Державна дослідна станція птахівництва

Національної академії аграрних наук України 1. Безрукава І.Ю., Стегній Б.Т., Ракова Г.А. Вакцина проти вірусного гепатиту каченят //Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т. 2, Ч. 1.-С. 12-14
 2. Білецька Г.В., Безрукава І.Ю., Грибкова Н.П. Ізоляція патогенного вірусу ентериту гусей //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.-Суми, 2000.-Вип. 5.-С. 22-24
 3. Білецька Г.В., Стегній Б.Т., Безрукава І.Ю. та ін. Виділення польового ізоляту вірусу хвороби Марека та вивчення його основних біологічних властивостей //Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т.2, Ч. 1.-С. 14-17
 4. Білецька Г.В., Стегній Б.Т., Безрукава І.Ю., Наливайко Л.І., Грибкова Н.П. Ізоляція патогенного вірусу ентериту гусей// Прогресивні технології ветеринарної медицини у промисловому птахівництві ХХ сторіччя: Зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. (4-8 квітня 2000 року).-К., 2000.-С. 16-17
 5. Богатир В.В., Сахацький М.І., Бондаренко Ю.В. Генетична структура рідкісних порід курей за поліморфними білковими системами //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 29-33
 6. Богатир В.П. Генотипові відмінності вітчизняних гібридних курей//Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 33-36
 7. Бойченко П.А., Сахацька Т.В. Перспективи та ефективність створення господарчих формувань у птахівництві України //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 152-155
 8. Бондаренко Ю.В. Основные этапы развития генетики сельскохозяйственных птиц //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 3-18
 9. Бондаренко Ю.В. Мини – это не экономия, а трезвый расчёт //Огородник.- 2000.-№ 9.-С. 35
 10. Бондаренко Ю.В. Птица для крестьянского подворья // Огородник.-2000.-№ 4.- С. 38-39
 11. Братішко Н.І., Котик А.М., Труфанова В.О. Живі мікроорганізми в годівлі курей //Птицеводство: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН. - Борки, 2000. - Вип. 49. - С. 82-86
 12. Братишко Н.І., Котик А.М., Труфанова В.О. Небезпека мікотоксикозів в птахівництві // Вісник державної агроекологічної академії України (спецвипуск).-2000.- Жовтень.-С. 129-130.
 13. Братишко Н.И., Роговер В., Куян Н., Ионов И. Липрот – высокоэффективная лизинопротеиновая добавка для птицы //Птицеводство.-2000.-№ 3.-С. 24-27
 14. Братишко Н.И., Ионов И.А., Микитюк Д.Н. и др. Липрот – высокопродуктивная лизинопротеиновая кормовая добавка для птицы //Птицеводство: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН. - Борки, 2000. - Вип. 49. - С. 75-82
 15. Бреславець В.О., Прудкий А.В. Система керування інкубацією //Аграрна наука – виробництву.- 2000.-№ 1.-С. 21
 16. Гадючко О.Т., Сахацький М.І. Нові прийоми підвищення відтворної здатності гусей //Науковий вісник Лівівської ДАВМ ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т.2, Ч. 3.-С. 13-16
 17. Горбаньов А.П., Мельник В.О., Івко І.І., Дуняков О.Г. Дозована годівля індичок батьківського стада при клітковому утриманні //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 147-151
 18. Гордієнко В.М. Вирощування індичат на м'ясо //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 102-106
 19. Гречихин С.Н., Катеринич О.А., Прокудина Н.А., Гадючко О.Т. Информационно-статистическая оценка эмбриональной смертности индеек на разных этапах эмбриогенеза //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 51-59
 20. Dvorska Y.E., Fotina T.I., Kotyk A.M., Trufanova V.A. Fusarium graminearum dimmeric naphtoquinone metabolite aurofusarin - the new factor of crop pollution // Proceedings of the Xth International Congress on animal hygiene, 2-6 July 2000, Maastricht, The Netherlands.- 2000.-V.1.- P.412-414.
 21. Івко І.І., Рєзніковський В.К., Чаплигін Є.М. Проект птахоферми для особистих і фермерських господарств// Аграрна наука – виробництву. - 2000. -№ 3. -С. 26
 22. Івко І.І., Рєзніковський В.К., Чаплигін Є.М. та ін. Використання сітчастих фільтрів для очищення рециркуляційного та припливного повітря у пташнику //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 123—127
 23. Ионов И.А., Полтавская Т.В., Сурай П.Ф. Влияние различной обеспеченности кур-несушек каротиноидами на активность антиоксидантных ферментов в тканях эмбрионов //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 60-68
 24. Ионов И.А., Куц Е.Н., Микитюк Д.М. и др. Распределение цинка в организме кур-несушек в зависимости от его содержания в рационе //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 68-75
 25. Ионов И.А., Марченко Л.П., Шаповалов С.А. и др. Активность ферментов поджелудочной железы у эмбрионов и молодняка с.-х. птицы // Вісник Білоцерківського ДАУ: Зб. наук. праць.-Біла Церква, 2000.-Вип. 14.-С. 53-60
 26. Іонов І.А., Шаповалов С.О., Труфанова В.О., Котик А.М. Шляхи зниження негативної дії Т-2 токсину в організмі курей // Вісник державної агроекологічної академії України (спецвипуск).-2000.- Жовтень.-С. 151.
 27. Каркач П.М. Альтернативні джерела освітлення у птахівництві //Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т. 2, Ч.1.-С. 73-76
 28. Каркач П.М. Использование энергосберегающих источников освещения в птицеводства // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: Материалы V Междунар. научно-практ. конф., посвящённой 70-летию зооинженерного факультета и памяти почётного профессора БСХА П.И. Шумского (г. Горки, 23-24 июня 2000г.)/ Белорусская СХА.- Горки, 2000.-С. 206-209
 29. Каркач П.М. Розвиток ремонтних індиків та їх подальша продуктивність в залежності від використаних джерел освітлення //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 138-142
 30. Каркач П.М., Пономарьова Ж.В. Технологічні прийоми підвищення продуктивних і відтворних якостей качок //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.- Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 142-146
 31. Котик А.М., Труфанова В.О. Профілактика мікотоксикозів птиці //Прогресивні технології ветеринарної медицини у промисловому птахівництві ХХ сторіччя: Зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., 4-8 квітня 2000 року.- К., 2000.-С. 56
 32. Наливайко Л. Серологічна діагностика нейсеріозу птахів із використанням РНГА // Ветеринарна медицина України.-2000.-№ 3.-С. 19
 33. Наливайко Л.І., Стегній Б.Т. Індикація вірусу синдрому зниження несучості-76 (СЗН-76) на різних біологічних системах культивування //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.-2000.-Вип. 5.-С. 90-92
 34. Наливайко Л.І., Стегній Б.Т., Білецька Г.В., Шомін О.А. Культивування вірусу СЗН-76, штаму В 8/78 на первинних культурах клітин //Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т. 2, Ч.1.-С. 139-141
 35. Наливайко Л.І., Стегній Б.Т., Шомін О.А., Білецька Г.В., Безрукава І.Ю. Індикація вірусу синдрому зниження несучості-76 (СЗН-76) на різних біологічних системах культивування //Прогресивні технології ветеринарної медицини у промисловому птахівництві ХХ сторіччя: Зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., 4-8 квітня 2000 року.-К., 2000.-С. 73-74
 36. Острякова О.Є., Рожковський О.В., Подстрєшний О.П., Богатир В.П. Селекція яєчних курей на оптимізацію комплексу показників якості яєць //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 37-42
 37. Подстрєшний О.П., Хвостик В.П. Динаміка генетичної структури птиці в ході селекції //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 19-28
 38. Подстрєшний О.П., Сахацький М.І., Паскевич Г.А. Господарчо-корисні ознаки та генетична структура кросів яєчних курей //Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т.2, Ч.3.-С. 120-124
 39. Притуленко О.В. Використання комбікормів з екструдованим ячменем в годівлі курчат //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 107-110
 40. Прокудіна Н.О., Гречихін С.М., Катеринич О.О. Міжвидовий паралелізм та відмінності патологій ембріонального розвитку сільськогосподарської птиці //Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.-Львів, 2000.-Т.2, Ч.1.- С. 153-156
 41. Пудов В.Я., Івко І.І. Ефективність ресурсозберігаючих світлових режимів при вирощуванні ремонтного молодняка яєчних курей //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 127-131
 42. Сахацький І.М. Зміни імунологічних показників у курчат за наявності метаболіта грибів Fusariumgraminearum аурофузарина в кормах курей-несучок //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 118-122.
 43. Сахацький І. Т-2 токсикоз курей. Клініка, зміни відтворних якостей, гематологічні та імунологічні показники, вплив на потомство //Ветеринарна медицина України.- 2000.-№ 6.-С. 36-37.
 44. Сахацький І., Труфанова В.О. Зеараленон – токсикоз курей: зміни імунного стану, вплив на потомство //Прогресивні технології ветеринарної медицини у промисловому птахівництві ХХ сторіччя: Зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., 4-8 квітня 2000 року.-К., 2000.-С. 83-85
 45. Сахацький І.М., Труфанова В.О. Зеараленон – токсикоз курей: зміни імунного стану, вплив на потомство //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.-2000.-Вип. 5.-С. 104-107
 46. Сахацький М.І. Селекція у птахівництві //Вісник аграрної науки.- 2000.-№ 12.-С. 108-109
 47. Сахацкий Н.И. Репродукция птиц с использованием эмбриональных клеток // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: Материалы V Междунар. научно-практ. конф., посвящённой 70-летию зооинженерного факультета и памяти почётного профессора БСХА П.И. Шумского (г. Горки, 23-24 июня 2000 г.)/ Белорусская СХА.- Горки, 2000.-С. 141-145
 48. Сахацкий Н.И., Кутнюк П.И. Перспективы использования пресных водоёмов для совместного разведения рыбы и водоплавающих птиц // Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы: материалы междунар. научно-практ. конф., 18-21 сентября 2000 г.- К., 2000.- С. 153-156
 49. Сахацкий Н.И., Бондаренко Ю.В., Кутнюк П.И. Использование аутосексинга в промышленном птицеводстве // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: Материалы V Междунар. научно-практ. конф., посвящённой 70-летию зооинженерного факультета и памяти почётного профессора БСХА П.И. Шумского (г. Горки, 23-24 июня 2000 г.)/ Белорусская СХА.- Горки, 2000.-С. 145-150
 50. Соляник Л.Б. Вплив афлатоксину В1 на патоморфологічні зміни печінки і нирок ембріонів //Прогресивні технології ветеринарної медицини у промисловому птахівництві ХХ сторіччя: Зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., 4-8 квітня 2000 року.-К., 2000.-С. 91-93
 51. Стегній Б.Т., Безрукава І.Ю., Ракова Г.А. та ін. Розробка технології виготовлення сухої вірусвакцини проти вірусного гепатиту каченят із штаму “К-ІП” //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 155-158
 52. Стегній Б., Безрукава І., Шомін О. та ін. Імуноферментна діагностика хвороб птиці //Ветеринарна медицина України.-2000.-№ 12.-С. 16-17
 53. Cтепаненко І.А., Коваленко Г.Т., Панькова С.М., Подстрєшний О.П. Нові підходи до створення бази даних для системи обробки і аналізу селекційної інформації у птахівництві //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 42-51
 54. Труфанова В.А., Котик А.Н., Гелла И.М. Влияние зеранола на воспроизводительные качества кур //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 92-102
 55. Чаплигін Є.М., Івко І.І.Ресурсозберігаючі прийоми при вирощуванні молодняка птиці в особистих підсобних господарствах //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / Інститут птахівництва УААН.-Борки, 2000.-Вип. 49.-С. 132-137
 56. Чаплигін Є.М., Івко І.І., Резніковський В.К. Екологічні проблеми птахівництва // Екологія Харківщини: стан, проблеми, перспективи: Тез. доп. наук.-практ. конф. - Харків, 2000. - С. 159
 57. Шомін О.А., Неділько Т.В. Вивчення біологічних властивостей польових ізолятів вірусу синдрому зниження несучості-76 //Вісник Сумського ДАУ. Серія Ветеринарна медицина.-2000.-Вип. 5.-С. 139-141
 58. Шомін О.А., Стегній Б.Т., Наливайко Л.І., Неділько Т.В. Вивчення біологічних властивостей польових ізолятів вірусу синдрому зниження несучості-76 //Прогресивні технології ветеринарної медицини у промисловому птахівництві ХХ сторіччя: Зб. матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф., 4-8 квітня 2000 року.-К., 2000.-С. 123-125

Copyright © 2013 - 2023 Державна дослідна станція птахівництва
Національної академії аграрних наук України