Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України 1. Байдевлятова О. Н. Морфологические показатели качества яиц новой субпопуляции кур мясо-яичного направления продуктивности / О. Н. Байдевлятова, Н. С. Огурцова, Н. В. Шомина, А. В. Терещенко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 109-115.
 2. Безрукава І. Ю. Відділ профілактики хвороб птиці Інституту птахівництва УААН на службі вітчизняного птахівництва / І. Ю. Безрукава, Л. І. Наливайко, Г. В. Білецька // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 3-9.
 3. БезрукаваІ. Ю. Ефективність препарату «Байкал» ЕМ – 1У під час вирощування курчат-бройлерів / І. Ю. Безрукава, О. В. Циновий, С. В. Рябінін, В. М. Ніколаєнко [та ін.] //Ветеринарна медицина України.- 2009.- № 6.- С. 38-40.
 4. Безрукавая И. Ю. Специфическая профилактика вирусных болезней птиц / И. Ю. Безрукавая, А. В. Белецкая, Ю. Ю. Николаенко // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 142-144; 67-69.
 5. Белецкий Е. М. Методы предупреждения насиживания у птиц / Е. М. Белецкий, Р. А. Кулибаба // Ефективне птахівництво.- 2009.- № 9.- С. 36-38; № 10.- С. 39-41.
 6. Белецкий Е. М. Методы предупреждения насиживания у птиц / Е. М. Белецкий, Р. А. Кулибаба // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 147-156.
 7. Білецький Є. М. Насиджування у сільськогосподарської птиці та шляхи його попередження : [метод. рек.]/ Є. М. Білецький, Р. О. Кулібаба, О. В. Терещенко. – Бірки, 2009.- 22 с.
 8. Белецкая А. В. Разработка схемы вакцинации гусей против вирусного энтерита с использованием инактивированной вакцины / А. В. Белецкая, И. Ю. Безрукавая, П. С. Юрко, А. А. Шомин // Материалы XVI конф. «Достижения в современном птицеводстве : исследования и инновации» / ВНАП РО.- Сергиев Посад, 2009.- С. 336-337.
 9. Білецька Г. В. Вітчизняна бівалентна вакцина проти хвороби Марека / Г. В. Білецька, І. Ю. Безрукава, Н. П. Грибкова [та ін.] // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 33-36.
 10. Білецька Г. В. Контроль дослідної бівалентної вакцини проти хвороби Марека в лабораторних умовах / Г. В. Білецька, І. Ю. Безрукава, Н. П. Грибкова [та ін.] // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 213-216.
 11. Білецька Г. В. Порівняльне випробування двох схем щеплення гусей / Г. В. Білецька, О. А. Шомін, П. С. Юрко, Н. П. Грибкова, І. Ю. Безрукава // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 253-257.
 12. Бондаренко Ю. Куры для домашнего разведения / Ю. Бондаренко, О. Катеринич, Т. Ткачик //Земля моя кормилица.- 2009.- 24 июня.- С. 12.
 13. Бондаренко Ю. В. Новая популяция мясо-яичных кур для органических хозяйств / Ю. В. Бондаренко, О. А. Катеринич, А. В. Рожковский, Т. Э. Ткачик, О. П. Захарченко, С. В. Рудая // Материалы XVI Конференции « Достижения в современном птицеводстве : исследования и инновации» / ВНАП РО.- Сергиев Посад, 2009.- С. 19-20.
 14. Братишко Н. И. Влияние тритикале на продуктивность кур при включении его в комбикорм в сочетании с кукурузой или пшеницей / Н. И.Братишко, А. В. Терещенко, О. В. Притуленко, Е. В. Гавилей // Материалы XVI конф. «Достижения в современном птицеводстве : исследования и инновации / ВНАП РО.- Сергиев Посад, 2009.- С. 83-84.
 15. Братишко Н. І. Економічна ефективність використання екструдантів тритикале в годівлі племінної птиці / Н. І. Братишко, О. В. Притуленко, О. В. Терещенко, О. В. Гавілей, Р. Б. Грищенко // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 36-40.
 16. Братишко Н. І. Кормова цінність тритикале різних сортів залежно від року вегетації / Н. І. Братишко, В. К. Рябчун, Р. Б. Грищенко, О. В. Гавілей //
 17. Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області.- Х., 2009.- Вип. 6.- С. 29-35.
 18. Братишко Н. Лабораторія годівлі птиці – пройдений шлях і перспективи / Н. І. Братишко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 9-13.
 19. Братишко Н. Повноваговий корм / Н. Братишко //Земля моя годувальниця.- 2009.- 12 серпня .- С. 10.
 20. Братішко Н. Раціональна годівля / Н. Братішко // Агробізнес сьогодні.- 2009.- № 20-21.- С. 26-27.
 21. Братішко Н. І. Спосіб підвищення ефективності використання тритикале в годівлі курей-несучок / Н. І. Братішко, О. В. Гавілей, О. В. Притуленко, О. В. Терещенко, Л. Л. Полякова, Р. Б. Гриценко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 101-109.
 22. Гавілей О. В. Вплив тритикале на лізоцимну активність сироватки крові курей та курчат / О. В. Гавілей // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 43-48.
 23. Гавілей О. В. Вплив тритикале на лізоцимну активність сироватки крові курей та курчат / О. В. Гавілей // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 63-68.
 24. Гавілей О. В. Запліднююча здатність сперматозоїдів півнів при експериментальному Т-2 токсикозі / О. В. Гавілей, О. В. Терещенко, О. Б. Артеменко, Н. С. Огурцова // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 156-160.
 25. Гавілей О. В. Профілактичні заходи при появі Т-2 токсикозів у півнів / О. В. Гавілей, О. В. Терещенко // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 48-53.
 26. Гавілей О. В. Профілактичні заходи при Т-2 токсикозі у півнів / О. В. Гавілей, О. В. Терещенко// Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 115-121.
 27. Гадючко О. Т. Дієтична птиця – в перспективі / О. Гадючко, О. Катеринич, О. Терещенко, Ю. Рябоконь // Пропозиція.- 2009.- № 1.- С. 124-128
 28. Гадючко О. Т. Рівень експресії полігенних ознак індиків батьківської лінії середнього типу при синтезі мікроліній / О. Т. Гадючко, О. О. Катеринич // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 37-56.
 29. Гадючко О. Т. Формирование хозяйственно полезных признакою индеек при разных типах підбора родительських пар / О. Т. Гадючко, А. В. Терещенко, О. А. Катеринич [и др.] // Материалы XVI Конференции « Достижения в современном птицеводстве : исследования и инновации» / ВНАП РО.- Сергиев Посад, 2009.- С. 20-22.
 30. Горобець А. І. Бірківські м'ясо-яєчні кури (рекомендації по годівлі) / А. І. Горобець, О. О. Катеринич, Н. І. Братишко, Ю. В. Бондаренко, Т. Є. Клименко [та ін.] ; ІП УААН, ДП « ДГ Борки».- Бірки, 2009.- 48 с.
 31. Горобець А. І. Особливості застосування міді в раціонах птиці / А. І. Горобець // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 57-67.
 32. Горобець А. І. Фармакологічні, рістстимулюючі і токсичні рівні міді в раціонах птиці / А. І. Горобець // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 68-79.
 33. Івко І. І. Експериментальне обґрунтування концепції спрямованої відгодівлі водоплавної птиці / І. І. Івко, О. В. Рябініна, О. В. Мельник [та ін.] // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 161-175.
 34. Івко І. І. Кліткова батарея для групового утримання тварин / І. І. Івко, О. В. Рябініна, О. В. Мельник // Аграрна наука – виробництву.- 2009.- № 3.- С. 25.
 35. Івко І. І. Критичні точки у виробництві птахопродукції / І. Івко //Наше птахівництво.- 2009.-№ 1.- С. 32-33.
 36. Івко І. І. Рекомендації щодо спрямованого вирощування, утримання і відгодівлі водоплавної птиці / І. І. Івко, Д. М. Микитюк, В. О. Мельник, О. В. Рябініна, Н. І. Братішко.- Бірки, 2009.- 112 с.
 37. Івко І. І. Удосконалення технологій виробництва продукції птахівництва: ретроспектива і перспективи / І. І. Івко, В. О. Мельник, В. Я. Пудов, О. В. Рябініна, Е. Е. Дуюнов [та ін.] // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 13-24.
 38. Іщенко Ю.Б. Отримання функції кривої росту живих організмів для інтерполяції даних методом Ньютона / Ю. Б. Іщенко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 57-64.
 39. Катеринич О. О. Гібрид м'ясо-яєчних курей для фермерських та присадибних господарств / О. О. Катеринич, С. В. Руда, Ю. В. Бондаренко, Т. Е. Ткачик // Аграрна наука – виробництву.- 2009.- № 4.- С. 18.
 40. Катеринич О. А. Динамика генетической структуры мини-м'ясо-яичных кур по группам крови / О. А. Катеринич, Т. Э. Ткачик, С. В. Рудая // Материалы XVI конф. «Достижения в современном птицеводстве : исследования и инновации» / ВНАП РО.- Сергиев Посад, 2009.- С. 38-40.
 41. Катеринич О. А. Направленное выращивание, содержаниеи и откорм водоплавающей птицы /О. А. Катеринич, В. А. Мельник, И. И. Ивко, Е. В. Рябинина // Материалы XVI конф. «Достижения в современном птицеводстве : исследования и инновации» / ВНАП РО.- Сергиев Посад, 2009.- С. 205-207.
 42. Катеринич О. Окраса подвіря та столу / О. Катеринич, С. Руда //Земля – годувальниця.- 2009.- 19 вересня.
 43. Катеринич О. Полігенна ознака «жива маса» в селекційному процесі / О. Катеринич // Тваринництво України.- 2009.- № 2.- С. 15-17.
 44. Катеринич О. А. Ресинтез исчезнувших генотипов полтавських кур с кукушечной и чёрной окраской оперения / О. А. Катеринич, Ю. В. Бондаренко, И. А. Подстрешная // Материалы XVI Конференции « Достижения в современном птицеводстве : исследования и инновации» / ВНАП РО.- Сергиев Посад, 2009.- С. 36-38.
 45. Клименко Т. Є. Особливості нормування годівлі м'ясо-яєчних курей / Т. Є. Клименко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 88-94.
 46. Клименко Т. Є. Нормування корму для ремонтного молодняку курей м'ясо-яєчної популяції / Т. Є. Клименко, А. І. Горобець // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 109-114.
 47. Коваленко А. Т. Сравнительная оценка различных генетических ресурсов яичных кур по внутреннему качеству яиц / А. Т. Коваленко, И. А. Степаненко, Т. Б. Печенежская, Н.А. Фесенко [и др.] // Ефективне птахівництво.- 2009.- № 11.- С.34-36.
 48. Коваленко А. Т. Сравнительная оценка различных генетических ресурсов яичных кур по внутреннему качеству яиц / А. Т. Коваленко, И. А. Степаненко, Т. Б. Печенежская, Н.А. Фесенко [и др.] // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 40-43.
 49. Коваленко Г. Т. Якість яєць батьківського стада курей кросу «Хай-Лайн W-36» залежно від віку птиці / Г. Т. Коваленко, І. А. Степаненко, І. Я. Статнік // Сучасне птахівництво.- 2009.-№ 4-5.- С. 17-22
 50. Коваленко Г. Т. Якість яєць батьківського стада курей кросу «Хай-Лайн W-36» залежно від віку птиці / Г. Т. Коваленко, І. А. Степаненко, І. Я. Статнік // Материалы Х Укр. конф. по птицеводству с международ. участием «Актуальные проблемы современного птицеводства», Алушта, 15-18 сент. 2009 г.- Алушта, 2009.- С. 256-265.
 51. Кулибаба Р. А. Биологический механізм действия света на організм птиці / Р. А. Кулибаба // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 175-183.
 52. Кулибаба Р. А. Действие ионов никеля на насиживание у индеек / Р. А. Кулибаба, Е. М. Белецкий // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 84-88.
 53. Кулибаба Р. А. Действие ионов никеля на насиживание у индеек / Р. А. Кулибаба, Е. М. Белецкий // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 131-135.
 54. Кулибаба Р. А. Дофаминергическая система регуляции проявления насиживания у птиц. Использование антагонистов дофамина / Р. А. Кулибаба // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 122-131.
 55. Лохов В. Широкомасштабное изучение проблемы микотоксинов компанией «Биомин» / В. Лохов, О. Труфанов, И. Родригес [и др.] //Ветеринарна медицина України.- 2009.-№ 6.- С. 42-43.
 56. Лютий Ю. С. Характеристика ліній білого і кольорового леггорну за генами-маркерами статі та їх зв'язок з продуктивними якостями птиці / Ю. С. Лютий, Н. А. Фесенко, Т. Б. Печеніжська, Т. В. Мосякіна // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 64-71.
 57. Мельник В. Вентиляція пташника / В. Мельник //Наше птахівництво.- 2009.-№ 6.- С. 21-24.
 58. Мельник В. О. Вивчення впливу ресурсозберігаючого режиму освітлення за використання різних джерел світла і рівнів освітленості на відтворні якості індичок батьківського стада / В. О. Мельник, Т. В. Кизь // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 141-149.
 59. Мельник В. О. Вивчення впливу ресурсозберігаючого режиму освітлення на відтворні якості індичок батьківського стада / В. О. Мельник, Т. В. Кизь // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 88-96.
 60. Мельник В. Гірлянда для птиці / В. Мельник //Наше птахівництво.- 2009.-№ 6.- С. 25-27.
 61. Мельник В. О. Дослідження виходу посліду при вирощуванні бройлерів в кліткових батареях та на підлозі / В. О. Мельник, О. В. Мельник, Г. В. Шепіль //Ефективне птахівництво.- 2009.- № 9.- С. 40-43.
 62. Мельник В. О. Дослідження виходу посліду при вирощуванні бройлерів в кліткових батареях та на підлозі / В. О. Мельник, О. В. Мельник, Г. В. Шепіль // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 184-189.
 63. Мельник В. О. Екологічні проблеми сучасного птахівництва / В. О. Мельник // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 3-17.
 64. Мельник В. О. Інтенсивна технологія / В. Мельник //Агробізнес сьогодні.- 2009.- № 24.- С. 30-31.
 65. Мельник В. Освітлення пташників / В. Мельник // Агробізнес сьогодні.- 2009.- № 18.- С. 26-27.
 66. Музика Н. М. Вірусний ентерит гусей (огляд літератури) / Н. М. Музика, О. В. Циновий, Г. В. Білецька, І. Ю. Безрукава // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 25-32.
 67. Музика Н. М. Очищення та концентрування вірусу ентериту гусей для розробки методу ІФА / Н. М. Музика, О. В. Циновий, І. Ю. Безрукава, Г. В. Білецька, Н. П. Грибкова [та ін.] // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 261-266.
 68. Наливайко Л. І. Імунобіологічні властивості штамів вітчизняної чотирьохвалентної інактивованої асоційованої вакцини проти ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей, синдрому зниження несучості та реовірусної інфекції / Л. І. Наливайко, І. Ю. Безрукава, Ю. Ю. Ніколаєнко, С. В. Рябінін, А. Л. Бондаренко // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 112-116.
 69. Наливайко Л. І. Імунобіологічні властивості штамів «ЛА-Сота», «Н-52», «Л-497» та 1733, «BR-06», які використовувались при конструюванні чотирьохвалентної інактивованої асоційованої вакцина проти ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей, синдрому зниження несучості та реовірусної інфекції / Л. І. Наливайко, І. Ю. Безрукава, Ю. Ю. Ніколаєнко, С. В. Рябінін, А. Л. Бондаренко// Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 227-231.
 70. Наливайко Л. І. Чотирьохвалентна асоційована інактивована емульсинвакцина проти ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей, синдрому зниження несучості та реовірусної інфекції / Л. І. Наливайко, І. Ю. Безрукава, Ю. Ю. Ніколаєнко, С. В. Рябінін, А. Л. Бондаренко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 266-270.
 71. Ніколаєнко В. М. Вплив пробіотика «Моноспорин ПК» на ультраструктуру E.coli тaSalm. Typhimurium / В. М. Ніколаєнко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 231-239.
 72. Панькова С. М. Оцінка племінної цінності птиці з використанням різних методів / С. М. Панькова, І. А. Степаненко, Г. Т. Коваленко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 81-87.
 73. Подстрєшний О. П. Генетична ідентифікація і паспортизація порід та ліній птиці : [метод. рек.] / О. П. Подстрєшний, О. В. Терещенко, Т. Е. Ткачик, І. О. Подстрєшна, Ю. Б. Іщенко.- Бірки, 2009.- 74 с.
 74. Подстрєшний О. П. Генофонд цесарок /О. П. Подстрєшний // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 54-57.
 75. Подстрєшний О. Збереження генофонду /О. П. Подстрєшний, В. Хвостик //Земля – годувальниця.- 2009.- 2 вересня.
 76. Подстрєшний О.П. Якість яєць і генетична структура двохлінійної материнської форми кросу «Хай лайн W 36» / О. П. Подстрєшний І. Я. Статнік, І. О. Подстрєшна, О. Є. Острякова // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області.- Х., 2009.- Вип. 6.- С. 218-229.
 77. Притуленко О. В. Використання нативного та екструдованого тритикале у комбікормах для курчат / О. В. Притуленко, Н. І. Братишко, Р. Б. Грищенко // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 120-125.
 78. Притуленко О. В. Нативне та екструдоване тритикале у комбікормах для курчат / О. В. Притуленко, Н. І. Братишко, Р. Б. Гриценко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 101-108.
 79. Притуленко О. В. Ячмінні та ячмінно-соєві екструдати в раціонах курчат/ О. В. Притуленко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 129-137.
 80. Руда С. В. Динаміка імуногенетичної структури бірківських міні-м'ясо-яєчних курей в процесі їх створення / С. В. Руда, Т. Е. Ткачик, О. О. Катеринич // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 87-91.
 81. Рябоконь Ю. А. Состояние и перспективы развития отрясли индейководства / Ю. А. Рябоконь, Н. А. Прокудина // Наше птахівництво.- 2009.- № 8.- С. 10-14; № 9.- С. 9-12.
 82. Савост’янова К. В. Зниження вмісту шкідливих газів в повітрі пташників та мікробного забруднення повітря / К. В. Савост’янова, В. О. Мельник, Е. Е. Дуюнов,О. В. Мельник, Т. В. Кизь //Ефективне птахівництво.- 2009.- № 11.- С. 37-41.
 83. Савост’янова К. В. Зниження вмісту шкідливих газів в повітрі пташників та мікробного забруднення повітря / К. В. Савост’янова, В. О. Мельник, Е. Е. Дуюнов,О. В. Мельник, Т. В. Кизь //Ефективне птахівництво.- 2009.- № 12.- С. 39-41.
 84. Савост’янова К. В. Зниження вмісту шкідливих газів в повітрі пташників та мікробного забруднення повітря / К. В. Савост’янова, В. О. Мельник, Е. Е. Дуюнов,О. В. Мельник, Т. В. Кизь // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 96-108.
 85. Савост’янова К. В. Зниження мікробного забруднення повітря в пташниках для утримання курей-несучок / К. В. Савост’янова, В. О. Мельник //Ефективне птахівництво.- 2009.-№ 4.- С. 48-52.
 86. Степаненко И. А. История становлення отечественной селекции птицы, её достижения и направления дальнейшего развития / И. А. Степаненко, А. Т. Коваленко, Т. В. Мосякина, О. Т. Гадючко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 32-42.
 87. Степаненко І. А. Характеристика генетичних ресурсів птиці у птахо господарствах України / І. А. Степаненко, Г. Т. Коваленко, О. Т. Гадючко, Т. В. Мосякіна // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 147-154.
 88. Степаненко І. А. Характеристика генетичних ресурсів птиці у птахогосподарствах України / І. А. Степаненко // Сучасне птахівництво.- 2009.- № 8.- С. 5-9.
 89. Степаненко І. Якому кросу довірити знесення яєць ? / І. Степаненко, Г. Коваленко, Т. Мосякіна // Наше птахівництво.- 2009.-№ 5.- С. 20-21.
 90. Тагиров М. Т. Анализ проблем выводимости инкубируемых яиц / М. Т. Тагиров, Н. С. Огурцова, А. В. Терещенко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 199-215.
 91. Тагиров М.Т. Биологические особенности страусов/ М. Т. Тагиров //Ефективне птахівництво.- 2009.- №1.- С. 15-18.
 92. Тагиров М. Т. Влияние срока хранения яиц на их физико-химические, биологические, инкубационные показатели и качество выведенного молодняка / М. Т. Тагиров, О. В. Терещенко, Н. В. Шомина, С. М. Ткаченко// Материалы XVI конф. «Достижения в современном птицеводстве : исследования и инновации» / ВНАП РО.- Сергиев Посад, 2009.- С. 252-254.
 93. Тагиров М. Т. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы : [метод. рек.] / М. Т. Тагиров, Н. В. Шомина, А. Б. Артёменко, С. Н. Ткаченко, О. Н. Байдевлятова, А. В. Терещенко, Н. И. Сахацкий.- Борки, 2009.- 132 с.
 94. Тагиров М. Т. Составляющие успеха содержания племенных индеек / М.Т. Тагиров, Е. М. Белецкий //Ефективне птахівництво.- 2009.- № 12.- С. 29-34.
 95. Терещенко О. Виводок з пробірки / О. Терещенко, Є. Білецький, О. Артеменко, М. Тагіров //Наше птахівництво.- 2009.- № 4.- С. 9-10.
 96. Терещенко О. Енергоекономний пташник / О. Терещенко, І. Івко, В. Мельник, О. Рябініна [та ін.] // Наше птахівництво.- 2009.-№ 4.- С. 18-21.
 97. Терещенко О. В. Метод імуноферментного аналізу та його використання у практиці / О. В. Терещенко, С. В. Рябінін // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 274-278.
 98. Терещенко О. В. Створення системи енергоефективного пташника з економією енергоносіїв від 50 % / О. В. Терещенко, І. І. Івко, В. О. Мельник, О. В. Рябініна [та ін.] //Ефективне птахівництво.- 2009.-№ 7.- С. 29-34.
 99. Терещенко О. В. Створення системи енергоефективного пташника з економією енергоносіїв від 50 % / О. В. Терещенко, І. І. Івко, В. О. Мельник, О. В. Рябініна [та ін.] //Сучасне птахівництво.- 2009.-№ 6- 7.- С. 13-17.
 100. Терещенко О. В. Україна і світові тенденції розвитку ринку племінного птахівництва / О. В. Терещенко, О. О. Катеринич, О. В. Рожковський // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 26-36.
 101. Ткаченко С. М. Аналіз впливу довготривалого зберігання яєць на якість добового молодняку / С. М. Ткаченко, Н. В. Шоміна, М. Т. Тагіров, О. В. Терещенко // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 165-170.
 102. Ткаченко С. М. Вплив довготривалого зберігання яєць на якість добового молодняку / С. М. Ткаченко, Н. В. Шоміна, М. Т. Тагіров, О. В. Терещенко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 176-182.
 103. Ткачик Т. Е. Генетична структура птиці на першому етапі відтворення різновидів полтавських курей / Т. Е. Ткачик, І. О. Подстрєшна, О. О. Катеринич // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 53-57.
 104. Труфанов О. Алкалоиды спорыньи : современное состояние проблемы и методы профилактики отравлений / О. Труфанов, В. Лохов, И. Родригес // Эксклюзивные технологии.- 2009.- № 6.- С. 50-55.
 105. Труфанов О. В. Использование препаратов BacillusSubtilis при микотоксикозах цыплят / О. В. Труфанов, А. Н. Котик, В. А. Труфанова, А. В. Чорная // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 177-181.
 106. Труфанов О. В. Проблема трихотеценовых микотоксинов в птицеводстве Украины / О. В. Труфанов, А. М. Котик, В. О. Тру фанова // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 290-298.
 107. Труфанов О. В. Профілактичний ефект пробіотиків «Моноспорин ПК» і «Бацел» при мікотоксикозах курей. Порівняння з дією мінеральних сорбентів / О. В. Труфанов, А. М. Котик, В. О. Труфанова, Г. В. Чорна // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 278-289.
 108. Труфанов О. В. Эффективность препаратов BacillusSubtilis при микотоксикозах цыплят / О. В. Труфанов, А. Н. Котик, В. А. Труфанова, А. В. Чорная // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 240-244.
 109. Хвостик В. П. Генетические основы и методические приёмы выведения колорсексных по окраске оперения гусей украинской селекции / В. П. Хвостик, Ю. В. Бондаренко // Материалы XVI конф. «Достижения в современном птицеводстве : исследования и инновации» / ВНАП РО.- Сергиев Посад, 2009.- С. 69-71.
 110. Хвостик В. П. Генетичний поліморфізм протеїнів яєчного білку гусей різних порід вітчизняної селекції / В. П. Хвостик, Ю. В. Бондаренко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 92-100.
 111. Хвостик В. П. Імуногенетична структура птиці при створенні нової лінії яєчних курей / В. П. Хвостик, О. П. Подстрєшний // Вісник аграрної науки.- 2009.- № 6.- С. 45-48.
 112. Хвостик В. П. Інформаційно-статистичні параметри біосистеми якісних ознак гусей / В. П. Хвостик // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 58-62.
 113. Хвостик В. П. Практична реалізація програми виведення колорсексних за забарвленням оперення гусей української селекції / В. П. Хвостик, Ю. В. Бондаренко // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 144-146.
 114. Ципляк О. В. Вивчення впливу різних режимів годівлі на ріст та відтворні якості півнів бірківської м'ясо-яєчної популяції / О. В. Ципляк // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 182-193.
 115. Ципляк О. В. Ресурсозберігаючі світлові режими вирощування та утримання м'ясо-яєчних курей / О. В. Ципляк, В. О. Мельник // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 215-223.
 116. Шоміна Н. В. Вплив якості білка та жовтка яєць на розвиток ембріонів курей в перші три доби інкубації / Н. В. Шоміна, С. М. Ткаченко, М. Т. Тагіров // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 198-204.
 117. Шоміна Н. В. Залежність виводимості яєць від рівня загибелі бластодермальних клітин перед закладанням яєць на інкубацію / Н. В. Шоміна, С. М. Ткаченко, М. Т. Тагіров, О. В. Терещенко // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 236-243.
 118. Шоміна Н. В. Моніторинг якостей інкубаційних яєць в процесі їх зберігання / Н. В. Шоміна, С. М. Ткаченко, М. Т. Тагіров, О. В. Терещенко // Ефективне птахівництво.- 2009.-№ 11.- С. 29-33.
 119. Шоміна Н. В. Моніторинг якостей інкубаційних яєць в процесі їх зберігання / Н. В. Шоміна, С. М. Ткаченко, М. Т. Тагіров, О. В. Терещенко // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 187-193.
 120. Шоміна Н. В. Особливості впливу якості білка та жовтка яєць на розвиток ембріонів курей при інкубації / Н. В. Шоміна, С. М. Ткаченко, М. Т. Тагіров //Ефективне птахівництво.- 2009.- № 12.- С. 15-17.
 121. Шоміна Н. В. Особливості впливу якості білка та жовтка яєць на розвиток ембріонів курей при інкубації / Н. В. Шоміна, С. М. Ткаченко, М. Т. Тагіров // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 193-198.
 122. Щетініна І. О. Напрямки впливу та шляхи підвищення конкурентоспроможності птахівничої галузі в умовах економічної кризи / І. О. Щетініна // Матеріали V Міжнарод. конф. «Птахівництво-2009», 21-24 вересня 2009 р., м. Судак.- Харків, 2009.- С. 198-202.
 123. Щетініна І. О. Особливості функціонування ринкової економіки в сільському господарстві та їхній вплив на прийняття управлінських рішень // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 63.- С. 243-252.
 124. Щетініна І. О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності птахівничої галузі в умовах економічної кризи / І. О. Щетиніна // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Х., 2009.- Вип. 64.- С. 204-208.

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України