Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниHosting Ukraine

 1. Артеменко О.Б. Морфологічна цілісність клітин бластодерми як параметр оцінки життєздатності ембріона / О.Б. Артеменко, Н.В. Шоміна //Вісник аграрної науки.- 2015.- № 4.- С. 46-48.
 2. Байдевлятова О. Три кроки до успішного результату / О. Байдевлятова //Аграрний тиждень. Україна.- 2015.- №7.- С.56-57.
 3. Білецька Г.В. Етіологія ентеритів молодняку гусей / Г.В. Білецька, Н.М. Музика, П.С. Юрко, Р.О. Кулібаба // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 69-73.
 4. Білецька Г.В. Хвороби гусенят з ознаками ентериту / Г.В. Білецька //Сучасне птахівництво.- 2015.- № 6.- С. 21-24.
 5. Білецький Є.М. Попередження насиджування у мясних видів птиці / Є.М. Білецький, О.В. Терещенко // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 29-35.
 6. Горбенко З.Г. Лігнін-вугільний сорбент пригнічував ростостимулюючі властивості пробіотику та гіпохлориту у присутності фузаріотоксинів /О.В. Труфанов, В.О. Труфанова, А.М. Котик, Г.В. Чорна, В.С. Тертишна, Л.В. Люта // Вісник аграрної науки. – 2015.- №
 7. Катеринич О.О. Відгодівля індиків на м'ясо – критичні точки економічної доцільності /О.О. Катеринич, І.А. Іонов,В.П. Бородай //Тваринництво сьогодні.- 2015.- № 9.- С. 42-45.
 8. Катеринич О.О. М’ясо-яєчні кури – типовий представник ринку “неспеціалізованого” птахівництва / О.О. Катеринич, С.М. Панькова, І.А. Іонов// Тваринництво сьогодні. – 2015. - № 6. – С. 7-9.
 9. Катеринич О.О. Нові старі кури /О.О. Катеринич, С.М. Панькова, О.П. Захарченко //Рідне село.- 2015.- №5.- С.7.
 10. Катеринич О. Перспективы использования отечественного генофонда кур / О. Катеринич, С. Панькова, С. Рудая //Аграрний тиждень. Україна.- 2015.- № 11.- С. 70-71.
 11. Катеринич О.А. Пёстрый рынок или куры с двойной продуктивностью – новый сектор отечественного птицеводства? / О.А. Катеринич, А.Н. Рождественский, И.А. Ионов // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С.47-51.
 12. Катеринич О. Сучасні тенденції селекційної роботи в птахівництві / О. Катеринич, С. Панькова, С. Руда // Аграрний тиждень.- 2015.- № 3.- С. 60-61.
 13. Катеринич О.О. Технологічні підходи отримання мяса індиків в Україні та за кордоном /О.О. Катеринич, О.М. Рождественський // Тваринництво сьогодні.- 2015.- № 8.- С. 7-9.
 14. Катеринич О. Чорнушки та рябушки або нові розробки вітчизняних селекціонерів / О. Катеринич, С. Руда, С. Панькова // Селянська газета.- 2015.- 20 березня.
 15. Катеринич О.А. «Фермерские петушки» - рациональное использование отечественного генофонда кур / О.А. Катеринич, С.Н. Панькова, О.П. Захарченко, Н.А. Фесенко, Т.Б. Печенежская //Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России : материалы XVIII конф. Рос. Отд. ВНАП. – Сергиев Посад, 2015. – С. 67-68.
 16. Котик А.М. Виявлення в зерні і кормах антибіотиків, активних відносно Bacillus subtilis /А.М. Котик, В.А. Труфанова, О.В. Труфанов // Эксклюзивные технологии. - 2015.- № 3 (36). – С. 58-64.
 17. Кулібаба Р.О. Використання гетеродуплексного аналізу як альтернативи методу ПЛР-ПДРФ для генотипування особин птиці / Р.О. Кулібаба // Актуальні дослідження з проблем розведення та генетики у тваринництві: матеріали XIII всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та аспірантів, присвяченої пам’яті академіка НААН Михайла Васильовича Зубця. – Чубинське. – 2015. – С. 29 – 30.
 18. Кулібаба Р.О. Генетична характеристика популяції курей лінії Г2 породи Плімутрок білий за біохімічними та ДНК-маркерами / Р.О. Кулібаба, С.В. Руда // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 54-59.
 19. Кулибаба Р.А. Полиморфизм генов PRL, PRLR, GH, GHR, PIT-1, IGFI, TGF-ß1, TGF-ß2 и TGF-ß3 в линиях кур украинской селекции / Р.А. Кулибаба // Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России: материалы XVIII международной конференции ВНАП. – Сергиев Посад. – 2015. – С. 72 – 74.
 20. Кулибаба Р.А. Связь функционального полиморфизма целевых генов (PRL, GH, GHR) с продуктивными признаками яичных кур украинской селекции / Р.А. Кулибаба // Генетика и разведение животных. – 2015. – № 3. – С. 75 – 80.
 21. Kulibaba R.A. Transforming growth factor β1, pituitary-specific transcriptional factor 1 and insulin-like growth factor I gene polymorphisms in the population of the Poltava clay chicken breed: association with productive traits / R.A. Kulibaba, A.V. Tereshchenko // Agricultural Science and Practice. – 2015. – Vol. 2 (1). – P. 67 – 72.
 22. Мельник В. Світлодіодне освітлення для тваринницьких і птахівничих приміщень / В. Мельник, В. Довгаль // Аграрний тиждень. Україна.- 2015.- № 8-9.- С. 96-97.
 23. Мельник В.О. Технологічні розробки Державної дослідної станції птахівництва НААН – промисловому та присадибному птахівництву / В.О. Мельник, О.В. Рябініна, Т.В. Кизь, О.В. Мельник, О.В. Ципляк, В.М. Тимофєєв // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 19-25.
 24. Мельник О.В. Вплив обробки підстилки реагентами на мікроклімат пташника та відтворні якості індиків / О.В. Мельник // Вісник аграрної науки.- 2015.- № 6.- С. 73-75.
 25. Наливайко Л. Реовірусна інфекція / Л. Наливайко, Г. Білецька, Ю. Ніколаєнко // Наше птахівництво.- 2015.- № 5.- С. 86-87.
 26. Наливайко Л. Реовірусна інфекція вражає качок / Л. Наливайко, Г. Білецька, Н. Музика, С. Рябінін, Ю. Ніколаєнко //Наше птахівництво.- 2015.- № 2.- С. 86-87.
 27. Панькова С.М. Мясні якості нового вітчизняного м'ясо-яєчного гібриду курей / С.М. Панькова, О.О. Катеринич, О.П. Захарченко, Н.А. Фесенко, Т.Б. Печеніжська // Сучасне птахівництво.- 2015.- № 3-4.- С. 21-23.
 28. Панькова С.М. Новий вітчизняний м’ясо-яєчний гібрид для присадибного та органічного виробництва (економічна ефективність вирощування півників)/ С.М. Панькова, О.О. Катеринич, О.П. Захарченко, Т.Б. Печеніжська, Н.А. Фесенко // Сучасне птахівництво. – 2015. - № 5. – С. 21-24.
 29. Панькова С.Н. Оценка племенной ценности птицы с использованием blup Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России / С.Н. Панькова // Материалы XVIII конф. Рос. Отд. ВНАП. – Сергиев Посад, 2015. – С.77-79
 30. Притуленко О. Нетрадиційні зернові культури в комбікормах для птиці /О. Притуленко, О. Гавілей, Л. Полякова, Н. Братишко //Аграрний тиждень. Україна.- 2015.- № 12.- С. 60-63.
 31. Прозорова Н.В. Пріоритетні напрями інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України / О.В. Ульянченко, Н.В. Прозорова. – Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х. – 2015. – №1 – С. 63-72. (фахова)
 32. Прозорова Н.В. Перспективи розвитку галузі птахівництва на засадах логістизації виробництва / О.І. Гуторов, Н.В. Прозорова // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»], 2-3 квітня 2015 р. / ред. кол. О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 326 с.
 33. Прозорова Н. В. Продовольча безпека – основа національної безпеки держави /О.В. Ульянченко, Н.В. Прозорова // Інтернет газета Конгрес світ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5.
 34. Прозорова Н.В. Сучасні тенденції розвитку яєчного птахівництва / Н.В. Прозорова // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 63-68.
 35. Прозорова Н.В. Управління витратами підприємств яєчного птахівництва як фактор підвищення конкурентоспроможності / Н. В. Прозорова // Вісник ХНАУ. Сер. «Екон. науки» – Х. : ХНАУ, 2015. – № 2. − С. 296−301.
 36. Прозорова Н.В. Формирование приоритетных факторов оптимизации и интенсификации функционирования птицеводческих предприятий / Н.В. Прозорова // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Poland. – 2015.
 37. Рудая С.В. Карликовая мясо-яичная птица – экономическая составляющая эффективности использования / С.В. Руда, О.А. Катеринич, Т.Э. Ткачик // Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России (Материалы XVIII Международной конференции, Сергиев Посад, 2015 г.) / ВНАП, Российское отделение НП «Научный центр по птицеводству». – 2015. - С. 85-87.
 38. Рудая С.В. Мини-куры – инструмент повышения экономической эффективности использования мясо-яичной птицы / С.В. Руда, О.А. Катеринич, В.П. Бородай // Птица и птицепродукты. – 2015.-№1(21).- С. 65-67.
 39. Терещенко А.В. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы: Методическое пособие / А.В.Терещенко, А.Б. Артеменко, Н.В. Шомина [и др.] .– Борки, 2015. - 132 с.
 40. Терещенко О.В. Напрями розвитку галузі птахівництва / О.В. Терещенко, О.О. Катеринич, С.М. Панькова // Вісник аграрної науки.- 2015.- № 5.- С. 27-30.
 41. Терещенко О.В. Формування генетичних ресурсів вітчизняних порід сільськогосподарської птиці в контексті продовольчої безпеки держави / О.В. Терещенко, О.О. Катеринич, С.М. Панькова, В.П. Бородай // Сучасне птахівництво.- 2015.- № 7-8.- С. 19-21.
 42. Труфанов О.В. Не така вже біла й пухнаста /О.В. Труфанов // Рідне село.-2015.- 13 травня.- С. 7.
 43. Trufanov O.V. Detection of Antibiotics, Active Against Bacillus subtilis, in Grain And Feed / O.V. Trufanov, A.M. Kotyk, V.A. Trufanova, O.V. Tereshchenko, O.M. Zhukorskiy // Agricultural Science and Practice.-2015.-Vol. 2, No 1. –P. 60-66.
 44. Хвостик В. Гідропоніка для птиці / В. Хвостик //Наше птахівництво.- 2015.- № 6.- С. 50-53.
 45. Хвостик В. Годівля в перші дні /В. Хвостик //Наше птахівництво.- 2015.- № 1.- С. 62-63.
 46. Хвостик В. Годівля племінних бройлерів / В. Хвостик //Наше птахівництво.- 2015.- № 2.- С. 58-60.
 47. Хвостик В. Що їстиме ремонтний молодняк /В. Хвостик //Наше птахівництво.- 2015.- № 1.- С. 51-53.
 48. Циновий О.В. Діагностика метапневмовірусної інфекції птиці за допомогою вітчизняних тест-систем / О.В. Циновий, О.А. Шомін // Вісник аграрної науки.- 2015.- № 10.- С. 27-30.
 49. Циновий О.В. Чи потрібні вітчизняні тест-системи ІФА для визначення антитіл до інфекційних хвороб птиці / О.В. Циновий // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 26-29.
 50. Ципляк О.В. Вплив різних режимів відбору сперми у півнів та штучного осіменіння курей бірківської м'ясо-яєчної популяції на їх відтворні якості / О.В. Ципляк, В.О. Мельник, О.В. Рябініна, О.В. Мельник // Матеріали ХІ Міжнарод. конф. «Птахівництво 2015», 15-17 вересня 2015 р. / Асоціація « Союз птахівників України».- Трускавець, 2015.- С. 87-97.
 51. Шоміна Н. Запалення пупка /Н. Шоміна //Наше птахівництво.- 2015.- № 6.- С. 76-79.
 52. Шоміна Н. Здорове народження перепелят /Н. Шоміна //Наше птахівництво.- 2015.- № 1.- С. 23-25.
 53. Шоміна Н. Критичні періоди розвитку ембріонів / Н. Шоміна, О. Байдевлятова //Наше птахівництво.- 2015.- № 2.- С. 24- 27.
 54. Шоміна Н. Проблеми зберігання інкубаційних яєць / Н. Шоміна //Наше птахівництво.- 2015.- № 5.- С. 16-19.
 55. Шоміна Н. Стартовий розігрів інкубаційних яєць, що зазнали тривалого зберігання / Н. Шоміна // Аграрний тиждень. Україна.- 2015.- № 8-9.- С. 72-73.
 56. Шоміна Н. Температура інкубації / Н. Шоміна // Наше птахівництво. - 2015. -№ 4 (40). - С. 28-30.
 57. Шоміна Н. Циркадна інкубація / Н. Шоміна //Наше птахівництво.- 2015.- № 2.- С. 16-17.

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України