання мільйонів копій певних ділянок ДНК, які використовуються для діагностики статі ембріонів птиці.

Статевий диморфізм - розходження між самцями і самками за морфологічними, анатомічними, фізіологічними та іншими ознаками.

Пізня опереність курчат - молодняк, у якого в добовому віці первинні махові пір'я по довжині рівні або коротше покривних.

Рання опереність курчат - молодняк, у якого в добовому віці первинні махові пір'я довші покривних.

Сексинг - сортування молодняку та ембріонів птиці за статтю любим з відомих методів. Визначення статі молодняку птиці може бути пізнім (місячний вік), раннім (добовий молодняк) і надраннім (ембріональна стадія розвитку).

Сканування - вивчення внутрішньої структури живих організмів за допомогою методу ядерного магнітного резонансу.

Сортувальник (сексатор) - оператор по визначенню статі добового молодняку птиці.

Зчеплена зі статтю ознака - ознака, що контролюється геном, локалізованим у статевій хромосомі.

Федерсексинг - визначення статі молодняку за швидкості росту оперення.

Фенотип - вся сукупність ознак особини, що є результатом взаємодії між генотипом і середовищем.

Хромосоми статеві (гетерохромосоми) - пара хромосом, за якими розрізняються самці й самки.

Експресія маркера статі - фенотипічний прояв гена, локалізованого в статевій хромосомі.


 

ВСТУП

Сучасне промислове птахівництво базується на використанні високопродуктивної гібридної птиці, одержаної від схрещування спеціалізованих ліній у двох-, трьох- або чотирилінійних кросах. У процесі гібридизації птиці вирішуються важливі різнопланові завдання, що дозволяють істотно збільшити продуктивність і життєздатність фінального гібрида, а також підвищити економічну ефективність використання всього кросу в цілому.

Східчаста гібридизація вихідних ліній – невід'ємна риса сучасного племінного птахівництва. Вона передбачає масову репродукцію молодняку однієї зі статей кожної лінії й батьківської форми. Тому, в племзаводах і репродукторах виникає необхідність весь добовий молодняк поділяти за статтю й вирощувати для племінних цілей тільки самців і самок певних генотипів, які згодом беруть участь у схрещуваннях за схемою кросу для одержання фінального гібриду.

Наприклад, для одержання курчат-бройлерів у багатьох країнах світу широко використовуються чотирьохлінійні кроси м'ясних курей. Між чистими лініями таких кросів і фінальних гібридів є дві ступені гібридизації - прабатьківські й батьківські череди (рис. 1). Як наслідок цього, для одержання кінцевого продукту (бройлерів) використовується з 12- ти можливих проміжних форм тільки 6.

Рис. 1. Схема гібридизації вихідних ліній чотирилінійного кросу м'ясних курей

А і С й З, курочки ліній В і D, а також півники батьківської форми АВ і курочки материнської форми СD. Добові курчата інших структурних одиниць цього кросу (+ А, > В, + С, > D, + АВ, > СD) є побічним продуктом гібридизації. Вони можуть бути утилізовані, продані населенню або залишені в господарстві для відгодівлі на м'ясо.

Ще один аргумент на користь сексування добового молодняку в племінному птахівництві – можливість впровадити роздільностатеве вирощування ремонтного молодняку, що сприяє підвищенню його якості й економії кормів. Такий спосіб вирощування птиці дозволяє враховувати різні потреби самців і самок у поживних речовинах корму (протеїн, обмінна енергія, вітаміни, мікроелементи) і оптимізувати щільність посадки особин кожної статі. Все це позитивно позначається на росту й розвитку ремонтного молодняку, а також на наступній плодючості й життєздатності племінної птиці.

При промисловому виробництві яєць і м'яса птиці також бажано визначати стать добового молодняку. У яєчному птахівництві (кури, перепілки) така технологічна операція викликана необхідністю вирощування для птахофабрик тільки самок, а добових півників доводиться утилізувати або реалізовувати населенню за низькою ціною для екстенсивної відгодівлі.

У м'ясному птахівництві доцільність роздільностатевого вирощування птиці обумовлена різною швидкістю росту й різними строками досягнення забійного віку особинами чоловічої й жіночої статей. Як показали численні дослідження, роздільне вирощування самців і самок (бройлери, індички, мускусні качки, гуси) збільшує прирости живої маси й поліпшує показники збереженості самців і, особливо, самок, а також зменшує витрати кормів на виробництво одиниці продукції. До моменту забою одностатева птиця більше вирівняна за живою масою, що полегшує її обробку в забійному цеху.

Таким чином, інтенсивні технології роздільностатевого вирощування молодняку племінної та промислової птиці біологічно доцільні й економічно виправдані. Впровадження їх у виробництво диктує необхідність розробки точних і простих методів сортування молодняку за статтю в день виводу.

1. Короткий огляд методів визначення статі молодняку птиці

Навчитися визначати стать добового молодняку птахівники намагалися вже давно. Відомі, наприклад, два стародавніх методи, що дозволяють розділяти добових курчат на курочок і півників з точністю 60–65 %. В основі цих простих прийомів визначення статі лежать розходження в рефлекторних реакціях самців і самок на дискомфортне положення курчат.

Відповідно до першого способу, курчат піднімають за шию, при цьому ноги у півника в такому положенні будуть висіти рівно опущеними вниз, тоді як курочка буде намагатися підняти їх і корчити пальці.

Згідно до іншого способу, курчат потрібно тримати за лапки головою вниз, при цьому півник висить спокійно, а курочка намагається піднімати голову.

Точність цих двох прийомів сексування курчат можна трохи підвищити, якщо врахувати, що у добових півників у порівнянні з курочками голова більш округла, помітніший гребінець, товщі ноги й сильніше загнути й дзьоб. Та й важать півники в середньому на один-два грамів більше, ніж курочки.

Визначення статі каченят за Н.В.Сидоровим. В основу цього способу визначення статі добових каченят свійської качки (але не мускусної) положено статеві розходження в будові нижньої гортані. У селезнів нижня частина гортані при вході в грудну клітку помітно розширена й виконує функцію резонатора. Це розширення має округлу форму діаметром 3-5 мм і добре прощупується пальцями оператора.

Точність сексування каченят даним способом становить 94-98 % при швидкості близько 300 гол./година. Однак слід зазначити, що ця процедура визначення статі достатньо трудомістка й нерідко призводить до травмування каченят, що, у свою чергу, викликає збільшення відходу молодняку в процесі його вирощування.

Пізніше було розроблено біля 10-ти інших методів визначення статі добового молодняку птиці: акустичний, зондовий, ваговий, цитогенетичний, електричний, фототропний, за допомогою звукових коливань та інші. Але вони не знайшли свого застосування у виробництві з-за низької точності сексування пташенят та невисокої продуктивності праці операторів. Все це викликало необхідність розробки більш прогресивних способів діагностики статі добових пташенят – вентсексингу, федерсексингу, колорсексингу та овосексингу.

2. Визначення статі добового молодняку птиці японським методом

Японський метод (вентсексинг). На початку ХХ століття в Японії була розроблена процедура визначення статі добових курчат шляхом візуального обстеження клоаки й виявлення на її внутрішній стінці статевого горбка, що істотно розрізняється за формою й величиною у півників і курочок. У цей час японський метод визначення статі молодняку широко використовується у світовому птахівництві. У країнах СНД висококваліфіковані оператори з багаторічним стажем роботи сексують японським методом за 1 годину 600-800 добових курчат із середньою точністю 92-96 %. Швидкість сексингу індичат, каченят і гусенят трохи нижче (500 гол./годину) при точності: для індичат – 88-92 %, гусенят і каченят – 96-99 %. У процесі визначення статі молодняку цим методом можливе травмування й перезараження пташенят патогенною мікрофлорою кишечника.

Принцип методу. В основі японського методу визначення статі добового молодняку птиці лежить огляд розкритої клоаки пташеняти й виявлення в ній морфологічних розходжень у будові зародкового статевого горбка у самців та самок.

Первісна детермінація статі у ембріонів птиці обумовлена статевими хромосомами Z і W. У процесі ембріогенезу у самців (ZZ) формуються парні сім’яники й зародковий статевий горбок у клоаці, який згодом перетвориться в репродуктивний орган (пеніс). У ембріонів жіночої статі (ZW) формується, як правило, тільки ліва гонада (яєчник). До моменту вилуплення самок з яйця статевий горбок у них під дією жіночих статевих гормонів - естрогенів, регресує або здобуває іншу, чим у самців, форму.

Організація робочого місця. Продуктивність праці оператора багато в чому залежить від правильної організації його робочого місця. Для сортування добових курчат за статтю необхідно окреме приміщення з оптимальною температурою повітря (23-26 оС), гарною вентиляцією й щільними шторами на вікнах.

Існує два варіанти роботи сортувальників молодняку за статтю японським методом - сидячи й стоячий. У країнах СНД більшість операторів сексують курчат сидячи за спеціально призначеним для цієї мети столом ССЦП-2 (рис. 11 а). Крім спеціального стола на робочому місці сортувальника знаходиться настільна лампа, зручний стілець і ящики для розсортованих за статтю курчат.

Техніка сексування курчат. Визначення статі курчат містить в собі ряд послідовних операцій, які безупинно переходять одна в іншу. Один повний цикл рухів оператора містить в собі такі дії:

 • узяття курчати з ящика;
 • оцінка його кондиційності;
 • звільнення прямої кишки курчати від посліду;
 • фіксація курчати в лівій руці;
 • розкриття його клоаки;
 • огляд клоаки й визначення статі курчати;
 • розміщення півника і курочки у різні ящики.

Всі ці рухи рук досвідчений оператор виконує із вправністю, швидко й акуратно, витрачаючи на процес визначення статі одного курчати не більше 3-х секунд. Головна вимога до оператора при визначенні статі - не травмувати курчат ! При цьому, з молодняком варто поводитись обережно, щоб уникнути вивихів ножних суглобів, травмування слизуватої оболонки клоаки й розривів неміцної оболонки жовточного міхура внаслідок надмірного здавлювання черевця курчат.

Оскільки японський метод може сприяти перезараженню молодняку збудниками кишкових інфекційних захворювань (пулороз, колібактеріоз, нейсеріоз, сальмонельоз та ін.), то операторові доцільно періодично, через кожні 10-20 маніпуляцій (визначень статі) дезінфікувати пальці рук у дезрозчині. Із цією метою пальці можна опускати у ванночку з 75 %-ним розчином етилового спирту або ж обтирати їх марлевою серветкою, змоченої в цьому ж розчині.

Різновиди статевих горбків у курчат. Форма статевих горбків у добових півників і курочок сильно варіює, тому операторам необхідно придбати великий досвід, щоб безпомилково визначати стать курчат. Приблизно у 70 % добових самців зустрічається типовий статевий горбок, що схожий на півсферу діаметром близько 1 мм. Іноді зустрічаються півники з дуже маленьким статевим горбком, або з горбком, роздвоєним по середині або маючим серцеподібну форму. У більшості півників статевий горбок пружний й гладкий, блискучий, червонуватого кольору. Від нього відходять уліво й вправо по одній рожевій шкірній складці, які відділені від горбка помітним поглибленням у його основі. Оскільки горбок є щільним утворенням, то при натисненні на нього пальцем він не зникає.

Типовий вид зовнішніх статевих ознак добової курочки - наявність на стінці клоаки рожевих складок і відсутність між ними горбка (55-60 % курочок). Однак, не рідко зустрічаються курочки з невеликим гострим або плоским горбком рожевого кольору. При розтягуванні клоаки або натисканні на горбок жіночого типу він зникає, що є додатковою діагностичною ознакою жіночої статі.

Варіації статевого горбка у півників:

а - збільшений куполоподібний статевий горбок (4-6 %);

b - типовий куполоподібний горбок ( 65-75 %);

c - маленький куполоподібний статевий горбок (8-15 %), що може бути не помічений при швидкому огляді й прийнятий за жіночій тип;

d і d1 - серцеподібний горбок одного типу, що міняє свою форму при різному натисканні пальців в області клоаки (0,5-1 %). При більше сильному натисканні пальців (d) цей горбок важко диференціювати відносно статі. Ослаблення тиску на клоаку (d1) дозволяє слизуватій оболонці повернутися в природне положення, що робить характерну для чоловічої статі півсферу статевого горбка добре помітною у нижній частині цього тривершинного утворення;

e - глибоко розташований горбок, що при слабкому розкритті клоаки може бути не помічений (2-10 %);

f - перехідна форма горбка між варіантами с и d (1-6 %);

g - вертикально розщеплений половою горбок (0,5-4,0 %);

h - великий цебулеподібний горбок (0,5-3 %).

Мінливість будови клоаки у курочок:

а - найпоширеніша форма жіночого типу - повна відсутність якої-небудь структури, хоча б що віддалено нагадує горбок (55-60 %);

b - на місці горбка є V-образна складка (5-10 %);

с и с1- горбок жіночого типу, що під різним тиском пальців опера- тора змінює свою форму ( 2-5 %). При більше слабкому тиску на клоаку ( з1) цей горбок легко можна поплутати із чоловічим;

d – горбок подібний з типом с, по винятком того, що він має плоский язикоподібний зовнішній вигляд (10-17 %);

e - піднесення у вигляді горизонтального гребеня (2-10 %). Варіації цього типу важко диференціюються відносно статі;

f - плоский горбок розщеплений вертикально по серединній лінії (1-8 %). Цей тип горбка може бути легко переплутаний із чоловічим типом g. Однак, більш плоска поверхня піднесення (на відміну від округлої чоловічої) дозволяє класифікувати його носія - як "жіночу особину".

g – маленький гострий жіночий горбок, розташований трохи вліво від середньої лінії. При розкритті клоаки курчат горбок значно витикається й звішується долілиць, що чітко відрізняє його від чоловічого типу (2-8 %);

h – горбок жіночого типу, що відрізняється від чоловічого горбка занадто малими розмірами (1-5 %).

На частоту зустрічальності типів статевих горбків впливає породна приналежність курчат й ступінь тиску пальців оператора на стінки клоаки. Досвідчені визначники статі вважають, що молодняк яєчного напрямку продуктивності легше сексувати, ніж курчат м'ясних порід і кросів. Це пов'язане з тим, що останніх слабкіше виражений статевий диморфізм у будові клоаки (статевий горбок у півників має менші розміри й часто розташований глибоко в клоаці). Крім того, курчата м'ясного напрямку продуктивності більші й пухкіші, що змушує операторів поводитися з ними дуже обережно.

Особливості сексування індичат. У індичат, на відміну від курчат, зі збільшенням часу після вилуплення (у годинах) розпізнавання статі за будовою клоаки помітно полегшується. Нижче наводимо опис статевого диморфізму в будові клоаки у добових індичат, узятий нами з навчального посібника Н.П. Третьякова й Г.С. Крок. Зовнішній статевий орган добового індичати самця являє собою два однакові кулясті горбка, розташовані на краю клоаки з боку живота. Кулясті статеві горбки самця пружні, блискучі й у більшості особин червоного кольору.

У самочок зовнішні статеві органи виражені двома шкірними складками, з'єднаними між собою у вентральній частині клоаки (рис. 24 б). Форма складок трохи варіює. У більшості самок з нижньої сторони клоаки вони стовщені й витягнуті. Зустрічаються особини, у яких стовщенні складки більш округлі, що часто є причиною помилкової діагностики статі (самок приймають за самців). На відміну від статевих горбків самця, шкірні складки самки мають блідо-рожевий колір. При легкому масажуванні вони не блищать і стають плоскими, що також допомагає відрізнити самок від самців.

Техніка вентсексингу у добових індичат майже така ж, як у курчат. Відмінними рисами є те, що немає необхідності звільняти кишечник індичати від посліду, а також сильно розкривати у нього клоаку. Часто буває досить злегка відтягнути пальцями правої руки хвостик пташеняти до спини, щоб виявити горбки або складки, що диференціюють стать. Якщо ж статеві горбки у самців і шкірні складки у самок розташовані на 2-3 мм глибше краю клоаки, то тоді їх варто розкрити сильніше. Для цього великий і вказівний пальці правої руки розміщають праворуч і ліворуч від клоаки й, злегка розтягуючи її, нахиляють хвостик індичати у бік спинки.

Визначення статі гусенят, каченят, фазанят і перепелят. У добового молодняку водоплавної птиці (гусаки, качки, лебеді) статевий диморфізм у морфології клоаки виражений більш чітко, ніж у сухопутної (кури, індички, цесарки, фазани), що, у свою чергу, забезпечує більш високу точність їх сексування японським методом. У добових гусенят і каченят статевий горбок має форму злегка загнутого буравчика, розміром 1,5 – 2,0 мм [40]. Він має серединне положення в нижній частині клоаки й, у звичайному положенні пташеняти, схований у складках слизуватої оболонки. У самочок горбок завжди відсутній, а замість нього видні дві округлі шкірні складки, що зрослись між собою. На рис. 25 показаний типовий вид клоаки добового гусачка (ліворуч) і гусочки (праворуч).

У добових пташенят водоплавної птиці, так само як і у індичат, немає необхідності звільняти кишечник від його вмісту. У них також відсутні жорсткі вимоги до віку молодняку, у якого визначається стать. Однак гусенята й каченята молодче 8-ми годинного віку ще дуже вологі, пухкі й слабкі. І тому раннє визначення їхньої статі може викликати у такого молодняку травми клоаки й стінок жовточного міхура.

Техніка сексування добових цесарят, фазанят і перепелят така ж, як і у курчат, однак у зв'язку з дуже маленькими розмірами статевих горбків у самців застосування японського методу в цьому випадку значно спрощується при використанні операторами бінокулярної лупи або збільшувального скла зі збільшенням в 3-5 разів.

Контроль точності вентсексингу. Оперативний контроль за точністю визначення статі молодняку здійснюють за допомогою анатомічного методу. Цей метод абсолютно точний, однак досить трудомісткий і сполучений зі значними матеріальними витратами, викликаними забоєм пташенят. В основу цього методу покладені анатомічні розходження самців і самок у будові гонад (статевих залоз), локалізованих у черевній порожнині [39]. Перед визначенням статі анатомічним методом курчат необхідно приспати концентрованими парами діетилового ефіру. Із цією метою курчат розміщають у герметично закриту тару, куди також кладуть тампон, змочений ефіром. Потім кожне приспане курча беруть у ліву руку й за допомогою кривих ножиців роблять розтин черевної порожнини. Далі, кінцями ножиців або пінцетом відсувають убік жовточний міхур і печінку, які прикривають статеві залози, прикріплені до хребетного стовпа курчат в області хрестця.

Ідентифікацію статі добового молодняку анатомічним методом здійснюють шляхом огляду їх гонад. У добових самців всіх видів птиці в області хрестця (у глибині черевної порожнини) розташовані парні сім’яники білуватого кольору, які нагадують рисові зерна. Лівий сім’яник у деяких видів птиці трохи більше правого. Потрібно пам'ятати, що сім’яники не міцно закріплені в черевній порожнині (підвішені на коротких брижах) і при недбалому розкритті вони можуть бути відірвані. У добових півників довжина гонад приблизно однакова й становить 4,0 – 4,5 мм при їхній товщині близько 1,5 мм.

Яєчник самки – непарний орган. Він крупніше сім’яників, рожевого кольору, плоский, має форму трикутника з нечіткими границями. Яєчник розташований, як правило, з лівої сторони, а права його частина майже повністю скорочена.

За нашими спостереженнями швидкість визначення статі молодняку при використанні анатомічного методу коливається для різних видів свійської птиці від 120 (гусенята) до 200 (курчата) голів за 1 годину.

3. Визначення статі курчат за швидкістю росту оперення

(федерсексинг)

Генетичні основи федерсексингу. В основі генетичних методів визначення статі молодняку лежать закономірності спадкування зчеплених зі статтю ознак, добре помітних у добових пташенят. У якості фенотипічних маркерів статевої приналежності особини найчастіше використовуються такі ознаки екстер'єру, як швидкість росту зародкового пір'я на крилі, забарвлення й малюнок пуху молодняку й, у меншому ступені, колір плюсни.

Відповідно до теорії успадкування ознак, зчеплених зі статтю, для одержання аутосексних (мічених за статтю) курчат домінантний алель завжди повинен привноситися в схрещування гемізиготними самками, а рецесивний – гомозиготними самцями. При такому напрямку схрещування буде спостерігатися успадкування ознак за типом "хрест-навхрест", тобто, домінантну ознаку матері завжди успадкують тільки сини, а рецесивну ознака батька – тільки дочки.

Оскільки алельні гени К и k локалізовані в Z-хромосомі й контролюють різну швидкість росту махового пір'я у добових курчат, то існує пряма залежність між статтю гібридного курчати й типом опереності його крила.

Схематично процес перехресного успадкування ранньої й пізньої опереності курчат наведений нижче:

Фенотипічні розходження курочок і півників. У курочок, що рано оперюються сім первинних махових пір'їв мають вигляд трубочок довжиною 12- 13 мм, які завжди приблизно на 1/3 довші й трохи товщі парних до них покривних пір'їв. У півників, що пізно оперюються зачатки 7-ми первинних махових пір'їн за довжиною однакові із покривними або трохи коротше їх. Ступінь укорочення махових пір'їв у гібридних півників сильно варіює, що варто мати на увазі при сексуванні курчат.

Фенотипічні розходження між одноденними самцями й самками чітко виражені, що дозволяє сексувати курчат з точністю 100 % і швидкістю 1,5-2 тис. гол./год.

Племінна робота з федерсексним кросом. Для забезпечення високої точності аутосексування курчат в процесі багаторічної експлуатації федерсексного кросу необхідно постійно підтримувати абсолютну гомозиготність батьківських і материнських ліній за генами ранньої і пізньої опереності молодняку (k і К, відповідно). Із цією метою при відтворенні чистих ліній треба фенотипувати весь добовий молодняк з наступним бракуванням нетипових для кожної конкретної лінії особин. Всі передані на вирощування півники й курочки батьківських ліній повинні бути тільки з раннім типом опереності (k/k, k/-), а материнських – тільки з пізнім К/К, К/-.

4. Визначення статі курчат за забарвленням пуху (колорсексинг)

В 70-ті роки минулого століття в промисловому птахівництві багатьох країн почалося широке використання гібридних несучок яєчно-м'ясного напрямку продуктивності, що відкладають яйця з забарвленою (коричневою й кремової) шкарлупою. Тенденція витиснення "білоскорлупних" кросів курей пояснюється двома факторами – з одного боку, ринковим попитом на яйця з забарвленою шкарлупою, а з іншого боку – можливістю створювати на основі цієї птиці аутосексні кроси. Зараз гібридні кури аутосексних "коричневих" кросів виробляють у світі більшу частину харчових яєць (кроси "Ломанн браун", "Хайсекс браун", " Хай-Лайн браун", "Іса браун", "Шейвер 579", "Бованс коричневий", "Бованс золотистий", "Тетра-SL", " Бебкок-380", "Домінант-102", "Прогрес", "Роданіт", "Кубань-123", "Яффа", " Борки-Колор" та ін.).

На цей час відомі два генетичних механізми, що лежать в основі фено- типового маркірування статі добового молодняку: а) зчеплене зі статтю успадкування факторів забарвлення пуху при гібридизації й б) ефект дози генів, локалізованих в Z-хромосомі, що обумовлює статевий диморфізм пташенят при чистопорідному розведенні.

Для одержання гібридних колорсексних курчат (у яких стать можна визначати за забарвленням пуху) домінантний алель завжди повинен привноситися в схрещування гемізиготними самками, а рецесивний алель – гомозиготними самцями. Тому, для одержання аутосексних гібридних курчат проводять схрещування золотаво-коричневих півнів (s/s) зі сріблясто-білими курми (S/-) або ж схрещують однотонних (не смугастих) півнів (b/b) будь-якого забарвлення із чорно-смугастими самками (В/-). У першому випадку, внаслідок успадкування хрест-навхрест, добові гібридні сини (S/s) мають блідо-жовтий, а курочки (s/-) - золотаво-коричневий пух. У другому варіанті схрещування курчата виводяться чорні, однак у півників (В/b), на відміну від курочок (b/-), на потилиці є біла пляма. Спарювання півнів з темними ногами (іd/іd) з жовтоногими самками (Іd/-) дає дочок (іd/-) з темними ногами, а синів (Іd/іd) – зі світлими. При колорсексингу продуктивність праці оператора на рівні 6- 7 тис. голів/година. ,Точність сексування – 96-100%. Робота ж визначника статі курчат на сортувальній "каруселі" збільшує швидкість сортування молодняку за статтю на 30- 35 %.

При розведенні створених в ІП УААН різновидів аутосексного леггорна "у чистоті" добовий молодняк виводиться із чітко вираженими статевими розходженнями в забарвленні пухового покриву. У півників сріблистого різновиду (В/В S/S е+/е+) забарвлення пуху набагато світліше, ніж у курочок. Повздошно-смугастий рисунок у них нечіткий, розмитий. Подвійна доза генів В и S у сполучень із алелем е+ обумовлює поширення світлої потиличної плями по всьому тілу, що й викликає сильне посвітління пухового покриву дорзальної поверхні у півників.

Навпроти, у курочок (В/- S/- е+/е+), які несуть у своїй статевій хромосомі тільки одну дозу генів B і S, ембріональний пух дорзальної поверхні тіла характеризується чіткої темно-коричневої смугастістю, на тлі якої добре виділяється світла потилична пляма. У сріблистого різновиду аутосексного леггорна фонове забарвлення пуху молодняку сріблисто-сіра, а у золотавої – солом'яно-коричнева (В/У s/s е+/е+ і В/- s/- е+/е+). Чіткі статеві розходження курчат за забарвленням пуху дозволяють безпомилково визначати їхня стать зі швидкістю близько 7 тис. гол./година, що робить цей тип колорсексності досить перспективним для автоматичного визначення статі чистопорідного молодняку за допомогою фотомеханічних пристроїв.

5. Визначення статі молодняку домашнього птиці в процесі вирощування

Відомо, що завдяки чоловічим і жіночим статевим гормонам (андрогени й естрогени відповідно) у молодняку птиці формується широкий спектр статевих відмінностей за морфологічними, анатомічними, фізіологічними і акустичними ознаками. Деякі з них виражені настільки чітко, що можуть стати надійною основою для визначення статі підрощеного молодняку за зовнішнім виглядом. Наприклад, молоді самці деяких видів домашніх птиці (мускусна качка, індичка, курка) істотно перевищують самок за енергією росту й масою тіла, що дозволяє вже у місячному віці досить точно (70 – 80 %) відокремлювати чоловічі особини від жіночих методом індивідуального зважування молодняку.

Пізнє сексування курчат. У курей раніше всіх за вторинними статевими ознакам можна сексувати молодняк яєчної породи білий леггорн. Уже у два тижні деякі півники цієї породи помітно перевершують своїх ровесниць за величиною рожевого гребінця, тоді як у курочок гребінець жовтий і значно меншого розміру. У три з половиною тижня практично у всіх півників гребінь стає червоним і помітно збільшеним у розмірі, що дозволяє відокремити самців від самочок з точністю 96-98 %.

У важких порід курей вдається надійно відрізняти півників від курочок за формою й кольору гребеня не раніше п’ятитижневого віку. М'ясні курчата-самці в цьому віці також оперені помітно гірше, ніж самки. У них, на відміну від курочок, більш розвинені зачатки шпор і помітно довші плюсни ніг.

Важливою діагностичною ознакою статі 2-х місячних курчат є форма й структура пір'я попереку (косиці). У самців ці пір'я більш довгі й на кінцях загострені, а у самочок - закруглені. Крім того, молоді півники незалежно від основного забарвлення оперення (коричневе, червоне, глинясте, біле або чорне) відрізняються від курочок характерним для чоловічої статі добре вираженим золотавим або сріблистим блиском поперекового пір'я. Будучи зчепленими зі статтю, гени золотавості s й сріблястості S представлені у самців (ZZ) двома дозами, а у самок (ZW) – тільки однією. В результаті цього золотава або срібляста облямованість пір'я попереку (а потім і гриви) у молодих і статевозрілих півнів виражена значно сильніше, ніж у курочок.

6. Визначення статі ембріонів птиці

Як і у випадку визначення статі добового молодняку, в основу розроблювальних методів сексування іn ovo покладені різні види статевого диморфізму ембріонів, що розвиваються. Спочатку дослідники намагаються знайти розходження між ембріонами чоловічої й жіночої статей за анатомічними, біохімічними, імуногенетичними і макромолекулярними ознаками (ДНК, білки), використовуючи для цієї мети новітні методи лабораторного аналізу. Після виявлення надійного статевого диморфізму інженери розробляють чутливу техніку для його реєстрації, яку можна автоматизувати й застосовувати в широких виробничих масштабах для "сексування" яєць племінної й промислової птиці. Варто підкреслити, що тільки дискретні розходження ембріонів різних статей можуть служити надійним критерієм при визначенні їхньої статі. Якщо ж статева мінливість зародків слабко виражена й носить не якісний, а кількісний характер, то така ознака є малоінформативною для ідентифікації статі іn ovo.

Таким чином, на рубежі ХХ і ХХІ століть у розробці методів сортування молодняку домашньої птиці за статтю почався новий етап, що ознаменувався переходом процедури сексування племінної й промислової птиці на її ембріональну стадію розвитку. У відношенні курей уже зараз існує принципова можливість визначення статі ембріонів, що розвиваються у такі вікові періоди:

 • стадія бластодиска (свіжознесене яйце) – на цьому етапі розвитку стать зародків визначається шляхом аналізу геномної ДНК бластодермальних клітин на предмет наявності W-специфічних нуклеотидних послідовностей методами ПЛР і гібридизації іn sіtu;
 • 6-денні ембріони – стать ембріонів визначається шляхом взяття невеликої кількості крові з судин жовточного міхура й підрахунку кількості Z-хромосом у каріотипах кров'яних кліток (ZZ, ZW);
 • 7-денні ембріони – сексування зародків здійснюється шляхом просвічування шкарлупи яєць і реєстрації забарвлення очей у колорсексних ембріонів (у самців-неальбіносів очі темні, а у самочок-альбіносів – рожеві);
 • 18-денні ембріони – шляхом аналізу проб алантоїсної рідини, у якій виявляються естрогенні гормони, рівень яких специфічний для жіночої статі;
 • 19-денні ембріони – шляхом аналізу геномної ДНК зародків (із кліток крові або амніотичної рідини) і виявлення в самок W-специфічних ДНК-маркерів методами ПЛР і гібридизації іn sіtu або виявлення статевих розходжень у кількості ДНК методом проточної цитометрії;
 • 20-денні ембріони – шляхом сканування гонад ембріонів методом ЯМР і виявлення сім’яників у самців і яєчників – у самок.

Немає сумніву, що перераховані вище методи надраннього визначення статі птиці будуть і далі вдосконалюватися, і у майбутньому деякі з них будуть заложені в основу промислового автоматичного сексування іn ovo, що стане такою же звичайною технологічною операцією, якими в наш час стали вент-, колор- і федерсексинги.

На нашу думку, у майбутньому більше перспективними й привабливими для промислового птахівництва будуть не руйнуючу шкарлупу яєць методи діагностики статі ембріонів, які базуються на використанні спектроскопічних або понадчутливих сенсорних технологій.

Післямова

Для визначення статі молодняку у ХХ столітті вченими було розроблено більше десятка експрес-методів сексинга пташеняти, однак у практичному птахівництві широке поширення одержали тільки три з них: вентсексинг, федерсексинг і колорсексинг.

Між собою ці три методи істотно розрізняються за багатьом з (параметрам). Вентсексинг, наприклад, більше універсальний, але менш технологічний. У процесі його реалізації можливі травмування й перезараження молодняку. Навпроти, колорсексинг нешкідливий для пташенят, високотехнологічний і не вимагає тривалого навчання операторів. При його використанні вибірка молодняку з інкубатора, сортування його за статтю й вибракування слабких особин зводяться до однієї дії оператора. При цьому на одне пташеня він витрачає не більше 0,5 секунди.

Федерсексинг на даному етапі свого розвитку використовується тільки в курівництві, і за багатьма технічними характеристиками (точність і швидкість сексування курчат), а також за простотою освоєння наближається до колорсексингу.

Переходом на новий рівень знань про генетика сільськогосподарської птиці стане розробка методів спрямованого одержання з інкубаційних яєць особин бажаної статі. До теперішнього часу проблема штучної регуляції пола була вирішена тільки у шовковичного шовкопряда, у якого за допомогою партеногенетичного розвитку й зчепленних зі статтю летальних генів одержують за бажанням тільки самців або самок.

Оскільки у птиці, як і в шовковичного шовкопряда, жіноча стать гетерогаметна (ZW), методичні підходи, які було застосовано для регуляції статі у шовковичного шовкопряда, можуть виявитися перспективними й для сільськогосподарської птиці.

Таким чином, у минулому столітті були розроблені й широко впроваджені в племінне й промислове птахівництво три ефективних методи визначення статі добового молодняку - вентсексинг, колорсексинг і федерсексинг. На початку XXІ століття сучасна біологічна наука підійшла до рубежу, за яким стане можлива надійна автоматизація діагностики статі не тільки у добового молодняку, але й у ранніх ембріонів домашньої птиці. Можна також сподіватися, що в недалекому майбутньому будуть знайдені підходи до регуляції статі у птиці, що обіцяє промисловому птахівництву величезний економічний ефект.

 

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...

 

Архив видео и фотоматериалов конференций по птицеводству, организованных Институтом птицеводства Национальной академии аграрных наук и проводимых в г. Алушта >>>


 

 

Птица для птиусадебных хозяйств

Птица селекции Института птицеводства НААН для приусадебных и фермерских хозяйств >>>


Все для птицеводов

В интернет-магазине "ДЛЯ ПТИЦЕВОДОВ" предлагаются рекомендации для организации эффективного фермерского и приусадебного хозяйства: брошюры, книги и другие товары >>>


 

Разработана компьютеризиро-ванная модель повышения экономической эффективности птицеводческого предприятия.
В качестве критериев оптимизации модели выбран общую массу прибыли за год и рентабельность производства. В случае предприятия по выращиванию мясо-яичной птицы конечным результатом такой план производства, который обеспечит максимально-возможные экстремумы выбранных критериев. >>>