Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниHosting Ukraine

 1. Безрукава І.Ю. Значення вакцинації в системі контролю вірусного гепатиту каченят //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 3.-С. 49-50
 2. Безрукава І.Ю., Наливайко Л.І., Наливайко І.М. Дезінфікуючі засоби у ветеринарній практиці //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 7-11
 3. Белецкий Е.М., Кулибаба Р.А., Нарыкина Н.В. Влияние ряда микроэлементов на проявление инстинкта насиживания // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 112-122
 4. Белецкий Е.М., Артёменко А.Б., Пудов В.Я., Терещенко А.В. Эффективность искусственного осеменения в птицеводстве // Науково-технічний бюлетень /Інститут тваринництва УААН.-Харків, 2008.-№ 96.-С. 49-60
 5. Бесулин В.И., Федоренко Н.Т., Гордиенко В.М. и др. Воспроизводительные качества молодых и более старших самок африканских чёрных страусов в условиях Ясногорской племенной фермы Киевской области // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 77-84
 6. Білецька Г.В., Шомін О.А., Юрко П.С., Грибкова Н.П. Застосування експериментальної інактивованої вакцини проти вірусного ентериту в новій схемі щеплення гусей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 12-15
 7. Бондаренко Ю.В. Сучасні методи визначення статі молодняку сільськогосподарської птиці // Ефективне птахівництво.-2008.-№ 7.-С. 34-39
 8. Братішко Н. Годівля птаха: сучасні тенденції //Агробізнес сьогодні.-2008.-№ 12.-С. 34-35
 9. Братишко Н.И. Кормление птицы – современные тенденции //Ефективні корми та годівля.- 2008.- № 5.-С. 34-35
 10. Братишко Н., Гавилей Е., Притуленко О., Терещенко А. Тритикале в комбикормах для племенных кур // Птицеводство.- 2008.- № 9.- С. 30-32.
 11. Братишко Н.И., Гриценко Р.Б., Притуленко О.В., Терещенко А.В. Тритикале в комбикормах для племенных кур //Сучасне птахівництво.-2008.-№ 4.-С. 3-4
 12. Братишко Н.И., Притуленко О.В., Полякова Л.Л., Гриценко Р.Б. Тритикале в кормлении цыплят // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 54-60
 13. Братишко Н.И., Гавилей Е.В., Притуленко О.В., Гриценко Р.Б., Полякова Л.Л. Антиоксиданты – непременное условие эффективного использования полножировых кормов //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 16-21
 14. Братишко Н.І. Особливості впливу озимого і ярового тритикале на обмін речовин в організмі курчат / Н. І. Братишко, О. В. Притуленко, О. В. Гавілей, Л. Л. Полякова// Біологія тварин / Інститут біології тварин.- Львів, 2008.- Т. 10, № 1-2.- С. 196-200.
 15. Гавілей О.В., Терещенко О.В. Вплив культури гриба Fusariumsporotrichioides в кормі на показники якості сперми півнів // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 413-420
 16. Гадючко О.Т., Катеринич О.О., Коваленко В.П. Сучасний генофонд вітчизняного і зарубіжного походження та перспективи його використання в Україні // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 95-111
 17. Голуб Ю.С., Безрукава І.Ю., Голуб О.Ю. та ін. Вплив пробіотичних молочнокислих бактерій на формування гуморального імунітету в курчат-бройлерів //Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб. за матеріалами науково-практ. конф. з міжнарод. участю [ «Актуальні проблеми патології, імунології та морфології»], (Харків, 20 травня 2008 року)/ ННЦ «ІЕКВМ».- Х., 2008.-Вип. 89.-С. 129-133
 18. Гордієнко В.М., Братишко Н.І., Горобець А.І., Притуленко О.В., Клименко Т.Є. Використання цілого зерна злакових для годівлі індичок //Наука – виробництву. -2008.-№ 2.-С. 23
 19. Гордієнко В.М., Каркач П.М., Кузьменко П.І. та ін. Вплив марганцю, цинку та селену у комбікормах на продуктивні та відтворні якості індичок // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 61-65
 20. Горобец А.И. Некоторые итоги решения нитратной проблемы //Ефективне птахівництво.- 2008.-№ 9.-С. 47-49
 21. Горобець А.І. Призабутий елемент в птахівництві ще діє //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 4.-С. 29-37
 22. Горобець А.І. Шляхи вирішення нітратної проблеми в птахівництві // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 123-135
 23. Горобець А.І., Клименко Т.Є. Регулювання норм згодовування корму у курей-несучок м'ясо-яєчної популяції //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 21-25
 24. Дуюнов Е.Е. Ефективність аерозольної дезінфекції в присутності бройлерів // Сучасне птахівництво.-2008.-№ 3.-С. 3-5
 25. Захарченко О.П. Маса яєць і відтворна здатність бірківських м'ясо-яєчних курей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 36-40
 26. Івко І.І. Не всі резерви вичерпано // Партнер сучасного фермера.- 2008.- Вересень.-С. 14-16
 27. Катеринич О.О., Терещенко О.В., Руда С.В. «Курячий парадокс», або можливість отримання м’яса на балконі //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 9.-С. 34-35
 28. Катеринич О.О., Терещенко О.В., Руда С.В. «Курячий парадокс», або можливість отримання м’яса на балконі //Пропозиція.-2008.-№ 2.- С. 127-129
 29. Кизь Т.В., Мельник В.О., Мельник О.В. Вплив джерел світла різного спектру і рівнів освітленості на продуктивні та відтворні показники індиків батьківського стада // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 291-298
 30. Клименко Т.Є. Рослинні білкові корми – порівняльний аналіз перспективи використання при вирощуванні ремонтного молодняка яєчних курей // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 66-71
 31. Коваленко Г.Т., Степаненко І.А. Вплив способів утримання несучок яєчних кросів на їх продуктивні якості // Ефективне птахівництво.-2008.- № 10.-С. 26-28
 32. Коваленко А.Т., Степаненко И.А., Лютый Ю.С. Направления и достижения в селекции яичных и мясных кур //Ефективне птахівництво.- 2008.-№ 9.-С. 35-42
 33. Котик А.М., Труфанова В.О., Труфанов О.В. Фізичні, хімічні та біологічні методи детоксикації мікотоксинів // Зб. матеріалів Міжнародної конференції/ Асоціація „Союз птахівників України”, Асоціація „Союз кормо виробників України”.– АР Крим, Сакський р-н, 2008.- С. 54-58.
 34. Литвинова Н.А., Дуюнова А.А. Динамика развития составных частей яиц гусей разных пород в эмбриональный период // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 313-323
 35. Лютий Ю.С. Прояв генів, маркуючих колір і малюнок пуху добового молодняку, при прогнозуванні забарвлення оперення дорослої птиці //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 57-62
 36. Меденцев А.Г., Котик А.Н., Труфанова В.А. и др. Идентификация аурофузарина в изолятах Fusariumgraminearum, вызывающих у кур синдром ухудшения качества яйца //Ефективне птахівництво.- 2008.-№ 9.-С. 21-22
 37. Мельник В.О., Кизь Т.В. Огляд сучасних світлових програм вирощування та утримання індиків //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 7.- С. 26-33
 38. Мельник В.О., Кизь Т.В. Огляд сучасних програм освітлення при вирощуванні та утриманні індиків //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 63-81
 39. Мельник В.О., Ципляк О.В. Спектр світла та продуктивність // Сучасне птахівництво.- 2008.-№ 9.-С. 16-21
 40. Микитюк Д.М., Гадючко О.Т., Катеринич О.О. Перспективи індиківництва в Україні // Сучасне птахівництво.-2008.-№ 7-8.-С. 2-5
 41. Наливайко Л.И. Бактериологический контроль комбикормов, кормов растительного и животного происхождения //Сучасне птахівництво.-2008.-№ 7-8.-С. 16-18
 42. Наливайко Л.І., Безрукава І.Ю., Бондаренко А.Л. Санітарно-мікробіологічна оцінка кормів //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 90-94
 43. Наливайко Л.І., Безрукава І.Ю., Ніколаєнко Ю.Ю., Рябінін С.В. Розробка вітчизняної чотирьохвалентної асоційованої інактивованої емульсинвакцини проти ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей, синдрому зниження несучості та реовірусної інфекції //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 86-90
 44. Ніколаєнко Ю.Ю. Біологічні властивості польових ізолятів реовірусу птиці //Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб. : Міжнарод. конгрес з вет. медицини, присвячений 85-річчю з дня заснування ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної медицини».- Х., 2008.- Вип. 91.- С. 329-333
 45. Панькова С.М. Інформаційно-комп’ютерні системи на службі селекції птиці //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 99-104
 46. Панькова С.М. Підвищення точності прогнозування індивідуальної несучості курей із стихійними відхиленнями кривої яйцекладки від стандарту // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 299-306
 47. Панькова С.М., Степаненко І.А., Коваленко Г.Т. Використання BLUP-моделі для оцінки та відбору півнів //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 94-98
 48. Пат. 32845 Україна, МПК 92006) А»№К 1/00 А23К 1/16 G 01N 33/02. Спосіб визначення Т-2 токсину, НТ-2 токсину та зеараленону в зерні / О.І. Пугач, Д.В. Адаменко, О.В. Труфанов, Л.П. Логінова; Заявник Інститут птахівництва УААН.-№ а 2007 05830; заявл. 25.05.2007; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11.
 49. Подстрєшна І.О. Генетико-селекційні прийоми створення птиці нових генотипів // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 14-21
 50. Подстрєшний О.П. Генетична паспортизація ліній та порід курей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 107-116
 51. Подстрєшний О.П., Подстрєшна І.О., Лютий Ю.С. Генетична характеристика мікроліній лінії А // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 158-166
 52. Подстрєшний О.П., Коваленко Г.Т., Бородай В.П. та ін. Характеристика якості інкубаційних яєць курей кросів «Хайсекс білий» і «Хайсекс коричневий» //Сучасне птахівництво.-2007.-№ 10-11.-С. 8-12
 53. Притуленко О.В., Братишко Н.І. Обрушений ячмінь в раціонах курчат //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 127-135
 54. Притуленко О.В., Братишко Н.І., Альхадж Тахтух Мохамед Хасан Ячмінь в раціонах племінних курей // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 360-367
 55. Притуленко О., Братишко Н., Терещенко А., Альхадж Тахтух Мохамед Хасан Целое зерно в комбикормах для птицы // Комбикорма.-2008.-№ 2.-С. 68-69
 56. Прокудина Н.А. Анализ причин эмбриональной смертности кур мясного и мясояичного направления продуктивности //Ефективне птахівництво.-2008.-№12.-С. 14-18
 57. Прокудина Н.А. Эмбриональная смертность кур различной продуктивности // Тваринництво України.-2008.-№ 10.-С. 18-21
 58. Прокудина Н.А. Эмбриотоксикозы //Сучасне птахівництво.-2008.-№ 5.-С. 10-17
 59. Прокудина Н.А. Эмбриотоксикозы с.-х. птицы: проблема, этиология, патогенез, диагностика, профилактика //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 3.-С. 31-36
 60. Прокудина Н.А., Артёменко А.Б., Огурцова Н.С. Методы биологического контроля перед инкубацией // Ефективне птахівництво.-2008.- № 10.-С. 36-40
 61. Прокудина Н.А., Рябоконь Ю.А., Бондаренко В.К. Основы ветеринарного благополучия в племзаводе по разведению индеек // Сучасне птахівництво.- 2008.-№ 10.- С. 10-13
 62. Прокудина Н.А., Рябоконь Ю.А., Бондаренко В.К. Основы ветеринарного благополучия в племзаводе по разведению индеек ЧФ «Агроимпэкс» //Ефективне птахівництво.- 2008.-№ 11.- С. 39-41
 63. Прокудина Н.А.,Рябоконь Ю.А., Рябоконь В.В. Особенности инкубации яиц индеек // Ефективне птахівництво.-2008.- № 10.-С. 29-36
 64. Пугач О.І., Єдаменко Д.В., Труфанов О. В., Логінова Л.П. Спосіб визначення Т-2 токсину, НТ-2 токсину та зеараленону в зерні: Патент на корисну модель № 32845. А23К 1/00 А23К/1/16 G01N 33/02.- Бюл. № 11. – 10. 06. 2008.
 65. Руда С.В. Оцінка гібриду м'ясо-яєчного напрямку продуктивності за полігенними ознаками // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 141-146
 66. Руда С.В., Катеринич О.О. Використання критеріїв росту при оцінці гібридних поєднань курей, що отримані від батьківських форм носіїв гена (DW) //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 135-141
 67. Рябініна О.В. До прогнозування результатів відгодівлі гусей та качок на велику жирну печінку //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 141-150
 68. Рябініна О.В. Спрямована відгодівля гусей, вибракуваних з племінного стада // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 230-236
 69. Рябоконь Ю., Мельник В., Ивко И., Дуюнов Э. Индейки в приусадебных и фермерских хозяйствах /ИП УААН.-Борки, 2008.-17 с.
 70. Савост’янова К.В., Мельник В.О. Зниження мікробного забруднення повітря у пташниках для утримання курей-несучок //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 155-162
 71. Савостьянова К.В., Мельник В.О., Кизь Т.В., Мельник О.В. Способи зменшення емісії аміаку у пташниках при клітковому утриманні птиці // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 22-40
 72. Статнік І.Я., Коновал Л.М., Коваленко Г.Т., Степаненко І.А. Порівняльний аналіз якості яєць батьківського стада кросу Хай лайн W- 36 в початковий період яйцекладки //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 162-175
 73. Степаненко И.А., Коваленко А.Т., Тимошенко Н.П. Автоматизированная система обработки и анализа селекционной информации в птицеводстве // Ефективне птахівництво.-2008.- № 10.-С. 41-42
 74. Стефанович А.Н. Протеолитический гидролиз белка и его усвоение в пищеварительном тракте кур // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 48-53
 75. Тагиров М.Т.Биологические особенности страусов //Ефективне птахівництво.- 2008.-№ 11.- С. 27-30; № 12.-С. 27-31.
 76. Тагиров М.Т., Терещенко Л.В. Особенности содержания и кормления страусов // Сучасне птахівництво.-2008.-№ 2.-С. 13-17
 77. Тагиров М.Т., Терещенко Л.В. Особенности содержания и кормления страусов // Сучасне птахівництво.-2008.- № 3.-С. 11-13
 78. Тагиров М.Т., Терещенко А.В. Сохранение зародышевой плазмы птиц //Науково-технічний бюлетень /Інститут тваринництва УААН.-Харків, 2008.-№ 96.-С. 400-410
 79. Тагиров М.Т., Терещенко А.В., Терещенко Л.В. Метод получения химер зародышевой линии птиц // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (Матеріали IV Міжнарод. науково-практ. конф. по птахівництву, Судак, 22-25 вересня 2008 р.) / ІП УААН, Асоціація «Союз птахівників України».- Х., 2008.- Вип. 62, Ч. II.- С. 237-247
 80. Терещенко А.В. Состояние сельскохозяйственной науки и её влияние на развитие производства продукции птицеводства //Эксклюзив АГРО.-2008.-№ 2.-С. 64-67
 81. Терещенко А.В., Братишко Н.И., Гавилей Е.В. Контроль качества кормов – особенности современного этапа //Эксклюзив АГРО.-2008.-№ 2.-С. 56-58
 82. Терещенко О., Білецький Є., Артеменко О., Тагіров М. Виводок з піпетки // Партнер сучасного фермера.- 2008.- Вересень.-С. 12-13
 83. Терещенко А.В., Белецкий Е.М., Артёменко А.Б., Тагиров М.Т. Искусственное осеменение в птицеводстве // Сучасне птахівництво.-2008.-№ 9.-С. 9-16
 84. Труфанов О.В. Дія НТ-2 токсину на курей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 175-181
 85. .Труфанов О. НТ-2 токсикоз курчат //Ветеринарна медицина України.- 2008.- № 8.- С. 32-35
 86. Труфанов О.В. I Всеукраїнська конференція молодих вчених «Новітні технології – птахівництву» //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 1.-С. 7
 87. Труфанов О.В. Экспериментальный НТ-2 токсикоз цыплят // Современная микология в России. Том 2: Тезисы докладов второго съезда микологов России.- Москва, 2008.- С. 361.
 88. Труфанов О.В. Яичный желток – перспективный источник для получения поликлональных антител // Ефективне птахівництво.-2008.- № 10.-С. 3-5
 89. Труфанов О.В., Котик А.М. Застосування методу тонкошарової хроматографії для визначення ефективності сорбентів для мікотоксинів за умов, наближених до умов травного тракту : Рішення про видачу патенту на винахід 26.09. 2008.
 90. Труфанов О.В., Котик А.М. Сінергізм токсичної дії трихотеценових мікотоксинів типу А та поліциклічних ароматичних вуглеводнів на Candidapseudotropicalis пк // Современные проблемы токсикологии.- 2008.- № 1.- С. 53-57.
 91. Труфанов О.В., Котик А.Н., Божок Л.В. Ефективність пробіотичного препарату на основі BACILLUSSUBTILIS (БПС-44) при експериментальних мікотоксикозах курчат // Мікробіологічний журнал. – 2008.- Т. 70, № 1.- С. 52-58.
 92. Труфанов О.В., Котик А.М., Труфанова В.О. Експериментальний НТ-2 токсикоз курчат //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 182-191
 93. Труфанов О., Котик А., Труфанова В. и др. Пробиотики «Моноспорин» и «Бацелл» при микотоксикозах птицы // Птицеводство.-2008.-№ 2.-С. 24-25
 94. Труфанов О.В., Котик А.М., Труфанова В.О., Чорна Г.В. Профілактичний ефект пробіотиків «Бацел» і «Моноспорин ПК» при мікотоксикозах курей //Ефективне птахівництво.- 2008.-№ 9.-С. 16-21
 95. Труфанова В.А., Котик А.Н. Применение углеаммонийных солей при обработке фуражного зерна //Ефективні корми та годівля.- 2008.-№ 7.-С. 34-36
 96. Труфанова В., Котик А., Труфанов О. Асцит бройлерів //Ветеринарна медицина України.-2008.-№ 3.-С. 22-25
 97. Фесенко Н.А., Печеніжська Т.Б. Порівняльна оцінка різних порід та ліній яєчних курей за фізико-морфологічними якостями яєць //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 191-196
 98. Хвостик В. Гуси – гуси…//Пропозиція.-2008.-№ 6.-С. 126-128
 99. Хвостик В. Гуси – гуси…//Пропозиція.-2008.-№ 7.-С. 126-128
 100. Хвостик В. П. Пробиотики – альтернатива антибиотикам // Сучасне птахівництво.- 2008.-№ 11-12.- С. 15-21.
 101. Хвостик В. Технологічні аспекти вирощування молодняку гусей //Ефективне птахівництво.-2008.-№1.-С. 26-28
 102. Хвостик В.П., Бондаренко Ю.В. Генетичний поліморфізм протеїнів яєчного білка гусей різних порід вітчизняної селекції //Ефективне птахівництво.-2008.-№ 12.-С. 19-23.
 103. Хвостик В.П., Острякова О.Є., Пальваль Л.М., Наливайко Л.В., Капустянська О.Г., Тагіров М.Т., Байдевлятова О.М., Шоміна Н.В. та ін. Морфологічні показники якості гусячих яєць //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 196-202
 104. Циновий О. В. Ефективність використання препарату «Максисан» при дезінфекції приміщень в присутності птиці //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 202-208
 105. Ципляк О. В. Вплив джерел світла різного спектру на продуктивні та відтворні показники м'ясо-яєчних курей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 209-214
 106. Шоміна Н. В., Ткаченко С. М. Шляхи оптимізації передінкубаційного зберігання яєць //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 215-222
 107. Щетініна І. О. Особливості функціонування ринкової економіки в сільському господарстві та їхній вплив на прийняття управлінських рішень// Ефективне тваринництво.-2008.-№ 8.-С. 14-19.
 108. Щетініна І. О., Д’яченко В. І. Значення інноваційного розвитку для птахівництва. Сучасний стан виробництва м’яса птиці в Україні та перспективи розвитку //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН.- Бірки, 2008.- Вип. 61.- С. 223-228

Copyright © 2013 - 2022 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України