Наноаквахелати мікроелементів – як альтернатива антибіотикам у системі профілактики бактеріозів птиці - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Мясояичние куры Геркулес и индейки кросса Харьковский 56

 

Продуктивность индеек кросса Харьковсковский 56

 

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

Березовський А.В., Фотіна Г.А., Коваленко А.В.

Cумський національний аграрний університет

Резюме. Инфицирование индеек и кур микоплазмами остается одним из основных факторов производственных издержек птицеводческих хозяйств большинства стран. В данной работе приведены результаты опытов относительно применения препарата Микростимулин при экспериментальном микоплазмозе ремонтного молодняка яичных кур. Доказано, что новый комплексный препарат на основании наноаквахелатов микроэлементов является высоко эффективным средством для профилактики инфекционного синовиту. Полученные результаты дают возможность прогнозировать применение данного препарата альтернативно антибиотикам в системе выращивания молодняка птицы.

Ключевые слова: Микростимулин, цыплята, микоплазмоз, иммунитет, профилактика.

Summary. Infection of turkeys and chickens by mycoplasma is a major cause of production losses in poultry farms in most countries This article presents information about the using preparation Microstimulin at the experimental mycoplasmosis of rearing chickens oviparous. Proved that a new drug with the basis of a comprehensive nanoaquachelates trace elements, is highly effective for the prevention synovitis. Infectious. The results that we obtained make it possible to predict the using of this drug instead of antibiotics in the rearing poultry.

Keywords: Mikrostimulin, chickens, mycoplasmosis, immunity, prevention


 

Вступ. Мікоплазми поширені в природі. Деякі з них живуть як сапрофіти на органічних залишках або паразитують у тканинах макроорганізмів, та не завдають останнім ніякої шкоди. Однак, відомо безліч видів мікоплазм, що викликають хвороби у рослин, комах і хребетних. Мікоплазми виявлено у більшості видів птахів. В наслідок цього мікоплазмози є досить поширеними хворобами в птахівництві.

Мікоплазми – група прокаріотних мікроорганізмів. Вони схожі на найдрібніші бактерії, але позбавлені клітинної стінки і покриті зовні тільки цитоплазматичною мембраною. Відсутність клітинної стінки є важливим фактором, оскільки мікоплазми не чутливі до тієї групи антибіотиків, які пригнічують ріст бактерій, впливаючи на клітинну стінку. Мікоплазмози спричиняються мікоплазмами – унікальними мікроорганізмами, котрі займають проміжне положення між бактеріями та вірусами [1, 2]. Поміж видів роду Mycoplasma для ветеринарної медицини найбільшу проблемність демонструють два види Mycoplasma gallisepticum і M. synoviae. Найбільш патогенну дію на індичок і курей надає М. galisepticum, викликаючи ураження респіраторних органів. Ці патогенні мікроорганізми спричиняють респіраторний мікоплазмоз та інфекційний синовіт птиці [3]. Збудник інфекційного синовиту це політропний мікроорганізм із первинною локалізацією в клітинах слизових респіраторного тракту з подальшим розповсюдженим на інші органи й тканини.

М. synoviae виділяється з органів дихальної системи, нирок, печінки, селезінки, мозку і суглобів. Мікоплазми є паразитами клітинних мембран, вони порушують нормальний метаболізм клітин, послаблюють їх енергетичні запаси, зумовлюють запальні процеси. В асоціації з іншими інфекційними агентами – сприяють розвитку хронічних респіраторних захворюваь та імуносупресії. Пасивна дія останньої на організм призводить до виснаження природної резистентності, до цитодеструктивних змін імунокомпетентних клітин, все це активує бактеріальні та вірусні інфекції на асоційоване їх співіснування з мікоплазмами [4, 5].

М. synoviae має тропізм до епітеліальних тканин, що вражає синовіальні оболонки суглобів. Головним фактором патології мікоплазмозного синовиту є аутоімунні реакції організму господаря. Так, для інфекції, що зумовлено М. synoviae, характерно прогресуючий вплив на дезорганізацію сполучної тканини. Відомі дослідники Ландман і Феберві в своїх експериментальних роботах легалізували тісний взаємозв'язок між амілоїдною артропатією та інфекцією М. synoviae у стадах бройлерів [6]. Дане захворювання супроводжується переродженням суглобового хряща й амілоїдною дистрофією внутрішніх органів, що є наслідком аутоімунних процесів.

Джерелом інфекції є хвора або перехворіла птиця, а також отримані від неї інкубаційні яйця. При якісних умовах утримання і годівлі птиці для мікоплазмозу характерно латентний перебіг і тривала персистуюча дія в організмі. Застосування антибіотиків і вакцинопрофілактика призводять до клінічного благополуччя, проте нерідко це не сприяє повній елімінації збудника від перехворівших курей. При цьому, під впливом різних несприятливих причин, латентна форма інфекції спроможна трансформуватися в гостру форму перебігу. Подразнювальні чинники також можуть перетворювати виділення і передачу М. synoviae. Прояву хвороби сприяють порушення температурного й вологістного режимів, вакцинації проти вірусних інфекцій, скупчення птиці, підвищена концентрація аміаку і пилу в приміщенні, незбалансованість раціону з незамінних амінокислот та мінеральних речовин тощо [6, 7].

В епізоотології інфекційного синовиту важливим фактором є те, що поміж штамів М. synoviae виявляється значна несталість вірулентності і тканинного тропізму, що підштовхує до різних форм прояву хвороби. Спадкові ознаки, вік, імунний статус птиці, а також інтеркурентний інфекцій (інфекційний бронхіт курей, ньюкасльська хвороба, колібактеріоз, респіраторний мікоплазмоз) викликають взаємопосилення патогенної дії.

У світовій практиці кращий метод боротьби з мікоплазмозом – отримання та збереження статусу птиці «вільної від Mycoplasma», тобто повна ліквідація інфекції та створення умов неможливості її прояву. Проте в практичних умовах це важко здійснити. У нашій країні поки немає спеціальних програм із боротьби з мікоплазмозами птиці на птахофабриках, вони знаходяться ще в стадії опрацювань. Існують регіональні інструкції та рекомендації з викорінення даної інфекції. Тому стратегію боротьби та профілактики мікоплазмозу переважно визначають ветеринарні спеціалісти господарств.

Своєчасна діагностика сприяє попередженню поширення хвороби. Однак остаточний діагноз на інфекційний синовіт може бути поставлено тільки лабораторними методами. Діагноз вважають підтвердженим після виділення та ідентифікації патогенного виду мікоплазм, або в пробах біологічного матеріалу від невакцинованого поголів'я, виявлені генетичний матеріал і антитіла до збудника хвороби. Для швидкої діагностики в умовах лабораторій птахофабрик застосовують реакцію краплинної аглютинації.

На ринку біопрепаратів доступні комерційні антигени для виявлення антитіл у сироватках крові до М. synoviae (Intervet, Spafas тощо). За короткий проміжок часу можна досліджувати необхідну кількість проб сироваток крові в РА, не використовуючи спеціальної дорогої техніки і трудомістких методів. Підтверджуючими тестами є РА в розведеннях, РГГА та ІФА. Для виявлення генетичного матеріалу в біологічних об’єктах широко застосовують чутливу й високо специфічну полімеразну ланцюгову реакцію.

Основним елементом боротьби з даним захворюванням є вплив на рушійні сили епізоотичного ланцюга з метою розриву його ланок: доросла птиця > яйце > курчата. Вважається, що основний шлях передачі і розповсюдження мікоплазм в господарстві – трансоваріальний (через інкубаційне яйце). Існує й горизонтальний шлях передачі збудника.

Передінкубаційна обробка яєць – один із способів боротьби з інфекцією, спрямований на розрив епізоотичного ланцюга. Для цього існує кілька методів: короткочасний нагрів яєць перед інкубацією до 45,5° С; занурення їх у різні мікоплазмоцидні розчини; ін'єкційний спосіб введення антибіотиків в яйця тощо [8]. В подальшому, курчатам із неблагополучних господарств із перших днів життя задають антибіотики з груп фторхінолонів, макролідів або тетрацикліну та наступним призначенням пробіотиків [9, 10].

Однак безсистемне застосування антибіотиків у виробництві, без врахування всіх членів асоціації, які беруть участь в інфекційному процесі, і чутливості збудників до лікарських препаратів, частіше не дозволяє отримати бажаних результатів. Поряд із цим, у бройлерних господарствах все більше поширюється тенденція до вирощування птиці без застосування антибіотиків. Все це спонукає вчених і практиків до пошуку альтернативних способів і методів корекції бактеріозів. Перспективним напрямком являються схеми застосування різноманітних засобів, що стимулюють імунну систему птиці [11, 12].

Дану роботу проводили з метою розробити раціональні схеми захисту птиці від мікоплазм на основі нового препарату Мікростимулін, який товариства НВФ «Бровафарма» та «Наноматеріали і нанотехнлогії» спільно готують до серійного виробництва. Препарат Мікростимулін являє собою розчин із вмістом наноаквахелатів мікроелементів кобальту, магнію, магнату, міді, молібдену, цинку тощо синтезованих на основі сучасної нанотехнології.

Матеріали і методи. У ході експерименту було задіяно 70 курчат породи леггорн. У добовому віці їх розподілили на три групи: контрольну (n=30) та дві – дослідні (n=20). В обох дослідних групах було додатково створено по дві рівновеликі підгрупи А та Б (n=10). У контрольній групі було відповідно створено три анаоргічні підгрупи (А, Б та В). Курчатам обох підгруп дослідної групи № 1 з добового віку щоденно, упродовж п’яти діб, через систему водопоїння задавали препарат Мікростимулін експериментальної серії, із розрахунку 1 мл на 1 літр води. В 10-ти-добовому віці всіх курчат обох дослідних груп та підгрупи А і Б – контрольної, інфікували культурою M. synoivae. При цьому курчатам всіх підгруп А культуру ввели внутрішньочеревно, а курчатам всіх підгруп Б – інтранозально. При обох методах зараження застосовували дозу з вмістом 500 тис. м.кл. в 1 мл, відповідно, що до стандарту коломутності. Ця доза дорівнювала LD50, яку попереднє нами було відтитровано. Курчатам обох підгруп дослідної групи № 2 з наступного дня їх експериментального інфікування щоденно упродовж 5 діб застосовували препарат Мікростимулін, який постійно додавали до питної води в співвідношенні 1:1000. Спостереження над курчатами всіх груп проводили ще упродовж 10 наступних діб після інфікування. У цей період курчата інших підгруп жодних хіміотерапевтичних засобів не отримували.

Результати досліджень. У ході проведення даного експерименту було з’ясовано, що дослідний препарат Мікростимулін проявив виражені профілактичні властивості при експериментальному мікоплазмозу птиці, що було обумовлено M. synoivae (таблиця).

Як бачимо з даних наведених в таблиці, курчата контрольних підгруп А і Б, після їх експериментального інфікування, перехворювали з високим рівнем летальності (90 та 100 %). При цьому 100 % загибель відзначено в підгрупі Б, курчатам якої культуру мікоплазм ввели інтранозально. Така ж закономірність простежувалась і в аналогічній підгрупі дослідної групи № 1. Курчата групи В, яких до початку інфікування підгруп А і Б перемістили в окреме ізольоване приміщення, залишалися здоровими.

Таблиця. Ефективність використання препарату Мікростимулін при експериментальному мікоплазмозі курчат

Показники

Контрольна

група

Дослідна група №1

Дослідна

група №2

А

Б

В

А

Б

А

Б

Кількість курчат в підгрупі, гол.

10

10

10

10

10

10

10

Кількість загиблих, гол.

9

10

0

1

1

0

0

Кількість живих, гол.

1

0

10

9

9

10

10

Збереженість, %

10

0

100

90

90

100

100

 

Курчата з дослідної групи № 2, що були експериментально інфіковані збудниками мікоплазмозу, яким із профілактичною метою застосовували розчин експериментального препарату Мікростимулін, були надійно захищені застосованою схемою профілактики, котра забезпечила на 100% збереженість поголів’я в обох підгрупах, у незалежності від методу інфікування.

У дослідній групі № 1, якій експериментальний препарат застосували з профілактичною метою курсом, що закінчився за 5 діб до інфікування курчат, збереженість становила 90 % в підгрупах А та Б, яких було інфіковано однаковою дозою збудника але різними способами введення (внутрішньочеревне та інтранозальне відповідно). У підгрупах А і Б – що слугували контролем, збереженість становила лише 10 % в групі курчат яких інфікували внутрішньочеревно.

При розтині трупів загиблих курчат було відмічено зміни переважно в органах дихання, слизові оболонки яких були гіперемійовані, вкриті пластівцями фібрину. Порожнини носа і трахеї заповнені слизисто-серозним і гнійно-фібринозним ексудатом та казеозною масою. Стінки повітряносних мішків потовщені, вкриті блідо-жовтим клейким ексудатом. Плевра й очеревина вкриті фібринозними плівками та нашаруваннями. Виявлена серозно-фібринозна пневмонія. Виявлені зміни є характерними для мікоплазмозу птиці.

Таким чином з’ясовано, що новий препарат Мікростимулін може забезпечувати достатньо високий терапевтичний ефект при інфекційному синовіті птиці. Його дія ґрунтується на тому, що мікроелементи формують інтенсивність всіх видів обміну речовин. В якості коферментів і активних центрів вони впливають на активність переважної більшості ферментів і гормонів, котрі регулюють обмін речовин в організмі птиці. При цьому активується імуностимулююча діяльність: зростає реактивність клітинного імунітету, прискорюється дозрівання лімфоцитів, підвищується рівень тиміну та наростає протимікробна активність нейтрофілів, макрофагів та продукування антитіл. Все це відбувається досить швидко, так як на відміну від тих мікроелементів, що є у кормі переважно у виді сульфатів, діючі складові Мікростимуліну знаходяться в вигляді хелатних сполук, котрі забезпечують високу біодоступність, засвоюваність та ефективність.

Враховуючи, що аналогічні результати були отримані нами раніше при експериментальному ешерихіозі – можна прогнозувати, що в перспективі препарати на основі наноаквахелатів мікроелементів, як екологічно безпечні засоби, можуть бути альтернативні антибіотикам у системі захисту птиці від збудників хвороб бактеріальної етіології.

Висновки

 1. Експериментальне інфікування курчат культурою M. synoivae спричиняє гострий перебіг мікоплазмозу з високим ступенем летальності, ступінь якої дещо різнитися в залежності від способу введення інфекційного агента.
 2. Новий препарат Мікростимулін проявив високу терапевтичну ефективність (100 %) при застосуванні під час перебігу хвороби та значну профілактичну здатність при попередній корекційній обробці курчат.

Список літератури

 1. Борисенкова А.Н. Спектр микрофлоры, выделяемой от птиц, в хозяйствах различного технологического направления / А.Н. Борисенкова, Р.Н. Коровин, Т.Н. Рождественская и др. // РацВетИнформ. – 2003. - №10. – С. 3-6.
 2. Борисенкова А.Н. Бактериальные болезни птиц, вызываемые зоопатогенными и эпидемиологиески опасными микроорганизмами / А.Н. Борисенкова, Т.Н. Рождественская, О.Б. Новикова // Матер. Всерос. ветеринарного конгресса.– Москва, 2004. – С. 34-37.
 3. Лыско С.Б. Респираторный микоплазмоз птиц. Эпизоотология, диагностика, лечение и профилактика / С.Б. Лыско, О.А. Сунцова // Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводстве: Mатер. XVII Междун. конф. – Сергиев Посад, 2012. – С. 585-588.
 4. Федотов С. Новые подходы к диагностике ассоциированных инфекций у кур / С. Федотов, М. Черных, Е. Капитонов // Птицеводство. – 2010. – № 5. – С. 37-39.
 5. Evans R.D. Field evaluation ot tylosin premix in layers previously vaccinated with a live M. gallisepticum vaccine / R.D. Evans, J.D. Trities, R.L. Cochrane // Avian Dis. – 2002. – Vol. 46. – P. 208-214.
 6. Jordan F.T. The minimum inhibitory concentration of tilmicosin and tylosin for M. gallisepticum and M. sinoviae and a comparison of their efficacy in the control of M. gallisepticum infection in broiler chicks / F.T. Jordan, B.K. Horrocks // Avian Dis. – 2006. – Vol. 40. – P. 326-334.
 7. Бовкун В.Г. Роль микрофлоры при заболеваниях органов пищеварения у цыплят / В.Г. Бовкун // Ветеринария, 2006. - №4 – С. 14-16.
 8. Сахацький М.І. Ефективність передінкубаційної обробки яєць різними дезінфектантами / М.І. Сахацький, М.М. Афран Альматернех // Птахівництво, 2006. – Вип. 58. – С. 571-577.
 9. Takahashi I. In vitro resistence acqusition in M. gallisepticum against ofloxacin, tylosin and spectinomycin / I. Takahashi, T. Yoshida, Y. Higashide, T. Sawada // J. Antibiot. – 2009. – Vol. 55. – P. 291-301.
 10. Wang C. In vitro susceptibility of avian mycoplasmas to enrofloxacin, sarafloxacin, tylosin and oxytetracycline / C. Wang, M. Ewing, S.Y. Aarabi // Avian Dis. – 2011. – Vol. 45. – P. 456-460.
 11. Малова Н.М. Применение лигногумата калиевого КД и его влияние на неспецифическую и специфическую резистентность цыплят при инфекционном синовите: Автореф. дис. к. биол. наук – Москва, 2010. – 17 с.
 12. Самуйленко А.Я. Пробиотики и симбиотики для повышения эффективности вакцинопрофилактики цыплят-бройлеров против ньюкасловской болезни / А.Я. Сумуйленко, Л.А. Неминущая, Э.Ф. Токарик и др. // Ветеринария, 2012. - №6. – С. 31-34.

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...

 

Архив видео и фотоматериалов конференций по птицеводству, организованных Институтом птицеводства Национальной академии аграрных наук и проводимых в г. Алушта >>>


 

 

Птица для птиусадебных хозяйств

Птица селекции Института птицеводства НААН для приусадебных и фермерских хозяйств >>>


Все для птицеводов

В интернет-магазине "ДЛЯ ПТИЦЕВОДОВ" предлагаются рекомендации для организации эффективного фермерского и приусадебного хозяйства: брошюры, книги и другие товары >>>


 

Разработана компьютеризиро-ванная модель повышения экономической эффективности птицеводческого предприятия.
В качестве критериев оптимизации модели выбран общую массу прибыли за год и рентабельность производства. В случае предприятия по выращиванию мясо-яичной птицы конечным результатом такой план производства, который обеспечит максимально-возможные экстремумы выбранных критериев. >>>