Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниHosting Ukraine

 1. Артеменко О., Шоміна Н. Влучне попадання / О. Артеменко, Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 2 (44). - С. 26-28.
 2. Артеменко О., Шоміна Н. Індики-плідники / О. Артеменко, Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 3 (45). - С. 28-29.
 3. Байдевлятова О.М. Морфофукціоальні особливості ембріонального розвитку курей при застосуванні покриття «штучна кутикула» / О.М.Байдевлятова // Вісник аграрної науки. – 2016. - №10. – С.68-71.
 4. Білецька Г.В. Невразливі породи / Г.В. Білецька, Н.М. Музика, Н.П. Грибкова // Наше птахівництво.- 2016.- №3(44).- С.78-79.
 5. Білецька Г.В. Чутливість курей породи Полтавська глиняста до хвороби Марека та їх генетична структура за локусом mx-гену / Г.В. Білецька, Н.М. Музика, Р.О. Кулібаба, С.І. Вовк // Вет. мед.: Міжвід. тем. наук. зб. ННЦ «ІЕКВМ». - Харків, 2016. - Вип. 102. - С. 134-138.
 6. Видовые особенности искусственного осеменения в птицеводстве /А.Б.Артеменко, Е.М.Белецкий, О.В.Гавилей, Н.В.Кулик // Матеріали XII міжнародної конференції «Птахівництво’2016», 13-15 вересня 2016 року, Трускавець. – 2016. – С.34-44.
 7. Гавілей О.В., Полякова Л.Л., Притуленко О.В., Братишко Н.І. Джерела лінолевої поліненасиченої жирної кислоти в раціонах птиці // Матеріали XII Міжнародної конференції «Птахівництво'2016», 13-15 вересня 2016 р - С.50-54
 8. Горбенко З.Г., Труфанов О.В. Аналіз ізотерм адсорбції Т-2 токсину гідролізним лігніном // Матеріали XII Міжнародної конференції «Птахівництво'2016», 13-15 вересня 2016 р. -С. 64-60.
 9. Горбенко З.Г., Труфанов О.В., Труфанова В.О., Котик А.М., Чорна Г.В., Тертишна В С., Люта JI.B. Вплив комбінованого застосування пробіотику, гіпохлориту та лігнін- вугільного сорбенту на живу масу курчат// Вісник аграрної науки. -201-6.-№1. -С. 37-40.
 10. Gorbenko Z.G., Trufanov O.V., Trufanova V.O., The influence of nutrients and surfactants on T-2 toxin adsorption // Сучасне птахівництво. - 2016. - №7-8. - С. 35-37
 11. Котик A.M., Труфанова В.А., Труфанов О.В. Захист кормів від контамінації грибами та мікотоксинами. Частина 1. // Эксклюзивные технологии. - 2016 - № 3 (42). - С. 58-61.
 12. Котик A.M., Труфанова В.О., Труфанов О.В. Антибіотики в зерні // Матеріали ХП Міжнародної конференції «Птахівництво'2016», 13-15 вересня 2016 p. - С. 64-72.
 13. Котик А.Н., Труфанова В.А., Труфанов О.В. Захист кормів від контамінації грибами та мікотоксинами. Частина 2. // Эксклюзивные технологии. - 2016,- № 4 (43) - С. 26-29.
 14. Кульбаба С. В. Монтаж системи годівлі кліткової батареї «Hellman» для утримання курей-несучок: Методичні рекомендації та завдання щодо проведення практичної роботи з дисципліни «Машиновикористання у тваринництві» для студентів вищих навчальних закладів за напрямком підготовки 6.100.102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового комплексу». / С. В. Кульбаба, О. В. Рябініна // – Х.: ХНТУСГ, 2016. – 12 с.
 15. Кульбаба С. В. Дослідження автоматичної роботи інкубатору: Методичні рекомендації та завдання щодо проведення лабораторної роботи з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» для студентів вищих навчальних закладів за напрямком підготовки 6.100.102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового комплексу»./ С. В. Кульбаба, О. М. Русальов, О. В. Рябініна //– Х.: ХНТУСГ, 2016. – 8 с.
 16. Мельник В. Як зменшити мікробний тиск /В. Мельник // Наше птахівництво.- 2016.- № 1.- С. 82-85.
 17. Мельник В. Яке світло треба індикам /В. Мельник // Наше птахівництво.- 2016.- № 1.- С. 32-35.
 18. Музика Н.М. Безпечність кормів та їх сировини для птиці / Н.М. Музика, Наливайко Л.І., Ніколаєнко Ю.Ю., Бондаренко А.Л. // Матеріали XIІ Міжд. конф. «Птахівництво’2016».-м.Трускавець, 2016.- С.75-77.
 19. Muzyka D. Avian paramyxovirus circulating in wild bird populations of the Azov-Black Sea Region of Ukraine in 2006-2011 / D. Muzyka, B. Stegniy, M. Pantin-Jackwood, A. Gerilovych, M. Stegniy, N. Muzyka, M. Mandygra// The Proc. XXV World’s Poultry Cong., Sep 5-9, 2016, Beijing, China. – Abstracts. – P.370.
 20. 21. Пат 109916 UА. «Спосіб визначення поверхнево-активних компонентів у водних розчинах» / автор Горбенко З.Г., заявник ДДСП НААН // Дата рестрації 12.09.16.
 21. Перспективы использования отечественного генофонда кур / Катеринич О.А., Панькова С.Н., Руда С.В. // Аграрний тиждень. - №11 (302), 2015.- С. 70-71.
 22. Притуленко О.В. , Гавілей О.В , Полякова Л.Л., Братишко Н.І. Жирні кислоти в раціонах птиці // Аграрний тиждень. -2016. - №7-8. - С. 76-80.
 23. Птиця вітчизняної селекції /В.П.Хвостик, О.В.Терещенко, О.О.Катеринич, О.П.Захарченко, Ю.С.Лютий/ Матеріали XII міжнародної конференції «Птахівництво’2016», 13-15 вересня 2016 року, Трускавець. – 2016. – С.105-106.
 24. Ростер – новий продукт на теренах вітчизняного птахівництва / Катеринич О.А., Панькова С.Н., Руда С.В., Іонов І.А. // Матеріали ХІІ Міжнар. конф. «Птахівництво 2016», 13-15 вересня 2016 р, / Асоціація «Союз птахівників України».- С. 62-64.
 25. Руда С.В. Птиця вітчизняного походження / С.В.Руда // Матеріали XII міжнародної конференції «Птахівництво’2016», 13-15 вересня 2016 року, Трускавець. – 2016. – С.82-85.
 26. Рябініна О. В. Очищення вентиляційних викидів пташника /О. В. Рябініна// Науково – технічний бюлетень / НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК.– Дніпропетровськ, 2015.– Т.3, №3.–С. 141–146.
 27. Рябініна О. В. Примусова відгодівля водоплавної птиці / О.В. Рябініна // Аграрний тиждень.Україна.– 2016.– № 10.– С.71.
 28. Рябініна О. В. Умови утримання птиці як запорука отримання прибутку / О.В. Рябініна //Аграрний тиждень.Україна.– 2016.– № 7–8.– С.80–81.
 29. Труфанов О.В., Сихарулидзе И.Ф. Калий и магний - незаменимые минералы в питании птицы // Эксклюзивные технологии. - 2016,- № 2 (41). - С..
 30. Труфанов О.В., Сіхарулідзе І.Ф. Незамінні мінерали // Наше птахівництво. - 2016. - № 5, С.
 31. Труфанов О.В., Труфанова В.О., Сихарулидзе И.Ф. Калий и магний в кормлении птицы // Матеріали XII Міжнародної конференції «Птахівництво'2016», 13-15 вересня 2016 р. -С.100-105.
 32. Труфанова В.А., Котик А.М., Труфанов О.В. Новий фактор контаминации зерна - антибіотики // Эксклюзивные технологии. - 2016,- № 1 (40). - С. 58-61.
 33. Хвостик В. Зелений корм для гусей /В. Хвостик // Наше птахівництво.- 2016.- № 1.- С. 54-55.
 34. Хвостик В.П. Відбір кращого поголів’я // Наше птахівництво. – 2016. – №2(44). – С. 22 – 25.
 35. ХвостикВ.П. Качество яиц кур украинской селекции // Scientific Symposium with International Participation dedicated to 60th anniversary of the founding of the Institute ,,Zootechnycal science – an important factor for the european type of the agriculture”. - 29 September–01 October. – Maximovca, 2016. – С. 799-802.
 36. Хвостик В.П. Користь від посліду // Наше птахівництво. – 2016. – №3(45). – С. 30 – 33.
 37. Хвостик В.П. Повноцінний раціон // Наше птахівництво. – 2016. – №4(46). – С. 50 – 52.
 38. Шоміна Н. Антиоксидантний захист / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 4 (46). - С. 25-27.
 39. Шоміна Н. Годівля в яйце / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 4 (46). - С. 61-63.
 40. Шоміна Н. Запалення пупка / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2015. - № 6 (42). - С. 28-31.
 41. Шоміна Н. Інкубація індичих яєць / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 1 (43). - С. 28-31.
 42. Шоміна Н. Покращення якості шкаралупи / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 4 (46). - С. 58-60.
 43. Шоміна Н. Хвороби ембріонів / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 3 (45). - С. 25-27.
 44. Шоміна Н. Що загрожує ембріонам / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2016. -№ 4 (46). - С. 22-24.
 45. Шоміна Н.В. Оценка качества инкубационніх яиц / Н.В.Шоміна, О.М.Байдевлятова // Матеріали XII міжнародної конференції «Птахівництво’2016», 13-15 вересня 2016 року, Трускавець. – 2016. – С.107-108.

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України