Вплив пробіотика «Байкал ЕМ 1У» на загальну резистентність, сероконверсію та живу масу курчат-бройлерів - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Мясояичние куры Геркулес и индейки кросса Харьковский 56

 

Продуктивность индеек кросса Харьковсковский 56

 

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

 

УДК : 636.52/.58.087.7:619:615.37

Ніколаєнко В.М. аспірант, м.н.с., Інститут птахівництва УААН

Анотація: Вивчено вплив пробіотика „Байкал ЕМ 1 У” на показники загальної резистентності, сероконверсію та динаміку живої маси курчат-бройлерів.

Summary: It has been studied the effeck of the probiotic “Baikal EM 1 Y”, on the indices of the general resistance, blood serum conversion and dynamics of the live weight of broiler chikens.

Ключові слова: курчата-бройлери, пробіотик, загальна резистентність, напруженість імунітету, жива маса, конверсія корму.


 

Вступ

Відкриття Олександром Флемінгом у 1929 році першого антибіотика мало величезне значення для лікування багатьох бактеріальних захворювань людей та тварин. Однак, починаючи з 60-х років минулого сторіччя, антибіотики почали використовувати с/г тваринам і птиці як кормові добавки [1,2].

Вперше контроль застосування антибіотиків - стимуляторів росту був зроблений в 1969 році комітетом Swann. Цей комітет рекомендував ввести обмеження на введення в корм антибіотиків, які використовувалися без ветеринарного призначення. В 1971 році застосування тетрацикліну й інших антибіотиків широкого спектра дії в субтерапевтичних дозах у кормах для тварин було заборонено [3].

Актуальним завданням сучасного птахівництва є зниження собівартості та поліпшення якості випускаємої продукції. Складність даного завдання полягає в тому, що в країнах ЄС Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВІЗ) з 2006 року заборонено використовувати кормові антибіотики в птахівництві й тваринництві. [4].

Вирощування птиці без кормових антибіотиків змушує застосування нових засобів, які б пригнічували патогенну та умовно-патогенну мікрофлору і підвищували конверсію корму, а також мали позитивну дію на загальну резистентність птиці. Значні перспективи в цьому питанні відкриваються при використанні пробіотиків. Незважаючи на наявність позитивних наукових і виробничих результатів, широкому впровадженню пробіотиків у виробництво перешкоджає недостатність інформації щодо їх ефективності.

Використання пробіотиків з лікувально-профілактичною метою, на відміну від антибіотиків і хіміопрепаратів, має позитивний вплив на імунну систему організму птиці, відновлення нормоценозу шлунково-кишкового тракту і при цьому продукти птахівництва залишаються екологічно чистими й нешкідливими [5,6,7].

*науковий керівник Кочмарський В.А.

Метою роботи було вивчення впливу пробіотика „Байкал ЕМ 1 У” на показники загальної резистентності, сероконверсію, динаміку живої маси.

Матеріали та методи досліджень. Для визначення ефективності застосування пробіотика та вивчення його впливу на загальну резистентність організму було сформовано 2 групи з курчат-бройлерів кросу «Гібро ПГ» : контрольну та дослідну - по 75 голів у кожній.

Пробіотик „Байкал ЕМ 1 У” виробництва ТОВ „Ем-центр Україна” випоювали курчатам з добового віку, з розрахунку 0,2 мл на 1кг живої маси.

Вакцинацію курчат проводили: проти хвороби Гамборо (ХГ) - на 12 і 24 день, проти інфекційного бронхіту курей та хвороби Ньюкасла (ХН) - на 19 день вирощування.

Рівень гуморального імунітету в дослідній і контрольній групах визначали в 42 денному віці до інфекційного бронхіту курей (ІБК), методами імуноферментного аналізу (ІФА), набір виробництва ВНДІЗТ, м. Володимир та ньюкаслскої хвороби (НХ) реакцією затримки гемаглютинації (РЗГА).

Динаміку живої маси курчат – вивчати шляхом щотижневого індивідуального зважування.

Комбікорм згодовували згідно норм, рекомендованих фірмою кросу „Гібро ПГ”.

Результати дослідження. При вивченні впливу пробіотика на загальну резистентність, не встановлено достовірної різниці в показниках лізоцимної активності між дослідною і контрольною групами при чотириразовому дослідженні (табл.№1). Відзначено зменшення показників ШОЕ протягом всього періоду вирощування, що вказує на позитивний вплив „Байкал ЕМ 1 У” на загальну резистентність організму (відсутність запальних процесів) (табл.№2).

Вміст білка в сироватці крові дослідної групи, вище в порівнянні з контролем, однак різниця показників незначна 0,61 мг/мл (табл.№3).

Таблиця №1. Лізоцимна активність (мкг/мл) n=5

Дні

Досвід

Контроль

10

0,45±0,0766

0,344±0,027

20

0,41±0,04

0,34±0,07

30

0,79±0,02

0,63±0,05

42

0,804±0,0756

0,78±0,0515

Таблиця №2. ШОЕ (мм/год) n=5

Дні

Досвід

Контроль

10

2,875±0,28

2,875±0,76

20

3,0±0,18

4,52±1,64

30

3,0±0,31

3,7±0,14

42

3,38±0,14

4,63±1,14

Таблиця №3. Білок (г/л) n=5

Дні

Досвід

Контроль

20

30,76 ±3,63

31,16±3,39

30

32,45±0,57

31,63±1,31

42

37,84±0,69

37,23±0,64

Напруженість імунітету проти ХГ у дослідній групі була на 25% вище, в порівнянні з контролем (табл.№4). Середнє значення титру в дослідній групі дорівнювало 12615, в контролі - 1780 (р<=0,001).

Таблиця №4. Напруженість імунітету проти хвороби Гамборо (ІФА)

Дослід

Контроль

№ п/п

Оптична

щільність

Число с/п

титр

 

Оптична

щільність

Число с/п

титр

 

„+”

0,9745

 

 

 

0,9745

 

 

 

„-„-”

0,3985

 

 

 

0,3985

 

 

 

1

0,597

0,344618

1153,446

+

0,619

0,382813

1381,142

+

2

1,307

1,577257

15638,85

+

0,657

0,448785

1813,816

+

3

1,353

1,657118

17020,48

+

0,776

0,655382

3471,135

+

4

1,475

1,868924

20917,41

+

0,755

0,618924

3146,776

+

5

1,411

1,757813

18831,41

+

0,625

0,393229

1446,181

+

6

0,638

0,415799

1591,349

+

0,653

0,44184

1765,975

+

7

0,645

0,427951

1671,899

+

0,653

0,44184

1765,975

+

8

0,783

0,667535

3582,186

+

0,631

0,403646

1512,463

+

9

1,454

1,832465

20222,89

+

0,612

0,37066

1306,844

+

10

0,433

0,059896

57,47214

-

0,385

0,02343

11,50243

-

11

1,388

1,717882

18104,17

+

0,367

0,054687

49,17375

-

12

1,33

1,617188

16323,58

+

0,514

0,200521

455,9332

+

13

1,398

1,735243

18418,9

+

0,445

0,080729

95,86269

-

14

1,415

1,764757

18959,11

+

0,409

0,018229

7,480861

-

15

1,537

1,976563

23024,53

+

0,403

0,078125

90,62377

-

16

1,112

1,238715

10336,02

+

0,391

0,013021

4,202318

-

17

0,58

0,315104

989,351

+

0,554

0,265997

740,0096

+

18

0,968

0,988715

7023,476

+

0,553

0,268229

750,6869

+

19

1,434

1,797743

19570,55

+

1,128

1,266493

10736,46

+

20

1,412

1,759549

18863,31

+

0,869

0,81684

5062,94

+

Напруженість

імунітету  (%)

95

Напруженість імунітету  (%)

70

Напруженість імунітету проти НХ між контрольною та дослідною групами, в обох групах дорівнювала 100%, однак середньогеометричний титр в дослідній групі був на 0,7 log2 вищім (табл.№5).

Таблиця №5. Напруженість імунітету проти ньюкаслської хвороби (РЗГА)

кількість проб

Титри антитіл

Напруж.. імунітету,

%

Серед. титр,

log2

0

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

2048

4096

Контроль

20

-

-

-

1

1

3

5

4

2

3

1

-

-

100

6,65

Дослід

20

-

-

-

-

3

2

3

2

2

4

3

1

-

100

7,35

В ході досліду було встановлено, що використання препарату сприяє кращому засвоєнню комбікорму та поступовому збільшенню живої маси, по відношенню до контролю, протягом всього періоду вирощування (42доби). Так, в дослідній групі при середній живій масі 2360,7г було згодовано 4607г, конверсія корму становила 1,95; у контролі - середня жива маса була 2276,0г, витрати корму - 4728г, конверсія - 2,08. Різниця у конверсії корму між дослідом та контролем - 6,7%. Жива маса на кінець вирощування в досліді була на 84,7гр вище, ніж у контролі (табл.№6).

Таблиця №6. Динаміка живої маси курчат-бройлерів

Вік

Дослід

Контроль

Різниця між дослідом і контролем

(тижнів)

(г)

(г)

(г)

( %)

1

150,7

143

7,7

5,4

2

373,8

351,5

22,3

6,4

3

765,7

742,5

23,2

3,1

4

1242

1200

41,9

3,5

5

1775

1732

43,0

2,5

6

2360,7

2276

84,7

3,6

Збереженість у досліді склала 100%, у контролі 98,7%.

Висновки.

  1. При використанні препарату „Байкал ЕМ 1 У”, не відмічено достовірної різниці між дослідом та контролем в показниках загальної резистентності.
  2. Встановлено, що напруженість гуморального імунітету у курчат проти ХГ, яким випоювали ЕМ – препарат була вище в порівнянні з контрольною групою на 25%; до НХ напруженість імунітету була 100% в обох групах, однак середньогеометричний титр антитіл у дослідній групі був на 0,7 log2 вище.
  3. Жива маса курчат-бройлерів дослідної групи в 42 денному віці була 2360,7 гр., у контролі – 2276 гр, що на 3,7% вище. Випоювання „Байкалу ЕМ 1 У” підвищує конверсію корму та зменшує його затрати на 6,7% (1,95 і 2,08 відповідно).

Література

  1. Ветеринарные пробиотические препараты // Ветеринария с/х животных.-2005.-№2.-С.43-46.
  2. Стегній Б.Т., Гужвинськая С.О. Пробіотики у тваринництві// Вісник аграрної науки.-2005.-№2.-С.26-29.
  3. Лод Ноллед ЕС приближается к будущему без антибиотиков-стимуляторов/ Птахівництво – Харків,2005.-Вип 57.-С.272-276.
  4. Parker, R.B. Probiotics the other half of the antibiotics story.//Anim. Nutr. and Health. 1974, 29: 4-8.
  5. Гужвінська С.О. Застосування пробіотиків у птахівництві /Птахівництво – Харків,2003.-Вип 53.-С.552-556.
  6. Использование пробиотика при откорме гусят на мясо/ Тараканов Б., Никулин В., Герасименко В. //Птицеводство – 2004-№5.-С.24-25.
  7. Стегній Б.Т., Труськова Т.Ю. / Пробіотики в твариництві: деякі аспекти конструювання і застосування //Матеріали Міжнар. науково-практ. конф. „Пробіотики – ХХ1століття. Біологія. Медицина. Практика.”

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...

 

Архив видео и фотоматериалов конференций по птицеводству, организованных Институтом птицеводства Национальной академии аграрных наук и проводимых в г. Алушта >>>


 

 

Птица для птиусадебных хозяйств

Птица селекции Института птицеводства НААН для приусадебных и фермерских хозяйств >>>


Все для птицеводов

В интернет-магазине "ДЛЯ ПТИЦЕВОДОВ" предлагаются рекомендации для организации эффективного фермерского и приусадебного хозяйства: брошюры, книги и другие товары >>>


 

Разработана компьютеризиро-ванная модель повышения экономической эффективности птицеводческого предприятия.
В качестве критериев оптимизации модели выбран общую массу прибыли за год и рентабельность производства. В случае предприятия по выращиванию мясо-яичной птицы конечным результатом такой план производства, который обеспечит максимально-возможные экстремумы выбранных критериев. >>>