Ефективність використання препарату "Неохлор" при дезинфекції приміщень в присутності птиці - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Мясояичние куры Геркулес и индейки кросса Харьковский 56

 

Продуктивность индеек кросса Харьковсковский 56

 

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

 

Безрукава І. Ю., зав. відділом профілактики хвороб птиці

Циновий О. В., с.н.с. Шомін О.А., н.с. Рябінін С. В., м.н.с Ніколаєнко В. М., м.н.с. Ніколаєнко Ю. Ю., м.н.с. Інститут птахівництва УААН

Новічков О. В. Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції .


Вивчено ефективність використання препарату ”Неохлор” для дезінфекції приміщень в присутності птиці. ”Неохлор” діє бактерицидно на мікрофлору пташників. Не має негативного впливу на напруженість гуморального імунітету, на клініко-біохімічні та гематологічні показники. Використання дезінфектанту сприяє підвищенню збереженості поголів’я.

Для сучасного промислового птахівництва характерна висока концентрація птиці на відносно обмежених територіях, поточна система вирощування , збільшення щільності посадки у пташниках, що сприяє репродукції мікроорганізмів у високих концентраціях і посилення їх патогенних властивостей.

За таких умов необхідна добре продумана і чітко спланована система профілактичних заходів, спрямованих на зменшення мікробного „тиску”.

Висока мікробна забрудненість повітря в пташниках негативно впливає на ріст і розвиток птиці, її збереженість та продуктивність [3].

З метою зменшення мікробного „тиску” проводиться дезінфекція в пташниках , в присутності птиці в період її вирощування та утримання [1,2,3,4].

У зв’язку з незначною кількістю вітчизняних дезінфікуючих засобів, які застосовуються в присутності птиці, виникає необхідність в розробці і впроваджені нових препаратів, які за своїми бактерицидними властивостями і нешкідливістю переважали існуючі [5,6].

Мета дослідження - вивчення ефективності використання препарату „Неохлор” для дезінфекції птахівничих приміщень в присутності птиці в комплексі з застосуванням пробіотика «Моноспорина ПК»

Матеріали та методи. Дослідження проводили на курчатах-бройлерах кросу „Гібро ПГ” в кількості 100 голів.

„Неохлор” – препарат, який у своєму складі містить гіпохлорит натрію- 5,0-9,0% за активним хлором та допоміжні речовини – антикорозійні, миючі, ароматизуючі та компоненти для стабілізації активного хлору, виготовлений ЗАТ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції».

 • Пробіотик „Моноспорин ПК” – основа препарату штам Bacillus subtilis 090, виготовлений Сакською біофабрикою ТОВ СХП „Нива”.
 • Вакцини: проти інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ) із штаму „ХГ” (Росія), вакцина проти ньюкаслської хвороби (НХ) фірми НВП „Біо-Тест-Лабораторія” (Україна).
 • Курчат-бройлерів щеплювали:
 • проти ІБХ двічі у 12- та 24-денному віці;
 • проти НХ одноразово у 20-денному віці.
 • Курчатам усіх груп з 7-го до 42-го дня життя з профілактичною метою у корм вводили кокцидіостатик „Юмаміцин” (Болгарія) із розрахунку 5,0 г на 10 кг корму.
 • Вивчення бактерицидної дії препарату проводили шляхом взяття змивів в пробірки зі стерильним фізіологічним розчином з різних тест-об’єктів площею 10 см2: в контрольній групі 1 раз на добу, в дослідній двічі - до та після обробки дезінфектантом. Матеріал висівали на чашки Петрі з МПА і ставили у термостат на 24 години, після цього підраховували кількість колоній. Змиви з окремих тест - об’єктів розводили в 10 і 100 разів.
 • Концентрацію мікроорганізмів в повітрі вивчали загальноприйнятим методом седиментації при експозиції 5 хвилин. В контрольній групі дослідження проводили 1 раз на добу, а в дослідній – до та після обробки дезінфектантом. Через 24 год. підраховували кількість колоній на МПА.
 • Кількість еритроцитів, рівень гемоглобіну та ШОЕ визначали в 30-ти та 40-ка денному віці за загальноприйнятими методами.
 • Напруженість імунітету до ІБХ визначали у 40 добовому віці методом імуноферментного аналізу (ІФА) (набір виробництва ВНДІЗТ, м. Володимир), до НХ в реакції затримки гемаглютинації (РЗГА).
 • Біохімічні дослідження проводились у 30 і 40 добовому віці з використанням наборів фірми „Філісіт” (Україна.)
 • Визначали в сироватці крові: - активність аспартатамінотрасферази (АсАТ) за методом Райтмана та Френкеля (1957р.), - лужної фосфатази методом Кінда (1954р), - загальний білок – біуретовим методом, - сіромукоїди турбодіметричним методом.
 • Технологічні параметри вирощування курчат-бройлерів (щільність посадки, температурний режим, освітлення, повітрообмін) були витримані згідно рекомендацій фірми.

Схема досліджень. Було сформовано дослідну і контрольну групи, по 50 голів в кожній. Препарат „Неохлор” застосовували в присутності птиці аерозольним методом за допомогою генератору «Ураган».

Для профілактики бактеріальних інфекцій курчатам дослідної і контрольної груп вводили у корм 1% пробіотика „Моноспорин ПК” із 1-ї по 8-му та із 30-ї по 35-ту добу.

1 - група – контрольна (дезінфектант не застосовували,);

2 - група – дослідна (аерозольна обробка 1 %-м робочим розчином препарату „Неохлор” із розрахунку 0,04 л/м3 щоденно з 20 по 34 день вирощування,).

Результати досліджень.

При проведенні бактеріологічних досліджень встановлено , що аерозольна обробка препаратом „Неохлор” сприяє зменшенню кількості мікроорганізмів. В середньому бактерицидна дія препарату на твердих поверхнях становила 95,4%, у повітрі 55%. У контрольній групі, де не було використано дезінфектант, кількість мікроорганізмів постійно зростала. Так з 20 по 34 день вирощування кількість їх збільшувалася в 10 разів у повітрі, а на твердих тест-об’єктах в 20-400 разів.

Біохімічними дослідженнями було виявлено:

 • збільшення кількості сіромукоїдів у дослідній групі в порівнянні з контролем, що вказує на підвищення загальної резистентності птиці;
 • показники ферментативної активності сироватки крові – аспартатамінотрансфераза (АсАТ) залишилися на одному рівні, лужна фосфатаза нижча у дослідних групах в порівнянні з контролем, як в 30-ти так і в 40–ка добовому віці, що вказує на стабілізацію ліпідного, вуглеводного, мінерального обмінів;
 • кількість білку в сироватці крові контрольної і дослідної групи в 30 днів вірогідно не змінювалась, при повторному дослідженні, в 40 днів, вміст білку в сироватці крові збільшувався, це вказує на позитивний вплив препарату „Неохлор” на білковий обмін. (Табл. № 1)

Гематологічними дослідженнями визначено підвищення рівня гемоглобіну і кількості еритроцитів при першому дослідженні (30 днів) і стабілізація рівня цих показників при повторному дослідженні (40 днів), в дослідній групі в порівнянні з контролем. Також відмічено зменшення показників ШОЕ в перше і друге (30 і 40 днів) дослідження в дослідній групі в порівнянні з контролем.

Зміни цих показників свідчать про покращення функціонального стану птиці і оздоровлюючий ефект препарату. (Табл. № 1).

Таблиця № 1. Біохімічні та гематологічні показники курчат-бройлерів.

Назва показника,

 од. вимірювання

1-ша

контрольна група

2-га

дослідна група

Вік птиці, дні

30 днів

40 днів

30 днів

40 днів

Загальний білок , г/л

38,52±0,59

34,49±0,82

36,20±1,25

37,25±1,09

АсАТ, мкмоль/год*мл

1,55±0,09

1,63±0,03

1,51±0,03

1,62±0,03

Лужна фосфатаза, нмоль/с*л

11290±

2575,02

5416±721

5330±

435,03*

4748±362

Сіромукоїди,

од. помутніння

2,75±0,04

2,84±0,11

3,04±0,18

3,24±0,19

Гемоглобін, г/л

131,18±4,92

130,92±5,28

143,94±4,31

135,60±2,46

Еритроцити, млн

3,61±0,41

3,41±0,25

3,83±0,24

3,40±0,35

ШОЕ, мм/год

3,8±0,74

3,6±0,45

2,4±0,45

2,7±0,29

Вплив дезінфектанту „Неохлор” на сероконверсію при щепленні курчат–бройлерів проти ІБХ та НХ вивчали в порівнянні з контролем. Дослідження проводили методом РЗГА (НХ) та ІФА (ІБХ). Напруженість імунітету до двох інфекцій (ІБХ, НХ) вивчали у курчат 40 добового віку (табл. №2).

Таблиця № 2. Напруженість імунітету (%)

групи

Кількість проб

НХ (РЗГА)

ІБХ (ІФА)

1

20

100

95

2

20

100

85

Напруженість імунітету до НХ у курчат – бройлерів як дослідної так і контрольної груп становила 100 % . Встановлено, що напруженість імунітету до ІБХ в контрольній групі була на 5 % вища порівняно з дослідною 95 % і 90 % відповідно. Відмічено позитивний вплив препарату на живу масу курчат-бройлерів і їх збереженість ( табл. № 3)

Таблиця №3. Динаміка живої маси курчат-бройлерів

Тиждень

Середня жива маса, гр.

Норма

Контрольна група

Дослідна група

1-ий

165

159,85±2,66

162,3±2,15

2-ий

426

426,75±9,06

421,05±5,95

3-ій

835

835,2±14,03

830,85±11,1

4-ий

1319

1401,8±23,92

1376,15±19,09

5-ий

1846

1978,45±33,35

1936,9±31,66

6-ий

2363

2497,76±51,48

2517,4±43,06

Середня жива маса курчат-бройлерів в дослідній групі становила 2517,4 гр., в контрольній групі – 2497,76, що перевищує стандарт кросу „Гібро ПГ” на 154,4 гр. та 134,76 гр. відповідно.

Збереженість за 6 тижнів вирощування в дослідній групі – 98 %, а в контрольній – 88 %.

Висновки

 1. При використанні препарату “Неохлор” знижується мікробний „тиск” в приміщенні в присутності птиці. В середньому бактерицидна активність препарату на твердих поверхнях становила 95,4 %, у повітрі 55 %.
 2. Не відмічено негативного впливу препарату «Неохлор» на напруженість гуморального імунітету проти ньюкаслської хвороби та інфекційної бурсальної хвороби, а також на клініко-біохімічні та гематологічні показники птиці.
 3. Середня жива маса птиці в дослідній групі становила 2517,4 гр. що перевищує стандарт кросу „Гібро ПГ” на 154,4 гр. та на 19,64 гр. вища в порівнянні з контролем.
 4. Використання дезінфектанту сприяє підвищенню збереженості поголів’я птиці на 10 %.
 5. Результати бактеріологічних, біохімічних, гематологічних, серологічних досліджень, а також динаміка живої маси і збереженість курчат-бройлерів протягом 6 тижнів вирощування, дають підставу рекомендувати препарат „Неохлор” для дезінфекції приміщень в присутності птиці в концентрації 1 % із розрахунку 0,04 л/м3.

Список літератури

 1. Байдевлятов Ю.А. Современные проблемы санации и дезинфекции в птицеводстве// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-6 квітня 2000року. – Київ,2000. С.12-14.
 2. Байдевлятов Ю.А. Забруднення повітря пташників у процесі їх експлуатації// Ветеринарна медицина України.- 2001.- №10-. С.29.
 3. Дуюнов Е.Е. Застосування нових режимів дезінфекції для зменшення мікробної забрудненості повітря при вирощуванні бройлерів// Птахівництво: Міжвід. тематич. наук. зб. / ІП УААН. – Харків, 2006. – Вип. 58.
 4. Закомырдин А.А., Поляков А.А. Санация воздуха животноводческих помещений // руководство по вет.санации. – Москва,1986.- С. 86-96.
 5. Каратеев А.Н., Сахацкий Н.И., Безрукавая И.Ю. Новый дезинфектант широкого спектра действия// Птахівництво: Міжвід. тематич. наук. зб. / ІП УААН. – Харків, 2003. – Вип. 53. -С.572-576.
 6. Сахацкий И.Н. Дезинфицирующие средства для птицеводства: сравнительная эффективность (обзор) // Птахівництво: Міжвід. тематич. наук. зб. / ІП УААН. – Харків, 2004. – Вип. 55. -С.559-569.

Виробник препарату:

ЗАТ «Український науково – виробничий центр проблем дезінфекції» 04107, м. Київ, вул. Нагірна 6/31.

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...

 

Архив видео и фотоматериалов конференций по птицеводству, организованных Институтом птицеводства Национальной академии аграрных наук и проводимых в г. Алушта >>>


 

 

Птица для птиусадебных хозяйств

Птица селекции Института птицеводства НААН для приусадебных и фермерских хозяйств >>>


Все для птицеводов

В интернет-магазине "ДЛЯ ПТИЦЕВОДОВ" предлагаются рекомендации для организации эффективного фермерского и приусадебного хозяйства: брошюры, книги и другие товары >>>


 

Разработана компьютеризиро-ванная модель повышения экономической эффективности птицеводческого предприятия.
В качестве критериев оптимизации модели выбран общую массу прибыли за год и рентабельность производства. В случае предприятия по выращиванию мясо-яичной птицы конечным результатом такой план производства, который обеспечит максимально-возможные экстремумы выбранных критериев. >>>