Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниHosting Ukraine
 1. Белецкая А.В. Анализ аборигенной птицы на резистентность к болезни Марека / А.В. Белецкая, О.А. Катеринич// Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводства : материалы XVII международной конференции / ВНАП РО, НП «Научный центр по птицеводству».- Сергиев Посад, 2012.- С. 45-46.
 2. Білецька Г.В. Випадок поліомавірусної інфекції гусей в Україні / Г.В. Білецька, Р.О. Кулібаба, П.С. Юрко, Г.А. Ракова // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 38-42.
 3. Білецька Г.В. Сучасний стан розробки рекомбінантних засобів профілактики хвороби Марека / Г.В. Білецька // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 185-194.
 4. Білецький Є.М. Линяння сільськогосподарської птиці / Є.М. Білецький, К.П. Владикін // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 42-66.
 5. Білецький Є. Нетрадиційне лікування птиці / Є. Білецький, О. Артеменко // Наше птахівництво.- 2012.- № 1.- С. 69-71.
 6. Білецький Є. Штучне осіменіння індиків / Є. Білецький, О. Артеменко // Наше птахівництво.- 2012.- № 1.- С. 14-17.
 7. Бобров К.А. Современное состояние проблемы борьбы с сальмонеллёзом в птицеводстве: генетическая резистентность к заболеванию / К.А. Бобров // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 86-91.
 8. Братишко Н.И. Биологически активные растительные добавки: здоровая птица, безопасная, качественная продукция / Н.И. Братишко, О.В. Притуленко, О.В. Куценко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 72-80.
 9. Братишко Н.І. Генномодифікована кукурудза в годівлі курей-несучок /Н.І. Братишко, О.В. Притуленко, Р.О. Кулібаба, О.В. Гавілей, Л.Л. Полякова // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 114-120.
 10. Братишко Н.И. Лизин и треонин – лимитирующие аминокислоты в комбикормах с тритикале для кур/ Н.И. Братишко, Л.Л. Полякова, О.В. Притулено, Р.Б. Гриценко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 66-72.
 11. Братишко Н. Тритикале в годівниці / Н. Братишко, О. Притуленко// Наше птахівництво.- 2012.- № 1.- С. 42-43.
 12. Братишко Н. Тритикале в кормлении мясо-яичных цыплят / Н. Братишко, Е. Гавилей, О. Притуленко, А. Терещенко // Птицеводство.- 2012.- № 4.- С. 41-43.
 13. Владикін К.П. Вплив підвищених концентрацій хлориду нікелю в кормі на фізіологічний стан та прояв насиджування у індичок білої широкогрудої породи протягом продуктивного періоду / К.П. Владикін // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 41-49.
 14. Гавилей Е.В. Полиненасыщенные жирне кислоты в кормлении кур-несушек / Е.В. Гавилей, Н.И. Братишко, О.В. Притуленко, Л.Л. Полякова // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 58-66.
 15. Гавілей О.В. Вплив Т-2 токсину, який міститься в кормі, на репродуктивну систему і показники якості сперми півнів / О.В. Гавілей // НТБ / ІТ НААН.- Х., 2012.- № 108.- С. 50-57.
 16. Голуб В.А. Кріоконсервація тканини яєчника добових курчат / В.А. Голуб, М.Т. Тагіров // НТБ / ІТ НААН.- Х., 2012.- № 108.- С. 57-63.
 17. Горбаньов А.П. Вітчизняне обладнання для тестування водоплавної птиці в племінних господарствах / А.П. Горбаньов, І.І. Івко, О.В. Рябініна, О.В. Мельник // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.. П. Василенка «Технічні системи і технології тваринництва».- Харків, 2012.- Вип. 120.- С. 53-63.
 18. Горбенко З.Г. Ентеросорбція як засіб профілактики мікотоксикозів тварин / З.Г. Горбенко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 119-131.
 19. Горобец А.И. Рациональные пути использования фосфора в птицеводстве / А.И. Горобец, О.А. Катеринич // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 132-144.
 20. Жукорський О. Присутність сої, тритикале й сорго в комбікормах для птиці цілком виправдано / О. Жукорський, О. Притуленко, О. Терещенко, Н. Братишко // Зерно і хліб.- 2012.- № 2.- С. 14-16.
 21. Ивко И.И. Высокопроизводительная машина для принудительного откорма водоплавающей птицы / И.И. Ивко, Е.В. Рябинина, А.В. Мельник // Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводства : материалы XVII международной конференции / ВНАП РО, НП «Научный центр по птицеводству».- Сергиев Посад, 2012.- С. 342-343.
 22. Івко І.І. Виробництво продукції гусівництва в сімейних фермах / І.І. Івко, О.В. Рябініна // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 106-114.
 23. Івко І.І. Удосконалені технологічні прийоми вирощування гусенят на м'ясо / І.І. Івко, О.В. Рябініна // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 169-177.
 24. Іонов І.А. Наукова стратегія розробки математичних моделей, їх реалізація та впровадження в сучасну птахівничу галузь / І.А. Іонов, С.О. Шаповалов, В.Г. Борисенко, Ю.Б. Іщенко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 201-209.
 25. Іонов І.А. Перспективна програма «Розвиток галузі птахівництва до 2020 року» / І.А. Іонов, О.В. Терещенко, О.О. Катеринич // Ефективне птахівництво.- 2012.- № 10.- С.12-22; № 11.- С. 9-15.
 26. Іонов І.А. Перспективна програма «Розвиток галузі птахівництва до 2020 року» / І.А. Іонов, О.В. Терещенко, О.О. Катеринич // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 178-201.
 27. Катеринич О.О. Адаптивна здатність птиці вітчизняної селекції різного напряму продуктивності / О.О. Катеринич // Наше птахівництво.- 2012.- № 2.- С. 216-221.
 28. Катеринич О. О. Адаптивна здатність птиці вітчизняної селекції різного напряму продуктивності / О.О. Катеринич, С.М. Панькова, О.П. Захарченко, Ю.С. Лютий, Т.Б. Печеніжська // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 210-216.
 29. Катеринич О. О. Адаптивна здатність у курей носіїв гену DW-/dw за полігенними ознаками / О. Катеринич // Тваринництво України.- 2012.- № 10.- С. 10-13.
 30. Катеринич О.О. Визначення особливості структурної організації полігенної системи ознаки «несучість» у індиків / О.О. Катеринич // Сучасне птахівництво.- 2012.- № 10.- С. 19-22.
 31. Катеринич О. Грамотна раціоналізація /О. Катеринич, А. Горобець, В. Славянська // Наше птахівництво.- 2012.- № 6.- С. 40-42.
 32. Катеринич О. Кольоровий геркулес / О. Катеринич, О. Захарченко // Земля – моя годувальниця.- 2012.- 19 вересня.- С. 7.
 33. Катеринич О.А. Куры украинской селекции / О.А. Катеринич, В.П. Хвостик, С.Н. Панькова, Ю.С. Лютый, О.П. Захарченко // Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводства : материалы XVII международной конференции / ВНАП РО, НП «Научный центр по птицеводству».- Сергиев Посад, 2012.- С. 74-75.
 34. Катеринич О.О. Мінливість інформаційних параметрів біосистеми полігенної ознаки «несучість» у індиків / О.О. Катеринич // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 9-15.
 35. Катеринич О. Мінливість «несучості» в онтогенезі у індиків кросу «Харківський» / О. Катеринич // Тваринництво України.- 2012.- № 4.- С. 23-26.
 36. Катеринич О.О. Порівняльна оцінка курей носіїв гену DW-/dw- за адаптивною здатністю протягом продуктивного періоду / О.О. Катеринич, С.В. Руда // НТБ / ІТ НААН.- Х., 2012.- № 108.- С. 73-77.
 37. Котик А.М. Дія Т-2 токсину, А-зеараленолу та їх комбінації на відносні маси тестикулів і гребнів у півнів / А.М. Котик, В.О. Труфанова, О.В. Труфанов, Г.В. Чорна, З.Г. Горбенко, В.С. Тертишна // Ефективне птахівництво.- 2012.- № 7.- С. 27-32.
 38. Котик А.М. Дія Т-2 токсину, А-зеараленолу та їх комбінації на півнів /А.М. Котик, В.О. Труфанова, О.В. Труфанов, Г.В. Чорна, З.Г. Горбенко, В.С. Тертишна // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 242-250.
 39. Кулібаба Р.О. Алельний поліморфізм гену pit-1 у двох лініях курей різного напряму продуктивності / Р.О. Кулібаба // Сучасне птахівництво.- 2012.- № 11.- С. 9-11.
 40. Кулібаба Р. Визначення статі птиці з невираженим статевим диморфізмом з використанням полімеразної ланцюгової реакції / Р.О. Кулібаба, О.П. Подстрєшний // Сучасне птахівництво.- 2012.- № 5.- С. 18-22.
 41. Кулибаба Р.А. Генетическая структура линий кур разного направления продуктивности по локусу рецептора гормона роста / Р.А. Кулибаба // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 26-32.
 42. Кулибаба Р.А. Молекулярная диагностика энтеритов гусей разной вирусной этиологии / Р.А. Кулибаба, П.С.Юрко, А.В. Белецкая // Сучасне птахівництво.- 2012.- № 9.- С. 9-14.
 43. Кулибаба Р.А. Определение пола птиц с невыраженным половым диморфизмом методом полимеразной цепной реакции / Р.А. Кулибаба, А.В. Терещенко // Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводства : материалы XVII международной конференции / ВНАП РО, НП «Научный центр по птицеводству».- Сергиев Посад, 2012.- С. 79-80.
 44. Кулибаба Р.А. Определение пола страусов с использованием полимеразной цепной реакции /Р.А. Кулибаба, С.В. Рудая // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 256-262.
 45. Кулибаба Р.А. Полиморфизм гена инсулиноподобного ростового фактора-I в линии мясо-яичных кур отечественной селекции / Р.А. Кулибаба // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 250-256.
 46. Мельник В. Аргументи на користь мулардів /В. Мельник // Наше птахівництво.- 2012.- № 5.- С. 17-20.
 47. Мельник В.О. Вплив світлодіодного освітлення на зоотехнічні показники утримання індиків батьківського стада / В.О. Мельник, Т.В. Кизь, О.В. Мельник, О.В. Рябініна, О.В. Кизь та ін. // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 98-106.
 48. Мельник В. Зимова вентиляція / В. Мельник // Наше птахівництво.- 2012.- № 6.- С. 32-35.
 49. Мельник В. Кроси індиків : який вибрати? / В. Мельник // Земля – моя годувальниця.- 2012.- № 4.- С. 6.
 50. Мельник В. Послід в енергію / В. Мельник // Наше птахівництво.- 2012.- № 3.- С. 38-41.
 51. Мельник В. Ринок водоплавної птиці / В. Мельник // Наше птахівництво.- 2012.- № 2.- С. 4-6.
 52. Мельник В. Світлодіодне освітлення / В. Мельник // Наше птахівництво.- 2012.- № 1.- С. 32-35.
 53. Мельник В. Стійкість матеріалів / В. Мельник // Наше птахівництво.- 2012.- № 2.- С. 33-36.
 54. Мельник В.А. Технологические приёмы улучшения микроклимата в птичниках и снижения загрязнения окружающей среды / В.А. Мельник, И.А. Ионов, Т.В. Кизь, А.В. Мельник // Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводства : материалы XVII международной конференции / ВНАП РО, НП «Научный центр по птицеводству».- Сергиев Посад, 2012.- С. 365-366.
 55. Мельник О.В. Вплив різних способів обробки підстилки на емісію шкідливих газів / О.В. Мельник, Т.В. Кизь, О.В. Ципляк // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 317-326.
 56. Музика Н.М. Ефективність вакцинації проти вірусного ентериту в гусівничих господарствах України / Н.М. Музика, П.С. Юрко, Г.В. Білецька, Н.П. Грибкова // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 336-339.
 57. Наливайко Л. ІФА-діагностика метапневмовірусної інфекції птиці / Л.І. Наливайко, О.В. Циновий, О.А. Шомін, С.В. Рябінін // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 344-349.
 58. Наливайко Л. Метапневмовірусна інфекція / Л. Наливайко, І. Безрукава, О. Шомін, Д. Рябека // Наше птахівництво.- 2012.- № 1.- С. 62-63.
 59. Наливайко Л.І. РНГА – діагностика метапневмовірусної інфекції птиці / Л.І. Наливайко, С.В. Рябінін, Д.А. Рябека // Ветеринарна медицина України.- 2012.- № 1.- С. 34-36.
 60. Наливайко Л. Тваринні корми : глухий кут чи перспектива / Л. Наливайко, А. Бондаренко // Наше птахівництво.- 2012.- № 1.- С. 40-41.
 61. Панькова С.М. Вплив різних факторів на рівень прогнозу племінної цінності яєчних курей на основі методу BLUP /С.М. Панькова // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С.
 62. 366-372.
 63. Панькова С.М. Система порівняльної оцінки курей за комплексом господарсько корисних ознак і якості продукції / С.М. Панькова, Т.Б. Печеніжська, Ю.С. Лютий, О.П. Захарченко, Н.А. Фесенко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 49-58.
 64. Подстрєшний О. Годівля молодняка перепелів / О. Подстрєшний, О. Терещенко //Аграрна країна.- 2012.- липень.- С. 6.
 65. Подстрєшний О. Утримання дорослих перепелів / О. Подстрєшний, О. Терещенко //Аграрна країна.- 2012.- червень.- С. 8-9.
 66. Рябінін С.В. Вітчизняна ІФА тест-система для діагностики реовірусної інфекції птиці / С.В. Рябінін, О.В. Циновий, О.В. Терещенко, Л.І. Наливайко, О.А. Шомін // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 396-402.
 67. Рябінін С.В. Теносиновіт курей: діагностика та профілактика / С.В. Рябінін, Ю.Ю. Ніколаєнко, Л.І. Наливайко // Ветеринарна медицина України.- 2012.- № 10.- С. 17-20.
 68. Тагиров М.Т. Выделение и очистка сперматогониальных стволовых клеток у кур / М.Т. Тагиров // НТБ / ІТ НААН.- Х., 2012.- № 108.- С. 112-118.
 69. Труфанова В. Асцит бройлерів / В. Труфанова, А. Котик, О. Труфанов // Ефективне птахівництво.- 2012.- № 3.- С. 39-42.
 70. Труфанова В.О. Моніторинг -2011 контамінації мікотоксинами зерна і кормів для птиці / В.О. Труфанова, А.М. Котик, О.В. Труфанов, З.Г. Горбенко, Г.В. Чорна, В.С. Тертишна // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 32-37.
 71. Хвостик В.П. Використання математичних моделей для опису живої маси курей / В. Хвостик, О. Сметана // Тваринництво України.- 2012.- № 9.- С. 6-11.
 72. Хвостик В. Генетична структура м'ясо-яєчних курей різного генезису / В. Хвостик, О. Подстрєшний // Тваринництво України.- 2012.- № 1-2.- С. 12-16.
 73. Хвостик В.П. Генетична характеристика гусей створюваної диморфної популяції / В.П. Хвостик // Тваринництво України.- 2012.- № 12.- С. 14-16.
 74. Хвостик В.П. Еколого-генетичні параметри несучості гусей / В.П. Хвостик // Сучасне птахівництво.- 2012.- № 5.- С. 23-24.
 75. Хвостик В.П. Еколого-генетичні параметри несучості м'ясо-яєчних курей / В.П. Хвостик // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 121-125.
 76. Хвостик В.П. Морфологічні ознаки яєць курей різного генезису / В.П. Хвостик // Тваринництво України.- 2012.- № 11.- С. 19-23.
 77. Хвостик В. Общипування гусей /В. Хвостик //Наше птахівництво.- 2012.- № 5.- С. 21-24.
 78. Хвостик В. Оцінка живої маси гусей за впливу «генотип+середовище» / О. Хвостик // Тваринництво України.- 2012.- № 10.- С. 14-16.
 79. Хвостик В.П. Оцінка закономірностей інтенсивності росту м'ясо-яєчних курей різного генетичного походження / В.П. Хвостик // Сучасне птахівництво.- 2012.- №3.- С. 5-7.
 80. Хвостик В.П. Оцінка морфологічних ознак яєць м'ясо-яєчних курей різного генезису за допомогою ентропійного аналізу / В.П. Хвостик // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 460-467.
 81. Хвостик В.П. Пластичність і стабільність несучості м'ясо-яєчних курей різних генотипів / В.П. Хвостик // Тваринництво України.- 2012.- № 5.- С. 7-10.
 82. Хвостик В.П. Прогнозування живої маси гусей / В. Хвостик // Тваринництво. України.- 2012.- № 6.- С. 17-21.
 83. Циновий О.В. Метод очищення та концентрування метапневмовірусу птиці / О.В. Циновий, Л.І. Наливайко, О.А. Шомін, С.В. Рябінін, Н.М. Донець // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 166-168.
 84. Чаплигін Є.М. Обробка підстилки для птиці з метою знешкодження патогенних мікроорганізмів / Є.М. Чаплигін, О.В. Мельник // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.. П. Василенка «Технічні системи і технології тваринництва».- Харків, 2012.- Вип. 120.- С. 345-353.
 85. Шоміна Н. Від великого до малого/ Н. Шоміна // Наше птахівництво.- 2012.- № 6.- С. 12-14.
 86. Шоміна Н. Вплив тепла на ембріони /Н. Шоміна // Наше птахівництво.- 2012.- № 4.- С. 38-39.
  Супровід виробництва продукції птахівництва шляхом надання консультацій, зоотехнічного обслуговування, аналізу якості кормів та впровадження системи HACCP

Прояви канібалізму у птиці в тій чи іншій мірі спостерігаються у більшості птахівницьких господарств. Нерідко це явище приймає на підприємствах значні розміри та призводить до великих економічних збитків. Однієї з причин канібалізму може бути наявність у кормах мікотоксинів, що погіршують засвоєння поживних речовин. Дебікування птиці у віці 6 - 12 днів має переваги порівняно з іншими термінами: практично не спостерігається зниження живої маси, у такому віці не проводяться вакцинація або інші маніпуляції з птицею.

Згідно загальноприйнятого визначення – «роздзьобування» або канібалізм – це поведінкова реакція птиці на зміну зовнішніх і внутрішніх факторів. Інколи їх ще називають зміщеною кормовою поведінкою.

Одна з найбільш значних статей витрат при вирощуванні птиці є вартість енергоносіїв – палива та електроенергії. Паливо в основному необхідне для обігріву пташників та птиці, електроенергія для освітлення пташників, роботи приводів механізмів (вентиляторів, дробарок, змішувачів, кормороздавачів, транспортерів видалення посліду тощо), інколи також використовується для обігріву птиці. Чи можна зменшити витрати палива та електроенергії і, тим самим, собівартість продукції птахівництва?

Кожний, хто захоче створити фермерське птахівницьке господарство, зіткнеться кінець кінцем з вимогами та правилами численних нормативних документів. Ці вимоги та правила спрямовані, головним чином, на забезпечення біобезпеки самої створюваної ферми, а також біо- та екологічної безпеки створюваної  ферми  для навколишніх населених пунктів, інших тваринницьких і птахівницьких ферм, промислових об’єктів та об’єктів інфраструктури, довкілля в цілому, на охорону праці обслуговуючого персоналу і дотримання належних умов гуманного утримання птиці.

Copyright © 2013 - 2022 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України