Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниHosting Ukraine

 1. Артеменко О.Б. Вивчення впливу циркадних температурних стимулів на результати інкубації яєць /О.Б.Артеменко, О.В.Терещенко, Н.В.Шоміна, О.М.Байдевлятова, О.В.Гавілей / Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.83-88.
 2. Белецкая А.В. Этиологические факторы заболеваний молодняка гусей в Украине / А.В. Белецкая, Н.Н. Музыка, А.А. Шомин // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: Мат. XX Межд. научно-практической конф., посвященной 50-летию образования кафедр крупного животноводства и переработки животноводческой продукции; свиноводства и мелкого животноводства УО БГСХА.- В 2 частях.-Ч.2.- г. Горки, Республика Беларусь, 2017.- С. 308-315.
 3. Білецька Г.В. Поліетіологічність хвороб гусенят / Г.В. Білецька, Н.М. Музика // Матеріали XIІІ Міжд. конф. «Птахівництво’2017».- м. Трускавець, 2017.- С.78-82.
 4. Білецька Г.В. Поширеність збудника сальмонельозу у гусівничих господарствах України / Г.В. Білецька, Н.М. Музика // Вет. мед.: Міжвід. тем. наук. зб. ННЦ «ІЕКВМ». - Харків, 2017. - Вип. 103. - С. 178-181.
 5. Вирощування, утримання та годівля індиків:- наук. - практ. посібник/[О.О. Катеринич, О.В. Рябініна, О. В. Терещенко та ін.].– Бірки: ДДСП НААН, 2017.–72 с.
 6. Вирощування, утримання та годівля яєчних та м¢ясо-яєчних курей: -наук.-практ. посібник/ [О.О. Катеринич, С.М. Панькова, О.В.Терещенко та ін.]. – Бірки : ДДСП НААН, 2017.–64 с.
 7. Гавилей О.В. Качественные и количественные изменения спермы петухов при введении в рацион Сорбента /О.В. Гавилей / Сборник научных трудов: Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. - Горки, БГСХА. - 2017. - Ч.1. - С.334-342.
 8. Іщенко Ю.Б. Матриця відповідальності в системі менеджменту якості організації /Ю.Б. Іщенко // Poultry Market. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://market.avianua.com/?p=4151 .
 9. Іщенко Ю.Б. Механізми супроводу наукових розробок через мережу Інтернет /Ю.Б. Іщенко // Poultry Market. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://market.avianua.com/?p=4164 .
 10. Іщенко Ю.Б. Визначення зведеного показника конкурентоспроможності на основі експертного оцінювання і вагових коефіцієнтів /Ю.Б. Іщенко // Poultry Market. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://market.avianua.com/?p=4160 .
 11. Іщенко Ю.Б. Удосконалення технології виробництва продукції птахівництва в невеликих і середніх підприємствах на основі принципів системи HACCP /Ю.Б. Іщенко, О.В. Рябініна // Poultry Market. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://market.avianua.com/?p=4158 .
 12. Іщенко Ю.Б. Концепція створення експертної системи для покращення технології виробництва продукції птахівництва на основі принципів системи HACCP /Ю.Б. Іщенко, О.В. Рябініна // Poultry Market. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://market.avianua.com/?p=4173 .
 13. Катеринич О.О. Заводська лінія Г2 породи м'ясо-яєчних курей породи Плимутрок Білий /О.О.Катеринич, Ю.В.Бондаренко, С.М.Панькова, С.В.Руда, В.П.Хвостик, О.П.Захарченко/ Аграрна наука - виробництву. – 2017, №1. - С.23.
 14. Катеринич О.О. Заводська лінія Г2 породи Плимутрок Білий – вітчизняний представник птиці з комбінованою продуктивністю /О.О.Катеринич, С.М.Панькова, С.В.Руда/ Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.61-66.
 15. Музика Н.М. Аналіз мікробіологічної забрудненості кормів для птиці / Н.М. Музика, Ю.Ю. Ніколаєнко, Г.В. Білецька, О.А. Шомін, С.В. Рябінін // Корми і факти. – 2017. – №11. – С. 20-22.
 16. Панькова С.М. Новий вітчизняний гібрид подвійного використання для присадибного та органічного виробництва / С.М.Панькова, О.О.Катеринич, О.П.Захарченко / Аграрна наука – виробництву. – 2017, №1. - С.25.
 17. Панькова С.М. Новий гібрид подвійного призначення для присадибних господарств /С.М.Панькова, О.О.Катеринич, О.П.Захарченко/ Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.54-60.
 18. Панькова С.М. Оцінка якості яєць лінії курей вітчизняної породи бірківська барвиста та перспективи її поліпшення / С. М. Панькова, Ю. С. Лютий, О. П. Захарченко, О. М. Байдевлятова / Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. - 2016. - Вип. 7. – С.77-81.
 19. Руда С.В. Визначення статі папуг різних видів методом ПЛР /С.В.Руда, Р.О.Кулібаба / Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.66-70.
 20. Рябинина Е.В. Влияние спектра света светодиодных ламп на показатели выращивания цыплят-бройлеров /Е.В. Рябинина, А.Б. Артеменко, О.В. Гавилей, Н.В. Бойко /Сборник научных трудов: Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. - Горки, БГСХА. - 2017. - Ч.2. - С.158-164.
 21. Рябініна О.В. Фактори впливу на якість шкаралупи яєць /О.В. Рябініна, В.М.Тімофєєв / Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.70-74.
 22. Рябініна О.В. Технологичний прийом диференційованого відбору, вирощування, утримання та годівлі індичок залежно від живої маси /О.В.Рябініна, В.О.Мельник, О.Б.Артеменко, Ю.Б.Іщенко, В.М.Сидора //Науково-інформаційний бюлетень «Аграрна наука – виробництву», Київ. – 2017. - №3.- С.20.
 23. Терещенко А.В. Перспективные направления создания инноваций в птицеводстве /А.В.Терещенко, О.А.Катеринич, А.Б.Артеменко, Н.Н.Музыка / Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.74-76.
 24. Терещенко О.В. Перспективные направления создания инноваций в птицеводстве / О.В. Терещенко, О.О. Катеринич, О.Б. Артеменко, Н.М. Музика // Матеріали XIІІ Міжд. конф. «Птахівництво’2017».- м. Трускавець, 2017.- С.74-76.
 25. Хвостик В.П. Інформаційно-статистичні параметри живої маси курей вітчизняного генофонду / Хвостик В.П., Бондаренко Ю.В. // Вісник Сумського Національного аграрного університету. – 2017. – Випуск 5/1 (31). – С. 161-165.
 26. Хвостик В.П. Нетрадиційне сорго / Хвостик В.П. // Наше птахівництво. – 2017. – №1(49). – С. 69-71.
 27. Хвостик В.П. Спадковий тягар у популяціях курей вітчизняного генофонду / Хвостик В.П., Бондаренко Ю.В. // Вісник Сумського Національного аграрного університету. – 2016. – Випуск 7 (30). – С. 112-114.
 28. Хвостик В.П. Цінність жита / Хвостик В.П. // Наше птахівництво. – 2017. – №4(52). – С. 47-49.
 29. Шомина Н.В. Изучение влияния уровня гибели бластодермальных клеток в яйце при хранении на результаты инкубации /Н.В. Шомина, О.Н. Байдевлятова // Сборник научных трудов: Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. - Горки, БГСХА. - 2017. - Ч.2. - С.115-119.
 30. Шоміна Н. Нові стандарти у птахівництві /Н. Шоміна, О. Артеменко // Наше птахівництво. - 2017. -№ 1 (49). - С. 28-31.
 31. Шоміна Н.В. Ефективна дезінфекція яєць водоплавної птиці /Н.В.Шоміна, О.Б.Артеменко, Н.М.Музика, Ю.Ю.Ніколаєнко, О.М.Байдевлятова, О.В.Гавілей / Матеріали XIII міжнародної конференції «Птахівництво 2017», 19-21 вересня 2017 року, Трускавець. – 2017. - С.129-135.

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України