Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниМетою діяльності центра є створення умов для доступу ММСП до сучасних консультаційних технологічних послуг, зоотехнічного обслуговування, дотримання стандартів простежуваності та якості продукції тощо, що буде сприяти збільшенню обсягів виробництва та продажу продукції птахівництва за міжнародними стандартами якості та безпечності, впровадженню міжнародних практик біобезпеки та зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище.

Для забезпечення діяльності Центру Державній дослідній станції птахівництва НААН буде надано сучасне обладнання за напрямами діяльності. Організація діяльності Центру дасть змогу фермерським та особистим селянським господарствам, що займаються вирощуванням птиці, отримувати консультаційні послуги щодо сучасних ефективних технологій вирощування птиці, особливостей годівлі, стандартів якості та безпечності виробництва продукції тощо. Очікуваний вплив від діяльності ЦОП – підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва у господарствах – на 10 %, збільшення обсягів продажу – на 50 %.

Опис проекту ЦОП

Діяльність центру «Q&S poultry farming» спрямована на покращення ефективності господарської діяльності фермерських та особистих господарств населення (ММСП) шляхом використання якісного генетичного матеріалу різних видів сільськогосподарської птиці та впровадження вдосконалених технологічних рішень з виробництва продукції птахівництва на основі принципів системи HACCP, які об’єднують питання впровадження елементів якісної та безпечної годівлі, дотримання ветеринарно-санітарних вимог утримання птиці.

Для реалізації мети щодо створення центру «Q&S poultry farming» необхідно вирішення декількох завдань.

Зараз в господарствах населення країни в середньому утримується біля 3,9 млн. голів гусей, 11,1 млн. голів качок та 1,0 млн. голів індиків. Нажаль у більшості випадків ця птиця має незрозуміле походження, низькій генетичний потенціал та низьку імовірність щеплення від найбільш поширених хвороб. Все це призводе до суттєвому зниженні ефективності господарської діяльності ММСП завдяки недоотриманню виробниками значної кількості коштів при утримані або спрямованій відгодівлі на м’ясо різних видів сільськогосподарської птиці. Саме тому пропонується рекомендувати до використання в фермерських та присадибних господарствах населення якісний молодняк власного виробництва, або з перевірених племінних підприємств, які займаються розведенням високопродуктивної птиці з високою адаптивною здатністю та пристосованістю до кліматичних умов України. ДДСП НААН має власне племінне стадо індиків (600 голів) та співпрацює з іншими підприємствами, які тримають індиків, качок та гусей (ППППП «Роздольне» має власне племінне стадо - біля 5,0 тис. голів гусей) трьох порід середнього (Рейнська) та важкого (велика сіра та велика біла) типу і протягом багатьох років займається покращенням їх продуктивності. Гуси породи велика сіра створювалися як степові гуси, які гарно фуражують на пасовищах та невибагливі щодо наявності водоймищ.

Таким чином, у разі необхідності кількість молодняка може бути збільшена в рази за рахунок власного потенціалу та низькі репродукторів, з якими працює установа. Провідними фахівцями ДДСП НААН у галузі розведення та ідентифікації буде проведено аналіз та підготовлено базу порід та кросів птиці і рекомендації щодо використання найбільш якісних генетичних ресурсів для утримання ММСП.

Щорічно провідними фахівцями ДДСП НААН надається консультації підприємствам з розведення водоплавної птиці проводиться біля 350 зоохімічних досліджень якості кормів та кормових компонентів, мікотоксикологічний аналіз зразків кормів, послуг з вакцинації птиці. Проводяться бактеріологічні дослідження патологічного матеріалу та визначення напруженості імунітету і ідентифікації збудників хвороб бактеріальної та вірусної етіології, в тому числі з використанням ПЛР-діагностики (на базі відділу селекції, технології та інноваційного менеджменту ДДСП НААН). Проведення зоохімічних досліджень якості кормів та кормових компонентів, біохімічних досліджень сироватки крові та органів і тканин птиці здійснювалося у сертифікованій лабораторії ДДСП НААН (Свідоцтво № 01-0041/2020 від 23.04.2020), яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005. Однак, для визначення якості кінцевої продукції - м’яса та яєць на наявність залишкових антибіотиків, пестицидів, інших недопустимих речовин, що в сучасних умовах ринку є актуальним та затребуваним, необхідно додаткове оснащення новим обладнанням.

Беручи до уваги перспективу щодо затребуваності аналізів з якості кормів та компонентів для годівлі птиці та удосконалення лабораторії в межах проекту щодо створення центру «Q&S poultry farming» планується придбання універсального ІЧ- аналізатора з діодною матрицею DA 7250 (виробник Perten Instruments (Швеція)) (вартість 400 тис. грн.). Аналізатор включає пакет калібровок для зернових і олійних компонентів та продуктів їх переробки: шротів, жмихів та. дозволяє визначати: протеїн, вологу, жир, клітковину, зольність, крохмаль. Використання зазначеного пристрою дозволить у 10 разів прискорити отримання результатів та збільшити об’єм виконуваних послуг і знизить їх кінцеву собівартість.

Для визначення остаточних антибіотиків в м’ясі і кормах необхідним є придбання наборів: RIDASCREEN® Chloramphenico, Tetracyclin, Streptomycin, Sulfonamide, що дозволить рекомендувати продукти птахівництва споживачам, а кінцевий продукт птахівництва: м'ясо- користуватись біль широким попитом.

Надання консультацій представникам ММСП буде здійснюватися за декількома напрямами. По-перше, безпосередньо в офісному приміщенні, яке розташоване у с. Бірки (ДДСП НААН), в тому числі із залученням провідних фахівців-науковців. По-друге, за телефоном, електронною поштою, або через відкриту сторінку сайту чи у соцмережі Фейсбук. Разом з цим, планується надання практичних знань та навиків ветеринарно-зоотехнічної діяльності в межах загальноукраїнського навчального проекту та науково-методичного центру при ДДСП НААН.

Впровадження у життя загальної мети діяльності центру «Q&S poultry farming» дозволить у повній мірі здійснювати фаховий науково-практичний супровід виробництва продукції птахівництва ММСП з основних напрямів: генетичні ресурси, інкубація яєць, вирощування та утримання різних видів сільськогосподарської птиці, якість та безпека виробництва.

В свою чергу діяльність центру буде одним із чинників навчально-освітнього онлайн проекту для ММСП. В такому випадку концентрація в підприємстві висококваліфікованих кадрів з різних напрямів галузі птахівництва дозволяє комплексно підходити до аналізу та вирішення проблем, з якими стикаються власники птахівничих господарств, надавати якісні консультації, знаходити єдино вірні рішення у критичних ситуаціях. Таким чином, фермери та селяни повинні володіти належним практикам господарювання для підвищення обізнаності про небезпеку птиці та здоров’я людей і отримання якісної продукції.

Проект створить передумови для розробки та впровадження добровільних регіональних галузевих вимог до птахогосподарств із технологією вирощування птиці та отримання продукції птахівництва без використання антимікробних засобів та/або без залишків антимікробних засобів. Об’єднати на підставі цих вимог регіональних виробників продукції птахівництва та інших учасників Проекту для зміцнення співпраці зацікавлених сторін, орієнтованих на виробництво, продаж якісних та безпечних продукції птахівництва під єдиним регіональним брендом.

Промоція сервісу:

  1. Створення та організація роботи відкритої сторінки на сайті ДДСП НААН, ГС МПКУ та в соціальній мережі (фейсбук тощо).

2. Розміщення матеріалів та статей у профільних галузевих та науково-популярних виданнях.

3. Підготовка он-лайн презентації проекту.

4. Майстер класи (онлайн) від провідних фахівців з сучасних технологій зооветеринарії, ознайомлення фермері з кращими практиками вирощування свійської водо плаваючої птиці.

5. Створення інформаційного відео контенту, який популярно пояснює фермеру ефективність зооветеринарних технологій догляду свійської птиці.

Інформаційно-методичний супровід

1. Організація та проведення навчальних семінарів-тренінгів та он-лайн вебінарів з питань птахівництва.

2. Підготовка науково-методичної літератури з виробництва продукції птахівництва в ММСП.

3. Участь у навчальних онлайн заходах для ММСП з птахівництва

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України