Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Мясояичние куры Геркулес и индейки кросса Харьковский 56

 

Продуктивность индеек кросса Харьковсковский 56

 

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

 

УДК : 636.52/.58.087.7:619:615.37

Ніколаєнко В.М. аспірант, м.н.с., Інститут птахівництва УААН

Анотація: Вивчено вплив пробіотика „Байкал ЕМ 1 У” на показники загальної резистентності, сероконверсію та динаміку живої маси курчат-бройлерів.

Summary: It has been studied the effeck of the probiotic “Baikal EM 1 Y”, on the indices of the general resistance, blood serum conversion and dynamics of the live weight of broiler chikens.

Ключові слова: курчата-бройлери, пробіотик, загальна резистентність, напруженість імунітету, жива маса, конверсія корму.


 

Вступ

Відкриття Олександром Флемінгом у 1929 році першого антибіотика мало величезне значення для лікування багатьох бактеріальних захворювань людей та тварин. Однак, починаючи з 60-х років минулого сторіччя, антибіотики почали використовувати с/г тваринам і птиці як кормові добавки [1,2].

Вперше контроль застосування антибіотиків - стимуляторів росту був зроблений в 1969 році комітетом Swann. Цей комітет рекомендував ввести обмеження на введення в корм антибіотиків, які використовувалися без ветеринарного призначення. В 1971 році застосування тетрацикліну й інших антибіотиків широкого спектра дії в субтерапевтичних дозах у кормах для тварин було заборонено [3].

Актуальним завданням сучасного птахівництва є зниження собівартості та поліпшення якості випускаємої продукції. Складність даного завдання полягає в тому, що в країнах ЄС Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВІЗ) з 2006 року заборонено використовувати кормові антибіотики в птахівництві й тваринництві. [4].

Вирощування птиці без кормових антибіотиків змушує застосування нових засобів, які б пригнічували патогенну та умовно-патогенну мікрофлору і підвищували конверсію корму, а також мали позитивну дію на загальну резистентність птиці. Значні перспективи в цьому питанні відкриваються при використанні пробіотиків. Незважаючи на наявність позитивних наукових і виробничих результатів, широкому впровадженню пробіотиків у виробництво перешкоджає недостатність інформації щодо їх ефективності.

Використання пробіотиків з лікувально-профілактичною метою, на відміну від антибіотиків і хіміопрепаратів, має позитивний вплив на імунну систему організму птиці, відновлення нормоценозу шлунково-кишкового тракту і при цьому продукти птахівництва залишаються екологічно чистими й нешкідливими [5,6,7].

*науковий керівник Кочмарський В.А.

Метою роботи було вивчення впливу пробіотика „Байкал ЕМ 1 У” на показники загальної резистентності, сероконверсію, динаміку живої маси.

Матеріали та методи досліджень. Для визначення ефективності застосування пробіотика та вивчення його впливу на загальну резистентність організму було сформовано 2 групи з курчат-бройлерів кросу «Гібро ПГ» : контрольну та дослідну - по 75 голів у кожній.

Пробіотик „Байкал ЕМ 1 У” виробництва ТОВ „Ем-центр Україна” випоювали курчатам з добового віку, з розрахунку 0,2 мл на 1кг живої маси.

Вакцинацію курчат проводили: проти хвороби Гамборо (ХГ) - на 12 і 24 день, проти інфекційного бронхіту курей та хвороби Ньюкасла (ХН) - на 19 день вирощування.

Рівень гуморального імунітету в дослідній і контрольній групах визначали в 42 денному віці до інфекційного бронхіту курей (ІБК), методами імуноферментного аналізу (ІФА), набір виробництва ВНДІЗТ, м. Володимир та ньюкаслскої хвороби (НХ) реакцією затримки гемаглютинації (РЗГА).

Динаміку живої маси курчат – вивчати шляхом щотижневого індивідуального зважування.

Комбікорм згодовували згідно норм, рекомендованих фірмою кросу „Гібро ПГ”.

Результати дослідження. При вивченні впливу пробіотика на загальну резистентність, не встановлено достовірної різниці в показниках лізоцимної активності між дослідною і контрольною групами при чотириразовому дослідженні (табл.№1). Відзначено зменшення показників ШОЕ протягом всього періоду вирощування, що вказує на позитивний вплив „Байкал ЕМ 1 У” на загальну резистентність організму (відсутність запальних процесів) (табл.№2).

Вміст білка в сироватці крові дослідної групи, вище в порівнянні з контролем, однак різниця показників незначна 0,61 мг/мл (табл.№3).

Таблиця №1. Лізоцимна активність (мкг/мл) n=5

Дні

Досвід

Контроль

10

0,45±0,0766

0,344±0,027

20

0,41±0,04

0,34±0,07

30

0,79±0,02

0,63±0,05

42

0,804±0,0756

0,78±0,0515

Таблиця №2. ШОЕ (мм/год) n=5

Дні

Досвід

Контроль

10

2,875±0,28

2,875±0,76

20

3,0±0,18

4,52±1,64

30

3,0±0,31

3,7±0,14

42

3,38±0,14

4,63±1,14

Таблиця №3. Білок (г/л) n=5

Дні

Досвід

Контроль

20

30,76 ±3,63

31,16±3,39

30

32,45±0,57

31,63±1,31

42

37,84±0,69

37,23±0,64

Напруженість імунітету проти ХГ у дослідній групі була на 25% вище, в порівнянні з контролем (табл.№4). Середнє значення титру в дослідній групі дорівнювало 12615, в контролі - 1780 (р<=0,001).

Таблиця №4. Напруженість імунітету проти хвороби Гамборо (ІФА)

Дослід

Контроль

№ п/п

Оптична

щільність

Число с/п

титр

 

Оптична

щільність

Число с/п

титр

 

„+”

0,9745

 

 

 

0,9745

 

 

 

„-„-”

0,3985

 

 

 

0,3985

 

 

 

1

0,597

0,344618

1153,446

+

0,619

0,382813

1381,142

+

2

1,307

1,577257

15638,85

+

0,657

0,448785

1813,816

+

3

1,353

1,657118

17020,48

+

0,776

0,655382

3471,135

+

4

1,475

1,868924

20917,41

+

0,755

0,618924

3146,776

+

5

1,411

1,757813

18831,41

+

0,625

0,393229

1446,181

+

6

0,638

0,415799

1591,349

+

0,653

0,44184

1765,975

+

7

0,645

0,427951

1671,899

+

0,653

0,44184

1765,975

+

8

0,783

0,667535

3582,186

+

0,631

0,403646

1512,463

+

9

1,454

1,832465

20222,89

+

0,612

0,37066

1306,844

+

10

0,433

0,059896

57,47214

-

0,385

0,02343

11,50243

-

11

1,388

1,717882

18104,17

+

0,367

0,054687

49,17375

-

12

1,33

1,617188

16323,58

+

0,514

0,200521

455,9332

+

13

1,398

1,735243

18418,9

+

0,445

0,080729

95,86269

-

14

1,415

1,764757

18959,11

+

0,409

0,018229

7,480861

-

15

1,537

1,976563

23024,53

+

0,403

0,078125

90,62377

-

16

1,112

1,238715

10336,02

+

0,391

0,013021

4,202318

-

17

0,58

0,315104

989,351

+

0,554

0,265997

740,0096

+

18

0,968

0,988715

7023,476

+

0,553

0,268229

750,6869

+

19

1,434

1,797743

19570,55

+

1,128

1,266493

10736,46

+

20

1,412

1,759549

18863,31

+

0,869

0,81684

5062,94

+

Напруженість

імунітету  (%)

95

Напруженість імунітету  (%)

70

Напруженість імунітету проти НХ між контрольною та дослідною групами, в обох групах дорівнювала 100%, однак середньогеометричний титр в дослідній групі був на 0,7 log2 вищім (табл.№5).

Таблиця №5. Напруженість імунітету проти ньюкаслської хвороби (РЗГА)

кількість проб

Титри антитіл

Напруж.. імунітету,

%

Серед. титр,

log2

0

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

2048

4096

Контроль

20

-

-

-

1

1

3

5

4

2

3

1

-

-

100

6,65

Дослід

20

-

-

-

-

3

2

3

2

2

4

3

1

-

100

7,35

В ході досліду було встановлено, що використання препарату сприяє кращому засвоєнню комбікорму та поступовому збільшенню живої маси, по відношенню до контролю, протягом всього періоду вирощування (42доби). Так, в дослідній групі при середній живій масі 2360,7г було згодовано 4607г, конверсія корму становила 1,95; у контролі - середня жива маса була 2276,0г, витрати корму - 4728г, конверсія - 2,08. Різниця у конверсії корму між дослідом та контролем - 6,7%. Жива маса на кінець вирощування в досліді була на 84,7гр вище, ніж у контролі (табл.№6).

Таблиця №6. Динаміка живої маси курчат-бройлерів

Вік

Дослід

Контроль

Різниця між дослідом і контролем

(тижнів)

(г)

(г)

(г)

( %)

1

150,7

143

7,7

5,4

2

373,8

351,5

22,3

6,4

3

765,7

742,5

23,2

3,1

4

1242

1200

41,9

3,5

5

1775

1732

43,0

2,5

6

2360,7

2276

84,7

3,6

Збереженість у досліді склала 100%, у контролі 98,7%.

Висновки.

  1. При використанні препарату „Байкал ЕМ 1 У”, не відмічено достовірної різниці між дослідом та контролем в показниках загальної резистентності.
  2. Встановлено, що напруженість гуморального імунітету у курчат проти ХГ, яким випоювали ЕМ – препарат була вище в порівнянні з контрольною групою на 25%; до НХ напруженість імунітету була 100% в обох групах, однак середньогеометричний титр антитіл у дослідній групі був на 0,7 log2 вище.
  3. Жива маса курчат-бройлерів дослідної групи в 42 денному віці була 2360,7 гр., у контролі – 2276 гр, що на 3,7% вище. Випоювання „Байкалу ЕМ 1 У” підвищує конверсію корму та зменшує його затрати на 6,7% (1,95 і 2,08 відповідно).

Література

  1. Ветеринарные пробиотические препараты // Ветеринария с/х животных.-2005.-№2.-С.43-46.
  2. Стегній Б.Т., Гужвинськая С.О. Пробіотики у тваринництві// Вісник аграрної науки.-2005.-№2.-С.26-29.
  3. Лод Ноллед ЕС приближается к будущему без антибиотиков-стимуляторов/ Птахівництво – Харків,2005.-Вип 57.-С.272-276.
  4. Parker, R.B. Probiotics the other half of the antibiotics story.//Anim. Nutr. and Health. 1974, 29: 4-8.
  5. Гужвінська С.О. Застосування пробіотиків у птахівництві /Птахівництво – Харків,2003.-Вип 53.-С.552-556.
  6. Использование пробиотика при откорме гусят на мясо/ Тараканов Б., Никулин В., Герасименко В. //Птицеводство – 2004-№5.-С.24-25.
  7. Стегній Б.Т., Труськова Т.Ю. / Пробіотики в твариництві: деякі аспекти конструювання і застосування //Матеріали Міжнар. науково-практ. конф. „Пробіотики – ХХ1століття. Біологія. Медицина. Практика.”

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...

 

 

Украинское отделение ВНАП

Сегодня ВНАП – наибольшая международная общественная птицеводческая организация, представленная в 70 странах мира и насчитывает больше чем
7 000 членов >>>


Архив видео и фотоматериалов конференций по птицеводству, организованных Институтом птицеводства Национальной академии аграрных наук и проводимых в г. Алушта >>>


 

 

Птица для птиусадебных хозяйств

Птица селекции Института птицеводства НААН для приусадебных и фермерских хозяйств >>>


Все для птицеводов

В интернет-магазине "ДЛЯ ПТИЦЕВОДОВ" предлагаются рекомендации для организации эффективного фермерского и приусадебного хозяйства: брошюры, книги и другие товары >>>


 

Разработана компьютеризиро-ванная модель повышения экономической эффективности птицеводческого предприятия.
В качестве критериев оптимизации модели выбран общую массу прибыли за год и рентабельность производства. В случае предприятия по выращиванию мясо-яичной птицы конечным результатом такой план производства, который обеспечит максимально-возможные экстремумы выбранных критериев. >>>