Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук УкраїниHosting Ukraine
 1. Бондаренко Ю.В., Катеринич О.А. Борковские мясо-яичные куры или где можно приобрести молодняк кур с «двойной продуктивностью» //Огородник.- 2002.-№7.-С. 34
 2. Бондаренко Ю.В., Катеринич О.О., Богатир В.В., Кутнюк П.І. Шляхи та методи створення колорсексних мясо-яєчних популяцій курей, добре пристосованих до утримання в умовах присадибних і фермерських господарств// Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми промислового та фермерського птахівництва”.- Харків, 2002.- С. 100-104
 3. Братишко Н.И., Ионов И.А., Полякова Л.Л. Растительные жиры разного качества в кормлении птицы // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць /ХДЗВА.-Харків, 2002.-Вип. 10(34).-С. 49-51
 4. Гончаренко Г.О. Ізоляція з кишечника птиці мікроорганізмів, здатних трансформувати Т-2 токсин // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми промислового та фермерського птахівництва”.- Харків, 2002.- С. 93-95.
 5. Дуюнова А., Дуюнов Э. Ещё раз о сортировке суточного молодняка по полу // Птицеводство.-2002.-№ 4.-С. 18-19
 6. Івко І.І., Мельник В.О., Горбаньов А.П. Ресурсозаощаджуюча технологія утримання індичок // Аграрна наука – виробництву. - 2002. - № 1. - С. 21
 7. Івко І.І., Мельник В.О., Довгаль В.І. та ін. Мікропроцесорний регулятор режиму освітлення для пташників // Анрарна наука – виробництву. - 2002. - № 4. - С. 27
 8. Катеринич О., Бондаренко Ю. Нові м'ясо-яєчні популяції курей для фермерських господарств //Пропозиція.-2002.-№ 5.-С. 78-79
 9. Наливайко Л. Лікувально-профілактичні заходи при нейсеріозі //Ветеринарна медицина України.-2002.-№ 12.-С. 13-14
 10. Наливайко Л. Нейсеріоз і його поширення серед птиці //Ветеринарна медицина України.-2002.-№ 9.-С. 44-45
 11. Наливайко Л. Профілактика нейсеріозу (гонореї) гусей // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць /ХДЗВА.-Харків, 2002.-Вип. 10(34).-С. 130-132
 12. Прокудіна Н., Бреславець В., Гречихін С. Потворності гусей великої білої популяції у пренатальний період їх розвитку //Ветеринарна медицина України.-2002.-№ 12.-С. 27-29
 13. Прокудина Н.А., Бреславец В.А., Полякова Л.Л. Некоторые морфофункциональные особенности эмбриогенеза кур при острой гипертермии // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць /ХДЗВА.-Харків, 2002.-Вип. 10(34).-С. 96-99
 14. Сахацький І.М., Безрукава І.Ю., Наливайко Л.І., Шомін О.А., Неділько Т.В., Стегній Б.Т. Випробування експериментальних серій інактивованої асоційованої вакцини проти інфекційного бронхіту курей та синдрому зниження несучості // Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб./ ІЕКВМ.- Х., 2002.- Вип. 80.- С. 666-668
 15. Соляник Л.Б., Пудов В.Я., Ткаченко С.М. Морфофункціональні особливості тестикулів півників, у кормі яких містились природні естрогени нестероїдного походження // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць /ХДЗВА.-Харків, 2002.-Вип. 10(34).-С. 114-117
 16. Труфанова В.О., Котик А.М., Ткаченко С.М., Зон Г.А. Застосування водних розчинів гіпохлориту натрію при Т-2 токсикозі курей (Методичні рекомендації): Затверджені Вченою радою Інституту птахівництва УААН, протокол №2 від 30 січня 2002 р.-2002.- С.1-12.

Copyright © 2013 - 2022 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України