Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниПрисвячена Всесвітньому Дню яйця
7 жовтня 2022 року

Онлайн конференція проходить у формі постерної сесії

Перейти на сторінку конференції >>>

 • індексація тез у наукометричній базі Google Scholar
 • Участь в конференції безкоштовна
 • Кожен учасник отримає електронний сертифікат

Організатори:

 • Державна дослідна станція птахівництва НААН (Бірки, Україна)
 • Інститут біології тварин НААН (Львів, Україна)
 • Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (Харків, Україна)
 • Державний біотехнологічний університет (Харків, Україна)
 • Науково-практичний інститут біотехнологій в зоотехнії та ветеринарній медицині (Максимівка, Молдова)
  Інститут Біології та Наук про Землю Поморської Академії в Слупську (Слупськ, Польща).

До участі запрошуємо:

науковців науково-дослідних установ, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, які мають відношення до тематики конференцій.

Контрольні дати конференції:

 • Останній термін подання матеріалів – 3 жовтня 2022 р.
 • Термін оприлюднення матеріалів – 7 жовтня 2022 р.

Напрями конференції:

 • Селекція, розведення та генетика
 • Годівля птиці, якість та безпечність кормів
 • Технології вирощування та утримання, репродукції птиці
 • Лікування та профілактика хвороб птиці
 • Екологічні аспекти виробництва продукції птахівництва
 • Інноваційний менеджмент у птахівництві.

Матеріали, необхідні для участі в конференції:

 • Заявка на участь у конференції
 • Постер у форматі.ppt або .pptx (обсягом 1 слайд)
 • Тези (обсягом до 3-х сторінок).

Умови участі в конференції та публікації тез

 1. Форма участі в он-лайн конференції: заочна у вигляді постерної сесії.
 2. Постери та тези будуть оприлюднені на сайті Державної дослідної станції птахівництва НААН
 3. Робочі мови конференції – українська, англійська.
 4. До 3 жовтня 2022 року включно подати на електронну адресу Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. оргкомітету: заявку; постер; тези.
 5. Вимоги до оформлення матеріалів детально описані на нашому сайті www.avianua.com.
 6. Файли назвати за прикладом: Заявка_Прізвище, Постер_Прізвище, Тези_прізвище. У темі повідомлення вказати тему «Матеріали на конференцію».
 1. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання. Термін очікування підтвердження може тривати кілька днів.
 2. Матеріали кожного учасника конференції будуть розміщені на сайті конференції у розділах Постери та Збірники конференцій.
 3. Після 17 жовтня 2022 року кожному учаснику конференції будуть направлені електронні сертифікати на електронні адресу, вказану у заявці.

Заявка

на участь у ІІ науково-практичній он-лайн конференції

«ІННОВАЦІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ», присвяченій Всесвітньому Дню яйця,

яка відбудеться 07 жовтня 2022 р.

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Місце роботи (навчання)

 

Посада (викладач, аспірант, студент тощо)

 

Назва тез

 

Електронна адреса

 

Вимоги щодо оформлення постеру

 1. Формат постеру .ppt або .pptx (MS PowerPoint).
 2. Орієнтація альбомна, максимум 1 слайд розміру 16:9.
 3. Обов’язково вкажіть назву, прізвища авторів та співавторів, їх електронні адреси, а також установу (установи) у верхній частині постера. Вони повинні відповідати зазначеним у тезах.
 4. Тип шрифту – Arial.
 5. Розмір шрифту для назви – 20 pt, для авторів та установ – 11 pt, для заголовків/підзаголовків -14 pt, для тексу постера – 11 pt, для підписів рисунків і таблиць - 10 pt.
 6. Роздільна здатність рисунків: 96-200 dpi.
 7. Ви можете обрати колір фону постера та тексту за правилом "світлий фон, темний текст".
 8. Максимальний розмір файлу - 20 МБ.
 9. Мова постера – українська або англійська.
 10. Деякі загальні поради, які слід врахувати при оформленні постера: уменшіть кількість тексту до мінімуму, надайте перевагу графічним об’єктам та переконайтеся, що кожен елемент, що входить до постера, є необхідним. Переконайтесь, що ідеї логічно переходять від одного розділу до іншого. Використовуйте діаграми та графіки для ілюстрації даних (уникайте великих таблиць).

Вимоги щодо оформлення тез

 1. Учасник має право представити в збірник лише одні тези, які раніше не публікувалися.
 2. Максимальна кількість авторів одних тез – три особи.
 3. Якщо автором тез одноосібно є студент чи здобувач (аспірант), то учасник обов’язково вказує наукового керівника. Науковий керівник не вважається співавтором тез.
 4. Обсяг тез – до 3-х сторінок, які не нумерувати.
 5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.
 6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1,25 см.
 7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
 8. У лівому верхньому куті необхідно вказати жирним шрифтом УДК.
 9. Нижче з нового абзацу НАЗВА ТЕЗ (великими жирними літерами по центру).
 10. Нижче у правому куті через абзац –  ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, електронна адреса, назва установи, місто, країна (для іноземців).
 11. Нижче Анотація з коротким описом одержаних результатів (курсивом).
 12. Нижче ключові слова (5-7 слів) – після анотації, з абзацу (напів жирним друкованим шрифтом).
 13. Далі через пустий рядок – текст тез.
 14. Слова: “Вступ”; “Мета роботи”; “Методи ”; “Результати досліджень”; “Висновки” мають буди виділені жирним шрифтом та записані на початку речення відповідних абзаців.
 15. В кінці тексту – через один абзац – наводиться Література (жирним і по центру).
  Література оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
 16. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.
 17. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
 18. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
 19. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
 20. Відповідальність за зміст та оформлення тез несуть автори і науковий керівник.

Надіслані вами матеріали вважаються прийнятими

за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження

на ваш e-mail. Телефон для довідок 097-48-54-936.

Матеріали конференції будуть розміщені в електронніому збірнику конференцій Державної дослідної станції птахівництва НААН за посиланням www.avianua.com/conferencе

З цим матеріалом читають:

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України