Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниHosting Ukraine

 1. Белецкая А.В. Анализ аборигенной птицы на резистентность к болезни Марека / А.В. Белецкая, О.А. Катеринич// Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводства : материалы XVII международной конференции / ВНАП РО, НП «Научный центр по птицеводству».- Сергиев Посад, 2012.- С. 45-46.
 2. Білецька Г.В. Випадок поліомавірусної інфекції гусей в Україні / Г.В. Білецька, Р.О. Кулібаба, П.С. Юрко, Г.А. Ракова // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 38-42.
 3. Білецька Г.В. Сучасний стан розробки рекомбінантних засобів профілактики хвороби Марека / Г.В. Білецька // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 185-194.
 4. Білецький Є.М. Линяння сільськогосподарської птиці / Є.М. Білецький, К.П. Владикін // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 42-66.
 5. Білецький Є. Нетрадиційне лікування птиці / Є. Білецький, О. Артеменко // Наше птахівництво.- 2012.- № 1.- С. 69-71.
 6. Білецький Є. Штучне осіменіння індиків / Є. Білецький, О. Артеменко // Наше птахівництво.- 2012.- № 1.- С. 14-17.
 7. Бобров К.А. Современное состояние проблемы борьбы с сальмонеллёзом в птицеводстве: генетическая резистентность к заболеванию / К.А. Бобров // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 86-91.
 8. Братишко Н.И. Биологически активные растительные добавки: здоровая птица, безопасная, качественная продукция / Н.И. Братишко, О.В. Притуленко, О.В. Куценко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 72-80.
 9. Братишко Н.І. Генномодифікована кукурудза в годівлі курей-несучок /Н.І. Братишко, О.В. Притуленко, Р.О. Кулібаба, О.В. Гавілей, Л.Л. Полякова // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 114-120.
 10. Братишко Н.И. Лизин и треонин – лимитирующие аминокислоты в комбикормах с тритикале для кур/ Н.И. Братишко, Л.Л. Полякова, О.В. Притулено, Р.Б. Гриценко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 66-72.
 11. Братишко Н. Тритикале в годівниці / Н. Братишко, О. Притуленко// Наше птахівництво.- 2012.- № 1.- С. 42-43.
 12. Братишко Н. Тритикале в кормлении мясо-яичных цыплят / Н. Братишко, Е. Гавилей, О. Притуленко, А. Терещенко // Птицеводство.- 2012.- № 4.- С. 41-43.
 13. Владикін К.П. Вплив підвищених концентрацій хлориду нікелю в кормі на фізіологічний стан та прояв насиджування у індичок білої широкогрудої породи протягом продуктивного періоду / К.П. Владикін // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 41-49.
 14. Гавилей Е.В. Полиненасыщенные жирне кислоты в кормлении кур-несушек / Е.В. Гавилей, Н.И. Братишко, О.В. Притуленко, Л.Л. Полякова // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 58-66.
 15. Гавілей О.В. Вплив Т-2 токсину, який міститься в кормі, на репродуктивну систему і показники якості сперми півнів / О.В. Гавілей // НТБ / ІТ НААН.- Х., 2012.- № 108.- С. 50-57.
 16. Голуб В.А. Кріоконсервація тканини яєчника добових курчат / В.А. Голуб, М.Т. Тагіров // НТБ / ІТ НААН.- Х., 2012.- № 108.- С. 57-63.
 17. Горбаньов А.П. Вітчизняне обладнання для тестування водоплавної птиці в племінних господарствах / А.П. Горбаньов, І.І. Івко, О.В. Рябініна, О.В. Мельник // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.. П. Василенка «Технічні системи і технології тваринництва».- Харків, 2012.- Вип. 120.- С. 53-63.
 18. Горбенко З.Г. Ентеросорбція як засіб профілактики мікотоксикозів тварин / З.Г. Горбенко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 119-131.
 19. Горобец А.И. Рациональные пути использования фосфора в птицеводстве / А.И. Горобец, О.А. Катеринич // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 132-144.
 20. Жукорський О. Присутність сої, тритикале й сорго в комбікормах для птиці цілком виправдано / О. Жукорський, О. Притуленко, О. Терещенко, Н. Братишко // Зерно і хліб.- 2012.- № 2.- С. 14-16.
 21. Ивко И.И. Высокопроизводительная машина для принудительного откорма водоплавающей птицы / И.И. Ивко, Е.В. Рябинина, А.В. Мельник // Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводства : материалы XVII международной конференции / ВНАП РО, НП «Научный центр по птицеводству».- Сергиев Посад, 2012.- С. 342-343.
 22. Івко І.І. Виробництво продукції гусівництва в сімейних фермах / І.І. Івко, О.В. Рябініна // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 106-114.
 23. Івко І.І. Удосконалені технологічні прийоми вирощування гусенят на м'ясо / І.І. Івко, О.В. Рябініна // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 169-177.
 24. Іонов І.А. Наукова стратегія розробки математичних моделей, їх реалізація та впровадження в сучасну птахівничу галузь / І.А. Іонов, С.О. Шаповалов, В.Г. Борисенко, Ю.Б. Іщенко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 201-209.
 25. Іонов І.А. Перспективна програма «Розвиток галузі птахівництва до 2020 року» / І.А. Іонов, О.В. Терещенко, О.О. Катеринич // Ефективне птахівництво.- 2012.- № 10.- С.12-22; № 11.- С. 9-15.
 26. Іонов І.А. Перспективна програма «Розвиток галузі птахівництва до 2020 року» / І.А. Іонов, О.В. Терещенко, О.О. Катеринич // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 178-201.
 27. Катеринич О.О. Адаптивна здатність птиці вітчизняної селекції різного напряму продуктивності / О.О. Катеринич // Наше птахівництво.- 2012.- № 2.- С. 216-221.
 28. Катеринич О. О. Адаптивна здатність птиці вітчизняної селекції різного напряму продуктивності / О.О. Катеринич, С.М. Панькова, О.П. Захарченко, Ю.С. Лютий, Т.Б. Печеніжська // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 210-216.
 29. Катеринич О. О. Адаптивна здатність у курей носіїв гену DW-/dw за полігенними ознаками / О. Катеринич // Тваринництво України.- 2012.- № 10.- С. 10-13.
 30. Катеринич О.О. Визначення особливості структурної організації полігенної системи ознаки «несучість» у індиків / О.О. Катеринич // Сучасне птахівництво.- 2012.- № 10.- С. 19-22.
 31. Катеринич О. Грамотна раціоналізація /О. Катеринич, А. Горобець, В. Славянська // Наше птахівництво.- 2012.- № 6.- С. 40-42.
 32. Катеринич О. Кольоровий геркулес / О. Катеринич, О. Захарченко // Земля – моя годувальниця.- 2012.- 19 вересня.- С. 7.
 33. Катеринич О.А. Куры украинской селекции / О.А. Катеринич, В.П. Хвостик, С.Н. Панькова, Ю.С. Лютый, О.П. Захарченко // Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводства : материалы XVII международной конференции / ВНАП РО, НП «Научный центр по птицеводству».- Сергиев Посад, 2012.- С. 74-75.
 34. Катеринич О.О. Мінливість інформаційних параметрів біосистеми полігенної ознаки «несучість» у індиків / О.О. Катеринич // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 9-15.
 35. Катеринич О. Мінливість «несучості» в онтогенезі у індиків кросу «Харківський» / О. Катеринич // Тваринництво України.- 2012.- № 4.- С. 23-26.
 36. Катеринич О.О. Порівняльна оцінка курей носіїв гену DW-/dw- за адаптивною здатністю протягом продуктивного періоду / О.О. Катеринич, С.В. Руда // НТБ / ІТ НААН.- Х., 2012.- № 108.- С. 73-77.
 37. Котик А.М. Дія Т-2 токсину, А-зеараленолу та їх комбінації на відносні маси тестикулів і гребнів у півнів / А.М. Котик, В.О. Труфанова, О.В. Труфанов, Г.В. Чорна, З.Г. Горбенко, В.С. Тертишна // Ефективне птахівництво.- 2012.- № 7.- С. 27-32.
 38. Котик А.М. Дія Т-2 токсину, А-зеараленолу та їх комбінації на півнів /А.М. Котик, В.О. Труфанова, О.В. Труфанов, Г.В. Чорна, З.Г. Горбенко, В.С. Тертишна // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 242-250.
 39. Кулібаба Р.О. Алельний поліморфізм гену pit-1 у двох лініях курей різного напряму продуктивності / Р.О. Кулібаба // Сучасне птахівництво.- 2012.- № 11.- С. 9-11.
 40. Кулібаба Р. Визначення статі птиці з невираженим статевим диморфізмом з використанням полімеразної ланцюгової реакції / Р.О. Кулібаба, О.П. Подстрєшний // Сучасне птахівництво.- 2012.- № 5.- С. 18-22.
 41. Кулибаба Р.А. Генетическая структура линий кур разного направления продуктивности по локусу рецептора гормона роста / Р.А. Кулибаба // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 26-32.
 42. Кулибаба Р.А. Молекулярная диагностика энтеритов гусей разной вирусной этиологии / Р.А. Кулибаба, П.С.Юрко, А.В. Белецкая // Сучасне птахівництво.- 2012.- № 9.- С. 9-14.
 43. Кулибаба Р.А. Определение пола птиц с невыраженным половым диморфизмом методом полимеразной цепной реакции / Р.А. Кулибаба, А.В. Терещенко // Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводства : материалы XVII международной конференции / ВНАП РО, НП «Научный центр по птицеводству».- Сергиев Посад, 2012.- С. 79-80.
 44. Кулибаба Р.А. Определение пола страусов с использованием полимеразной цепной реакции /Р.А. Кулибаба, С.В. Рудая // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 256-262.
 45. Кулибаба Р.А. Полиморфизм гена инсулиноподобного ростового фактора-I в линии мясо-яичных кур отечественной селекции / Р.А. Кулибаба // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 250-256.
 46. Мельник В. Аргументи на користь мулардів /В. Мельник // Наше птахівництво.- 2012.- № 5.- С. 17-20.
 47. Мельник В.О. Вплив світлодіодного освітлення на зоотехнічні показники утримання індиків батьківського стада / В.О. Мельник, Т.В. Кизь, О.В. Мельник, О.В. Рябініна, О.В. Кизь та ін. // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 98-106.
 48. Мельник В. Зимова вентиляція / В. Мельник // Наше птахівництво.- 2012.- № 6.- С. 32-35.
 49. Мельник В. Кроси індиків : який вибрати? / В. Мельник // Земля – моя годувальниця.- 2012.- № 4.- С. 6.
 50. Мельник В. Послід в енергію / В. Мельник // Наше птахівництво.- 2012.- № 3.- С. 38-41.
 51. Мельник В. Ринок водоплавної птиці / В. Мельник // Наше птахівництво.- 2012.- № 2.- С. 4-6.
 52. Мельник В. Світлодіодне освітлення / В. Мельник // Наше птахівництво.- 2012.- № 1.- С. 32-35.
 53. Мельник В. Стійкість матеріалів / В. Мельник // Наше птахівництво.- 2012.- № 2.- С. 33-36.
 54. Мельник В.А. Технологические приёмы улучшения микроклимата в птичниках и снижения загрязнения окружающей среды / В.А. Мельник, И.А. Ионов, Т.В. Кизь, А.В. Мельник // Инновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводства : материалы XVII международной конференции / ВНАП РО, НП «Научный центр по птицеводству».- Сергиев Посад, 2012.- С. 365-366.
 55. Мельник О.В. Вплив різних способів обробки підстилки на емісію шкідливих газів / О.В. Мельник, Т.В. Кизь, О.В. Ципляк // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 317-326.
 56. Музика Н.М. Ефективність вакцинації проти вірусного ентериту в гусівничих господарствах України / Н.М. Музика, П.С. Юрко, Г.В. Білецька, Н.П. Грибкова // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 336-339.
 57. Наливайко Л. ІФА-діагностика метапневмовірусної інфекції птиці / Л.І. Наливайко, О.В. Циновий, О.А. Шомін, С.В. Рябінін // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 344-349.
 58. Наливайко Л. Метапневмовірусна інфекція / Л. Наливайко, І. Безрукава, О. Шомін, Д. Рябека // Наше птахівництво.- 2012.- № 1.- С. 62-63.
 59. Наливайко Л.І. РНГА – діагностика метапневмовірусної інфекції птиці / Л.І. Наливайко, С.В. Рябінін, Д.А. Рябека // Ветеринарна медицина України.- 2012.- № 1.- С. 34-36.
 60. Наливайко Л. Тваринні корми : глухий кут чи перспектива / Л. Наливайко, А. Бондаренко // Наше птахівництво.- 2012.- № 1.- С. 40-41.
 61. Панькова С.М. Вплив різних факторів на рівень прогнозу племінної цінності яєчних курей на основі методу BLUP /С.М. Панькова // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С.
 62. 366-372.
 63. Панькова С.М. Система порівняльної оцінки курей за комплексом господарсько корисних ознак і якості продукції / С.М. Панькова, Т.Б. Печеніжська, Ю.С. Лютий, О.П. Захарченко, Н.А. Фесенко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 49-58.
 64. Подстрєшний О. Годівля молодняка перепелів / О. Подстрєшний, О. Терещенко //Аграрна країна.- 2012.- липень.- С. 6.
 65. Подстрєшний О. Утримання дорослих перепелів / О. Подстрєшний, О. Терещенко //Аграрна країна.- 2012.- червень.- С. 8-9.
 66. Рябінін С.В. Вітчизняна ІФА тест-система для діагностики реовірусної інфекції птиці / С.В. Рябінін, О.В. Циновий, О.В. Терещенко, Л.І. Наливайко, О.А. Шомін // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 396-402.
 67. Рябінін С.В. Теносиновіт курей: діагностика та профілактика / С.В. Рябінін, Ю.Ю. Ніколаєнко, Л.І. Наливайко // Ветеринарна медицина України.- 2012.- № 10.- С. 17-20.
 68. Тагиров М.Т. Выделение и очистка сперматогониальных стволовых клеток у кур / М.Т. Тагиров // НТБ / ІТ НААН.- Х., 2012.- № 108.- С. 112-118.
 69. Труфанова В. Асцит бройлерів / В. Труфанова, А. Котик, О. Труфанов // Ефективне птахівництво.- 2012.- № 3.- С. 39-42.
 70. Труфанова В.О. Моніторинг -2011 контамінації мікотоксинами зерна і кормів для птиці / В.О. Труфанова, А.М. Котик, О.В. Труфанов, З.Г. Горбенко, Г.В. Чорна, В.С. Тертишна // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 32-37.
 71. Хвостик В.П. Використання математичних моделей для опису живої маси курей / В. Хвостик, О. Сметана // Тваринництво України.- 2012.- № 9.- С. 6-11.
 72. Хвостик В. Генетична структура м'ясо-яєчних курей різного генезису / В. Хвостик, О. Подстрєшний // Тваринництво України.- 2012.- № 1-2.- С. 12-16.
 73. Хвостик В.П. Генетична характеристика гусей створюваної диморфної популяції / В.П. Хвостик // Тваринництво України.- 2012.- № 12.- С. 14-16.
 74. Хвостик В.П. Еколого-генетичні параметри несучості гусей / В.П. Хвостик // Сучасне птахівництво.- 2012.- № 5.- С. 23-24.
 75. Хвостик В.П. Еколого-генетичні параметри несучості м'ясо-яєчних курей / В.П. Хвостик // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 121-125.
 76. Хвостик В.П. Морфологічні ознаки яєць курей різного генезису / В.П. Хвостик // Тваринництво України.- 2012.- № 11.- С. 19-23.
 77. Хвостик В. Общипування гусей /В. Хвостик //Наше птахівництво.- 2012.- № 5.- С. 21-24.
 78. Хвостик В. Оцінка живої маси гусей за впливу «генотип+середовище» / О. Хвостик // Тваринництво України.- 2012.- № 10.- С. 14-16.
 79. Хвостик В.П. Оцінка закономірностей інтенсивності росту м'ясо-яєчних курей різного генетичного походження / В.П. Хвостик // Сучасне птахівництво.- 2012.- №3.- С. 5-7.
 80. Хвостик В.П. Оцінка морфологічних ознак яєць м'ясо-яєчних курей різного генезису за допомогою ентропійного аналізу / В.П. Хвостик // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 68.- С. 460-467.
 81. Хвостик В.П. Пластичність і стабільність несучості м'ясо-яєчних курей різних генотипів / В.П. Хвостик // Тваринництво України.- 2012.- № 5.- С. 7-10.
 82. Хвостик В.П. Прогнозування живої маси гусей / В. Хвостик // Тваринництво. України.- 2012.- № 6.- С. 17-21.
 83. Циновий О.В. Метод очищення та концентрування метапневмовірусу птиці / О.В. Циновий, Л.І. Наливайко, О.А. Шомін, С.В. Рябінін, Н.М. Донець // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. /ІП НААН.- Харків, 2012.- Вип. 69.- С. 166-168.
 84. Чаплигін Є.М. Обробка підстилки для птиці з метою знешкодження патогенних мікроорганізмів / Є.М. Чаплигін, О.В. Мельник // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.. П. Василенка «Технічні системи і технології тваринництва».- Харків, 2012.- Вип. 120.- С. 345-353.
 85. Шоміна Н. Від великого до малого/ Н. Шоміна // Наше птахівництво.- 2012.- № 6.- С. 12-14.
 86. Шоміна Н. Вплив тепла на ембріони /Н. Шоміна // Наше птахівництво.- 2012.- № 4.- С. 38-39.

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України