Оцінка нового комплексного антибактеріального препарату в умовах промислового вирощування ремонтного молодняку курей - Государственная опытная станция птицеводствва НААН

Государственная опытная станция птицеводства

Национальной академии аграрных наук Украины

UKR RU EN

 Rambler's Top100 Hosting Ukraine
Как организовать организацию организации ??

Калькулятор кормов

Расчитывает суточную норму кормления индеек в зависимости от температуры в птичнике, сырого протеина, обменной энергии, живой массы, суточного привеса и яйцепродукции за формулой Ивка-Мельника.

Подробнее...

Новости технологий

Ученые и специалисты ветеринарной медицины Университета Аубурн, США создали экспертную систему по диагностике заболеваний птицы
Справочная система по диагностике заболеваний птицы

Подробнее

 

В Нидерландах создали робота для сбора куриных яиц. Робот Poultry Bot также выполняет дополнительные функции мониторинга микроклимата.

Робот PoultryBot для сбора яиц

 _

Мясояичние куры Геркулес и индейки кросса Харьковский 56

 

Продуктивность индеек кросса Харьковсковский 56

 

Межведомственный сборник научных трудов "Птицеводство"

Последний 72-й номер межведомственного научно-производственного сборника "Птицеводство"

Подробнее

 

Березовський А.В., Фотіна Г.А., Сумський національний аграрний університет

Резюме. Работа посвящена изучению профилактического действия препарата Тимтил 250 при инфекционных болезнях сельскохозяйственной птицы. Препарат легко дозируется через систему поения с помощью дозатора Dosatron, который является простым и удобным при массовой обработке птицы. Установлено, что Тимтил 250 профилактирует заболевания респираторного и желудочно- кишечного тракта бактериальной этиологии, понижает количество патогенной микрофлоры в кишечнике от 3 до 25 раз в зависимости от вида микроорганизмов. Доведена эффективность использования препарата Тимтил-250 с целью профилактики болезней, возбудителями которых являются E. сoli, S. pullorum gallinarum, S. enteritidis, С. jejuni , P. vulgaris S. aureus. Доведено, что препарат Тимтил-250 имеет выраженные бактерицидые свойства. Использование предложенной схемы дает возможность увеличить прирост живой массы и повысить сохранность ремонтного молодняка на 4,5%.

Ключевые слова: Тимтил - 250, цыплята, лечение, профилактика, микроорганизмы.

Summary. The study is about prevention of oral drug Timtil 250 in infectious diseases of poultry. The drug is easily dispensed through watering, with dispenser Dosatron, which is simple and convenient means of mass poultry processing. Found that Timtil 250 profilaktuye respiratory disease and gastrointestinal tract bacterial infection, reduces the number of pathogenic organisms in the intestinal tract of 3 to 25 times depending on the type of microorganisms We proved the effectiveness of the drug Timtil 250 for prevention diseases which are caused by.This makes possible to increase live weight gain and preservation of the rearing on 4,5%

Keywords: Timtil 250 , chickens, , treatment, prevention, microorganisms.


 

Вступ. Одним із засобів підвищення економічної ефективності птахівництва є профілактика і лікування інфекційних захворювань сільськогосподарської птиці. Із цією метою на ветеринарному ринку України представлено більше сотні антибактеріальних препаратів, які виявляють різну антимікробну активність. При виборі засобу для лікування необхідно знати тип збудника і враховувати його видову чутливість. Найчастіше бактеріальна інфекція носить змішаний характер, тому залишається актуальним застосування препаратів, що мають широкий спектр антимікробної дії і поєднують різні діючі речовини. Бактерії й мікоплазми є причиною багатьох хвороб птиці: колібактеріоз, респіраторний мікоплазмоз, сальмонельоз, кампілобактеріоз, пастерельоз тощо. Названі хвороби завдають найбільш економічні втрати птахівництву (особливо промисловому) [1-3]. Збудники їх дуже часто знаходяться в зовнішньому середовищі та (або) в організмі самої птиці. Вони можуть викликати самостійні хвороби, а також ускладнювати перебіг вірозів і протозоозів [4, 5]. На думку ряду дослідників, найбільшу небезпеку становлять штами патогенних і умовно-патогенних бактерій, які стали резистентними одночасно до антибіотиків різних фармакологічних груп (мультирезистентність) [6, 7]. Це, поряд з особливостями проведення лікувально-профілактичних обробок птиці (неможливістю індивідуального застосування препаратів і необхідністю вибору з них найменш токсичних і тих, які краще переносяться організмом птиці) ускладнює боротьбу з бактеріальними інфекціями. Разом із тим, дані вчених та практиків із багатьох країн свідчать, що ефективність для більшості традиційних препаратів систематично знижується через стрімке розповсюдження резистентних штамів мікроорганізмів. Аналогічні дані наводять і вітчизняні фахівці [8].

Для того, щоб застосування антимікробних засобів спричинили очікуванних результатів, необхідно знати, які бактерії циркулюють у стаді птиці, а також до яких активно діючих речовин (АДР) препаратів вони чутливі, а до яких – стійкі [9]. Тому, для забезпечення досягнення максимального терапевтичного ефекту та скорочення затрат на антибактеріальні обробки птиці, належить ввести постійний моніторинг існуючої чутливості виділених штамів мікроорганізмів до наявних протимікробних препаратів. Того ж часу доведено, що застосування комбінованих та комплексних препаратів на основі кількох АДР з неоднаковим механізмом дії, є надійним щитом від резистентних штамів збудників [9-11].

У зв’язку з цим метою нашої роботи було визначити лікувально-профілактичну ефективність експериментального препарату Тімтіл-250, (досьє якого знаходилось у процесі реєстрації) у схемі вирощування ремонтних курчат у ході широкого виробничого досліду.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводили в умовах кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського НАУ та ТОВ «Авіс-Україна». Весь процес експерименту провели в два етапи.

На першому етапі дослідження провели ізоляцію мікроорганізмів із посліду та з трупів птиці. Визначення морфологічних, біохімічних та патогенних властивостей ізольованих мікроорганізмів виконували за методиками, які представлено у довідниковому посібнику «Микробиологические и вирусологические методы исследования в ветеринарной медицине» під редакцією А.М. Головка [12]. Вид мікроорганізмів ідентифікували з використанням визначника Берги.

На другому етапі, в ході виробничого досліду, визначали перспективність застосування комплексного препарату Тімтіл-250 в схемі профілактики бактеріальних інфекцій курчат курей-несучок. Попереднє, в ході доклінічних досліджень, нами встановлено, що найбільш дієвою рецептурою препарату є композиція, яка в 1 мл препарату містить дві активнодіючі речовини: тіамулін гідроген фумарат – 145 мг і тилозину тартрат – 105 мг та допоміжні речовини (пропіленгліколь, етанол, пропілгалат, бутил-4-гідроксибензоат, апірогенну воду) – до 1 мл [13]. Комбінацію з названих АДР цього протимікробного засобу нами підібрано з взаємнопосилюючих антибактеріальних компонентів у такому співвідношенні, яке забезпечує універсально широкий і надійний спектр дії щодо збудників ключових господарсько-значимих бактеріозів, мікоплазмозів, piкетсіозів, спірохетозів, трепонемозів та хламідіозів, що вражають птицю та свиней.

У дослідну і контрольну групи увійшли курчата породи леггорн, яких в добовому віці було поміщено в два пташники - по 31 190 та 30120 голів курчат, відповідно пташник №1 (дослід) та пташник №2 (контроль). Дослідній групі курчат протягом п’яти діб (2 - 6 доба після вилуплення) щоденно до питної води додавали експериментальний препарат Тімтіл-250 у розведенні 1 : 1000. Контрольній групі в аналогічний період випоювали препарат Енрофлоксацин 10% також у розведенні 1: 1000. Цей препарат традиційно застосовується в схемі вирощування курчат даного господарства аналогічним способом уже більше року.

Введення препаратів у воду проводили через дозатор (медікатор) системи водонапування, без попереднього приготування так званого «маточного» розчину. До та після використання препаратів визначали мікрофлору харчового тракту ремонтного молодняку курей шляхом дослідження посліду птиці. Всі інші ветеринарно-санітарні обробки проводили в дослідному і контрольному пташниках на період дорощування курчат (до 95-тидобового віку) та умови утримання і годівлі їх – були аналогічними. По закінченню періоду дорощування провели порівняння основних економічних показників у дослідному та контрольному пташниках: збереженість поголів’я, визначення відсотку загибелі молодняку всього, у тому числі – від збудників інфекційних хвороб, середню «передаточну» масу тіла кожної голови.

Під час виробничої обробки враховували такі показники: клінічну оцінку стану організму птахів, контрольне зважування курчат, середньодобовий приріст по забою, збереження і показники щодо вибракування птиці. Оральна форма препарату легко дозується, що робить використання Тімтіл 250 технологічним у промисловому птахівництві. Профілактичну ефективність на курчатах-бройлерах оцінювали за клінічними ознаками, біохімічними показниками крові та бактеріологічним дослідженням патологічного матеріалу. Кров брали до і після застосування досліджуваного препарату, патологічний матеріал для бактеріологічного аналізу відбирали через 10 днів після останнього застосування препарату.

Результати досліджень. При бактеріологічному дослідженні посліду добової птиці нами було ізольовано шість видів мікроорганізмів, а саме: E. сoli, S. pullorum gallinarum, S. enteritidis, С. jejuni , P. vulgaris S. aureus. Аналогічні мікроорганізми були ізольовані від загиблої птиці та ембріонів-задохликів. До та після використання препаратів визначали мікрофлору харчового тракту ремонтного молодняку курей. Встановили, що в добовому віці (до використання препаратів) із 1 граму посліду від курчат обох груп було виявлено збудників бактеріальних інфекцій у кількості від 13±1,3 (Proteus vulgaris) до 151±8,7 (Escherichia coli) штук, у того ж часу як після використання препаратів Тімтіл 250 та Енрофлоксацин 10% кількість мікроорганізмів різко зменшується, але препарат Тімтіл 250 був більш ефективним. Так, кількість ешерихій на його фоні знизилась у десять разів, сальмонел у двадцять, кампілобактерій в три, стафілококів у двадцять п’ять та протей в тринадцять разів ( табл. 1).

Таблиця 1. Кількість мікроорганізмів у посліду ремонтного молодняку курей на фоні використання препарату Тімтіл-250

Мікроорганізми

Кількість мікроорганізмів в 1г. посліду

до використання препарату

після використання препарату

Тімтіл 250

Енрофлоксацин 10%

Escherichia coli

151±8,7

15±1,2**

45±1,3**

Salmonella pullorum gallinarum

69±4,1

3±1,1**

15±1,2**

Salmonella enteritidis

45±1,7

2±1,2**

5±1,1**

Campylobacter jejuni

14±1,4

5±1,1

10±1,3**

Proteus vulgaris

13±1,3

1±1,2*

7±1,2*

Staphylococcus aureus

53±2,3

2±1,7

25±1,5*

P<0.05, ** P<0.001

На фоні Енрофлоксацину 10% кількість мікроорганізмів була високою, що ми пов’язуємо з резистентністю мікроорганізмів до цього препарату. Ізольовані збудники були авірулентні та не викликали загибелі білих мишей. Таким чином, можна стверджувати, що препарат має виражені бактерицидні властивості у відношенні до ентеропатогенних бактерій. Протягом усього експерименту кури клінічно виглядали здоровими, бадьорими, з добрим апетитом. При проведенні подальшого виробничого експерименту ми встановили, що птиця в дослідній групі мала більший відсоток збереженості, який досягав до 98,1% та на 3% більший приріст маси тіла в середньому кожної голови в порівнянні з птицею контрольної групи, де профілактику бактеріальних інфекцій проводили за традиційною схемою господарства. Особливо важливо відмітити, що загибель птиці в дослідній групі від бактеріальних інфекцій не було зареєстровано ( табл. 2).

Таблиця 2. Співставлення показників ефективності використання препарату Тімтіл-250

Показники

Групи курчат

дослідна

контрольна

Кількістьптиці, гол.

31190

30120

Загибель всього, %

1,9

6,3

в тому числі від бактеріальних хвороб

-

5,2

Збереженість до 95 діб,  %

98,1

93,6

Масатіла, г

1929

1890

Побічні явища і алергічні реакції, при використанні препарату Тімтіл 250 у птиці були відсутні.

Висновки:

 1. Результати лабораторно-виробничих досліджень свідчать про ефективність використання препарату Тімтіл-250 з метою профілактики хвороб ремонтного молодняку курей, збудниками яких є E. сoli, S. pullorum gallinarum, S. enteritidis, С. jejuni, P. vulgaris S. aureus.
 2. Доведено, що препарат Тімтіл-250 має виражені бактерицидні властивості і в залежності від виду наявних мікроорганізмів від 3-х до 25 разів знижує кількість патогенної мікрофлори у кишковому тракті птиці.
 3. Використання запропонованої схеми хіміопрофілактики для ремонтного молодняку за період дорощування забезпечує шанс на 3% збільшити приріст маси тіла та підвищити збереженість поголів’я на 4,5%.

Список літератури

 1. Андреева Н.Л. Изучение бактериальных инфекций на птицефабриках / Н.Л. Андреева, М.Д. Дмитриева, А.А. Климова и др. // Ветеринария, 2004. - №5. – С. 14-16.
 2. Бовкун В.Г. Роль микрофлоры при заболеваниях органов пищеварения у цыплят / В.Г. Бовкун // Ветеринария, 2006. - №4 – С. 14-16.
 3. Уваров И.И. Предотврашение производственных потер при болезнях бактериальной этиологии в родительском и бройлерских стадах / И.И. Уваров // Матер. V Междунар. вет. конгресса по птицеводству. – Москва, 2009. – С. 175-178.
 4. Апатенко В.М. Эмерджентные болезни и паразитоценозы / В.М. Апатенко, В.М. Горжеев // Збірник наукових праць Луганского НАУ: Ветеринарні науки – 2003. - № 27/39. – С. 10-15.
 5. Федотов С. Новые подходы к диагностике ассоциированных инфекций у кур / С. Федотов, М. Черных, Е. Капитонов // Птицеводство. – 2010. – № 5. – С. 37-39.
 6. Кожемяка Н.В. Ветеринарная технология защиты ремонтного молодняка яичных кур / Н.В. Кожемяка // Ветеринария, 2004. - №7. – С. 8-12.
 7. Wray C. Bacterial resistance monitoring of salmonellas isolated from animals, national experience of surveillance schemes in the United Kingdom / С. Wray, І.М. Laren, Y.E Beedell // Vet. Microbiol, 2009. – N 35. – S. 313-319.
 8. Авдосьєва І.К. Колібактеріоз – актуальна проблема птахівництва / І.К. Авдосьєва, В.П. Музика, І.Л. Мельничук та ін. // Птахівництво: Міжвід. тем. зб. – Харків, 2007. – Вип. 60. – С. 28-30.
 9. Александров Д.Е Комплексные антибактериальные препараты в промышленном птицеводстве / Д.Е. Александров, В.С. Мигаеш // Ветеринария – 2011. - №10. – С. 13-15.
 10. Востроилова Г.А. Эффективность применения диоксинора для лечения колибактериоза у цыплят-бройлеров / Г.А. Востроилова, Г.Н. Близнецова, Л.В. Ческидова // Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводстве: Mатер. XVII Междун. конф. – Сергиев Посад, 2012. – С. 519-521.
 11. Микробиологические и вирусологические методы исследования в ветеринарной медицине: Справочное пособие / А.Н. Головко, В.А. Ушкалов, В.Г. Скрипник, и др. – Харьков: НТМТ, 2007. – 512 с.
 12. Березовский А.В. Обоснование использования нового комплексного антибиотика Тимтил-250 птицам при ассоциированном колибактериозе и микоплазмозе / А.В. Березовский, А.А. Фотина // Птахівництво: Міжвід. тем. зб. – Харків, 2011. – Вип. 67. – С. 162-166.

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Калькулятор птицевода

Новое на сайте для птицеводстваРасчеты по ферме для птицеводства онлайнРасчеты прибыли и экономической эффективности  (откорм птицы на мясо, производство пищевых яиц, инкубация яиц птицы, расчет потребности корма для кормления птицы). Подробнее ...

 

Архив видео и фотоматериалов конференций по птицеводству, организованных Институтом птицеводства Национальной академии аграрных наук и проводимых в г. Алушта >>>


 

 

Птица для птиусадебных хозяйств

Птица селекции Института птицеводства НААН для приусадебных и фермерских хозяйств >>>


Все для птицеводов

В интернет-магазине "ДЛЯ ПТИЦЕВОДОВ" предлагаются рекомендации для организации эффективного фермерского и приусадебного хозяйства: брошюры, книги и другие товары >>>


 

Разработана компьютеризиро-ванная модель повышения экономической эффективности птицеводческого предприятия.
В качестве критериев оптимизации модели выбран общую массу прибыли за год и рентабельность производства. В случае предприятия по выращиванию мясо-яичной птицы конечным результатом такой план производства, который обеспечит максимально-возможные экстремумы выбранных критериев. >>>